't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 19 april
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Vrijdag 21 april
09:00 uur: E. J. van Teijlingen/A. Goos
Zaterdag 22 april
19:00 uur: H. Versteeg/A. Goos
Zondag 23 april; 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen); zondag van de goddelijke Barmhartigheid
09:30 uur: P. Stomph; A. Goos;
11:00 uur: P. Stomph; A. Goos
Maandag 24 april; 2e week Pasen
Fidelis van Sigmaringen
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Woensdag 26 april
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Vrijdag 28 april; Petrus Chanel; Lodewijk Maria Grignion van Monfort
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Zaterdag 29 april; Feest Catharina van Siena patrones van Europa
19:00 uur: P. Stomph; Het Nieuwe Koor
Zondag 30 april; 3e zondag van Pasen; zondag van de Arbeid
09:30 uur: P. Stomph/A. Goos; herenkoor
11:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Maandag 1 mei; Sint Jozef, de arbeider
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Woensdag 3 mei; feest apostelen Simon en Jakobus
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
MISINTENTIES
Woensdag 19 april
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Albert Bien en Elisabeth Schilder, dochter Gré en zoon Jaap; Henk Koning; Jan Beers ev Aal de Boer; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Leo Leeflang ev Jopie van der Wal; Pater Wim Zwarthoed, Jan Smit ev Griet Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Piet Schilder ( Kos) ev Aaltje de Boer, Ab de Boer en Henk de Boer; Trijn Plat ev Jack Plugboer.
Vrijdag 21 april
09:00 uur: Voor alle zieke mensen van onze Parochie.
Zaterdag 22 april
19:00 uur: Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jaap Molenaar ev Aaf de Boer, Johan Molenaar en Fam. Molenaar en fam. de Boer; Jan Trudo ev Trijn Veerman; Jannig Kras ev Cees Sier; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 23 april
09:30 uur: Aaf Schilder en overleden familie; Pastoor van der Hulst.
11:00 uur: Aal Jonk en Kees Zwarthoed en overleden families Jonk en Zwarthoed; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Maandag 24 april
19:00 uur: Aal Visser (Thuisie) ev Jaap Visser, Huibje Sier en Jan Schilder, Thames Koning en Marie Sier; Antje Veerman, Sijmen Bond en zoon Ton Bond; Griet Karregat en Gerrit Boots; Kees de Boer en Geertje Jonk; Nel Jonk (Hamburg) ev Jan Smit; Roos dochtertje van Ruud en José zusje van Fleur en Ryan.
Woensdag 26 april
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Huibje Koning en Sijmen Schilder (Snert); Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol; Jannig Tol (Kip) en overleden familie; Kees Schilder en Elisabeth Kwakman; Klaas Koning, Klaas Veerman en Nel Guyt, Kees Koning en Aaf Steur; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld ev Griet Bond, Siem Schilder ev Elisabeth Bond.
Vrijdag 28 april
09:00 uur: Jaap Tol, Aaltje de Boer en Jan de Boer, Jintje Schokker en Aal Buijs.
Zaterdag 29 april
19:00 uur: Met zang van Het Nieuwe Koor. Cees Buijs en Antje Snoek, zoon Kees en schoonzoon Gerrit; Dick en Martin Schilder (Post) zoon en echtgenoot van Griet Schilder-Smit, en overleden fam. Schilder en Smit; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jaap Plat ev Gaar de Boer; Jannig Kras ev Cees Sier; Klaas Veerman ev Aagie Kwakman, Kees Kwakman en Aagt Kwakman en familie Veerman en Kwakman; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 30 april
09:30 uur: Hoogmis met zang van het Herenkoor. Pastoor van der Hulst.
11:00 uur: Voor alle zieke mensen in Volendam.
Maandag 1 mei
19:00 uur: Dick Kwakman en Grietje Bond, Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees, Jan Molenaar en Geertje Kwakman; Griet Karregat en Gerrit Boots; Klaas Kwakman ev Neel Kwakman-de Boer; Klaas Schilder (Pan) ev Janneke Jonk; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Duur Veerman en Hein Koning en Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik).
Woensdag 3 mei
09:00 uur: Dick Bont; Maartje Karregat ev Jan Schilder (Vik); Woltje Honkoop-Molenaar weduwe van Jan Peter Honkoop eerder van Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed ev Willie Sier en voor overleden familie Zwarthoed; Jopie van Leeuwen en Kees van Houdt; Kees Kras ev Maartje Tuijp, dochter Jannig Kras ev Jos de Boer, Siem Tuijp en Jannetje Schilder, Joop Jonk ev Annie Tuijp; Piet Veerman (Does) e.v. Ant Tol; Trijn Bond en Jaap Karregat en overleden familie.

