Bent u het eens met de Zuyderdijk Alliantie om in plaats van de dijken te verzwaren, het waterpeil te verlagen door pompen te plaatsen?

12.5%
4.2%
83.3%
Terug
Stemmen