Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 27 oktober
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jaap Jonk (druif) en Jansje Jonk; Kees Mol en Gaartje Smit, Siem Steur e.v. Bets Mol; Kees Veerman en Woltje Tol en kinderen; Klaas Veerman (Does) e.v. Ilonka de Wit, Piet Veerman (Does) e.v. Ant Tol.
Vrijdag 29 oktober
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jan Keijzer e.v. Aafie Kwakman; voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste; De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. (Dt. 6:13)
Ik breng je Mijn Licht om je duisternis en je twijfel te verdrijven. Ik kom met mijn kracht om jou en je lasten te dragen; met Mijn genade om je hart te raken en je leven volledig te veranderen; en Ik geef je Mijn vrede om je ziel tot bedaren te brengen.
Zaterdag 30 oktober
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Afra Plat e.v. Johan Runderkamp, Kees Buijs, Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat, Jaap Plat en Gaar de Boer, Ton Zwarthoed e.v. Antje Plat; Henk Tuijp en Huibje Smit (Bokkum); Jack Stroek e.v. Geertje Tuijp; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Suzanne Schokker; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 31 oktober
31e Zondag door het B-jaar (groen)
11:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick en alle overleden familie; Pastoor vd Hulst; Peter Jonk partner van Nel Zwarthoed, Marjan en Marijke Jonk en overleden familie Jonk-Tuin en Zwarthoed; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap;
Maandag 1 november
Allerzielen
19:00 uur: Pastoor P. Stomph-Kapelaan A. Goos; Bob Tol e.v. Ria Tol-Baart; Cees Koning en Neel Veerman, voor Angela Koning, Jan Tol (Kriel) e.v. Nel Koning, Freek Schilder en Maartje Klepper, Henk Tol (foe) en Gaartje de Boer, Thoom Sier en Hille Snoek, Rob de Boer, Hans de Boer, Map de Boer-Beets en John de Boer uit Edam, Ton Runderkamp en Hille Jonk (Sjef) Karel Vlierman e.v. Gretha Ploeger, Kees Tuip (Bok) e.v. Margriet Snoek, Kees Tuyp (Blark); Dick Sier en Trientje Buisman; Gaar Kroon e.v. Theo Tol; Griet Tol e.v. Jack Koning, Jaap Tol en Aaltje de Boer, Jintje Schokker en Aal Buijs,Jannig Tol (kip) en overleden familie; Herman Tol en overleden familie; Jaap Buijs (Oloot) en Jannig Snoek en overleden familie Buijs en Snoek; Jaap Karregat zoon van Evert en Tiny Karregat en alle overleden familiie; Jaap Tol e.v. Nellie Schilder, Gerard de Lange e.v. Tiny Tol; Jack Molenaar (Keje) e.v. Gerda Molenaar-Keijzer; Jan de Boer (Stap) e.v. Truus Schilder, Dirk de Boer en Jansje Schokker, Henk de Boer en Aal Guijt (Pieta) Tiny Kwakman e.v. Albert de Boer, Klaas Schilder en Maartje Mossel en dochter Aal, Eef Pannekeet e.v. Tom Schilder, Evert Klouwer e.v. Maartje Schilder, Jaap Schilder en Gari Tol, Jan Tol e.v. Aal Schilder; Jan Kwakman, Trijntje Schilder en Rika Prinsen. Siem Tol en Pia Tol-Kwakman; Jan Molenaar (Suls) e.v. Marie Kwakman; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick en alle overleden familie; Jan Veerman en Grietje Veerman en overleden familie; Kees de Boer en Geertje Jonk; Klaas Schilder en alle overleden familieleden; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman en Hilletje Kwakman, Tiny Tol, Hein Schilder (Vik) en Geertje Tol, Aris Schilder(Vik)en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder (Vik) en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik), Hein Schilder (Vik) e.v. Nel Bond; Lijst Steur (Kriel) e.v. Jaap Plat; overleden families Tol en Schilder, Hein en Bet Snoek, meester Beumer, meester van Loon, zuster Julia, Clara en Irene; Pastoor vd Hulst; Piet Schilder (kos) en Aaltje de Boer (Broekhuis), Henk en Ab de Boer (Broekhuis); Sijmen Mooijer en Jans Kwakman en overleden familie; Tom Schilder (Raampoort) e.v. Gaar Molenaar.
