Kerkberichten

MARIAKERK

Woensdag 29 november
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie;

Vrijdag 1 december
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Maart Kes weduwe van Jaap Snoek; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie;

09:30 uur: Uitstelling: Ps. 85 (84), 9
De Heer spreekt woorden van vrede voor zijn volk:
voor allen die Hem trouw zijn
en voor wie zich tot Hem bekeren.

Wek bij uw gelovigen het verlangen met meer ijver de vrucht van het verlossingswerk na te streven, om van uw goedheid des te groter heilsgaven te ontvangen.

Zaterdag 2 december
Begin nieuw kerkelijk [B] jaar. 1e zondag Advent
19:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Henk Tuyp en Geertje Kwakman en Jan Kwakman en Rika Prinsen; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky,;

Zondag 3 december
Begin nieuw kerkelijk [B] jaar.1e zondag Advent
11:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Albert Tol ( Stein) echtgenoot van Anneke Duijn en voor Sijmen Tol en Steintje Koning.; Jan Plat en Aaltje Schokker, zoon Dick en voor een zekere intentie; Pastoor van der Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.;

Maandag 4 december
Johannes van Damascus
19:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Albert Bien en Elisabeth Schilder en overleden kinderen; Dick Kwakman en Grietje Bont, Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees; Dirk Buijs ev Eef Keizer, overleden familie Buijs-van Dijk en familie Keizer-Veerman; Dirk Veerman e.v. Neel Schilder, Dirk Schilder en Jannig Smit, Jannig Schilder en Siem Tuip (kitte); Jaap Schilder en Klaassie Schilder en Jan Schilder ev Neel Plat; Jan Koning e.v. Nel Koning; Jan Molenaar(Suls) e.v. Marie Kwakman en zoon Ruud Molenaar(Suls) e.v. Andrea Buijs; Jan Plat ( Blauwtje ) ev Aaf Plat - Veerman; Jan Tol (Boei) en Aagt Sier.; Jan Zwarthoed ev Grietje Kwakman(Mop)en Geertje Kwakman(Mop); Kees Schilder en Elisabeth Kwakman; Klaas Schilder (pan); Lida Schilder(Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooijer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman, Hilletje Kwakman, Tiny Tol ev Theo Veerman, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder(Vik), Hein Schilder(Vik) ev Nel Bond, Hein Schilder(Vik) en Geertje Tol; Neel Tuijp en Jan Schilder; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.; Trijn Snoek en Jan Zwarthoed;

Woensdag 6 december
Bisschop Sint-Nicolaas
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Ter ere van Sint Jozef; Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie;

Vrijdag 8 december
Hoogfeest Maria,onbevlekt Ontvangen
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie;

09:30 uur: Uitstelling:De vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, is vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan in te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus: zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4).

In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet (Ef. 5, 26-27)

Zondag 10 december
2e zondag Advent
11:00 uur: Kap.K.Miklosko,
Pastoor van der Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.;

18:00 uur; Rozenkransgebed

Maandag 11 december
Paus Damasus I
19:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Albert Visser, Antje Kwakman, en kinderen; Anthonius Dijkgraaf en Alida Pooyer en overleden familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overleden familie.; Bregitta Koning (Slappe Thaam ) en Cornelis Bootsman (Wagen); Christina Molenaar en Jan Tol en overleden kinderen en schoonkinderen.; Dirk Buijs e.v. Eef Keizer, overleden familie Buijs-van Dijk en familie Keizer-Veerman; Jan Schilder(witte) ev Griet Tol, Klaas Tol en Trijn Plat en voor pater Klaas Schilder; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.;

Woensdag 13 december
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Jan Tuijp en Geertje Buijs; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie;

 

VINCENTIUSKERK

Woensdag 29 november
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Aal Veerman.; Dick Molenaar en Sarah Bak; Evert Mooijer Puul echtgenoot van Gaartje Mooijer - Sul; Griet Swildens-Bond (Meeuw) echtgenote van Harry Swildens; Kees Plat echtgenoot van Stijn Dekker; Maart Zwarthoed (van de Jent), Thames Sier en zoon Kees; Mies Steur en overleden familie Karregat en Steur.; Niek Hansen, echtgenoot van Marie Lautenschütz.; Thames Koning ( Luuk) en Jannig Veerman (pen) en overleden familie Koning en Veerman;

