Algemeen

AFGESTUDEERD

Ruben Tol: bepaald geen standaard student

In deze rubriek gaat de Nivo het gesprek aan met mensen die zojuist een studie hebben afgerond. Waarom kozen zij voor deze specifieke opleiding? Wat zijn de bijzonderheden van hun vakgebied? Hoe hebben zij hun studietijd ervaren en wat zijn hun vervolgstappen? Achter elk van deze pas afgestudeerden gaat een uniek verhaal schuil.
Deze week de 25-jarige Ruben Tol, die op 19 augustus zijn masterdiploma Mecha-nical Engineering aan de TU delft behaalde.
Door Leonie Veerman

Ruben Tol | Master Mechanical Engineering

Ruben was geen standaard masterstudent. Hij volgde zijn masteropleiding Mechanical Engineering aan de TU Delft namelijk als marineofficier in opleiding. Zijn Bachelor volgde hij aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. Afgelopen week, slechts vijf dagen nadat hij zijn Masteropleiding met succes afrondde, keerde Ruben alweer terug naar Den Helder voor de start van zijn vervolgopleiding aan het KIM.

|Doorsturen

Uw reactie