't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 12 december
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: A. Goos
Vrijdag 14 december;
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 15 december
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 16 dec.; 3e zondag van de Advent (Gaudete); Bisschoppelijke Adventsactie
09:30 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph
Maandag 17 dec.; 3e week door het jaar
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 19 december
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: A. Goos
Donderdag 20 december
15:00 uur: P. Stomph; ziekenviering mmv parochiekoor
Vrijdag 21 december
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 22 december
19:00 uur: P. Stomph; Forever Young
Zondag 23 dec.; 4e zondag van de Advent
09:30 uur: A. Goos
11:00 uur: A. Goos
Maandag 24 december; Kerstavond. H. Kerstavond; Geboorte van de Heer
17:00 uur: P. Stomph; kinderviering
19:00 uur: A. Goos m.m.v. gemengd parochiekoor
21:00 uur: A. Goos m.m.v. Sandrina Snoek, Shadee van Vlaanderen en Jordi
Dinsdag 25 december; Eerste Kerstdag; Hoogfeest van Kerstmis; Geboorte van de Heer
08:00 uur: P. Stomph; dageraadsmis
09:30 uur: P. Stomph; plechtige hoogmis m.m.v. gemengd parochiekoor
11:00 uur: P. Stomph; dagmis m.m.v. De Nichtjes Prop en Nick Schilder
Woensdag 26 december Tweede Kerstdag;
Heilige Stefanus, eerste martelaar
09:30 uur: P. Stomph; geen zang
11:00 uur: P. Stomph; m.m.v. Het Nieuwe Koor
Vrijdag 28 dec.; Feest Onnozele kinderen
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 29 december
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 30 dec.; Feest Heilige Familie
09:30 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph
Maandag 31 december; oudejaarsdag. Geen viering
MISINTENTIES
Woensdag 12 december
09:00 uur: Dick Bont; Dirk Tol ev Aaf Kroon en overleden families Tol en Kroon; Jan Tuijp en Geertje Buijs; Ton Koning ev Drea Tol.
19:00 uur: Aagje Veerman ev Jaap Kwakman en overleden fam. Veerman en Kwakman; Henk Veerman ev Vilaiporn Buntham; Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld ev Griet Bond, Siem Schilder ev Elisabeth Bond.
Vrijdag 14 december
09:00 uur: Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 15 december
19:00 uur: Dick en Martin Schilder (Post) echtgenoot en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden familie; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Gré Tol ev Jan Bond; Jannig Kras ev Cees Sier; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Thoom Molenaar ev Marie Schilder en voor Agatha Stroek ev Kees Tol.
Zondag 16 december
09:30 uur: Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Maandag 17 december
19:00 uur: Aal Jonk ev Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Cornelis Braan en Aaltje Schilder (Sas) en dochter Carla Braan; Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie) en dochter Nelly en zoon Jan; Gonda Zwarthoed ev Ben Gros; Jozef Tol ev Nel Tol-Molenaar; Klaas Koning en Geesje Schokker, Klaas Keuken ev Alie Koning, Griet Molenaar ev Jan Koning; Nel Jonk (Hamburg) ev Jan Smit.
Woensdag 19 december
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Gerie Jonk (Kip) echtgenote van Wim Veerman; Griet Jonk weduwe van Ben de Hont; Jaap Veerman (Som) ev Alie Schilder, Grietje Schilder en Freek Schilder, Jan Schilder en Woltje Jonk (Bes); Joke Keizer ev Johan Buijs, Klaas Buijs en Trijntje Veerman en voor alle overleden familie; Kees Mol en Gaartje Smit, Siem Steur ev Bets Mol; Maartje de Ruiter-Butter ev Arie de Ruiter.
Donderdag 20 december
15.00 uur: Ziekenviering met zang van het Parochiekoor. Piet Kras ev Gaar Smit en Piet Smit, Henk Kras en Dora Hoogeboom en Annie Kras.
Vrijdag 21 december
09:00 uur: Aaf Schilder en overleden familie; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 22 december
19.00 uur met zang van Forever Young. Cees Smit ev Aaltje Koning, Albert Smit en Gerie Visser, familie Smit en Koning; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jannig Kras ev Cees Sier; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 23 december
09:30 uur: Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Tames Sul en Käthe Meltebrink, Kazimiera en Jan Maciejewski.
Maandag 24 december
Heilige Kerstavond
17:00 uur: Kerstspel en zang met het kinderkoor o.l.v. Juf Marga
Ben Karhof ev Afra Zwarthoed; Dirk Tuijp (de Broeder) echtgenoot van Geertje Hansen; Jaap Plat ev Gaar de Boer; Neel Schilder en Gerard van Rijn en overleden familie; Peter Jonk partner van Nel Zwarthoed, Marjan en Marijke Jonk en overleden familie Jonk-Tuin en Zwarthoed; Peter Tuijp e.v. Nellie Tuijp; Piet Smit (Pitjes) echtgenoot van Aagie Schokker (Dalm); Piet Tol ev Afra Tuip; Sjaak Molenaar en Gaar Jonk (Hamburg); Ter nagedachtenis van Nico Klouwer (Kriek) echtgenoot van Hillie Veerman; Thomas Schilder, Maartje Veerman, Ab Veerman.