Woensdag 3 november
09:00 uur: Ter ere van de Heilige Jozef; voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
Vrijdag 5 november
09:00 uur: voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste.
Zaterdag 6 november
19:00 uur: Gaar de Boer en Jaap Plat, Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp, Ton Zwarthoed e.v. Antje Plat; Gré Tol e.v. Jan Bond; Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Kees Tol (Jits) e.v. Marie Schilder, Agatha Stroek, Thoom Molenaar; Kees Tol en Antje Schilder en kleindochter Nancy, Hein Smit en Jannetje Veerman; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky,;
Zondag 7 november
11:00 uur: Pastoor vd Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap;
Maandag 8 november
19:00 uur: Bob Tol e.v. Ria Tol-Baart; Dick Veerman (Doede) en Trijntje Steur; Jaap en Wolt Sier, Jaap Zwarthoed e.v. Willy Sier en overleden familie Zwarthoed; Kees Schilder en Elisabeth Kwakman; Klaasie Buijs en Cornelis Steur (Kriel) en overleden familieleden; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman en Hilletje Kwakman, Tiny Tol, Hein Schilder (Vik) en Geertje Tol, Aris Schilder(Vik)en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder (Vik) en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik), Hein Schilder (Vik) e.v. Nel Bond; Tom Schilder (Raampoort) e.v. Gaar Molenaar;
Woensdag 10 november
09:00 uur: Jan Keijzer e.v. Aafie Kwakman; Siem de Boer en Griet Kroon en overleden familieleden; voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie;
15:00 uur: Pastoor Stomph; Huwelijk Harmen Meijer en Wilma Sanders.
19:00 uur: Theo Vlok e.v. Tiny Sombroek en overleden familie.

VINCENTIUSKERK
Woensdag 27 oktober
18:30 uur: Rozenkransgebed; Jaap Tol.
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Aal Koopman en Jan Molenaar, Jannetje Tuip en Kees de Boer; Grietje Tuyp e.v. Bruining Veerman en overleden familie Veerman en Tuyp; Jan Klouwer, zoon van Louw Klouwer en Geertje Kok en overl. broers Klouwer; Jan van Vlaanderen e.v. Geertje Kwakman; Piet Vader echtgenoot van Ans van Dongen; Thames Koning (Luuk) en Jannig Veerman (Pen) en overl. familie Koning en Veerman.
Donderdag 28 oktober
Feest apostelen Simon en Judas
18:30 uur; Rozenkransgebed; Marjan de Boer.
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Gré Karregat echtgenote van Piet Kroon; Henk Steur en Geertje Tol en Klaas Mühren echtgenoot van Eef Steur; Kees Buis zoon van Jack en Ali Buis en Afra Plat e.v. Johan Runderkamp.
Vrijdag 29 oktober
18:30 uur; Rozenkransgebed; Henk Guijt
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Ab Mooijer en Antje Kras; Dick de Boer echtgenoot van Stijn Schilder; Hein Kes en Gretha van der Waarden; Op voorspraak van Pater Pio en voor een overledene; Simon Petrus Schilder e.v. Nely Schilder-Appel; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 30 oktober
F. Brigitha
11:00 uur: Pastoor P. Stomph; Huwelijk Kees Tol en Angelique Tol-Snoeren.
18:30 uur; Rozenkransgebed; Wil Runderkamp
19:00 uur: Kapelaan A. Goos, met zang van Lindsey Schilder mmv Gustaaf Schultz als organist; Aal Jonk-Kwakman en Cor Jonk; Andries Steur en Nel Koning; Bets Bank en overl. familie Bank; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom; Elisabeth Veerman en Dirk Bond; Evert Lautenschütz echtgenoot van Anneke van Dijk en Kees Keizer (Bakker); Freek Schokker en Annie Schokker-de Boer; Henk Kras en Dora Kras-Hogeboom; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lol) en overl. fam. Sier en Koning (Lol); Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas; Jan Tuip e.v. Aal Zwarthoed; Kees Bont en Maart Steur en Nel Bont en Ben Plat,; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman en zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Voor het zielenheil van moeder Sophia Dorothea Klepper-Van der Kleij en voor het zieleheil van vriendin Heleen van Kuilenburg; Wim Boelsz en Gerda Smit en overl. familie Boelsz en Smit.