Donderdag 30 november
Feest apostel Andreas
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Brigitte Koning echtgenote van John Laagland en de overledenen van familie Koning, Mooijer, Kemper en Laagland; Henk Schilder echtgenoot van Gré Zwarthoed, Kees Zwarthoed en Aaltje Jonk, Jan Schilder en Marie Keizer en dochter Gerda en tantes Wies en Griet Keizer.; Klein Jan Zwarthoed e.v Huib Runderkamp; Maartje Mol-Schilder en Klaas Mol; Siem Tol en Pia Tol-Kwakman. Jan Kwakman, Trijntje Schilder en Rika Prinsen.; Trijn Kwakman en Freek Schilder en overl.familie Kwakman en Schilder.; Voor Piet Veerman en Maartje Kes en voor Erika Diehl wv Steven Sijmonsbergen;

Vrijdag 1 december
1e vrijdag vd maand, toegewijd H. Hart van Jezus
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Grietje Jonk en Kees van Dijk en overleden familie Jonk en van Dijk; Jan Zwarthoed en Gaar Tol; Joop Schilder echtgenoot van Gaar Schilder- Smit; Kees Bont en Maart Steur en dochter Nel Bont en Ben Plat; Ter nagedachtenis aan Andries Steur ( Jijpert ) en Nel Koning (Janke ) en overleden familieleden Steur en Koning.;

Zaterdag 2 december
Maria op zaterdag
19:00 uur: Kap. K. Miklosko, met zang van de Zangertjes van Volendam; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom; Claus Veerman en Alida Pooijer en overl. kinderen.; Jan Koning en Marie Molenaar, dochters Alie, Clara, Gre en zoon Jack, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het Vagevuur.; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol.; Jenny Greuter e.v. Joop Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Woltje Lautenschutz, weduwe van Kees Keijzer (bakker) en overleden familie;

Zondag 3 december
1e zondag Advent Begin nieuw kerkelijk [B]-jaar
09:30 uur: Pastoor P. Stomph, Hoogmis/LOVE
Voor het zielenheil van Nico Klepper, Theo Klepper, Cor Schonhage en Chris Vermolen.; Agie Schilder echtgenote van Klaas Jonk; Albert Klouwer e.v. Alie Hielkema.; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie, Jan, Albert, Hein en Evert Tuijp; Cor Spaan ev Aal Tuijp en zoontje Rene; Evert Smit en Aagt Smit - Tol.; Freek en Annie Schokker, Hille de Boer, Jaap Schilder en Trijn Steur, Zuster Maria Steur, Gerry Reurs e.v. Hanny de Boer.; Freek Schilder e.v. Maart Klepper, eerder e.v. Jannetje Veerman.; Hein Kwakman(morning) echtgenoot van Aaf Koning; Jan Schilder echtgenoot van Riet Bruine de Bruin; Kees Bont en Maart Steur en dochter Nel Bont en Ben Plat; Lau Karregat e.v. Tiny Zwarthoed; Liesbeth Sul en Freek Veerman.; Maart Kwakman - Bond,; Maartje Kil en Cor Koning en Rikus Kras e.v. Lisette - Koning; Marie Tol - Jonk en Sijmen Tol; Nancy Tol, dochter van Tom en Ageeth.; Piet Bont, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Piet Vader echtgenoot van Ans van Dongen; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Voor de overleden families Beers en Schilder; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).;

18:00 uur; Geen Lof

Maandag 4 december; Geen Viering

Dinsdag 5 december
19:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Bep Wulterkens e.v. Freek Bont, Aagie Tuip en Maartje Veerman - Hassing.; Pé Schilder (Nivo),echtgenoot van Tiny Karhof en overige overledenen van de families Karhof en Schilder; Willem Kwakman (Schemeravond) en Maartje de Boer en Kees Kroon e.v. Margreet Kwakman.; Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie;

Woensdag 6 december
Bisschop Sint-Nicolaas
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Aagie Stroek en Willem Jonk; Alie Karregat e.v. Klaas Smit en overleden familie Karregat en Smit; Beppie Kwakman (Bol) e.v. Crelis Tol; Gre Molenaar (Des) echtgenote van Thaam Tol.; Hein Schilder e.v. Tiny Schilder - Tuijp en Fred Schilder.; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen,kleinkind Karen,Bep Schilder e.v.Jan Keizer,Anja Bakker e.v. Johan Schilder, Piet Schilder e.v. Nelleke Tol.; Johan Velle, Theo Sterk,Jaap en Truus Velle, Kees en Jannig de Boer; Kees Steur e.v Wies Buijs en dochter Annette Steur; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp ev Jos de Lange, Jan Zwarthoed ev Huib Runderkamp en Afra Plat ev Johan Runderkamp en Dochter Mariska;