SINT VINCENTIUSKERK
Woensdag 19 april
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 20 april
19:00 uur: E.J. van Teijlingen/A. Goos
Vrijdag 21 april
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 22 april
10:00-17:30 uur: Extra gelegenheid tot biechten
19:00 uur: P. Stomph;
Zondag 23 april; 2e zondag Pasen (Beloken Pasen); zondag van de goddelijke Barmhartigheid
09:45 uur: E.J. van Teijlingen (Herenkoor)
11:30 uur: E. J. van Teijlingen
18:00 uur: Rozenkransgebed Jaap Tol
Maandag 24 april; 2e week Pasen
Fidelis van Sigmaringen
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 25 april; Feest Evangelist Marcus
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Woensdag 26 april
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 27 april; Petrus Canisius
19:00 uur: E.J. van Teijlingen/A. Goos
Vrijdag 28 april; Petrus Chanel; Lodewijk Maria Grignion van Monfort
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 29 april; Feest Catharina van Siena, patrones van Europa
11:00 uur: E.J. van Teijlingen; huwelijk Jens Veerman en Willie Tol
19:00 uur: T.Z. Tesfay/A. Goos
Zondag 30 april; 3e zondag van Pasen; zondag van de Arbeid
09:45 uur: E.J. van Teijlingen; herenkoor
11:30 uur: E.J. van Teijlingen
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jan Tol
Maandag 1 mei; Sint Jozef, de arbeider
18:30 uur: In de meimaand wordt elke dag om half zeven (zondag om 18:00 uur) het rozenhoedje gebeden
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 2 mei; Wijding van de kathedraal Sint Bavo
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Woensdag 3 mei; feest apostelen Simon en Jakobus
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
MISINTENTIES
Woensdag 19 april
19:00 uur: Dik Tuijp e.v. Griet Molenaar; Gerard de Lange e.v. Tinie Tol; Jannig Veerman en Evert Molenaar; Kees Koning e.v. Elly Segaar, Thames Koning, Lijst Smit en Lies Tax; Neel Schilder-Jonk en echtgenoot Jan Schilder; Nol Koning e.v. Maartje Mossel en Klaas Mossel; Paulus Tol en Gaartje Schokker, Theo Kroon e.v. Nel Kok.
Donderdag 20 april
19:00 uur: Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Dick Schokker en Nel Mastenbroek.
Vrijdag 21 april
19:00 uur: Aal Tol e.v. Gerbrand Schilder en overleden families Tol en Schilder; Kees Koning e.v. Annie Veerman; Klaas de Boer e.v. Trijn Tol; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond, Dirk en Jaap Hansen; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 22 april
19:00 uur: Bertha Tol-Schoon en Kees Tol (Pinda) en overleden familie; Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Kes e.v. Ria Tol; Jaap Tol, Geertje Boelsz en zoon Klaas; Kees Karregat en Jannig Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Piet Schilder en Griet Mooijer en overleden broers Jack en Henk Schilder; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 23 april
09:45 uur: Hoogmis m.m.v. het Herenkoor. Jan Molenaar (Prop) e.v. Gré Tol; Kees Beers e.v. Aaf Schilder; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Hein Tol e.v. Aagje Smit en dochter Madelein; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman; Jan Steur (Kriel) e.v. Griet Sier en overleden families Sier en Steur; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Robin Snoek, Afra Mooijer e.v. Monnie Snoek, Geertje Tol (Bet), Hein Tol (Bol), Japie Mooijer en overleden familie Snoek en familie Tol.
Maandag 24 april
19:00 uur: Ben Mol; Dickie Zoetebier e.v. Jan Plat; Gré Koning e.v. Freek Tol; Hans Schilder e.v. Maart Schilder; Hein Schokker, Antje Bond en zoon Jan; Henk Dupuy en Gaar Buijs; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder; Klaasje Schutte-Buijs e.v. Frits Schutte; Lou Snoek en Mien van den Hogen; Pater Piet Tuijp, Pater Piet Molenaar, Maartje Molenaar, Duur Tuijp, Liesbeth Keuken, Kees Kok e.v. Gaar Schilder; Sijmen Zwarthoed e.v. Agnes Tol; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 25 april