19:00 uur: met zang van het gemengd Parochiekoor
Aaltje Plat ev Hein Tol; Daniëlle Molenaar; Ed Sier e.v. Angelique Sier; Evert Runderkamp (De Donkere) echtgenoot van Duur Kwakman; Gaar en Henk Dupuy, Jan van Vlaanderen, Coen Wulterkens, Jan Kwakman en Hein Veerman; Gré Tol ev Jan Bond en familie Bond en Tol; Jaap Jonk (Druif) en Jansje Jonk; Jaap Mooyer en Huibje Plat, Jan Mooyer ev Lesley Jones; Jaap Schilder ev Klaassie Schilder , Piet Eerdhuyzen en Huibje Schilder en zuster Clementina; Jaap Zwarthoed ev Annie Koning, Kees Koning en Geertje Mossel, Willem Koning (Jelle), Jan van Vlaanderen ev Aris Mossel; Jan Bien en Geertje Tol, Philipus de Does en Jannetje Tol, Jan de Does ev Aagie Tol; Jan Uk ev Lida Buijs en overleden familieleden; Jozef Tol ev Nel Tol - Molenaar; Kees de Boer ev Jannetje Sier; Kees Schilder en Geertje Veerman; Klaas Koning, Klaas Veerman en Nel Guyt, Kees Koning en Aaf Steur; Klaas Veerman en Neel Koning ( Stuut ) en voor overleden familie Veerman en Koning; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Duur Veerman en Hein Koning en Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik); Maartje Karregat ev Jan Schilder (Vik); Moeder Trien Buisman ev Dick Sier; Pastoor van der Hulst en alle overleden koorleden; Piet Kras ev Gaar Smit en Piet Kras, Piet Smit, Jan Runderkamp en Trijnjte Smit; Piet Schilder (Kos) en Aaltje de Boer (Broekhuis); Piet Sombroek ev Marga Snoek, Riek van den Hogen en Cees Snoek, Geertje Tol en Cas Sombroek; Sijmen Sier en Bernice Kajai en overleden familie; Thoom Molenaar ev Marie Schilder en voor Agatha Stroek ev Kees Tol; Wiets Oudhuis ev Trijn Tol; Willem Kamphorst ev Gina Schilder, Ben Schilder en Maartje Molenaar en overleden fam. Schilder en Molenaar.
21:00 uur: met zang van Sandrina Snoek, Shadee van Vlaanderen en Jordi gitaar
Kees de Boer en Geertje Jonk; Peter Veerman, Willem Visscher, Grietje Buijs en Piet Visscher; Thaam Tol ev Aaltje Schokker, Dirk Schokker en Geertje Guyt en overleden kinderen, Gré Bien ev Dick Schokker en Wendy Tol; Thoom Molenaar ev Marie Schilder, Agatha Stroek ev Kees Tol.
Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag
08:00 uur: Dageraadsmis
Claus Veerman en Alida Pooyer; Dick Kwakman en Grietje Bont, Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees, Jan Molenaar en Geertje Kwakman; Gerda Keizer ev Jaap Bont, Jaap Plat en Gaar de Boer, Ton Zwarthoed ev Antje Plat, Afra Plat ev Johan Runderkamp; Henk Mossel ev Neeltje Schilder; Jan Koning en Aafje Steur, Albert Koning ev Griet Tol, Ina Mooyer ev Kees Koning, Kees Steur en Maartje Buijs, Geertje Steur en alle overleden kinderen Steur, Jaap en Marijke van den Berg; Klaas Veerman ev Aagie Kwakman, Kees Veerman en Woltje Tol, Jan Kwakman en Geertje Tol, Kees Kwakman en Aagt Kwakman en familie Veerman en Kwakman; Siem Tol en Elisabeth Beumer en José Tol moeder van Eline en Anja Schokker; Thaam Kwakman (Mop) en Huibje Bont; Thaam Tol (Kraaier) en Gaar Tol-Kroon; Jan Nieuweboer en Elisabeth Koning; Thames Mooyer ev Neel Tol, familie Mooyer, familie Tol en Ria Boelage.
09:30 uur: met zang van het gemengd Parochiekoor
Cees Tol e.v. Griet Hansen; Daniëlle Molenaar; Gees Tol en Freek Schilder (Turf); Griet Tol (Kip) ev Jack Koning; Herman Tol en overleden familie; Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden familie Buijs en Snoek; Jaap Karregat en Trijn Bond, en voor Klaas Tuijp (Kitte) e.v. Jannig Karregat; Jaap Tol, Aaltje de Boer en Jan de Boer en Jintje Schokker en Aal Buijs; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick; Jan Veerman en Grietje Veerman en voor alle overleden familie; Jannig Tol (Kip) en overleden familie; Maartje Kras en familie Buijs-Kras; Moeder Trien Buisman ev Dick Sier; Pastoor van der Hulst en alle overleden koorleden; Piet Zwarthoed en Pietje Mol, Klaas Veerman ev Afra Zwarthoed, Evert Zwarthoed (Balbo); Sijmen Mooyer en Jans Kwakman en overleden familie; Wiets Oudhuis ev Trijn Tol.
11:00 uur: met zang van de nichtjes Prop en Nick Schilder
Ab Tol ev Bep Tol - de Boer, zoon Nico Tol ev Agnes Karregat; Cor Schilder (Kes) e.v Nel van ‘t Hoff en overl. fam. Schilder en van ‘t Hoff; Gaar Kroon ev Theo Tol; Hein Schilder (Vik) Aal Jassie en zoon Evert, Jaap Witdobber, Tim van Vlaanderen zoontje van Jaap en Annemarie; Jan Sier (Janus) e.v. Anna Jonk; Jan Steur en Geertje Klepper, Maartje Steur ev Kees Runderkamp, Angela Koning, Nico Steur; Jan Tol ( gokker ) en Aal Tol-Kwakman; Jan Zwarthoed en Gaar Tol; Klaas de Boer en Antje Steur, Nel de Boer, Kees de Boer en Agie de Boer; Klaas en Job Keizer en ouders Keizer, Gerard, Arie en Joop Vernooy en ouders Vernooy, Cor Jonk en Grietje Veerman (Does); Marianne Schilder ev Richard Buijs; Nel Tol ev Peter Tol, Henk en Gaartje Tol-de Boer en dochter Marietje; Nico Tol ev Agnes Karregat, Lou Karregat en Neel Koning; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; Siem Admiraal e.v. Maartje de Boer.
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag
09:30 uur: Dick Bont; Dirk Tol ev Aaf Kroon en overleden fam. Tol en Kroon; Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen.