Zondag 31 oktober
31e Zondag door het B-jaar (groen)
(LOVE) 09:30 uur: Kapelaan A. Goos, met zang van het Herenkoor; Aagt Tol echtgenote van Evert Smit; Cor Schuitemaker en zoon Johan, Sietze Jorritsma en Coba Lansing; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overl. fam. Schilder, Pater Klaas Schilder, (Madoet), Pastoor vd Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje Schilder en overl. familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Lau Karregat echtgenoot van Tiny Zwarthoed; Piet Buijs en Bep Kwakman; Piet Schilder en Griet Mooyer en overleden broers Jack en Henk Schilder en overige familie Schilder; Piet Vader echtgenoot van Ans van Dongen; Piet van Nek en Aafje Mooyer, Peter van Nek, Hein Koning en Marie Visser; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
15:00 uur: Kapelaan A. Goos; Uitstelling van het Allerheiligste.
18:00 uur: Kapelaan A. Goos-Pastoor P. Stomph; lof tev Maria van de Rozenkrans m.m.v. Volendams Vocaal Ensemble
Maandag 1 november
Hoogfeest Allerheiligen
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Aaltje de Boer en Jan de Wit; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie en Jan en Albert Tuijp; Annie Kraakman; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René en Martin Muurman e.v. Trijn Tuijp; Gre Molenaar (Des), echtgenote van Thaam Tol; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen, Kleinkind Karin, Bep Schilder echtgenote van Jan Keizer, Anja Bakker echtgenote van Johan Schilder en Piet Schilder echtgenoot van Nelleke Tol; Jaap Tol en Aafie Schokker en zoon Alfred; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Gary Kok en Bep Schilder, de echtgenotes van Jan Keijzer, Gonny Tuip e.v. Sijmen Keijzer; Jan Kroon e.v. Griet Tol; Jan Molenaar (Suls) e.v. Marie Kwakman; Jan Schilder en Neel Tuijp; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies)en zoon Jaap; Thaam Smit echtgenoot van Lies Koning; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs;
Dinsdag 2 november
Allerzielen
19:00 uur: Pastoor P. Stomph-Kapelaan A. Goos; Aagje Klouwer e.v. Piet Plat; Aaltje Karregat en Jaap Veerman (Post) en overl. familie Karregat en Veerman; Agatha Deen en Jaap Bont, Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum); Annemieke Karregat; Cees Buijs en Antje Snoek en overleden zoon en schoonzoon; Clasina Tol en Henk Slotboom en overl. familie Tol en Slotboom; Dirk Mossel en Geertje Jonk en dochter Maartje, Jan Tol en Elizabeth Veerman en familie Tol; Divera Veerman e.v. Herman Wulterkens; Eva Veerman, dochter van Johan en Anneke Veerman; Evelien Schokker-Koning; Evert Tuijp echtgenoot van Annie Wulterkens; Griet Jonk (Bol) en Dirk Tol; Hein Schokker en Edwin Schokker en overl. families Schokker en Tuijp; Henk Schilder (Kaan) echtgenoot van Gré Zwarthoed en Kees Zwarthoed en Aaltje Jonk; Henk Tol en Nel Zwarthoed-Tol en Wendy, Thaam Tol en Aal Schokker-Tol; Jaap Bond (Bub) e.v. Aal Mooijer, Jaap Mooijer en Aaltje de Boer; Jaap Kwakman (Bol) echtgenoot van Gaar Tuyp en overl. familie Kwakman en Tuyp; Jaap Mossel en Geertje Molenaar (Gaar Gees); Jaap Smit e.v. Marga Keizer; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overl. familie; Jan Jonk (Kip) echtgenoot van Agie Zwarthoed en overl. familie Jonk en Zwarthoed; Jan Koning, Marie Molenaar, dochters Alie, Claar, Gré en Sjaak, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het vagevuur,; Jan Kwakman, Trijntje Schilder en Rika Prinsen. Siem Tol en Pia Tol-Kwakman; Jan Schilder en Neel Tuijp; Jan Zwarthoed en Gaar Tol en overleden familie; Jannig Tuyp en overl. famiies; Kees Bont en Maart Steur en Nel Bont en Ben Plat,; Klaas Bond e.v. Jannig Veerman; Klaas Schilder e.v. Grietje Smit, Conrnelis Smit en Elisabeth Molenaar en Nicole Smit; Klaas Tuijp (Okke) en Gaar Tuip-de Boer en voor Roos, dochtertje van Ruud en José en zusje van Fleur en Ryan; Klaas Veerman (Kluit) echtgenoot van Neel Jonk; Klaas Veerman en Geertje Steur en overl. kinderen; Nel Plat (Dibbes); Nico Duijn echtgenoot van Corry Braak en dochtertje Anja; Piet Buijs en Bep Kwakman; Piet Veerman (Som) echtgenoot van Jannetje Schilder en overleden familie Veerman en Schilder; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Tol en Grietje Bond, Jan, Gré en Gaar Tol; Trijn Kroon-Mooijer en Kees Kroon; Truus de Boer (Petje); Voor de zielerust van Alie Koning; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze Parochie; Wil Schokker en Gaar Schokker-Jonk (sjef); Wim Koning e.v. Maartje Sul en overl. fam. Koning en Sul, broer Jan Silven en zwagers Evert Puul en Crelis Consul.
