Algemeen

Horeca Edam-Volendam ‘wacht in spanning’ op besluiten

‘Feestvieren is er voorlopig nog niet bij’

Jan Zwarthoed, Danny van Noorden en Siem Kees Slegt spreken vanmiddag namens de horeca van Edam-Volendam met de wethouder. Ze overleggen over plannen die de horecaondernemers afgelopen week gezamenlijk indienden. Een van de voorstellen gaat over de mogelijkheid van het tijdelijk verruimen van de terrassen. Horecazaken zouden daarbij graag gebruikmaken van een deel van de openbare weg. In Volendam zou dit betekenen dat het wegdek van de dijk deels gevuld gaat worden door terrassen. Hetzelfde ziet men graag beneden aan de dijk gebeuren.
Door Laurens Tol

De horecaondernemers komen met dit idee, omdat zij vanaf 1 juni graag zoveel mogelijk gasten willen kunnen verwelkomen in hun cafés en restaurants. Vanaf die datum mogen zij maximaal dertig mensen ontvangen, inclusief personeel. Dit uiteraard onder voorbehoud dat de planning van het kabinet overeind blijft. Door een tijdelijke verruiming van de terrassen zouden de ondernemers wat meer capaciteit krijgen, die volgens hen nodig is om de openstelling rendabel te kunnen laten zijn.

‘We moeten blij
zijn dat er straks
weer iets mag;
al komt er wel
een hoop werk
op ons af’

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bood deze week een protocol aan bij het ministerie. Dit is een uitgewerkt plan voor hoe men cafés en restaurants weer wil openen. Daarbij wordt rekening gehouden met de regels van de regering. Jan Zwarthoed richtte zijn restaurant ‘Le Pompadour’ al in volgens dit protocol. Jan hoopt als KHN-vertegenwoordiger van Volendam van harte dat de regering akkoord zal gaan met dit voorstel. ,,De ‘dertig mensen-regel’ blijft daarin overeind. Die gaat door, dat is een zekerheid. We moeten blij zijn dat er straks weer iets mag. Al komt er wel een hoop werk op ons af. Er komt nog veel kijken bij de naleving van de regels”, vertelt Jan.
Hij benadrukt dat nog niet exact duidelijk is waar horecazaken binnenkort allemaal aan moeten voldoen om hun bedrijven te mogen laten draaien. In de aankomende weken worden daarover nog meer details bekend. In het opgestelde protocol staan al wel richtlijnen waar men alvast rekening mee kan houden. ,,Er staat in dat er vier mensen aan een tafel mogen zitten. Daarbij komen er schotten of lagen plastic tussen de verschillende groepen gasten. Een stel mag bijvoorbeeld met elkaar aan een kleine tafel zitten. Voor een groep van zes mensen die niet bij elkaar thuis wonen, moeten we een groter formaat gebruiken en daarbij de afstandsregel in acht nemen. Bij elke groep gasten zullen we een aparte afweging maken over wat mogelijk is.”

‘Ondanks alles kijken
we er echt naar uit
om weer aan het
werk te kunnen’

Verder zullen veel cafés en restaurant een ‘wait to be seated-systeem’ gaan hanteren. Dit betekent dat er voorin de zaken een werknemer zal staan die mensen vertelt of er plaats is, of dat er een wachttijd is. Ook zal desinfectie een belangrijke rol gaan spelen. Bijvoorbeeld tafels, trapleuningen, toiletten en menukaarten zal men voortdurend moeten ontsmetten. Tevens zal een medewerker bij binnenkomst een check doen en vragen of gasten met ziekteverschijnselen kampen. Als aan deze regels is voldaan, dan mogen obers wel bij de tafels komen om te bedienen. Dit uiteraard allemaal onder voorbehoud dat het kabinet het voorgelegde protocol accepteert.
Door alle mogelijke, tijdelijke regels zal het voor horecazaken als die van Jan niet makkelijk worden om hun bedrijf te kunnen voeren. Toch is de Volendamse KHN-vertegenwoordiger meer hoopvol dan voorheen. ,,Het ziet er in ieder geval een beetje positiever uit. Wanneer het protocol doorgaat, dan mogen zaken ook dertig mensen ontvangen in andere zalen van hun gebouw, als ze die hebben. Ondanks alles kijken we er echt naar uit om weer aan het werk te kunnen. Ik zou wel een uitdrukkelijk advies willen geven aan met name jongeren. Als er zo meteen weer wat mag, dan moeten we wel verantwoordelijk omgaan met deze mogelijkheid. Feestvieren is er voorlopig nog niet bij. Toch denk ik dat mensen binnen de beperkingen wel weer wat gezelligheid kunnen gaan beleven. We wachten in spanning af wat er de komende tijd allemaal zal worden besloten.”

|Doorsturen

Uw reactie