11:00 uur: met zang van het Nieuwe Koor
Uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk en voor Klaas Schilder (Pan) ev Janneke Jonk, Jan Zwarthoed (Troet) ev Aal Tol, Gerda Tol ev Dick Tol (Babbet); Ben Karhof ev Afra Zwarthoed; Chris Schilder, Frederik Schilder en Neeltje Veerman, Sjoerd Hoekstra en Aal Tol; Dillon Tol, zoontje van Johan en Christine Tol; Geesie Kroon-Molenaar e.v. Piet Kroon; Jan Zwarthoed (Jansen) en Grietje Kwakman , Gaartje Kwakman (Mop) en overleden familie; Neel Veerman en Corn Molenaar; Peter van Vliet ev Jeanet Mooijer, Jan Mooijer en Aaltje Steur; Yvonne Tuyp ev Wim Jonk, Evert Tuyp, Jan Hansen en Aris Veerman en overleden kinderen en tante Aal Veerman en voor een bijzondere intentie.
Vrijdag 28 december
09:00 uur: Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 29 december
19:00 uur: Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jannig Kras ev Cees Sier; Teun Tol ev Aal Braan en fam, Tol-Braan; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 30 december
09:30 uur: Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Tames Sul en Käthe Meltebrink, Kazimiera en Jan Maciejewski;
Maandag 31 december
Oudejaarsdag
Geen oudejaarsviering

VINCENTIUSKERK
Woensdag 12 december; Maagd Maria van Guadalupe
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 13 december; Lucia
19:00 uur: A. Goos
Vrijdag 14 december
19:00 uur: A. Goos
Zaterdag 15 december;
19:00 uur: S. Tol
Zondag 16 december, 3e zondag Advent (Gaudete). Collecte bisschoppelijke Advenstactie
09:45 uur: A. Goos, Hoogmis, herenkoor;
11:30 uur: A. Goos
15:30 uur: Kerstconcert Volendams Vocaal Ensemble
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jan Tol (WN)
Maandag 17 december; 3e week Advent. (Prefatie II Advent)
18:15 uur: A. Goos; boeteviering
19:00 uur: A. Goos
Dinsdag 18 december
19:00 uur: P. Stomph
20:00 uur: Orgelconcert
Woensdag 19 december
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 20 december
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Vrijdag 21 december
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 22 december;
11:00 uur: E.J. van Teijlingen: huwelijk René Veerman & Christa Tol
19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zondag 23 december; 4e zondag Advent
09:45 uur: P. Stomph, Hoogmis, herenkoor; 50-jarig huwelijk van Kees Bond en Afie Schilder, W. Woutersstraat 16.
11:30 uur: P. Stomph
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jaap Tol
Maandag 24 december; Kerstavond. H. Kerstavond; Geboorte van de Heer
17:00 uur: A. Goos; gezinsviering kerstspel en zang: Benjamins en aspiranten van de Zangertjes van Volendam
20:00 uur: S. Tol; plechtige Nachtmis mmv Zangertjes van Volendam
22:30 uur: P. Stomph; plechtige Nachtmis m.m.v. dames- en herenkoor
Dinsdag; Eerste Kerstdag 25 december; Hoogfeest van Kerstmis; Geboorte van de Heer
08:00 uur: A. Goos; dageraadsmis met orgelspel en samenzang
09:30 uur: E.J. van Teijlingen; plechtige hoogmis m.m.v. dames- en herenkoor
11:30 uur: E.J. van Teijlingen; dagmis m.m.v. Forever Young
Woensdag; Tweede Kerstdag; 26 dec.; Heilige Stefanus, eerste martelaar
09:45 uur: A. Goos; Hoogmis m.m.v. herenkoor
11:30 uur: A. Goos; m.m.v. Volendams Vocaal Ensemble
Donderdag 27 december; apostel en evangelist Johannes
19:00 uur: A. Goos
Vrijdag 28 december; Onnozele kinderen
19:00 uur: A. Goos
Zaterdag 29 december
19:00 uur: A. Goos
Zondag 30 dec.; Feest Heilige Familie
09:45 uur: A. Goos; Hoogmis, herenkoor.
11:30 uur: A. Goos
18:00 uur: Rozenkransgebed: Kees de Bok
Maandag 31 december; oudejaarsdag
18:00 uur: Oudejaarsavondviering m.m.v. Zangertje van Volendam. Voorgangers: P. Stomph, A. Goos en S. Tol
MISINTENTIES
Woensdag 12 december
19:00 uur: Aagie Stroek e.v. Jan Konter; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoon Appie en Jan Tuijp; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overleden familieleden; Henk Bouwman en Truus Mooijer en overleden families; Marianne de Boer e.v. Crelis Bootsman; Neel Zwarthoed; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum), Jaap Bont e.v. Agatha Deen.
Donderdag 13 december
19:00 uur: Crelis Schilder en Jansje Schilder-Mol en overleden families Schilder en Mol; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer.
Vrijdag 14 december
19:00 uur: Aaf Kroon en overleden familie; Hein Smit ev Jannetje Smit-Schilder; Jan Smit e.v. Grietje Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Gaar Tol; Joop Tol (Lurik) en Jans Koning; Klaas Kwakman en Hille Steur; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 15 december
19:00 uur: Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overleden families; Dick Runderkamp e.v. Elisabeth Veerman en overl. families Runderkamp en Veerman; Gerda Boelsz-Smit, e.v. Wim Boelsz; Jan Veerman (van Rolie); Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Kees Schilder en Gaar Smit en overleden families Schilder en Smit; Klazina Veerman; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder. Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 16 december
09.45 uur: met zang van het Herenkoor. Cor Kwakman en Neel Tol; Ger Bootsman e.v. Wim Koning; Kees Plat en Trijntje Tol; Piet Schilder, Griet Mooijer en overleden broers Jack en Henk Schilder; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Evert Tuijp e.v. Neel de Boer, Gerlinde Tuijp e.v. Peter Smit en overl. families Tuijp en de Boer; Grietje Tuyp e.v. Bruining Veerman en overleden familie Veerman & Tuyp; Henk Tol (van Aart) e.v. Geertje van Vlaanderen; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet.
15:30 uur: Kerstconcert m.m.v. Volendam Vocaal Ensemble.
