Algemeen

Don Bosco College en Corona

In aansluiting op de mail die we vandaag eerder verstuurd hebben aan alle ouders, verzorgers en leerlingen willen we graag de volgende mededelingen doen. Aanstaande maandag 16 maart 2020 vervallen alle reguliere lessen op het Don Bosco College. Wel zullen alle schoolexamens volgens het schoolexamenrooster doorgaan. Op dit moment geven wij prioriteit aan de leerlingen die dit schooljaar hun eindexamen moeten maken en laten wij de lessen vervallen om de schoolexamens zo optimaal mogelijk te organiseren voor onze eindexamenleerlingen.

We zullen er voor zorgen dat de eindexamenleerlingen op ruime afstand van elkaar en in relatief kleine groepen de schoolexamens kunnen maken. Indien een eindexamenleerling volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en daardoor het schoolexamen niet kan maken zullen wij ervoor zorgen dat er gepaste inhaalmomenten worden georganiseerd. Wij hanteren ook in deze bijzondere situatie het examenreglement en vragen ouders hun kind tijdig ziek te melden indien hij of zij het tentamen niet kan maken.

Met de huidige stand van zaken gaan wij er van uit dat vanaf dinsdag 17 maart 2020 de lessen voor alle niet-examenleerlingen met een aangepast rooster door zullen gaan.
Wij begrijpen dat deze maatregelen voor onvoorziene omstandigheden kunnen zorgen. Onze excuses voor de overlast. Wij blijven de berichtgeving van het RIVM volgen en zullen u via onze website op de hoogte houden.

|Doorsturen

Uw reactie