Kerkberichten

Mariakerk, Sint Vincentiuskerk, Sint Nicolaashof
1 april -15 april 2020
Geen vieringen met kerkgangers. Vieringen via L.O.V.E. TV. ’s avonds om 19:00 uur.
Woensdag1 april: Past. P. Stomph
Donderdag 2 april: Kap. Ant. Goos
Vrijdag 3 april: Past. P. Stomph
Zaterdag 4 april: Kap. Ant. Goos
Zondag 5 april: Past. P. Stomph
Maandag 6 april: Kap. A. Goos
Dinsdag 7 april: Past. P. Stomph
Woensdag 8 april: Kap. A. Goos
Donderdag 9 april (Witte Donderdag): Past. Stomph
Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag):
Om 15.00 uur Kruisweg en 19.00 uur H. Mis: Past. P. Stomph
Zaterdag 11 april: Past. P. Stomph (Viering Paaswake 20:30 uur)
Zondag 12 april (Eerste Paadag): Past. P. Stomph (Viering Hoogmis 09:45 uur)
Maandag 13 april (Tweede Paasdag): 09.45 uur: Kap. A. Goos
Dinsdag 14 april: Past. P. Stomph
Woensdag 15 april: Past. Stomph

MARIAKERK
MISINTENTIES
Woensdag 1 april
09:00 uur: Ter ere van de Heilige Jozef; voor een zekere intentie.
19:00 uur: Griet Koning (Janke); Jan de Boer en Neel Steur; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman.
Vrijdag 3 april
09:00 uur: Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 4 april
19:00 uur: Claus Veerman en Alida Pooijer en overleden kinderen; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont; Gré Tol e.v. Jan Bond; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Klaas Bond e.v. Jannig Veerman; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 5 april
09:30 uur: Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pastoor van der Hulst; Voor een gezin.
11:00 uur: Geesie Kroon-Molenaar e.v. Piet Kroon; voor alle zieke mensen in Volendam.
Maandag 6 april
19:00 uur: Jaap Tol e.v. Nellie Schilder; Laura Hoekstra dochter van Thaam en Gaar Hoekstra; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik) en Hein Schilder (Vik).
Woensdag 8 april
09:00 uur: voor een zekere intentie.
19:00 uur: Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed e.v. Willy Sier en overleden familie Zwarthoed; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol, Klaas Tol en Trijn Plat, Hein Schilder en Aagje Klouwer; Kees Mol en Gaartje Smit, Siem Steur e.v. Bets Mol.
Vrijdag 10 april
09:00 uur: Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 11 april
19:00 uur: Gerda Keizer e.v. Jaap Bont; Jaap Mooyer en Huibje Plat, Jan Mooyer ev Lesley Jones; Jaap Schilder en Klaassie Schilder en zoon Jan Schilder e.v. Neel Plat; Jan de Boer (Stap) e.v. Truus Schilder, Dirk de Boer en Jansje Schokker, Henk de Boer en Aal Guyt, Tiny Kwakman (Kuki) e.v. Albert de Boer, Klaas Schilder en Maartje Mossel, Evert Klouwer e.v. Maartje Schilder, Jaap Schilder en Garie Tol, Jan Tol e.v. Aal Schilder; Jan Tol (Jits); Jannig Kras e.v. Cees Sier; Teun Tol e.v. Aal Braan en familie Tol en Braan; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 12 april
Eerste Paasdag
09:30 uur: Antje Parel-Mossel; Evelien Koning e.v. Henk Schokker; Gaar Kroon e.v. Theo Tol; Jaap Buijs (Oloot ) en Jannig Snoek en voor overleden familie Buijs en Snoek; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick en alle overleden familieleden; Jan Veerman en Grietje Veerman en overleden familie; Klaas Molenaar (de Bruun); Pastoor v.d. Hulst; Sijmen Mooyer en Jans Kwakman en overleden familie.
11:00 uur: Jaap Karregat zoon van Evert en Tiny Karregat; Leny v.d. Woude weduwe van Ger de Graaf; Peter Jonk partner van Nel Zwarthoed, Marjan en Marijke Jonk en overleden familie Jonk-Tuin en Zwarthoed; Piet Tol e.v. Afra Tuip; Sijmen Tol en Aaltje Schilder; voor alle zieke mensen in Volendam.
Maandag 13 april
Tweede Paasdag
09:30 uur: Dirk Tol echtgenoot van Aaf Kroon en overleden familie Tol en Kroon; Jan Zwarthoed e.v. Tiny Visser; Aal Jonk e.v. Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families.
Woensdag 15 april
09:00 uur: Griet Schilder-Smit en Dick Schilder (Post) en zoon Martin en overleden familie; Maartje Karregat e.v. Jan Schilder (Vik); voor een zekere intentie; Wim Tol e.v. Nel Tol-Mühren.
19:00 uur: Thames Koning, Lijst Smit, Kees Koning ev Elly Segaar; Theo Vlok e.v. Tiny Sombroek en overleden familie; Tom Tuijp, Jacob Tuijp en Aaltje Zwarthoed en familie Tuijp.

