Algemeen

‘Dit is de ruimte die we hebben en daarmee moeten we het doen’

Politieke partijen worstelen met Edams Parkeerprobleem

De gemeenteraadsleden zijn het niet eens over de oplossing van het parkeerprobleem in het Edamse stadscentrum. Het ene raadslid vindt een parkeerterrein bij de Singelweg de enige goede oplossing, terwijl de andere volksvertegenwoordiger daar niet aan moet denken. Dirk Dijkshoorn is als fractievoorzitter van Zeevangs Belang voorstander van een parkeergelegenheid op het weiland nabij de vesting. GroenLinks-fractieleider Nico van Straalen vindt dat er betere oplossingen denkbaar zijn dan een parkeerterrein aan de Singelweg.
Door Laurens Tol

Het busstation in Edam is een knooppunt voor openbaar vervoer in de regio. Dirk Dijkshoorn vindt dat daar een parkeerplaats bij hoort.
,,Edam Busstation is een belangrijke bushalte. Een ruime parkeerplaats in de buurt van dit knooppunt is essentieel. Wij zien de grote voordelen van een goede P&R-voorziening in Edam. De mensen kunnen daar dan parkeren, om vervolgens de bus te pakken naar Amsterdam. Op dit moment zijn er hooguit twintig parkeerplekken bij het station, waar je slechts vier uur mag blijven staan. Op die manier krijg je geen mensen in het openbaar vervoer. Daarvoor is een ruime fietsenstalling en voldoende parkeergelegenheid voor auto’s nodig.”
Wat de locatie van de parkeerplaats moet worden, is voor Dijkshoorn een uitgemaakte zaak. ,,Als je als Edam vaststelt dat er meer parkeerplekken nodig zijn, dan is het terrein bij de Singelweg een uitgelezen plek voor de aanleg daarvan. Het is een ideale locatie buiten de oude stad. Dit is onze gedachtegang. Wij als Zeevangs Belang prediken dit idee al jaren.”

‘Wij zien de grote voordelen
van een goede P&R-voorziening in Edam'

Tegenstanders van een parkeerterrein bij de Singelweg verwerpen dit idee, omdat het gebied onderdeel is van het beschermde stadsaangezicht van Edam. Dijkshoorn denkt daar het zijne van: ,,Als ik nu naar Edam rijd, dan zie ik vooral een heleboel bussen staan. Daarbij nog drie grote transformatoren om deze voertuigen van energie te voorzien. Een fraaie aanblik biedt deze openbaar vervoerplek niet. Ik begrijp wel dat mensen de komst van touringcars op het Singelweg-terrein geen verrijking zouden vinden. Wellicht kunnen we daarom wat dingen omzetten. Een idee is om de touringcars te laten parkeren op de plek waar nu de twintig auto’s staan. Op die manier heb je de bussen bij elkaar op een locatie. De luxe auto’s kunnen we dan in de toekomst mogelijk kwijt op het nieuwe parkeerterrein aan de Singelweg.”
Als alternatief voor het Singelweg-terrein wordt door sommigen de parkeerplaats bij Boon Edam genoemd als plek om de touringcars te stallen. ,,Dat vinden wij niet zo’n goed plan. Ten eerste heeft dat te maken met het belang van Boon Edam. Dit bedrijf is een van onze grootste werkgevers en maakt al vijfentwintig jaar gebruik van het parkeerterrein. Als er echt geen andere oplossing is, dan kan het terrein van Boon in beeld komen. Dat is echter zeker niet onze insteek.”
Ondergronds parkeren is volgens Dijkshoorn ook niet een oplossing van het probleem. ,,Touringcars kunnen niet ondergronds parkeren, dus dat is sowieso al geen optie. Het idee voor het Korsnästerrein begrijp ik, alleen vind ik deze plaats niet geschikt als openbare parkeergelegenheid. De vraag is daarbij ook: wie gaat het beheren en wat brengt het op? Daarnaast krijg je dan te maken met betaald parkeren in Edam. Willen we dat? Het is denk ik veel eenvoudiger om Singelweg-terrein te gebruiken. Er wordt al zeker dertig jaar over gediscussieerd. Al die tijd waren we er wellicht nog niet klaar voor, maar ik denk dat je er nu niet meer aan ontkomt.”
Volgens Nico van Straalen wordt er veel te makkelijk gedacht over het gebruik van het gebied aan de Singelweg. ,,Sommige mensen denken: dat is toch een mooi veldje en daar kun je toch een mooie parkeerplaats maken? Zo eenvoudig is het echter niet. Er zitten allerlei moeilijkheden vast aan het idee van een parkeerterrein op deze plek, zoals bijvoorbeeld het aangezicht van Edam dat verandert. Daarbij zal de luchtkwaliteit verslechteren in het gebied. Bovenal hebben we te maken met een uitspraak van de voorzieningenrechter uit 2007. In die periode was er sprake van een tijdelijke parkeerplaats op het Singelweg-terrein. De vereniging Oud Edam maakte hiertegen bezwaar en kreeg gelijk van de rechter. Die uitspraak ligt er nog steeds en daar kunnen we niet zomaar aan voorbijgaan”, stelt van Straalen.
De rechter besloot tot verwerping van het voorstel, omdat de komst van een parkeerterrein het beschermde stadsaangezicht van Edam geweld zou aandoen. Verder waren de effecten op luchtkwaliteit op dat moment nog niet onderzocht. Ook was de noodzaak voor een nieuwe parkeergelegenheid niet voldoende duidelijk.

