Algemeen

Kermisevaluatie adviesrapport gepresenteerd

Na een intensief evaluatietraject werd vandaag het langverwachte kermisevaluatierapport gepresenteerd. Het document ‘Leerevaluatie kermis Volendam 2022’ is opgesteld door onafhankelijk bureau Berenschot. Hoewel veel bevindingen weinig verrassend zijn, valt op dat de gemeente Edam-Volendam niet gespaard wordt. Vooral op gebied van communicatie moet de gemeente het ontgelden: ‘De afstemming met betrokken partijen over de organisatie van de kermis is in 2022 door de gemeente ad hoc en in een te laat stadium georganiseerd.’ De conclusie van het rapport is zoals in de volksmond al rondging: De kermisinvulling in 2022 heeft geleid tot een beter beheersbare kermis voor hulpdiensten en een overzichtelijke kermis qua spreiding van drukte, maar traditionele sfeer ontbrak.

 

Het onderzoek is gebaseerd op de vragen: ‘Hoe heeft de gemeente (met partners) de kermis voorbereid en gecoördineerd? Is deze wijze toereikend voor een evenement van deze omvang?’ en ‘Hoe hebben de horeca, politie, veiligheidsregio, bureau kermisgids en kermisondernemers de kermisdagen van 2022 ervaren?’. Voor de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen bij de gemeente Edam-Volendam, politie, veiligheidsregio, GHOR, Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemingen, (vertegenwoordigers van) kermisexploitanten, verkeersdiensten en enkele maatschappelijke ondernemingen.

 

In de conclusie van het rapport wordt de vinger op de zere plek gelegd: ‘Het ontbrak bij de gemeente Edam-Volendam aan een integrale visie op het doel, de doelgroep en daaruit voortvloeiende uitgangspunten voor de kermis; wat noodzakelijk is bij het organiseren van een evenement van deze omvang.’ Bovendien was de gemeente volgens de betrokken partijen niet transparant genoeg over onder meer het proces van vergunningsverstrekking en de communicatie hierover aan derde partijen. Als gevolg voelen deze partijen zich ongelijk behandeld.

 

Afsluitend doet Berenschot aanbevelingen om in de toekomst een gezamenlijke succes van de kermis te kunnen maken. Het rapport roept betrokkenen op de samenwerking met elkaar op te zoeken. Gelijktijdig wordt de gemeente aangespoord een visie vast te stellen op het doel, de doelgroep, de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de Volendammer kermis. Daarnaast zou de kermis door alle belanghebbenden als één groot evenement benaderd moeten worden.

|Doorsturen

Uw reactie