19:00 uur: Jan Buijs, Neeltje Jonk en overleden kinderen; Maartje Steur e.v. Gerrit Smit en Jaap Smit en Trijntje Veerman; Neel Steur, Jan Bootsman en Maartje Steur; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 26 april
19:00 uur: Aal Veerman; Afra en Cor Koning; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Berry Molenaar (Barn); Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overl. familieleden; Griet Hoekstra; Jan van Vlaanderen e.v. Gaartje Kwakman; Kees Smit e.v. Aal Molenaar; Klaas Mooijer e.v. Grietje Keijzer en dochter Roos; Klaas Schilder e.v. Grietje Smit en Nicole Smit; Koes Plat (Duks) en Afie van Vlaanderen; Trijntje Smit en Piet Sombroek, Peter Sombroek (Kas) en Ali Sombroek e.v. Gerard Ros.
Donderdag 27 april
19:00 uur: Crelis Schilder, Jansje Mol en overleden familie Schilder en Mol.
Vrijdag 28 april
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf, Alida Pooijer en overleden familie, Klaas Tol, Geesje Tol en overleden familie; Jaap Zwarthoed; Klaas Tol (Babbet), Maartje Zwarthoed, zoon Piet en Aaltje Wijngaards; Lau Silven e.v. Ans Zwarthoed; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond, Dirk en Jaap Hansen; Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 29 april
11:00 uur: Huwelijk Jens Veerman en Willie Tol.
19:00 uur: Albert Groot e.v. Aaltje de Boer; Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Corrie Kuenen, Willem Runderkamp en overleden familieleden; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz; Hein Kes, echtgenoot van Gaar Kes-Kwakman; Henk Tol e.v. Tiny Veerman en overleden families Tol en Veerman; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overleden families Sier en Koning; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Molenaar (Sip) en Neeltje Kroon; Jaap Schilder, Maartje Kil en zoon Klaas, e.v. Grietje Smit; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 30 april
09:45 uur: Hoogmis m.m.v. het Herenkoor. Aal Molenaar e.v. Klaas Veerman; Kok Veerman (Klaus) en Bep Veerman; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis. Gerard Reurs e.v. Hannie de Boer, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Gaar Mooijer, Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes, dochter Afra, zoon Wim en kleinzoon Robin Snoek; Gaar Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma; Garie Burger e.v. Evert Veerman; Jan de Lange en Hilletje Steur; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet.
Maandag 1 mei
19:00 uur: Ed Sier e.v. Angelique Sier en Johan Veerman e.v. Willeke Sier; Gré Koning e.v. Freek Tol; Hein Tol e.v. Aagje Smit en overleden dochter Madeleine; Jaap Zwarthoed en overleden familie Zwarthoed; Klaas Schilder (Knobbel) ev Maartje Zwarthoed (Vetje) en overleden familie Schilder en Zwarthoed; Marga Molenaar e.v. Edwin de Wit, Albert Molenaar e.v Nel Moormann; Siem Smit (Kriek) e.v. Nel van Rijn; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 2 mei
19:00 uur: Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Marianne de Boer e.v. Crelis Bootsman; Woltje Jonk (Pé), Vader en Moeder Jonk (Pé), Aal Jonk (Pé) en Gaar Jonk (Pé); voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 3 mei
19:00 uur: Andries Bootsman en Grietje de Boer; Griet Tuijp e.v. Evert Prins; Hein Veerman (Poes) en Hille Tol; Henk Bouwman, Truus Mooijer en overleden families; Jan Tol (Kuup) en Geertje Schilder (Streier) en overleden families Tol en Schilder; Kees de Boer en Huib de Boer; Klaas Veerman, Geertje Steur en overl. kinderen; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska.

