Algemeen

08:00 ‘Hier liggen grote toekomstmogelijkheden’
03:00 Open Dag bij CarMar druk bezocht
17/11 Sprookjesachtige Sintintocht in Volendam
17/11 Stralende Sinterklaasintocht in Edam
17/11 Na succes Social Club Jongeren nu nóg twee groepen voor eenzamen
17/11 Stamppottenavond van Huiberts voor de Voedselbank
17/11 Sint Nicolaas arriveerde in paardenkar te Oosthuizen