Kerkberichten

MARIAKERK

Woensdag 1 februari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Ter ere van Sint Jozef; Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie; Wim Tol e.v. Nel Tol-Muhren; Uit Dankbaarheid.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan Plat, Aaltje Schokker en zoon Dick; Jan Zwarthoed en Trijntje de Boer; Jax Michaelis; Klaas Schilder, Jaap Schilder en Gaartje de Boer, Marian Schilder e.v. Richard Buijs, Jaap Karregat zoon van Evert en Tiny Karregat, Kees Jonk e.v. Tiny Schilder, Jannig Tol e.v. Jan Steur; Ter ere van Sint Jozef; Thoom Verhoeven (IJs) e.v. Afra Schilder.

Vrijdag 3 februari
Eerste vrijdag van de maand; Blasius; Ansgarius
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Blasiuszegen; Griet Steur e.v. Dick Bond; Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie), zoon Jan en dochter Nellie en overleden familie Molenaar en Veerman; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Kapelaan A. Goos; Uitstelling van het Allerheiligste.

Zaterdag 4 februari
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Aal Schilder en Klaas Karregat; Dirk Buijs e.v. Eef Keizer, overleden Familie Buijs-van Dijk en Familie Keizer-Veerman; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont en Cor Keizer e.v. Tiny Plat; Henk Tuyp en Geertje Kwakman en Jan Kwakman en Rika Prinsen; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.

Zondag 5 februari
5e zondag door het A-jaar
11:00 uur: Pastoor P. Stomph; Griet Henriët en Henk Sier (Urker) en zoon Jan; Pastoor van der Hulst; Sijmen Schilder (Snert) en Huibje Koning; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.

Maandag 6 februari
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan Molenaar (Suls) e.v. Marie Kwakman en zoon Ruud e.v. Andrea Buijs; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooijer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman, Hilletje Kwakman, Tiny Tol e.v. Theo Veerman, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik), Hein Schilder (Vik) e.v. Nel Bond, Hein Schilder(Vik) en Geertje Tol.

Dinsdag 7 februari
19:00 uur: Mgr. Jan Hendriks - Pastoor P. Stomph - Kapelaan A. Goos; Vormselviering: de Samensprong met zang van Forever Young; Klaas Buurs en Lida Guit, opa en oma van Lucas Buurs; Piet Tol (Babbet) opa van Dionn Butter; Thoom Smit en Gre Bond, opa en oma van Fiene Boacher; Tom Bond (sport) bappie van Lindsey Bond; Vera Schokker e.v. Klaas Koning; Klaas Sier (Kits) e.v. Annie Dijkgraaf. Jan Koning en Aaltje de Boer en zoon Jaap. Kees Karregat en Jannetje Tol.

Woensdag 8 februari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Mgr. Jan Hendriks - Pastoor P. Stomph - Kapelaan A. Goos; Vormselviering: Spinmolen en Springplank 8A en 8B) met zang van Forever Young; Gerard Reurs, bappie van Lindsey Guijt; opa Albert Kromhout van de Meer. Hilde Koning e.v. Gerrit Koning; Annie Veerman en Kees Sier (Vais); Jan Plat e.v. Aaf Plat-Veerman; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol, Freek Koning e.v. Neel Tol en voor Nel Schilder.

Vrijdag 10 februari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Kapelaan A. Goos; Uitstelling van het Allerheiligste.

Zaterdag 11 februari
OLV Lourdes
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont en Cor Keizer e.v. Tiny Plat; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.

Zondag 12 februari
6e zondag door het A-jaar
11:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Pastoor van der Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.

Maandag 13 februari
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Aal Jonk e.v. Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Jack Molenaar (Keje) e.v. Gerda Keijzer en overleden Familie Molenaar. Jaap Keijzer en Maartje Kras en hun dochter Eva; Kees de Boer en Geertje Jonk; Piet Schilder (Kos) en Aaltje de Boer (Broekhuis) Henk de Boer en Ab de Boer (Broekhuis).

