Algemeen

Communiescherm in de kerken

Afgelopen zondag was het Sacramentsdag en na drie maanden mocht weer de communie uitgereikt worden tijdens de vieringen in de kerken. Dit echter wel volgens strikte voorwaarden, zodat er geen kans op besmetting met het coronavirus mogelijk is.

 

De H. Missen mogen maximaal door 30 kerkgangers bezocht worden. Op 1 juli komt er een verruiming van de regels en mogen de H. Missen door maximaal 100 mensen bezocht worden. In de Vincentiuskerk staan er in het middenpad bij het altaar twee zuilen, waar men de handen met desinfectiezalf in kan smeren.

Om contact tussen de priester en de kerkgangers te voorkomen tijdens het uitreiken van de Communie, wordt er voor het altaar een plastic scherm geplaatst. Vanaf hier achter wordt door de pastoor de Hostie aan de kerkgangers uitgereikt.

|Doorsturen

Uw reactie