't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Allerzielenviering in de Mariakerk

Woensdagavond om 19.00 uur was de eerste Allerzielenviering in de Mariakerk. De dag erna, op 2 november Allerzielen, was de herdenkingdienst voor de overleden parochianen in de Vincentiuskerk met erna de zegening van de graven.

De viering in de Mariakerk werd goed bezocht en in het begin liepen twee leden van het tamboercorps al roffelend op hun trommels door de kerkpaden. De namen van de 135 overleden dierbaren werden opgenoemd en voor hen werden kaarsen ontstoken voor het altaar.
Door het parochiekoor werd mooi gezongen tijdens deze indrukwekkende viering, waarin vier priesters voor gingen. Na afloop van de viering konden nabestaanden in het Parochiehuis koffie drinken.

 

|Doorsturen

Uw reactie