‘We kunnen niet zomaar
aan de uitspraak
van de rechter voorbijgaan’

,,Die urgentie is nog steeds niet overduidelijk. Dit blijkt uit parkeermetingen die in het afgelopen jaar verricht zijn. Ik ontken niet dat de parkeerdruk in sommige straten van Edam hoog is. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de Grote Kerkstraat en de Lingerzijde. Het gaat mij echter te ver om de Singelweide als oplossing aan te wijzen voor dit probleem. Ik kan mezelf namelijk niet voorstellen dat bewoners van de Grote Kerkstraat hun auto gaan parkeren op dit terrein. Wellicht hoogstens hun tweede auto. Het is echt niet zo dat een parkeerterrein aan de Singelweg de parkeerdruk in Edam verlaagt. Bovendien kunnen we de vraag stellen: Is de parkeerdruk zo hoog dat je daar zulke drastische maatregelen tegen moet nemen, met bijbehorende investeringen?”
Van Straalen vindt dat de situatie met de touringcars wel een groot probleem is in Edam. Op dit moment parkeren deze bussen bij de Grote Kerk, waar de ruimte beperkt is. Van Straalen denkt mee over een oplossing. ,,Je moet een uitstaphalte maken. Die kan worden gemaakt bij de Grote Kerk. Dit is een goede plek om uit te stappen, want vanaf daar loop je zo naar de kaasmarkt. Het busstation van Edam is ook een mogelijke locatie voor een uitstapplek. Verder kan er ook worden uitgestapt aan de kant van de N247, ter hoogte van het tankstation en het café. De bussen kunnen vervolgens parkeren op het industrieterrein. Dat hoeft niet bij Boon Edam voor de deur te zijn.”
Tegenstanders van dit plan merken op dat toeristen door de komst van een uitstaphalte ver moeten lopen. Van Straalen denkt dat dit geen onoverkomelijk probleem is. ,,In Volendam werd dit ook als bezwaar genoemd. Inmiddels is het parkeerterrein bij de Parallelweg dé oplossing gebleken.”
Van Straalen erkent dat de situatie in Edam complex en moeilijk is. Hij denkt verder dat er een grens is aan het aantal auto’s dat een stadskern kan herbergen. ,,Dit is misschien een GroenLinks- standpunt, maar je kunt jezelf afvragen of al die auto’s een parkeerplaats móeten hebben. Je kunt ook zeggen: dit is de ruimte die we hebben en daarmee moeten we het doen. Als bewoners minder auto’s in het centrum parkeren, dan komt er ook meer parkeerruimte vrij voor de klanten van de middenstand. Eerlijk gezegd, vind ik de bereikbaarheid van de winkels erg belangrijk en ondergewaardeerd. Het gaat altijd over de bewoners en daarbij is bereikbaarheid van de middenstand een ondergeschoven kindje.”

|Doorsturen

Uw reactie