Algemeen

Nieuw College geïnstalleerd

Donderdagavond zijn tijdens de raadsvergadering de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Eerst werden zij voorgedragen door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Daarna volgde hun benoeming, beëdiging en installatie. Na afloop feliciteerden de aanwezigen de nieuwe bestuurders en onthaalde men hen met bloemen. Burgemeester Sievers leidde de plechtigheid, die ook werd bezocht door naasten van de kersverse wethouders.

 

Marisa Kes en Vincent Tuijp werden al eerder geïnstalleerd als wethouder. Voor Kees Schilder (Kos), Angelique Bootsman en Dirk Dijkshoorn is het ambt een nieuwe ervaring. Voorafgaand aan hun installatie kregen de beoogde bestuurders de gelegenheid om zich te presenteren. Schilder benutte deze ruimte door zich met een toespraak namens het hele voorgestelde College tot de gemeenteraad te richten. Daarna konden de raadsleden kritische vragen stellen aan de kandidaat-wethouders.

 

Het uitgebreide verslag van de installatie van het nieuwe College is woensdag te lezen in de Nivo.

|Doorsturen

Uw reactie