Maandag 17 december
19:00 uur: Aal Kuenen-Veerman; Dirk Kok e.v. Aal Kok-Steur; Jan Buijs en Jans Voortman; Kees van Vlaanderen en Lida Bond; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Klaas Tol (Babbet), Maartje Zwarthoed, Aaltje Wijngaards en overleden familie; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 18 december
19:00 uur: Gré Bond-Kunst en Kees Bond; Jan Keizer (Chris) en Riekie Heesters; Klein Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp en overleden families Zwarthoed en Runderkamp; Trijn Plat en Thomas Veerman; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
20:00 uur: Orgelconcert.
Woensdag 19 december
19:00 uur: Aal Veerman; Adrianus Molenaar en Catharina Snoek; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoon Appie en Jan Tuijp; Ben Mol; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Jan Plat e.v. Elisabeth Mol en overleden families Plat en Mol; Jan Tol en Lina Karels; Pauw de Boer e.v. Geertje Veerman.
Vrijdag 21 december
19:00 uur: Jaap Keizer e.v. Maartje Kras en dochter Eva; Ton Schilder e.v. Rita Heijnis; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 22 december
11:00 uur: Huwelijk René Veerman en Christa Tol.
19:00 uur: Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overleden families; Gerda Boelsz-Smit e.v. Wim Boelsz; Gonnie Steur ev Jelle Douma en overleden familie; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie); Jannig Kras e.v. Ed Westerveld; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder. Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 23 december
09.45 uur; met zang van het Herenkoor. Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Kees Bond en Afie Schilder. Intenties: Gré Tol e.v. Jan Bond en overl. families Bond en Schilder; Aal de Boer-Buijs en Bruin de Boer; Cor Kwakman en Neel Tol; Evert Zwarthoed e.v. Trijntje Zwarthoed-Lindeboom; Ger Bootsman e.v. Wim Koning; Piet Veerman e.v. Truus Tol; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Thea Meijer en Alfons Mooren; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Jaap Hoogland ev Jannig Molenaar; Klaas en Mira Schilder en overleden familieleden; Klaas Schilder e.v. Grietje Smit, Cornelis Smit en Elizabeth Molenaar.
Maandag 24 december
Heilige Kerstavond
17:00 uur: Gezinsviering; Kerstspel en zang van de Benjamins en Aspiranten van de Zangertjes van Volendam
Aaltje Kroon, Jan Tol en overl. families Kroon en Tol, Adriana Tol, Jan Molenaar en overl. families Tol en Molenaar; Antje Schokker weduwe van Jaap Bond (Reus) en zoon Jan; Cor Zwarthoed, Maartje Plat en zoon Jan, Jan Kwakman, Jaap en Lena Tol; Dorus Schilder (de Bok) e.v. Maartje Koning en overleden families Schilder en Koning; Eddie Tol, Hein Sier (Dot)en Aaltje Klouwer, Piet Sier (Robbert) e.v. Aal Sier en zoon Ronald Sier, Jan Sier (Dot) e.v. Geertruida Sul en overl. familie Tol; Evert Klouwer e.v. Maart Schilder; Jaap Buijs en Jannetje Snoek, Jaap Snoek en Geertje Jonk en overl. kinderen, Kees Tol e.v. Geertje Snoek, Agatha Buijs en Hendrik Jonk; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder, Piet Schilder e.v. Nelleke Tol; Jaap Steur e.v. Gré Steur, Annie Jonk en Siem Steur, Jaap Steur en Neel Bond; Jaap Tol en Gré Bloem; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Bep Schilder, echtgenotes van Jan Keijzer; Jan Trudo en Trijn Veerman; Kees Everaars en Aal Koning (Stuut); Kees Sier (Waffel) en Neel Guijt (Pieta) en overl. fam. Sier en Guijt; Koes Plat en Afie van Vlaanderen; Lijsie Buijs en Jan Zwarthoed; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
20:00 uur: met zang van de Zangertjes van Volendam
Aal Kil en Jannig Kil en overige familie; Aal Kuenen-Veerman; Adrianus Molenaar en Catharina Snoek; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoon Appie en Jan Tuijp; Anja Kok; Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis, Gerard Reurs e.v. Hannie de Boer, Grietje de Boer e.v. Albert Tuijp, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Cees Koning e.v. Annie Veerman; Claus Veerman, Alida Pooijer en overleden kinderen; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Cor Veerman (van Thoom) en Maart Tol (Sikkes); Daniëlle Molenaar; Elisabeth Jonk en Kees Tuijp; Evert Molenaar (de Blauwe) en Janet Hansen; Evert Mooijer (Puul) e.v. Gaartje Mooijer-Sul; Gerbrand Schilder en Aal Tol en overl. families Schilder en Tol; Gré Bloem en Jaap Tol; Griet Tuijp e.v. Evert Prins, Hein Veerman (Poes) en Hille Veerman-Tol; Grietje Tuyp e.v. Bruining Veerman en overleden familie Veerman & Tuyp; Hans Kes echtgenoot van Maart Schilder (Kos); Jaap Tol en Gré Tol - Bloem; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overl. familie; Jan Keijzer, Catharina Schokker en overl. familieleden; Jan Plat, Sientje Vervoort, Meester Beumer, Meneer Bornewasser, Klaas Jonk, Jan Plat, Paul Bond, Edwin Bond en Peter Jonk; Jan Tol en Elizabeth Veerman, zoon Sijmen en overl. familie Tol, Dirk Mossel en Geertje Jonk, dochter Maartje en Eva Jonk; Kees Bont en Maart Steur, dochter Nel Bont e.v. Ben Plat; Klaas Kwakman en Stijn Kil en overleden familie; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Klaas Veerman e.v. Neel Jonk; Klazina Schilder e.v. Hein Steur en voor Hille Steur; Neel Bootsman e.v. Bart Bootsman, Christien Bootsman, dochter van Bart en Neel Bootsman, Jaap Smit e.v. Hilly Smit-Koning, en overl. families Koning en Bootsman; Nel Bos en Joop Lansen; René Bond e.v. Ellie Veerman, Kees Veerman en Hille Steur, Henk Veerman e.v. Vilaiporn Buntham; Siem Hansen en Neeltje Tol en kinderen, Thames Smit en Geertje Koning en kinderen; Sjaak Koning, zoon van Jan Koning en Marie Molenaar,; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Ton Rikkers e.v. Jannig Kemper; Wiets Oudhuis ev Trijn Tol; Wim en Wilfried Koning echtgenoot en zoon van Griet Plat en ome Jan.