Woensdag 15 februari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Dirk Tol e.v. Aaf Kroon en overleden familieleden; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; An Sterk-Tol, Frits Sterk, Theo Sterk, Familie de Boer-Tuip; Elles Bond, dochter van Jaap en Griet Bond; Klaas Veerman e.v. Ilonka de Wit, Piet Veerman (Does) e.v. Ant Tol en Familie Veerman (Kaak); Piet Nieuweboer e.v. Aris Mol en familie Nieuweboer en Mol.

VINCENTIUSKERK

Woensdag 1 februari
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Aagie Stroek en Willem Jonk en overige overleden familieleden; Aal Molenaar - Steur en Jan Molenaar - De Ridder; Alie Karregat e.v. Klaas Smit en overleden familie Karregat en Smit; Gaar Tuijp en Jaap Kwakman (Bol); Gaartje de Boer-Zwarthoed (de Beer) en Cees de Boer; Jannig Tol en Evert Jonk; Klaas Molenaar e.v. Jannig Molenaar - Tol; Maartje Mol-Schilder en Klaas Mol; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp en Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en Dochter Mariska; Siem Schilder e.v. Elisabeth Bond.; Voor een zalige dood.

Donderdag 2 februari
Feest Opdracht van de Heer [Maria Lichtmis]
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen, Tijdens de mis kaarsenwijding; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overleden familie; Voor een zalige dood.

Vrijdag 3 februari
Eerste vrijdag van de Maand; Blasius; Ansgarius
19:00 uur: Kapelaan A. Goos, Na de Mis wordt de Blasiuszegen gegeven; Hille Steur en Klaas Kwakman; Jan Zwarthoed en Gaar Tol; Klaas Buijs e.v. Gaar Buijs-Sier en overleden Familie Buijs en Sier; Ter nagedachtenis aan Andries Steur (Jijpert) en Nel Koning (Janke) en ook overleden familieleden Steur en Koning.; Voor een zalige dood.

Zaterdag 4 februari
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Adriana Tol en Jan Molenaar en overleden Familie Tol en Molenaar; Bet Zwarthoed en overleden Familie Zwarthoed; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden Familie Tol en Slotboom, Crelis Tol e.v. Gaartje Kwakman en overleden familie Tol en Kwakman; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen.; Gaar Plat (Krab); Jaap en Sjaak Smit en Rikie Molenaar - Bos; Jan Keijzer en Catharina Keijzer-Schokker en overige familieleden; Jan Koning en Marie Molenaar, dochters Alie, Clara, Gre en zoon Jack, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het Vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Jonk e.v. Gaar Plat en overleden Familie Plat en Fam Jonk en Fred Pool; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Wim Runderkamp e.v. Marie Koning (Bart).; Woltje Lautenschütz w.v. Kees Keijzer (Bakker) en overleden familie; Voor een zalige dood.

Zondag 5 februari
5e zondag door het A-jaar
Hoogmis/Love
09:30 uur: Pastoor P. Stomph; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie, Jan en Albert; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Freek en Annie Schokker, Hille de Boer, Jaap Schilder e.v. Trijn Steur, Zuster Maria Steur, Gerry Reurs e.v. Hanny de Boer.; Freek Schilder e.v. Maart Klepper, eerder e.v. Jannetje Veerman.; Gerard Schaap, echtgenoot van Elly Kwakman (mop); Jan Koning e.v. Gaar Tuijp en de families Koning en Tuijp.; Jan Kraaij echtgenoot van Klazina Bond en overleden familie Kraaij en Bond; Japie Kroon e.v. Gaartje Tol en overleden Families Kroon-Tol; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder, Pater Klaas Schilder (Madoet), Siem Schilder (Madoet) e.v. Jannig Kil, Klaas Mol en Maartje Schilder en overleden Familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Nico Guit e.v. Diana Guit en vader van Jim en Anna; Piet Vader e.v. Ans van Dongen; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Ter nagedachtenis aan Dik Knegt en overleden familie; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Wim Verhoeven e.v. Neel Veerman; Voor een zalige dood.
15:00 uur: Kapelaan A. Goos
Uitstelling van het Allerheiligste
18:00 uur: Pastoor P Stomph; Lof.