VINCENTIUSKERK
MISINTENTIES
Woensdag 1 april
19:00 uur: Aagie Stroek en Willem Jonk, Klaas Tol en overige overleden familieleden; Adriana Tol en Jan Molenaar en overleden familie Tol en Molenaar; Alie Karregat e.v. Klaas Smit, Piet Karregat en Mies Steur; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Harmen Sul en Maart Kroon en overleden families Sul en Kroon; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Nel Runderkamp e.v. Jos de Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huip Runderkamp, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp, Dochter Mariska; Trijn Snoek en Jan Zwarthoed; Wim Runderkamp en Jannig Tol.
Donderdag 2 april
19:00 uur: Loek Schilder (de Bok) e.v. Aal Veerman; Sijmen Zwarthoed e.v. Agnes Tol.
Vrijdag 3 april
19:00 uur: Grietje Tuyp e.v. Bruining Veerman en overleden familie Veerman en Tuyp; Klaas Steur en overl. familie Steur; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 4 april
19:00 uur: Aal de Boer en Jan Koning (Janke) en zoon Jaap Koning; Aaltje Veerman (Van Zet) en Piet Smit (Jassie) en zoon Evert; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom; Crelis Tuijp en Gretha Keijzer, Jan Koning (Janke) en Aal de Boer en zoon Jaap Koning; Evert Klouwer e.v. Maart Schilder; Evert Lautenschütz e.v. Anneke van Dijk; Freek Schokker en Annie de Boer; Gaar Veerman en Pauw de Boer en dochter Marian; Jan Koning en Marie Molenaar, dochters Alie, Claar, Gré en zoon Sjaak, Neeltje Tol en Lau Karregat en de zielen in het vagevuur; Jan Tuip e.v. Aal Zwarthoed; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Bank en Bets Sinkeldam, Alie en Nico Bank; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman en zoon Klaas, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Overleden familie Lautenschütz en overleden familie Keijzer (Bakker); Piet Veerman (Som) echtgenoot van Jannetje Schilder en overleden familie Veerman en Schilder; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 5 april
09:45 uur: Aal Buijs en Bruin de Boer; Freek Schilder en Maartje Klepper, eerder echtgenoot van Jannetje Veerman; Freek Schokker en Annie Schokker-de Boer, Cees Sier e.v. Annie Steur, Hille de Boer, Zuster Maria Steur, Gerrie Reurs e.v. Hanny de Boer; Henk Kras en Dora Hogeboom; Henk Veerman e.v. Grietje Tol en overleden familie Veerman en Tol; Jan Koning e.v. Gaar Koning en overleden families Koning en Tuijp; Kees Tuijp e.v. Simone Smit en Frans van Bokkie (C. Tuijp) e.v. Maart Visser; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Piet Veerman e.v. Truus Tol; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Uit Dankbaarheid; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Pastoor Jan Berkhout.
11:30 uur: Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie en Jan Tuijp; Albert Visser en Antje Kwakman en overl. kinderen; Jan Keijzer en Aal Sul, Toon Basseleur en Christine Steur; Jannig Lindeboom-Kroon en Jan Lindeboom; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Liesbeth Sul en Freek Veerman.
Maandag 6 april
19:00 uur: Ed Sier echtgenoot van Angelique Sier; Evert Mooijer (Puul) echtgenoot van Gaartje Sul; Gré Molenaar (Des) e.v. Thaam Tol; Jan Kraaij e.v. Klazina Bond; Marga Molenaar e.v. Edwin de Wit, Albert Molenaar e.v. Nel Moormann; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 7 april
19:00 uur: Aaltje Stroek; Dina Schilder (Sas) en Jaap Molenaar (Barn), kleinzoon Berry en overl. familie; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick; Karina Mooijer-Laagland echtgenote van Henk Mooijer; Kees Bond en Gré Bond-Kunst en zoon Koos, Arie van Flierenburg e.v. Tiny Bond en zoon Leon; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze Parochie.
Woensdag 8 april
19:00 uur: Aal Veerman; Duur Veerman (Keuken) e.v. Ab Veerman; Hein Karregat e.v. Maartje Steur en overleden fam. Karregat en Steur; Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp; Maartje Keijzer e.v. Kees Zwarthoed (Kirrie); Trijn Tuijp en Klaas Koning; Willem Kwakman (Schemeravond) en Maartje de Boer.
Donderdag 9 april
Witte Donderdag
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overl. familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overl. familie; Jan Schilder en Neel Tuijp; Jan Zwarthoed (Tater) e.v. Aal Veerman en Freek Zwarthoed.
Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg.
19:00 uur: Aris de Boer en Kees Moormann; Joep Steur, Siem Steur en Annie Jonk; Kees Kras en Eva Jonk en overl. kinderen; Neeltje Tol en Lou Karregat en overleden familie Tol en Karregat; Nel Sens-Guit; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 11 april
20.30 uur: Paaswake.