22:30 uur: met zang van het Dames- en Herenkoor
Afra Koning en overl. ouders; Afra Tol echtgenote van Dick Zwarthoed; Antje Tuijp en Piet Karregat; Ben Rossenaar en Trijntje Rossenaar-Buijs; Bruin Schilder e.v. Griet Zwarthoed en overl. families Schilder en Zwarthoed; Dick Sier (Kits) e.v. Trijn Mooijer, en overl. fam. Sier en Mooijer; Dirk Visser, Stijntje Schokker en overl. kinderen; Divera Veerman, echtgenoot van Herman Wulterkens; Evert Karregat en Gaar Schilder (Kakes); Fam. Schilder en Schokker; Frans van Bokkie (C. Tuijp) e.v. Maartje Visser. Kees Tuijp e.v. Simone Smit; Froek Zwarthoed en Grietje Schilder; Griet Hoekstra; Harmen Silven en Geertje Kroon, Nel Silven en Jan Sier, Jannig Silven en Piet Bont, Aaf Silven, Lau Silven e.v. Ans Zwarthoed; Henk en Gerda Rikkers-Kouwenhoven en overl. families Rikkers en Kouwenhoven; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas; Jaap Tol en Jannetje Schilder; Jaap Zwarthoed en Woltje Koning en zoon Gerard, en Lau Wessels en Trijntje Stavenuiter; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman; Jan Munnik e.v. Griet Tuijp en overl. familie Tuijp, Jack Steur en Albert Klouwer e.v. Gerda Koning; Jan Steur en Jansje Veerman; Jan Veerman (Stek); Jan Zwarthoed e.v. Gaar Veerman en overl. families Zwarthoed en Veerman; Kees Keizer e.v. Neel Mol; Kees Zwarthoed en Aal Jonk; Klaas Schilder, Aaf Kroon en dochter Afra; Klaasje Buijs e.v. Frits Schutte; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Marie Tuijp en Hein Veerman; Neel Schilder en Gerard van Rijn en overl. familie; Overleden familie Eeckhout-de Vaere, Griet Kes en haar broer en zus; Piet Schilder (Kos), Aaltje de Boer en Ab de Boer; Sijmen Zwarthoed e.v. Agnes Tol en overleden families Zwarthoed en Tol; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum), Jaap Bont e.v. Agatha Deen; Vera Rood en Jan Mol; Voor zegen over ons huisgezin en voor de zielerust van Aaltje en Kees de Beer.
Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag
08:00 uur: Orgelspel en samen zang mmv Frank Keizer
Charline, dochter van Eric Koning ,Antje Plat, Kees Plat en Huibje Tuip, Geertje Schilder en Klaas Tuip, Maartje Plat en Kees Tol; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. families Tol en Slotboom; Crelis Tuijp en Gretha Keijzer, Jan Koning ev Aal de Boer en zoon Jaap,; Jan en Geertje Tuijp en overl. familie; Jan Pannekeet e.v. Maartje Veerman en overleden familie Pannekeet en Veerman; Kees Bond e.v. Elisabeth Tol; Kees Karregat en Jannig Tol; Martha Groot en Jaap Mossel; Overl. families Keuken en Veerman, Pastoor Hoogervorst en Gaar Tol; Sijmen de Boer en Woltje Tuyp en overleden familie.
09:30 uur: met zang van het Dames- en Herenkoor
Aagje Klouwer e.v. Piet Plat; Aal Schokker en Jaap Nugteren en dochter Jolanda; Ab Rijkenberg e.v. Gaar Braan; Antje Tol en Jan Veerman (van Rolie); Berry Molenaar (Barn); Cees de Boer e.v. Gaartje Zwarthoed, Hein Schokker e.v. Maart Zwarthoed; Daniëlle Molenaar; Dick Runderkamp e.v. Elisabeth Veerman en overleden families Runderkamp en Veerman; Dick Sier (Kits) e.v.Trijn Mooijer, en overl. fam. Sier en Mooijer; Duur Veerman (Keuken) e.v. Ab Veerman; Evert Molenaar (de Blauwe) en Janet Hansen; Evert Veerman (de Bok) e.v. Annie Boetekees, dochter Diana Gravestein-Veerman en schoonzoon Cor Gravestein; Freek Schilder e.v. Maart Klepper en eerdere echtgenote Jannetje Veerman; Gerda Boelsz-Smit, e.v. Wim Boelsz; Grietje Tol en Joh Groot, Klaas Koning en Corrie Groot en dochters Margriet en Marian, Marga Groot en Johan Groot; Hein Schokker, Edwin Schokker en overl. families Schokker en Tuijp; Henk Koning en Aaltje Bond, Jan Kes en Trijn Tol, Dik Bond e.v. Nel Tol; Henk Schilder e.v. Jannig Tol, Aaf Schilder, Klaas Buijs e.v. Gaar Tol en overleden familie Tol; Hille Sier-Snoek e.v. Thoom Sier; Huibje Steur-Mol weduwe van Jaap Steur; Jan Bond e.v. Maartje Tol en overl. families Bond en Tol; Jan Job e.v. Thea Kes-Sombroek; Jan Molenaar, Grietje Plat en overl. families Molenaar en Plat; Jan van Pooij en overl. familie van Pooij; Jan Veerman (Stek); Jan Veerman (van Rolie); Jan Wijn Zwarthoed. e.v. Huib Bont; Jan Zwarthoed e.v. Alida Tol en overleden families Zwarthoed en Tol; Jannig Keijzer e.v. Jan Veerman ( Kadij ), Kleinzoon Sven en overl. families Veerman-Keijzer; Jannig Tuijp en overl. familie; Jannig Zwarthoed e.v. Jan Bootsman; Japie Jonk en Neeltje Smit, Sijmen Veerman en Woldje Zwarthoed, Evert Stroek e.v. Aaf Jonk en Grietje Jonk; Japie Kroon e.v. Gaartje