Algemeen

Aanleg nieuw riool op het Donata Steurhof

Sinds begin juli wordt er door Kok-Oosthuizen op het Donata Steurhof gewerkt aan de aanleg van een nieuw riool. Na ruim 30 jaar is de vernieuwing van het rioolstelsel hier hard nodig door de verzakkingen.

 

Vanwege deze werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk in deze woonwijk. Op het grasveld achter de woningen is een tijdelijke noodweg aangelegd en hier kunnen de omwonenden hun auto’s parkeren. Een deel van het riool is reeds vernieuwd. De komende maanden zal er nog de nodige overlast zijn voor de omwonenden.

Er zijn plannen om extra parkeervakken te realiseren. Hiervoor zal een deel van het grasveld opgeofferd moeten worden. Daarover verschillen de bewoners echter van mening met de gemeente.

|Doorsturen

S. Buijs

2020-08-26 18:55:44

Beste heer/mevrouw, 

Ik wil nog een suggestie geven oo het plan. Uk heb zelf optie 1 als bewoner aangegeven omdat die de minste belasting geeft voor het middenstuk. Is wellicht er nog een mogelijkheid om tegenover de woningen rond nummer 101 ipv de bossages geen uitbreiding mogelijk.  En in de bocht tegenover nummer 89, hier staan nu ook al bestelbussen in het gras geparkeerd!!

Uw reactie