Woensdag 3 november
19:00 uur: Aagie Stroek en Willem Jonk en overl. familie Stroek en Jonk; Aal Veerman; Alie Karregat e.v. Klaas Smit, Piet Karregat en Mies Steur; Antonius Dijkgraaf en Alida Pooyer, Klaas Tol en Geesje Tol en overl. families,; Dick Visscher echtgenoot van Afra Tol en overl. familie Visscher en Tol; Dik Tuijp echtgenoot van Griet Molenaar; Hein Schilder echtgenoot van Tiny Tuijp en Fred Schilder; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Nel Runderkamp e.v. Jos de Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp, Dochter Mariska; Nol Koning echtgenoot van Maartje Mossel en overl. familie; Pietje Mooijer en Jan Molenaar (van Lijst) zoon Frans, Aaltje en Woltje van Jan van Lijst.
Donderdag 4 november
19:00 uur: Klaas Jonk e.v Gaar Jonk-Plat en overl. fam Jonk, fam Plat en Fred Pool; Wim Runderkamp echtgenoot van Marie Koning (Bart).
Vrijdag 5 november
19:00 uur: Jaap de Boer (Turf), echtgenoot van Nel Buisman en vader van Jaap; Jan Schokker en Bep Schokker-Kwakman; Op voorspraak van Pater Pio en voor een overledene; Ter nagedachtenis aan Andries Steur (Jijpert) en Nel Koning (Janke) en overleden families Steur en Koning; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 6 november
10:00 uur: P. Stomph; Huwelijk Rosita Barcelo Fernandez en Simon Jonk.
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Uit dankbaarheid bij het 50-jarig Huwelijk van Jan Mol en Tini Teunissen tevens gedenken wij hierbij Piet Mol en Griet Tol, Dorus Teunissen en Geertje Tol en ook voor onze kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen dat ze in hun leven gezegend mogen worden ,; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden familie Tol en Slotboom; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen; Do Tol e.v. Marie Kluessien; Evert Lautenschütz echtgenoot van Anneke van Dijk en Kees Keizer (Bakker); Jan Koning, Marie Molenaar, dochters Alie, Claar, Gré en Sjaak, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het vagevuur; Jan Veerman (de Koe) e.v. Marie Kok; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Bond en Gré Bond-Kunst en zonen Koos en Jan, Arie van Flierenburg e.v. Tiny Bond en zoon Leon; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman en zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Voor de zielerust van Alie Koning; Voor het zielenheil van moeder Sophia Dorothea Klepper-Van der Kleij en voor het zieleheil van vriendin Heleen van Kuilenburg;
Zondag 7 november
(LOVE) 09:30 uur: met zang van het Herenkoor; Aal Sul en Jan Keijzer en Christina Steur en Toon Basseleur; Annie Kraakman; Freek en Annie Schokker-de Boer, Hille de Boer, Zr. Maria Steur, Jaap Schilder e.v. Trijn Steur, Cees Sier e.v. Annie Steur, Gerry Reurs e.v. Hanny de Boer; Freek Schilder en Maartje Klepper eerder echtgenoot van Jannetje Veerman; Huib Tol en Gerrit Schilder (Koles); Jan Koning echtgenoot van Gaar Koning-Tuijp, en de overleden families Koning en Tuijp; Jan Sier; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overl. fam. Schilder, Pater Klaas Schilder,(Madoet), Pastoor vd Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje Schilder en overl. familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Lau Karregat echtgenoot van Tiny Zwarthoed; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Walter en Annie Blom-Van Zelst en kleindochter Nancy; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
15:00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste.