Donderdag 7 december
Bisschop en kerkleraar Ambrosius
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Griet Steur, weduwe van Cees van den Hogen; Hillie Groot en Henk Bart;

Vrijdag 8 december
Hoogfeest Maria,onbevlekt Ontvangen
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Ina Grimbergen-Tol echtgenote van Ton Grimbergen en zoon Henk; Siem Schilder e.v. Elisabeth Bond; Voor Piet Veerman en Maartje Kes en voor Erika Diehl wv Steven Sijmonsbergen;

Zaterdag 9 december
19:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Aaltje Koning weduwe van Cees Smit, Albert Smit en familie Smit-Koning; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom, Jan Tol en Aaltje Kroon en overleden familie Tol en Kroon.; Cor Karels e.v. Lena Tol, Lisa Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Grietje Tol ( Knoest ) weduwe van Henk Veerman ( van Kaak); Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas.; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Dot e.v. Griet Sier - Veerman; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Voor de zielenrust van Alie Koning; Voor de zielenrust van Freek Tol; Voor Jaap Molenaar en Grietje Hansen.; Voor Piet Smit (Pitjes) echtgenoot van Aagie Smit-Schokker en voor hun zoon Ed Smit (Pitjes) echtgenoot van Diana Jonk.;

Zondag 10 december
2e zondag Advent [B]
09:30 uur: Kap. K. Miklosko, Hoogmis/LOVE
Voor het zielenheil van Nico Klepper, Theo Klepper, Cor Schonhage en Chris Vermolen.; Gerard Rijser, e.v. Patricia Sier en overleden families Rijser en Sier; Henk Tuijp, echtgenoot van Geertje Tuijp-Tol en overleden familie Tuijp en Tol; Jan Schilder en Marie Keizer, dochter Gerda en zoon Henk en de Tantes Wies en Griet Keizer; Jan Smit (Kriek).echtgenoot van Tinie van Vlaanderen.; Lau Karregat e.v. Tiny Zwarthoed; Marie Tol - Jonk en Sijmen Tol; Piet Bont, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Piet Vader echtgenoot van Ans van Dongen; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Voor de overleden families Beers en Schilder; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).;

18:00 uur; Rozenkransgebed verplaatst naar de Mariakerk

19:00 uur: Kerstconcert mmv Fanfarecorps Wilhelmina, Volendams Operakoor, Zangertjes van Volendam en nieuwe muzikale Talenten;

Maandag 11 december; Geen Viering

Dinsdag 12 december
19:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie;

Woensdag 13 december
19:00 uur: Kap. K. Miklosko,
Thoom Verhoeven (ijs) echtgenoot van Afra Schilder; Aal Jonk - Plat e.v. Jan Jonk (Stoop); Aal Veerman.; Piet Smit (Jassie) en Aaltje Veerman (van Zet) en zoon Evert; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld ev Griet Bond, Siem Schilder ev Elisabeth Bond en Elles Bond dochter van Jaap en Griet Bond;

 

NICOLAASHOF

Zondag 3 december
Eerste zondag Advent.Begin nieuw kerkelijk [B]-jaar
10:00 uur: Pastoor v. Teijlingen,

Zondag 10 december
2e zondag Advent [B]
10:00 uur: Diaken T. vd Woude,

 

REGIOPAROCHIE

EDAM

Vrijdag 1 december
19:00 uur: Kap. Mario Agius,

Zondag 3 december
Eerste zondag Advent. Begin nieuw kerkelijk [B]-jaar
10:00 uur: Kap. Mario Agius,

Dinsdag 5 december
09:00 uur: Kap. Mario Agius,

Vrijdag 8 december
Hoogfeest Maria, onbevlekt Ontvangen
19:00 uur: Kap. Mario Agius,

Zondag 10 december
2e zondag Advent [B]
10:00 uur: Diaken H. Bak,

Dinsdag 12 december
09:00 uur: Kap. Mario Agius,

 

MONNICKENDAM

Donderdag 30 november
19:00 uur: Kap. Mario Agius,

Zaterdag 2 december
19:00 uur: Geen viering

Zondag 3 december
Eerste zondag Advent. Begin nieuw kerkelijk [B]-jaar
10:00 uur: Kap. K. Miklosko,

Donderdag 7 december
19:00 uur: Kap. Mario Agius,

Zaterdag 9 december
2e zondag Advent [B]
19:00 uur: Diaken H. Bak,

Zondag 10 december
2e zondag Advent [B]
10:00 uur: Pastoor P. Stomph,

 