SINT NICOLAASHOF
Donderdag 20 april
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 22 april
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 23 april; 2e zondag Pasen (Beloken Pasen); zondag van de goddelijke Barmhartigheid
09:30 uur: S. Tol
Dinsdag 25 april; Evangelist Marcus
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 27 april; Petrus Canisius (Koningsdag)
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 29 april; Feest Catharina van Siena, patrones van Europa
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 30 april; 3e zondag Pasen, zondag van de Arbeid
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 2 mei; wijding van de kathedraal Sint Bavo
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 4 mei; Athanasius; dodenherdenking
19:00 uur: S. Tol

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
22/23 april; 29/30 april; 6/7 mei
Edam:
22 april: Zaterdag, 2e zondag Pasen, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
23 april: Zondag, 2e zondag Pasen, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
29 april: Zaterdag, 3e zondag Pasen, 19:00 uur: H. Bak
30 april: Zondag, 3e zondag Pasen, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
6 mei: Zaterdag, 4e zondag Pasen (Roepingenzondag), 18:45 uur: T.Z. Tesfay
7 mei: Zondag 4e zondag Pasen (Roepingenzondag), 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Monnickendam:
22 april: Zaterdag, 2e zondag Pasen, 19:00 uur: H. Bak
23 april: Zondag, 2e zondag Pasen, 10:00 uur: H. Bak

DOPEN:
Mariakerk:
23-04: Kay Smit, Noorderhaaks 14, 12:00 uur: P. Stomph.
23-04: Tim Verhoeven, Neptunusstraat 27, 13:00 uur: P. Stomph.
30-04: Dylan Tuijp, Kaper 16, 13:00 uur: P. Stomph
11-06: Isa Guijt, Ruige Muts 16, 12:00 uur: E.v.Teijlingen
Vincentiuskerk:
23-04: Nora Runderkamp, Siriusplein 39, 13:00: Ant. Goos
30-04: Jaap Schilder, Wieringenlaan 40, 13:00: E.v.Teijlingen
07-05: Don Leo Veerman, Breewijd 9, 13:00 uur: P. Stomph.
07-05: Ginny Schilder, Kathammerstraat 78, 14:00 uur: P. Stomph.
14-05: Jagger Veerman, Calkoengracht 6, 13:00 uur: P. Stomph
25-06: Mees Guijt, Zuiderhaaks 6, 13:00 uur:
25-06: Zoë Vlak, Sint Gerardusstraat 25, 14:00 uur:
11-06: Jake Bond, Gravelandstraat 99, 13:00 uur.
25-06: Zoë Vlak, Sint Gerardusstraat 25, 14:00 uur.
01-07: Mees Guijt, Zuiderhaaks 6, 10:30 uur.