Tol; Kees Bond (Duim) e.v. Lijpje Tol; Kees Bont en Maart Steur, dochter Nel Bont e.v. Ben Plat; Kees Koning en Aaf Steur (Kriel) en kleinzoon Klaas Koning; Kees Plat (Swing) e.v. Grietje Schilder; Klaas Koning en Jannetje Tol, dochter Jans, zoons Tom en Freek, schoonzoons Jan en Joop, Freek Bien (Meppie) en Maartje Veerman, schoonzoons Piet Tol en Nars van de Velden, Maartje Tol; Klaas Veerman e.v. Neel Jonk; Klaasje Buijs, Dirk de Boer en zoon Jaap Brit; Kok Veerman (Klaus) en Bep Veerman; Maartje Bond (Duim) e.v. Jan Sombroek,; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. Iet Grimberg; Marian Smit e.v. Piet Jonk en Lien Karels e.v. Jan Tol; Marian Smit echtgenote van Piet Jonk; Neeltje Schilder en Wim Kluessien; Peter Tuijp e.v. Nellie Tuijp; Siem Mooijer (Luuk) en Tiny Hoekstra; Sjaak Koning, zoon van Jan Koning en Marie Molenaar; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum), Jaap Bont e.v. Agatha Deen; Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok); Wiets Oudhuis ev Trijn Tol; Willem Jonk en Pietje Koning, kinderen Antje en Klaas Jonk, schoonzoons Nico Vlak en Klaas Schilder; Willem Runderkamp en Corrie Thomas en dochter Elsje, Gaar en Gerrit van de Slinger, Hein Schilder en Grietje Jonk en overl. kinderen, Priester Crelis Koning en overl. familie, Kees Zwarthoed e.v. Lies Plat, Gaartje Bond, Trijn Steur (Joep), Griet Tuijp, Jan Steur en Stijn Tol, Leonie Tuijp, Hans Schilder e.v. Maart Schilder, Dick Tuip e.v. Griet Molenaar; Wim Koning e.v. Maartje Sul, Kees Sul en Jannetje Smit, Klaas Kroon en Jannetje Sul, Jan Silven e.v. Gaar Veerman (Schieterhout), Wim Koning en Geertje Tuijp, Marie Steur (Koster en Jaap Veerman (Josef), Zwagers Crelis Consul en Evert Puul; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
11:30 uur: met zang van Forever Young
Aaf Kroon en overleden familie; Adrianus Molenaar en Catharina Snoek; Albert Groot e.v. Aaltje de Boer; Cor Koning, Aafje Tol en dochter Afra; Cor Schokker, Bappie van Anna en Kees Schokker; Crelis Snoek en Gaar Tuijp, Kees Buys e.v.Gemma Snoek, Erik Spaan en Jan Molenaar e.v. Gees Bootsman; Evert Molenaar (de Blauwe) en Janet Hansen; Evert Tuijp e.v. Annie Wulterkens; Gaar Mooijer, Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes, dochter Afra, zoon Wim en kleinzoon Robin Snoek; Gaar Tol echtgenote van Sjaak Tol; Grietje Jonk, Klaas Plat en zoon Piet; Henk Steur en Geertje Tol, Klaas Mühren e.v. Eef Steur; Jaap de Boer (Hoeg) e.v. Pietje Jonk; Jaap Tol en Aafie Schokker en zoon Alfred; Jan de Lange en Hilletje Steur; Jan Sombroek e.v. Jannetje Karregat en Evert Karregat en Aaltje Stroek; Jannetje Hansen e.v. Freek Schilder; Kees Kroon en Aaltje Veerman, Dirk Buijs (Cas) e.v. Gaartje Smit; Kees Sier, Thoom en Woldje Zwarthoed en overleden kinderen en voor Jannetje Tol, Kees Sier en overleden kinderen; Klaas Jonk en Riek Kwakman; Klaas Veerman e.v. Gaar Jonk, Jaap van Vlaanderen vriend van Gaar Jonk, Piet Jonk en Ant Tol, Neel Jonk en Klaas Veerman; Laura Hoekstra; Martin Kras e.v. Annie Kras-Bond; Nel Smit e.v. Klaas Mooijer; Riet Koning-Nooij en Charline Koning; Tom Pelk en zijn gezin; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag
09:45 uur: met zang van het Herenkoor
Albert Guijt e.v. Maartje Zwarthoed; Alie Karregat e.v. Klaas Smit en Piet Karregat en Mies Steur; Hans Schilder e.v. Maart Schilder; Jaap Kes echtgenoot van Ria Tol, Nel Tuijp (Tien), Jaap Tol (Schoen) en dochtertje Saskia en Jan Sier; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Nol Koning e.v. Maartje Mossel en overleden familie; Overleden familie Zwarthoed- van Roosmalen; Petra Plat ev Peter Veerman.
11:30 uur: met zang van het Volendams Vocaal Ensemble
Ab Mooijer e.v. Antje Kras; Dick Tol e.v. Aaltje Zwarthoed en zoon Jacky Tol; Frans van Bokkie (C.Tuijp) e.v. Maartje Visser. Kees Tuijp e.v. Simone Smit; Harmen Sul en Maart Kroon en overl. families Sul en Kroon; Jan Schilder (Post) e.v. Maartje Zwarthoed en overl. families Schilder en Zwarthoed; Jan Schilder e.v. Hille Veerman en overl. families Schilder en Veerman; Maartje Keizer e.v. Cees Zwarthoed en overl. families Keizer en Zwarthoed; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. iet Grimberg; Thoom Kwakman e.v. Nel Smit en overl. families Kwakman en Smit .Afra Koning en overl. familie; Thoom Steur, Gaar Zwarthoed en overl. familieleden; Walter Blom en. Annie van Zelst.
Donderdag 27 december
19:00 uur: Hein Smit ev Jannetje Smit-Schilder; Nel Bos en Joop Lansen.