Maandag 6 februari
Paulus Miki en gezellen, martelaren
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Crelis Keizer e.v. Ciska Runderkamp; Dick Visscher e.v. Afra Tol en overleden Families Visscher en Tol; Gre Molenaar (Des) e.v. Thaam Tol; Hein Tol e.v. Agie Smit en dochter Madeleine; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen, kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder en Piet Schilder e.v. Nelleke Tol.; Kees Plat (Swing) e.v. Grietje Schilder; Lidie Mooijer w.v. Jan Veerman (Toren); Piet Veerman en Nel Tol; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Voor een zalige dood.

Dinsdag 7 februari
19:00 uur: Diaken H. Bak; Jaap Schilder (Sas) en Huibje Schilder- de Boer; Lia Plat e.v. Thoom Klaus; Nico Klouwer e.v. Caroline Steur en Jan Klouwer e.v. Trijn Kroon; Voor een zalige dood; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie.

Woensdag 8 februari
Hieronymus Emiliani; Josephina Bakhita
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius; Aal Tuyp e.v. Jaap Lautenschutz, Trijn Tuyp en Klaas Koning; Aal Veerman.; Aart Tuijp en Tini Mooijer; Dick de Boer (Britt) e.v. Alie Zwarthoed; Jaap Bond e.v. Gaar Molenaar en Familie Bond en Molenaar; Jan Eeltink e.v. Griet Smit, Reinier Smit en Huibje Tol en familie Eeltink, Smit en Tol; Jan Kwakman (Plak) e.v. Garie Mooijer; Jan Tol en Christina Molenaar en overleden kinderen en schoonkinderen; Jan Zwarthoed e.v. Gaar Veerman; Voor een zalige dood.

Donderdag 9 februari
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Cees Schilder (Post) e.v. Tiny Schilder-De Boer en overleden familieleden; Voor een zalige dood.

Vrijdag 10 februari
Scholastica
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Antje Tuijp en Cees Molenaar (Luns), zoon Jan en dochter Netty; Voor Henk Steur en zijn zoon Jack Steur; Voor een zalige dood.

Zaterdag 11 februari
OLV Lourdes; Maria op zaterdag
19:00 uur: Pastoor J. v.d. Stok; Aaltje Tol e.v. Jan Veerman (Duks); Albert Veerman en Duur Keuken; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom; Ferdie Elout e.v. Zdzisia Elout; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Nel Runderkamp en hele Familie Runderkamp; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Voor de zielenrust van Alie koning; Voor een zalige dood.

Zondag 12 februari
6e zondag door het A-jaar
Hoogmis/Love
09:30 uur: Pastoor v. Teijlingen; Aagt Tol e.v. Evert Smit; Cees Mooijer (Baarse); Evert Tuijp en familie.; Hillie Steur en Thoom Schilder (Mop) en overleden familie en voor een zekere intentie; Jan Schilder en Marie Keizer, dochter Gerda en zoon Henk en de Tantes Wies en Griet Keizer; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder, Pater Klaas Schilder (Madoet), Siem Schilder (Madoet ) e.v. Jannig Kil, Klaas Mol en Maartje Schilder en overleden Familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Piet Vader e.v. Ans van Dongen; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Ton Koning e.v. Drea Tol en voor Jan Schilder (Vik); Ton Schilder e v Rita Heijnis; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Voor een zalige dood.
18:00 uur: Jaap Tol; Rozenkransgebed.

Maandag 13 februari
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.

Dinsdag 14 februari
Feest Cyrillus en Methodius, patronen van Europa
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; In herinnering Maartje Schilder-Zwarthoed en Jan Schilder (Post); Joop Schilder, e.v. Gaar Schilder- Smit; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie.

Woensdag 15 februari
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jan Kwakman (Bol) e.v. Aaltje Schilder; Klaas Smit (Solle) en overleden Familie Smit en Kwakman.

