Algemeen

Indrukwekkende Allerzielenviering in de Mariakerk

Op 2 november is het Allerzielen, dan worden in de katholieke kerk alle dierbare overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht. Dat waren in de parochie HH. Maria en Vincentius in totaal 154 gestorvenen. In de Mariakerk was als eerste op woensdagavond 31 oktober de Allerzielenviering. Voorgangers waren pastoor Stomph en kapelaan Goos, terwijl lector Jan Tol de lezingen voorlas en twee gedichten opdroeg. 

Bij het begin van deze weer indrukwekkende Allerzielenviering gingen de lichten in de Mariakerk uit. Twee misdienaars droegen brandende kaarsen mee en erachter liepen twee leden van het tamboerkorps al roffelend op hun trommels door de gangpaden. Voor de 154 overledenen werden door de misdienaars voor het altaar kaarsen ontstoken.

|Doorsturen

Mark Veldhuizen

2018-11-05 14:06:46

Zéér indrukwekkend mooi

Uw reactie