Vrijdag 28 december
19:00 uur: Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond; Thames Koning en Lijst Smit, Kees Koning echtgenoot van Elly Segaar; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 29 december
19:00 uur: Aal Molenaar e.v. Klaas Veerman; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overl. families; Hein Schokker, Antje Bond en zoon Jan; Jan Sier; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Schilder (Kakes) en Aafie Steur (Bommie), zoon Tom en zoon Nico e.v. Margaret de Boer; Klazina Veerman; Neel Plat en Albert Sier; Piet Bont, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder. Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 30 december
09:45 uur: Cor Kwakman en Neel Tol; Evert Zwarthoed e.v. Trijntje Zwarthoed-Lindeboom; Ger Bootsman e.v. Wim Koning; Hillie Steur en Thoom Schilder (Mop) en overl. familie; Jan Veerman (Stek); Kees Bont en Maart Steur, dochter Nel Bont e.v. Ben Plat; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Aal Sul en Jan Keijzer en overl. families Sul en Keijzer; Annie van Zelst en Walter Blom; Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis, Gerard Reurs e.v. Hannie de Boer, Grietje de Boer e.v. Albert Tuip, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Grietje de Boer e.v. Albert Tuijp; Japie Kroon e.v. Gaartje Tol; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Klaas Tol (Boei).
Maandag 31 december
Oudejaarsavond
18:00 uur: met zang van de Zangertjes van Volendam
Annemieke Karregat; Cees Tol e.v. Griet Hansen; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overl. familie; Jan Keijzer, Catharina Schokker en overl.familieleden; Jan Zwarthoed e.v. Gaar Veerman en overl. families Zwarthoed en Veerman; Jannig Keijzer e.v. Jan Veerman (Kadij), Kleinzoon Sven en overleden families Veerman - Keijzer; Kees Bont en Maart Steur, dochter Nel Bont e.v. Ben Plat; Klaas Veerman e.v. Neel Jonk; Neeltje Schilder en Wim Kluessien; Sijmen Tol e.v. Maart Jonk, Aaf Bol en Evert Jonk; Thoom Schilder e.v. Nel Veerman; Thoom Steur, Gaar Zwarthoed en overl. familieleden; Ton Schilder e.v. Rita Heijnis; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.

SINT NICOLAASHOF
13-30 december
Donderdag 13 december
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 15 december
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 16 december; 3e zondag Advent (Gaudete).
09:30 uur: Th. van de Woude
Dinsdag 18 december
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 20 december
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 22 december
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 23 december; 4e zondag Advent.
09:30 uur: E.J. van Teijlingen
Maandag 24 december; Heilige Kerstavond; Geboorte van de Heer voor bewoners Sint Nicolaashof, Kloosterhof, Gouwzee en aanleunwoningen
17:00 uur: E.J. van Teijlingen; Nachtmis
Dinsdag; Eerste Kerstdag 25 december; Hoogfeest van Kerstmis; Geboorte van de Heer
09:30 uur: A. Goos; geen zang
Woensdag; Tweede Kerstdag; 26 dec.; Heilige Stefanus, eerste martelaar
09:30 uur: E.J. van Teijlingen; geen zang
Donderdag 27 december; Feest Apostel en Evangelis Johannes
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 29 december; Thomas Becket
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 30 dec.; Feest Heilige Familie
09:30 uur: Th. van de Woude

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
December 2018
Edam:
Zat. 15 dec., 19.00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 16 dec., 10.00 uur: H. Bak
Zat. 22 dec.: Geen viering
Zon. 23 dec., 10.00 uur: H. Bak
Ma. 24 dec., 17:00 uur Kerstavond: T.Z. Tesfay; 22:00 u. Kerstavond: T.Z. Tesfay
Din. 25 dec., 10:00 uur Eerste Kerstdag: T.Z. Tesfay; 14:00 uur: T.Z. Tesfay
Woe. 26 dec., 10:00 uur: Tweede Kerstdag: T.Z. Tesfay
Zat. 29 dec., 19:00 uur: Feest H. Familie:
Zon. 30 dec., 10:00 uur: Feest Heilige Familie: H. Bak
Ma. 31 dec., 19:00 uur: Oudejaarsavond. Geen viering.
Monnickendam:
Zat. 15 dec., 19.00 uur: H. Bak
Zon. 16 dec., 10.00 uur: E.J. v. Teijlingen
Zat. 22 dec., 19.00 uur: H. Versteeg
Zon. 23 dec., 10.00 uur: H. Versteeg
Ma. 24 dec., 18:00 uur: Kerstavond: H. Bak; 20:30 uur Kerstavond: H. Bak; 23:00 uur Kerstavond: H. Bak
Din. 25 dec., 1e Kerstdag: S. Tol/H. Bak.
Woe. 26 dec., 10:00 u. 2e Kerstdag: H. Bak.
Zat. 29 dec., 19:00 uur: Feest Heilige Familie: T.Z. Tesfay
Zon. 30 dec., 10:00 uur: Feest Heilige Familie: T.Z. Tesfay
Ma. 31 december, 19:00 uur Oudejaarsavondviering: H. Bak
Ilpendam:
Zon. 16 dec., 10.00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 23 dec., 10.00 uur: Th. van de Woude
Ma. 24 dec., 21:00 uur Kerstavond: H. Versteeg
Din. 25 dec., 10:00 uur Eerste Kerstdag: H. Versteeg
Woe. 26 dec., 2e Kerstdag. Geen viering
Zon. 30 dec., 10:00 uur Feest Heilige Familie: E.J. van Teijlingen

DOPEN:
SINT VINCENTIUSKERK:
16-12: Romy Tol, Klaverbank 19, 13:00 uur: Ant. Goos
27-01: Ronja Testor, Lemmerhof 2, 14:00 uur.
03-02: Len Smit, Julianaweg 61a, 13:00 uur.