NICOLAASHOF
Zondag 5 februari
5e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Pastoor v. Teijlingen
Zondag 12 februari
6e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Diaken T. vd Woude

REGIOPAROCHIE
EDAM
Vrijdag 3 februari
Blasius, Ansgarius. Eerste vijdag van de maand
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius, Blasiuszegen
Zondag 5 februari
5e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Dinsdag 7 februari
09:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Vrijdag 10 februari
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 12 februari
6e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Kapelaan A. Goos
Dinsdag 14 februari
Feest Cyrillus en Methodius, patronen van Europa
09:00 uur: Kapelaan Mario Agius

MONNICKENDAM
Donderdag 2 februari
Feest Opdracht van de Heer [Maria Lichtmis]
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius, Kaarsenwijding
Zaterdag 4 februari
19:00 uur: Diaken H. Bak
Zondag 5 februari
5e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak
Donderdag 9 februari
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Zaterdag 11 februari
19:00 uur: Diaken H. Bak
Zondag 12 februari
6e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Kapelaan Mario Agius

ILPENDAM
Woensdag 1 februari
09:30 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 5 februari
5e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Kapelaan A. Goos
Woensdag 8 februari
09:30 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 12 februari
6e zondag door het A-jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak
Woensdag 15 februari
09:30 uur: Kapelaan Mario Agius

DOPEN
MARIAKERK
Zondag 5-2, 13:00 uur:
Mick Runderkamp, Den Oeverlaan 96: Pastoor P. Stomph
Zondag 19-2, 12:00 uur:
Leroy Nijholt, Wieringenlaan 100
Kapelaan A. Goos

VINCENTIUSKERK
Zondag 12-2, 13:00 uur:
Dean Runderkamp, Edammerweg 48: Kapelaan A. Goos
Zondag 12-2, 13:01 uur:
Joe Runderkamp, Edammerweg 48: Kapelaan A. Goos
Zondag 19-2, 13:00 uur:
Nikki Tuip, Den Oeverlaan 47 Pastoor P. Stomph
Zondag 12-2, 14:00 uur:
Léa Smit, Meergracht 14:
Kapelaan A. Goos
Zondag 26-2, 13:00 uur:
Sven Veerman, Tulpenstraat 8 Kapelaan A. Goos
Zondag 26-2, 14:00 uur: Frenk Molenaar, Texelstroom 7:
Pastoor P. Stomph
Zondag 26-2, 14:01 uur:
Luke Molenaar, Vliestroom 5
Pastoor P. Stomph
Zondag 26-2, 14:02 uur:
Marit Schilder, Den Oeverlaan 70 Pastoor P. Stomph
Zondag 12-3, 14:00 uur:
Livia Duin, P.C. Hooftgracht 11: Pastoor P. Stomph
Zondag 19-3, 14:00 uur: Frenk Schilder, Jan Steenstraat 7
Kapelaan A. Goos

OVERLEDENEN van de MAAND
Nellie Koning, e.v. Arjan Star eerder w.v.Jan Koning (Golf); Kees Tol, e.v. Nellie Tol-Steur; Cornelis Jozef Kemper, e.v. Ria Kemper-Jonk; Catharina Maria Theresia Schilder - Steur; Neel Tol (de Beer), w.v. Jan Kwakman (Slak); Stienek van Vlaanderen; Maart Zwarthoed (van de Jent), w.v. Thames Sier (Waffel); Grietje Bootsman, weduwe Jan Plat; Jan Koning, e.v. Nel Koning-Steur; Piet (Bart) Kes; Aaltje Smit-Koning (Janke), w.v. Cees Smit; Gaar Schilder (de Bok), w.v. Kees Kok; Stienek Steur, weduwe Jan Tol; Agie Tol-Schilder (Kos), e.v. Jaap Tol (Knoest); Cees Steur, e.v. Wies Steur-Buijs; Emma Koolen-Kraakman, w.v. Albert Koolen; Jannetje Schokker-Buisman, e.v. Evert Schokker.

Bijgewerkt: 01-02-2023

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.


Nieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties

text ankor text