Algemeen

Algemeen

Extra noodopvang Oekraïense vluchtelingen waarschijnlijk in Oosthuizen

‘Blij dat het niet ter discussie staat’

Voor 23 juni moet Edam-Volendam nog honderd extra Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dit is een eis van het Rijk. Dat betekent dat de gemeente snel moet schakelen en dat deed zij ook. Voor de noodopvang passeerden verschillende locaties de revue. Uiteindelijk viel het oog op een locatie in Oosthuizen. Uit onderzoek moet nog blijken of deze daarvoor daadwerkelijk geschikt is. De opvang zal bestaan uit zogenoemde containerwoningen. Tijdens de afgelopen raadsvergadering besprak de gemeenteraad de situatie.

Chantal Cuppen (Zeevangs Belang) benoemde het feit dat Edam-Volendam het wat de opvang van Oekraïners betreft beter doet in vergelijking met de rest van Zaanstreek-Waterland. Onze gemeente heeft de doelstelling op dit gebied gehaald, in tegenstelling tot andere gemeenten in de regio. Haar partij diende een motie in over de kwestie van de vluchtelingenopvang. Cuppen: ,,Het gaat ons niet over het belang van de noodopvang. Het gaat ons over de bepaling ‘middenlangetermijn’, waarover gesproken wordt. Voor de omwonenden is het belangrijk dat er rustig een plan voorgesteld kan worden, waarbij we alle procedures in acht nemen.”

Nico van Straalen (GroenLinks) zei dat zijn partij niet meegaat in de motie van Zeevangs Belang. Toch wilde hij het onderwerp wel graag aan de kaak stellen in de raadszaal. Van Straalen: ,,We hebben het over een noodprocedure en niet over iets dat structureel is. Het College móet hier antwoord op geven. Ons is het aan te rekenen als wij als gemeenteraad die beslissing uit de weg zouden gaan. Als je niet de noodprocedure volgt, kun je je afvragen of dat überhaupt leidt tot een beslissing. Daarom vind ik het voorstel dat aan ons raadsleden is voorgelegd alleszins begrijpelijk. Dat neemt niet weg dat wij niet moeten onderschatten hoe moeilijk dit ligt bij de inwoners. En zeker bij de omwonenden. Ik vind het onterecht dat er door sommige raadsleden de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om een asielzoekerscentrum. Dat is absoluut niet het geval.”

Daarbij stipte Van Straalen aan dat de gemeenteraad zelf bepaalt of de opvangplek in Oosthuizen in de toekomst eventueel een andere bestemming krijgt. In dat geval wordt er opnieuw gestemd door de raadsleden. Pim Bliek (PvdA) vond het niet terecht dat sommigen suggereren dat de gemeenteraad onvoldoende wordt geïnformeerd door het College van B en W. Volgens hem is de informatievoorziening juist uitstekend. Alfred de Jong (CDA) steunde hem daarin. Hij gaf daarbij aan dat het goed is dat er binnenkort met de bewoners wordt gepraat om ‘hun zorgen weg te nemen’.

‘We hebben het over een noodprocedure en niet over iets dat structureel is’
Saul Jonk (BVNL) stelde dat het draagvlak voor Oekraïense mensen er uiteraard is. Alleen moet wel op voorhand duidelijk zijn wat de invulling van de accommodatie in de toekomst wordt, als die er is. Dit zou volgens hem het beste zijn voor de omwonenden. Loek Kras (Lijst Kras) kon zich daarin vinden. Hij schetste verder wie het meest met de gevolgen van de noodopvang te maken zullen krijgen. Kras: ,,Als we praten over asielzoekers, statushouders of wie dan ook, dan vragen velen zich af: waar komen die eigenlijk? Het is altijd makkelijk als je er kilometers vandaan woont. Ik heb het daarbij niet over Oekraïners, maar over het later voor andere doelen gebruiken van de opvang.”

De fractievoorzitter zou het daarnaast moeilijk vinden als de hele groep vluchtelingen op één plek wordt gehuisvest. Het is volgens hem een beter idee om te kiezen voor enkele kleinere locaties. Voor Angelique Bootsman (VD80) is het ook van groot belang om duidelijkheid te geven aan de omwonenden. Daarbij is goede communicatie naar de raad een ander punt om de situatie te helpen. Bootsman: ,,Ik denk dat het goed is dat u als burgemeester, zowel de omwonenden, als de raad er snel en spoedig in meeneemt als er ontwikkelingen zijn. Dat zou een hoop ruis uit de lucht halen.”

Aan het eind vatte portefeuillehouder burgemeester Sievers het commentaar uit de raadszaal samen en lichtte nog enkele punten toe. Sievers: ,,Eigenlijk zegt u met z’n allen: ‘We hebben met een noodsituatie te maken, met mensen die van huis en haard worden verdreven door een oorlog’. Ik ben blij dat het niet ter discussie staat dat we hen moeten opvangen. Deze toestand geldt alleen voor de Oekraïners en daar krijgen wij ook geld voor. Als het gaat over de lange termijn, dan gaat de beslissing daarover sowieso langs de raad. U bent volledig ‘in charge’ over wat er gebeurt met de opvang als de oorlog voorbij is.”

|Doorsturen

Uw reactie