ILPENDAM

Woensdag 29 november
09:30 uur: Kap. Mario Agius,

Zondag 3 december
Eerste zondag Advent. Begin nieuw kerkelijk [B]-jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak,

Woensdag 6 december
Sint-Nicolaas
09:30 uur: Kap. Mario Agius,

Zondag 10 december
2e zondag Advent [B]
10:00 uur: Kap. Mario Agius,

Woensdag 13 december
09:30 uur: Kap. Mario Agius,

 

DOPEN

MARIAKERK
zondag 17-12, 12:00 uur: Jim Mooijer, Ruige Muts 8: Pastoor P. Stomph
zondag 17-12, 13:00 uur: Stella Overmars, p/a Dirk Visstraat 4: Pastoor P. Stomph

VINCENTIUSKERK
woensdag 29-11,16:30 uur: Lenn Leeflang, Zoutziedershof 33: Pastoor P. Stomph
zondag 24-12,14:00 uur: James Bank, Doggersbank 25: Pastoor P. Stomph
zondag 18-2, 13:00 uur: Wess Veerman, Mgr Cornelis Veermanlaan 34:

OVERLEDENEN van de MAAND
Grietje Tol, Weduwe van Henk Veerman ; Nel Schilder, weduwe van Bruin Heijnis; Aaf Molenaar-de Boer, W.v. Jaap Molenaar; Wim Tuijp, e.v. Tineke Buijs; Monique Sombroek, echtgenote van Henri Molenaar; Henk Tuijp; Agatha de Koning; Wil Runderkamp, echtgenote van Piet Theunis; Annie Veerman, w.v. Cees Koning; Catharina Maria Kappe - Tol (Tiny); Geer Veerman, e.v. Mark Rose; Gaartje Buijs Smit, wv Dirk Buijs (Cas); Aal Kroon-Tol, w.v. Jaap Kroon; Kees Koning, e.v. Nel Koning-Veerman; Thames Kwakman, w.v. Jans Kes; Siem Kroon, w.v. Anne Jonk; Dick Kwakman (Bol), e.v. Tiny Kwakman-Steur; Evert Sier, e.v. Nel Sier-Molenaar; Kees Tol, w.v. Gaar Tol

 

Bijgewerkt: 30-11-2023

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.

Casino's hebben de laatste tijd aan populariteit gewonnen, vooral online casino's. Dit komt door een aantal redenen, waaronder het feit dat ze handiger zijn dan fysieke casino's en dat ze een spannende gokervaring bieden, waarover u meer kunt vinden op https://onlinecasinosnl.com/casino-bonus/. De stad Nieuw-Volendam is geen uitzondering op deze trend, en er zijn nu verschillende online casino's beschikbaar voor spelers daar. Bezoekers kunnen een verscheidenheid aan online casino's vinden die spellen aanbieden zoals gokkasten, roulette, blackjack en poker. Naast online casino's zijn er ook veel goede fysieke casino's die goed verlicht zijn en ruime gokruimtes hebben met comfortabele stoelen en tafels. Sommige casino's hebben ook grote LCD-schermen waarop de actuele speluitslagen te zien zijn. Online casino's zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, en de stad heeft verschillende opties voor spelers. Of u nu op zoek bent naar een veilige en beveiligde online casino ervaring of uw geluk wilt beproeven op enkele van de grootste en beste merken in de business, u zult vinden wat u nodig heeft in Nieuw Volendam.


Nieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties

text ankor text

Ook hier adverteren?
Weer

 

Poll

Dowiedz si? o najnowszych wydarzeniach w Edam-Volendam, od wydarze? spo?ecznych po polityk? miejsk?, aby nad??y? za biciem serca tego malowniczego regionu. Ale emocje na tym si? nie ko?cz? – dla tych, którzy szukaj? innego rodzaju przygody, nasza platforma p?ynnie ??czy geograficzne podzia?y, daj?c wgl?d w legalne kasyno polska. B?d? na bie??co z dynamicznym krajobrazem gier hazardowych w kasynach, zmianami regulacyjnymi i ofert? rozrywkow? w Polsce. Od ol?niewaj?cych ?wiate? warszawskich kasyn po strategiczn? atrakcyjno?? sto?ów do blackjacka i pokera, nasza strona internetowa informuje Ci? o kwitn?cej bran?y legalne kasyno polska. Niezale?nie od tego, czy jeste? urzeczony beztroskim urokiem Edam-Volendam, czy kuszony t?tni?cym ?yciem ?wiatem polskich kasyn, nasza strona internetowa b?dzie dla Ciebie miejscem, w którym znajdziesz ró?norodne informacje i do?wiadczenia.