GEDOOPTEN:
15-04: Dex Tol, Prinses Margrietstraat 2

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
29-04: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, E.J. van Teijlingen: Jens Veerman & Willie Tol
06-05: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Tom Kwakman & Lydia Veerman
13-05: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, E.J. van Teijlingen: Berry Schilder & Annet Kroon
26-05: 16:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Peter Schilder & Diana Bruin
27-05: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Jan Bond & Irene Schilder
03-06: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Henk Veerman & Alyssa Bond
01-07: 13:30 uur Sint Vincentiuskerk, E.J. van Teijlingen: Ronald Plat & Linda Nieuwenweg
08-07: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, E.J. van Teijlingen: Peter Karregat & Lisanne Kok

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Nel Sier, echtgenote van Henk Kwakman; Truus Kok, weduwe van Jan Smit (Pitjes); Jaap Jonk, echtgenoot van Aal Mossel; Corrie Kuenen, weduwe van Willem Runderkamp; Lucia Romme, weduwe van Jan Plat (Jintje); Evert Karregat, weduwnaar van Gaar Schilder (Kakes); Harmen Sul, weduwnaar van Maart Kroon; Siem Admiraal, echtgenoot van Maartje de Boer; Nel Bond, echtgenote van Ben Plat; Evert Jan Buijs (Jan To).

LITURGISCHE AGENDA:
Woensdag 19 april: Mariakerk, 09:00 uur Octaaf van Pasen; Mariakerk, 19:00 uur; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur
Donderdag 20 april: Sint Nicolaashof, 19:00 uur: Octaaf van Pasen; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur
Vrijdag 21 april: Mariakerk, 09:00 uur Octaaf van Pasen; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur
Zaterdag 23 april: Sint Nicolaashof, 09:00 uur Octaaf van Pasen; Mariakerk, 19:00 uur; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur
Zondag april: Mariakerk, 09:30 uur 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen); zondag van de Goddelijke Barmhartigheid; Sint Nicolaashof, 09:30 uur; Sint Vincentiuskerk, 09:45 uur Hoogmis; herenkoor; Mariakerk, 11:00 uur; Sint Vincentiuskerk 11:30 uur; Sint Vincentiuskerk 18:00 uur Rozenkransgebed
Maandag 24 april: Mariakerk, 19:00 uur Fidelis van Sigmaringen; Sint Nicolaashof, 19:00 uur
Dinsdag 25 april: Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur Evangelist Marcus
Woensdag 26 april: Mariakerk, 09:00 uur; Mariakerk, 19:00 uur; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur
Donderdag 27 april: Sint Nicolaashof, 19:00 uur: Petrus Canisius; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur:
Vrijdag 28 april: Mariakerk, 09:00 uur: Petrus Chanel; Lodewijk Maria Grignion van Montfort; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur:
Zaterdag 29 april: Sint Nicolaashof, 09:00 uur: Catherina van Siena, patrones van Europa; Sint Vincentiuskerk, 11:00 uur: Huwelijk Jens Veerman & Willie Tol; Mariakerk, 19:00 uur; Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur
Zondag 30 april: Mariakerk, 09:30 uur: 3e zondag van Pasen; Sint Nicolaashof, 09:30 uur; Sint Vincentiuskerk, 09:45 uur:Hoogmis, herenkoor; Mariakerk, 11:00 uur; Sint Vincentiuskerk, 11:30 uur; Sint Vincentiuskerk, 18:00 uur: Rozenkransgebed

 

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE MARIAKERK
Vrijdag 21 april:
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop….. (Op. 3:29)
Het is waar. Ik sta aan de deur van je hart, dag en nacht. Zelfs wanneer je niet luistert, zelfs wanneer je eraan twijfelt of Ik het ben, Ik ben er. Ik sta te wachten op het geringste teken, of zelfs de stilste gefluisterde uitnodiging, waardoor Ik mag binnenkomen.
Vrijdag 28 april:
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ik ook u liefgehad. (Joh. 15:9)
Ik ken je door en door, Ik weet alles van je. Zelfs de haren op je hoofd heb ik geteld. Niets in je leven is onbelangrijk voor Mij. Ik heb je gevolgd door de jaren heen, en ik heb je altijd liefgehad, ook wanneer je op de dool was. Ik weet wat je nodig hebt en wat je bezwaart. En ja, Ik ken al je zonden. Maar ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb.