't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Burgerlijke stand

MELDING VOORGENOMEN HUWELIJK
• Ruud Huiberts en Louise Maria Bakker
• Georg Christian Dol en Aleida Margaretha van Toledo
• Johannes Everardus Albertus Groenewoud en Madeleine Maria Clementina Plat
• Dave Cornelis Jacobus Buijs en Brigitte Maria Koning

MELDING VOORGENOMEN PARTNERSCHAP
Erwin Attila Boes en Bianca Klok

GEHUWD
Carlo Nicolaas Runderkamp en Tamara Anita Hendrika Neimeijer

OVERLEDEN
26-03-2017: Geertruida Maria Kok, oud 91 jaar, w.v. J. Smit
28-03-2017: Lucia Romme, oud 90 jaar, w.v. J. Plat
29-03-2017: Everardus Maria Karregat, oud 83 jaar, w.v. G.M. Schilder

UITSCHRIJVEN
Voornemen tot uitschrijving uit de gemeente. Op grond van het bepaalde in artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) is een ieder verplicht na adreswijziging hiervan schriftelijk aangifte te doen binnen de termijn van vier weken voor tot vijf dagen na adreswijziging. De hierna genoemde personen hebben verzuimd dit te doen. Daarom zijn wij op grond van artikel 2.22 lid 1 van de Wet BRP voornemens om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten in verband met vertrek naar Land Onbekend. Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de basisregistratie van Edam-Volendam bent geregistreerd.
Dit heeft als direct gevolg dat er met ingang van de datum van deze brief geen documenten, zoals een uittreksel uit de BRP, een paspoort of rijbewijs, meer kunnen worden verstrekt. Het kan ook financiële consequenties met zich meebrengen voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.

• P.P. Ludwig, 08-10-1984
• B. Bogucki, 19-03-1989
• D.S. Retka, 19-01-1992
• S.M. Baptista Vieira, 23-02-1977
• I. Muguerza Lopez, I., 18-09-1970