't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Burgerlijke stand

GEBOREN
28-04-2017 Leon Hendricus, z.v. H.C.V. Kluessien en L.L. Tuip.

MELDING VOORGENOMEN HUWELIJK
• Robert Cornelis Plat en Geertruida Alida Afra Maria Tol
• Jacobus Hendrik Maria Mooijer en Ria Jozefina Schilder
• Johannes Thomas Hendricus Maria Mühren en Patricia Wolmoed Geertruida Maria Mooijer
• Peter Matthijs Boezaard en Kim Smit
• Paul Victor Wante en Carola Lydia Evenboer
• Arjan Adelbertus Johannes Wit en Elize Maria Hagenhoek
• Gerrit Willem de Vries en Nicolien de Hoop
• Jeroen Schouten en Rose Alida Ava Runderkamp
• Jimmy Christiaan Theunis en Cornelia Maria Geertruida Tol
• Friso Meindert Jan Bergsma en Anne Martine Marks
• Eduard Hendrik Clemens van Wissen en Amanda Afra Catharina Maria Molenaar
• Johanna Wilhelmina Maria Roozen en Maria Gelderblom

MELDING VOORGENOMEN PARTNERSCHAP
• Franciscus Bakker en Cornelia Margaretha Schilder

GEHUWD
• Andreas Maria Kwakman en Alida Margaretha Maria Bien
• Hendrikus Nicolaas Jozef Tuijp en Laura Lidwina Maria Plat
• Davy Duin en Anneliese Johanna Maria Klouwer
• Alexander Nicolaas Keijzer en Ilse Anna Maria Vonk
• Ruud Huiberts en Louise Maria Bakker
• Renë Groot en Ciska Drost
• Jens Veerman en Wolmoed Johanna Maria Tol
• Christian Rizzolo en Silvia Di Marco
• Thomas Bruining Johannes Kwakman en Alida Cornelia Maria Veerman
• Johannes Everardus Albertus Groenewoud en Madeleine Maria Clementina Plat
• Berry Petrus Hendricus Schilder en Annet Margretha Geertruida Maria Kroon
• Robbert van de Griendt en Anna Mijnke Ligthart
• Rody Axel Gerard Haringman en Egje Engelina Leuvenink
• Johannes Petrus van der Velden en Wolmoed Maria Johanna Sier
• Petrus Johannes Bos en Camilla Amber Lautenschutz
• Jan Hendrikus Bond en Irene Alida Maria Schilder

OVERLEDEN
06-04-2017: Cornelia Alida Afra Bont, oud 58 jaar, e.v. B.H.M. Plat
12-04-2017: Evert Jan Buijs, oud 60 jaar
14-04-2017: Johannes Jozef Molenaar, oud 82 jaar, e.v. G.M. Jonk, eerder gehuwd geweest met A.K.M. Koning
26-04-2017: Maarten Hellingman, oud 71 jaar, e.v. G.E. Bunschoten
02-05-2017: Cornelis Maria Bond, oud 77 jaar, e.v. A.A.A. Kwakman
03-05-2017: Josina Maria Klinkhamer, oud 87 jaar, w.v. L.P.H. Teuwissen
04-05-2017: Cornelia Maria Koning, oud 68 jaar, e.v. A.J.M. Bootsman
04-05-2017: Gerbrand Cornelis Maria Guit, oud 83 jaar, e.v. P.W. van de Camp
06-05-2017: Catharina Maria Buisman, oud 91 jaar, w.v. M.F. Karels
12-05-2017: Jan Timmerman, oud 83 jaar, w.v. B. Kemmer
13-05-2017: Frederik Johannes Spaan, oud 37 jaar
14-05-2017: Cornelis Jacobus Ignatius Schilder, oud 72 jaar
16-05-2017: Petronella Anna Vos, oud 93 jaar, w.v. L. Mans
18-05-2017: Geertruida Clementina Maria Smit, oud 84 jaar, w.v. A.M. Molenaar

UITSCHRIJVEN
Voornemen tot uitschrijving uit de gemeente.
Op grond van het bepaalde in artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) is een ieder verplicht na adreswijziging hiervan schriftelijk aangifte te doen binnen de termijn van vier weken voor tot vijf dagen na adreswijziging. De hierna genoemde personen hebben verzuimd dit te doen. Daarom zijn wij op grond van artikel 2.22 lid 1 van de Wet BRP voornemens om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten in verband met vertrek naar Land Onbekend. Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de basisregistratie van Edam-Volendam bent geregistreerd. Dit heeft als direct gevolg dat er met ingang van de datum van deze brief geen documenten, zoals een uittreksel uit de BRP, een paspoort of rijbewijs, meer kunnen worden verstrekt. Het kan ook financiële consequenties met zich meebrengen voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, kinderbijslag en wellicht een eventuele uitkering.
• P. Alonso: 23-10-1969
• J. Kroeske: 19-10-1985
• H.J.M. Mooijer: 01-05-1951
• J. Ahadi: 07-04-1989