GroenLinks wil naast de Derde Ontsluiting, de 'nulplus variant' onderzoeken. Dus opwaarderen van het bestaande wegennet en maatregelen om de groei van het gemotoriseerde verkeer afvlakken. Bent u het daarmee eens?

Terug
Stemmen