Aal Veerman (Schieterhout); Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom; Claus Veerman en Alida Pooijer en overl. kinderen; Cor Jonk e.v. Eef Tol en zoon Berry; Dirk Mossel en Geertje Jonk en dochter Maartje; Eddie Tol, Aal Sier (Dot) en Piet Sier (Robbert) en zoon Ronald Sier, Hein Sier (Dot) en Aaltje Klouwer en overleden familie Tol en Sier; Gaartje Zwarthoed (de Beer) en Cees de Boer; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz; Griet Jonk (Bol) en Dirk Tol; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lol) en overl. fam. Sier en Koning (Lol); Jan Keijzer en Catharina Schokker en overleden familieleden; Jannig Kes en overleden familie Kes-Schokker; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman en zoon Klaas, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Veerman (Kluit) e.v. Neel Jonk, Bruin Keizer en Geertje Veerman; Klazina Veerman; Nico Klouwer e.v. Caroline Steur, Jan Klouwer e.v. Trijn Kroon; Piet Veerman (Som) echtgenoot van Jannetje Schilder en overleden familie Veerman en Schilder; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Thoom Steur en Gaar Zwarthoed en overleden familieleden; Trijn Schilder e.v. Dirk de Boer; Voor de zielerust van Alie Koning.
Zondag 12 april
Eerste Paasdag
09:45 uur: Ab Rijkenberg e.v. Gaar Braan; Ant Veerman (Buif) en overl. familie Veerman; Antje Tuijp en Piet Karregat; Aris en Jan Steur (Drum); C. Tuijp (Frans van Bokkie) e.v. Maartje Visser, Kees Tuijp e.v. Simone Smit; Dick Brinkkemper en Alie Zwarthoed en overleden familie; Divera Veerman e.v. Herman Wulterkens; Ferry Nanninga e.v. Jannig Nanninga-Sier en overl. fam. Sier, kinderen en familie Nanninga; Gaar Tol; Hein Schilder (Vik) en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry; Nel Schilder en zoon Fred; Lida Schilder e.v. Jack Veerman; Hein Schilder (Vik) e.v. Nel Bond; Gaar Schilder (Vik); Evert Steur e.v. Neel Schilder; Hillie Steur en Thoom Schilder (Mop) en overleden families Steur en Schilder; Jaap Bond (Bub) e.v. Aal Mooijer, Jaap Mooijer en Aaltje de Boer; Jaap Schilder e.v. Jans Steur; Jan Job en Thea Sombroek en Peter Sombroek (Cas ) en overleden familie; Jan Kwakman e.v. Antje Schilder; Jan Molenaar en Griet Plat en overl. families Molenaar en Plat; Jan Schilder en Neel Tuijp; Jan Schilder, Marie Keizer en dochter Gerda, en de tantes Wies en Griet Keizer; Jan Sier (Janus) e.v. Anna Jonk; Jan Steur en Jansje Veerman; Jan Veerman (Stek) e.v. Rinie Veerman-Stallenberg; Jan Zwarthoed e.v. Alida Tol en overl. families Zwarthoed en Tol; Jannie Molenaar (Barre) e.v. Aagie Kwakman; Jannig Keyzer echtgenote van Jan Veerman, kleinzoon Sven en overl. families Veerman en Keyzer; Jo Groot en Grietje Tol, Corrie Groot en Klaas Koning en dochters Margriet en Marianne, Marga Groot en Johan Groot; Kees Hansen e.v. Thea Zwarthoed en overleden familie Zwarthoed en Hansen; Klaas Mooijer en Griet Keijzer en dochter Roos; Klein Jan Zwarthoed, echtgenoot van Huib Runderkamp en overleden fam. Zwarthoed en Runderkamp; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Marie Tuijp en Hein Veerman; Neeltje Schilder en Wim Kluessien; Niek Hansen echtgenoot van Marie Lautenschütz; Siem Veerman e.v. Griet Zwarthoed (de Beer); Thames Sier e.v. Maart Zwarthoed en overl. zoon Kees Sier, Thoom en Woldje Zwarthoed en overl. kinderen, Jannetje Tol en Kees Sier en overl. kinderen; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Tiny Langkemper e.v. Ton Kwakman; Ton Kwakman (Mop) en Beppie Kwakman-de Wolf; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum); Willem Jonk en Pietje Koning, kinderen Antje en Klaas Jonk en schoonzoons Nico Vlak en Klaas Schilder; Willem Runderkamp en Corrie Thomas en dochter Elsje; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie en Jan Tuijp; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Gaar Mooijer, Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes, dochter Afra, zoon Wim en kleinzoon Robin; Grietje Schilder en Froek Zwarthoed; Jan Tol (Bol) e.v. Gaar Plat (Bot); Jan Zwarthoed en Gaar Tol en overleden familie; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Nancy, dochter van Tom en Ageeth Tol.
Maandag 13 april
Tweede Paasdag
09:45 uur: Cor Karregat e.v. Ria Overwater; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder, Piet Schilder e.v. Nelleke Tol; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder en Jan Sier; Nol Koning e.v. Maartje Mossel; Tom Pelk echtgenoot van Klazina Molenaar, voor kinderen en kleinkinderen; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 14 april
19:00 uur: Antje Schokker en Jaap Bond en zoon Jan; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze Parochie.
Woensdag 15 april
19:00 uur: Evelien Koning e.v. Henk Schokker; Hendrik Veerman (De Valk) en Griet Veerman, dochter Gerie Veerman en overleden kleinkinderen; Jan Buijs en Jans Voortman; Mevr. Elisabeth Mol en Jan Plat.