GEDOOPTEN:
09-12: Jaimy Sier, Dijkvennenplein 13
09-12: Olivia de Boer, Doolhofpad 3
09-12: Floris de Boer, Doolhofpad 3

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
22-12: Om 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, E.J. van Teijlingen: René Veerman en Christa Tol

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Jaap Hoogland, echtgenoot van Jannig Molenaar; Tom Schilder (Vik), echtgenoot van Margret Tol; Aal Steur (Pieleka), weduwe van Jan Molenaar (de Ridder); Fred Schilder; Geertje Veerman, weduwe van Lucien de Lucien de Puijsseleire; Gonnie (Miep) Tuip, echtgenote van Sijmen Keizer; Geertje Schilder (Gaar Sas), weduwe van Jan Molenaar (Sille); Jaap Veerman (Post), weduwnaar van Aaltje Karregat; Jaap Schilder, echtgenoot van Jans Steur; Karel Vlierman, echtgenoot van Gretha Ploeger; Aal Bont (Bokkum), weduwe van Kees Tol (de Beer); Geertje Kwakman, weduwe van Cornelis Buijs; Katja de Ruijg, echtgenote Gerard Buijs; Bep Bolte, weduwe van Dick Buijs; Henk Tuijp, echtgenoot van Geertje Tol; Joop Lautenschutz, echtgenoot van Annie Kes.

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE MARIAKERK:
Welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament.
Vrijdag 14 december
Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen, die zijn zoals zij, behoort het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan. (Lc. 18: 16 en 17)
Ik dorst naar jou. Alles wat ik vraag is, dat je jezelf volledig aan Mij overgeeft. Ik doe de rest. Zelfs nu zie ik de plaats, die voor jou bereid is in Mijn koninkrijk. Denk eraan dat je op doortocht bent in dit leven, op reis naar huis. De zonde kan je nooit bevredigen of je de vrede geven, die je wenst.
Vrijdag 21 december
Wat wilt ge dat Ik voor u doe? Hij antwoordde: ”Heer, maak dat ik zien kan.” Jezus sprak tot hem: ”Word ziende! Uw geloof heeft u genezen.” (Lc. 18: 41 en 42)
Alles wat je buiten Mij hebt gezocht, heeft je leger achtergelaten dan voorheen; dus hou niet vast aan de dingen van dit leven. Bovenal, loop niet weg van Mij, wanneer je valt. Kom zonder aarzelen naar Mij toe.

LITURGISCHE AGENDA:
Tweede week Advent.
Donderdag 13 dec.: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Lucia. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. De Ark 16:00 uur De Regenboog o.l.v. Kap. Goos t/m 17:30 uur.
Vrijdag 14 dec.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Johannes van het Kruis, kerkleraar. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 15 dec.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. 3e zondag van de Advent (Gaudete) Bisschoppelijk Adventsactie; collecte in de vieringen wordt gedeeld met de bisschoppelijke Adventsactie (B-collecte. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zondag 16 dec.: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 15:30 uur Kerstconcert Volendams Vocaal Ensemble. Sint Vincentiuskerk 18:00 uur Rozenkransgebed.
Derde week Advent.
Maandag 17 dec.: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 18:15 uur Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis. Vincentiuskerk 19:00 u. H. Mis.
Dinsdag 18 dec.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 20:00 u. orgelconcert.
Woensdag 19 dec.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 20 dec.: Mariakerk 15:00 uur Ziekenviering m.m.v. Parochiekoor. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 21 dec.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 22 dec.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur huwelijk René Veerman en Christa Tol; 4e zondag van de Advent. Mariakerk 19:00 uur H. Mis m.m.v. Forever Young. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Zondag 23 dec.: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 18:00 u. Rozenkransgebed.
Maandag 24 dec.: Hoogfeest Geboorte van de Heer; (B) Kerstavond. Sint Nicolaashof 17:00 uur H. Mis. Mariakerk 17:00 uur Kerstspel en zang: Kinderkoor Juf Marga. Mariakerk 19:00 H. Mis m.m.v. Gemengd parochiekoor. Mariakerk 21:00 uur Nachtmis m.m.v. Sandrina Snoek en Shadee van Vlaanderen en Jordy (gitaar). Vincentiuskerk 17:00 uur gezinsviering, kerstspel en zang: Benjamins en aspiranten van de Zangertjes van Volendam. Sint Vincentiuskerk 20:00 uur: Eerste Nachtmis m.m.v. Zangertjes van Volendam. Sint Vincentiuskerk 22:30 uur Tweede Nachtmis m.m.v. Dames- en herenkoor.
Dinsdag 25 dec.: Hoogfeest Geboorte van de Heer; (C) Eerste Kerstdag. Sint Vincentiuskerk 08:00 uur Dageraadsmis; orgelspel en samenzang m.m.v. Frank Keijzer. Mariakerk 08:00 uur Dageraadsmis. Mariakerk 09:30 uur Hoogmis; gemengd parochiekoor. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Geen zang. Sint Vincentiuskerk 09:30 uur Plechtige Hoogmis (dagmis); dames- en herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis m.m.v. Nichtjes Prop met Nick Schilder. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis m.m.v. Forever Young. Sint Vincentiuskerk 18:00 uur: Geen Rozenkransgebed.
Woensdag 26 dec.: Hoogfeest van de Geboorte van de Heer; (C) Tweede Kerstdag; diaken Stefanus, eerste martelaar. Mariakerk 09:30 uur Stille hoogmis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; Herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis m.m.v. Het Nieuwe Koor. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis m.m.v. Volendams Vocaal Ensemble.
Octaaf van Kerstmis (B).
Donderdag 27 dec.: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Feest apostel en evangelist Johannes.
Vrijdag 28 dec.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Feest Onnozele kinderen.
Zaterdag 29 dec.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Thomas Becket. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur: Feest Heilige Familie. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zondag 30 dec.: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 18:00 u. Rozenkransgebed.
Jaarwisseling oud en Nieuw.
Maandag 31 dec.: Mariakerk 19:00 uur vervalt. Geen oudejaarsavondviering. Sint Nicolaashof geen viering. Vincentiuskerk 18:00 uur Oudejaarsavondviering m.m.v. De Zangertjes van Volendam.