't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

GroenLinks wil naast de Derde Ontsluiting, de 'nulplus variant' onderzoeken. Dus opwaarderen van het bestaande wegennet en maatregelen om de groei van het gemotoriseerde verkeer afvlakken. Bent u het daarmee eens?

Terug
Stemmen