DOPEN:
VINCENTIUSKERK
05-04: Olivia Eeckhout, Balgzand 8, 14:00 uur: Ant. Goos
12-04: Chevano Koning, De Dijkkavel 10, 14:00 uur: P. Stomph
24-05: Jan Schilder, Anjelierenstraat 36, 14:00 uur: P. Stomph
MARIAKERK:
19-04: Emily Steur, Wieringenlaan 86, 12:00 uur: Ant. Goos
03-05: Chris Schilder, Apollopl. 8, 12:00 uur: P. Stomph
03-05: Sam Guijt, Ruige Muts 16, 13:00 uur: P. Stomph
10-05: Evy Veerman, Boeijer 67, 12:00 uur: Ant. Goos

GEDOOPTEN:
29-03: Owen Koning, Balgzand 11
29-03: Milan de Wit, Weegschaalstraat 51

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Eef Pannekeet, echtgenote van Tom Schilder; Alida Johanna Marie Veerman (Aal Schieterhout); Dick Sier, weduwnaar van Trien Buisman; Jaap Bond (Bup van de Kouwe) echtgenoot van Gaar Molenaar; Ann Tuijp-Nibbering, weduwe van Jan Tuijp; Maartje Schilder; Johan Van Velden; Simon Veerman (Post), weduwnaar van Trijntje Molenaar; Cor Zwarthoed, (Jennootje); Tiny Tol, echtgenote van Theo Veerman (Blubber); Thijs Buijs, echtgenoot van Elsa Theunis; Aal De Boer, weduwe van Jan Beers; Jan Kras (Bombay), echtgenoot van Griet Tuijp; Henk Steur, echtgenoot van Duur Molenaar.

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE MARIAKERK:
Welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament.
Vrijdag 3 april
Wat wilt ge dat Ik voor u doe? Hij antwoordde: ”Heer, maak dat ik zien kan.” Jezus sprak tot hem: ”Word ziende! Uw geloof heeft u genezen.” (Lc. 18: 41 en 42)
Alles wat je buiten Mij hebt gezocht, heeft je leger achtergelaten dan voorheen; dus hou niet vast aan de dingen van dit leven. Bovenal, loop niet weg van Mij, wanneer je valt. Kom zonder aarzelen naar Mij toe.
Goede Vrijdag 10 april
Uitstelling vervalt
Vrijdag 17 april
Uit de wolk klonk een stem, die sprak: ”Dit is Mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.” (Lc. 9:35)
Je probeerde vele andere dingen op je zoektocht naar geluk; waarom probeer je niet je hart te openen voor Mij, op dit ogenblik, meer dan je het ooit tevoren hebt geprobeerd? Ik dorst naar jou, zoals je bent.
Vrijdag 24 april
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop……. (Op. 3:29)
Het is waar. Ik sta aan de deur van je hart, dag en nacht. Zelfs wanneer je niet luistert, zelfs wanneer je eraan twijfelt of Ik het ben, Ik ben er. Ik sta te wachten op het geringste teken, of zelfs de stilste gefluisterde uitnodiging, waardoor Ik mag binnenkomen.