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jan Tol.
Maandag 8 november
19:00 uur: Aaltje de Boer en Jan de Wit; Jannig Sier en Ferry Nanninga; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Uit dankbaarheid, Hillie Steur en Thoom Schilder en overleden familie; Woltje Visser.
Dinsdag 9 november
19:00 uur: Griet Molenaar echtgenote van Jan Koning; Jaap Stroek e.v. Elisabeth Mol en overl. familieleden; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze Parochie.
Woensdag 10 november
19:00 uur: Aal Molenaar-Steur en Jan Molenaar-De Ridder; Gaar Tol echtgenote van Sjaak Tol; Nelly Veerman (Verolie) echtgenote van Paul Klouwer en overl. familie Veerman (Verolie) en familie Klouwer (Kriek); Thoom Sier en Hilletje Snoek.

ST. NICOLAASHOF
In Sint Nicolaashof zijn vanwege de coronamaatregelen helaas nog geen vieringen mogelijk.

REGIOPAROCHIE
EDAM
Zondag 31 oktober, 10:00 uur: Mario Agius, Allerheiligen/Allerzielen
Zondag 7 november, 10:00 uur:
MONNICKENDAM
Zaterdag 30 oktober, 19:00 uur: Diaken H. Bak,
Zondag 31 oktober, 10:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Zaterdag 6 november, 19:00 uur:
Zondag 7 november, 10:00 uur:
ILPENDAM
Zondag 31 oktober, 10:00 uur:
Zondag 7 november, 10:00 uur:

DOPEN
MARIAKERK
Zondag 31-10, 12:00 uur: Emma Habich, Wieringenlaan 24: Kapelaan A. Goos
Zondag 31-10, 13:00 uur: Bas de Boer, Vissersstraat 100: Kapelaan A. Goos
Zondag 7-11, 13:00 uur: Noa Tol, Wijnand Nieuwenkampstraat 29: Pastoor P. Stomph
Zondag 21-11, 12:00 uur: Julie Korff, De tabbe 10: Pastoor P. Stomph
Zondag 21-11, 13:00 uur: Luke Leenders, Wijnand Nieuwenkampstraat 32: Pastoor P. Stomph
Zondag 12-12, 12:00 uur: Neal Tol , Prinses Marijkestraat 1:
Zondag 19-12, 12:00 uur: Emma Mooijer, Kathammerzeedijk 18:
Zondag 19-12, 13:00 uur: Tom Snoek, Zuideinde 118:
VINCENTIUSKERK
Zondag 24-10, 13:00 uur: Liv Havik, Boezelgracht 106: Kapelaan A. Goos
Zondag 31-10, 13:00 uur: Miley Koning, Wieringenlaan 42: Pastoor P. Stomph
Zondag 14-11, 14:00 uur: Max Van der Meide, Thorbeckelaan 95: Pastoor P. Stomph
Zondag 12-12, 13:00 uur: Anne Koning, Vissersvenplein 19:
Zondag 19-12, 14:00 uur: James Bosman, Jan Platstraat 72:
Zondag 2-1, 14:00 uur: Jayda Klein, Zuiderhaaks 13:

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK
VINCENTIUSKERK
Zaterdag 30-10-2021, 11:00 uur: Kees Tol-Angelique Snoeren, Frans Halsstraat 67: Pastoor P. Stomph
Zaterdag 06-11-2021, 10:00 uur: Simon Jonk-Rosita Barcelo Fernandez, Georg Heringstraat 72: Pastoor P. Stomph

OVERLEDENEN van de MAAND
Maartje Sier-Koning, w.v. Nicolaas Sier; Jaap Keijzer, e.v. Vera Forró; Lau Karregat, e.v. Tiny Zwarhoed; Aaltje Braan; Nel Smit , w.v. Thoom Kwakman; Annie Kes, e.v. Jaap Kras (Jens); Dick Steur, e.v. Gaar Tuijp; Maartje Keijzer-Kras, W.v. Jaap Keijzer; Jaap de Boer, e.v. Gerda van der Waarden; Griet Sier-Henriet, weduwe van Henk Sier; Jan Schilder; Grietje Visser-Smit, e.v. Jan Visser; Jaap Bond (Reus), partner van Geer Zwarthoed; Ben de Boer, e.v. Maartje Tol; Griet Smit (Jut), e.v. Dick de Boer (Puk); Bet Zwarthoed