't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Bent u het eens met de Zuyderdijk Alliantie om in plaats van de dijken te verzwaren, het waterpeil te verlagen door pompen te plaatsen?

9.1%
4.5%
86.4%
Terug
Stemmen