Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 19 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Henk Lautenschutz en kinderen en overige Familie; Tom Tuijp, Jacob Tuijp en Aaltje Zwarthoed en overleden familie Tuijp; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
Donderdag 20 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Vrijdag 21 januari
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
Zaterdag 22 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Voor alle zieke mensen in Volendam.
16:00 uur: Pastoor P. Stomph; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 23 januari
3e Zondag door het [C] jaar (groen). Zondag van het Woord van God
11:00 uur: Pastoor P. Stomph; Pastoor vd Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.
Maandag 24 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Rob Manuel e.v. Edith Oostveen; Nel Jonk (Hamburg) e.v. Jan Smit.
Dinsdag 25 januari
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Woensdag 26 januari
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Gaar Kroon e.v. Theo Tol; Tom Schilder (Raampoort) e.v. Gaartje Molenaar; Voor Dirk Tol echtgenoot van Aaf Kroon en overleden familieleden.; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.

VINCENTIUSKERK
Woensdag 19 januari
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Agatha Deen en Jaap Bont, en Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum); Jan Klouwer, zoon van Louw Klouwer en Geertje Kok en overl. broers Klouwer; Nelly Veerman (Verolie) echtgenote van Paul Klouwer en overl. familie Veerman (Verolie) en familie Klouwer (Kriek).
Donderdag 20 januari
Fabianus, paus en martelaar en Sebastianus, martelaar
16:00 uur: Pastoor van Teijlingen; Hein Keizer; Jaap Kras echtgenoot van Aal Kras-Karregat en overleden familie; Trijn Kroon-Mooijer en Kees Kroon.
Vrijdag 21 januari
Agnes, maagd en martelares
16:00 uur: Pastoor P. Stomph; Eefje Sier en Dick Tol (Knoest); Jack Kemper en echtgenotes Nellie Snoek en Gaar Bond; Maartje Steur e.v. Gerrit Smit; Margaretha Maria Smit (Bommie) Grietje, echtgenote van Jan Visser (Bloem); Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 22 januari
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden fam.Tol en Slotboom; Do Tol e.v. Marie Kluessien; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 23 januari
3e Zondag door het [C]-jaar (groen); Zondag van het Woord van God
09:30 uur: Pastoor P. Stomph, Herenkoor, LOVE; Albert Tuijp en Trijntje Smit, en zoons Appie, Jan en Albert Tuijp; Albert van Zelst e.v Tiny Visser; Griet Jonk (Bol) en Dirk Tol; Jan Schilder en Marie Keizer, dochter Gerda en zoon Henk, de Tantes Wies en Griet Keizer; Kees Beers e.v.Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overl. fam. Schilder, Pater Klaas Schilder, (Madoet), Pastoor vd Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje Schilder en overl. familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet.; Koes Plat en Aaf van Vlaanderen; Lau Karregat e.v. Tiny Zwarthoed en overleden familie Karregat en Zwarthoed; Paul Kwakman (Mop) echtgenoot van Jeannet Veerman; Piet Vader echtgenoot van Ans van Dongen; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
Maandag 24 januari
Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Gary Kok en Bep Schilder, de echtgenotes van Jan Keijzer, Gonny Tuip e.v. Sijmen Keijzer.; Jan Tol Kuup en Geertje Schilder Streier en familie Tol en Schilder; Nel Koning (Stuut) en Jan Snoek; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.; Truus Pelk vriendin van Jan Steur en Divera Kil e.v Jan Steur en overleden familie Steur (Blakte).
Dinsdag 25 januari
Feest Bekering apostel Paulus
16:00 uur: Pastoor P. Stomph; Agatha Deen en Jaap Bont, Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum); Gerrit de Boer echtgenoot van Geer Karhof, familie de Boer en familie Karhof; Jansje Mol en Crelis Schilder; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie.
Woensdag 26 januari
Timoteüs en Titus, bisschoppen
16:00 uur: Kapelaan A. Goos; Aal Veerman; Cok Kemper echtgenoot van Tiny Veerman; Hein Schilder echtgenoot van Tiny Tuijp en Fred Schilder; Henk Slotboom en Clasina Tol en overleden fam. Slotboom en Tol; Klaas Veerman (Lut) echtgenoot van Wil Tol; Thames Koning (Luuk) en Jannig Veerman (Pen) en overl. familie Koning en Veerman.

ST. NICOLAASHOF
In Sint Nicolaashof zijn vanwege de coronamaatregelen helaas nog geen vieringen mogelijk.

REGIOPAROCHIE
EDAM
Woensdag 19 januari, 09:00 uur: Mario Agius
Vrijdag 21 januari; Agnes, maagd en martelares, 09:00 uur: Mario Agius
Zondag 23 januari, Zondag van het Woord van God, 10:00 uur: Mario Agius, Oecumenische viering
Woensdag 26 januari; Timoteüs en Titus, bisschoppen, 09:00 uur: Mario Agius
MONNICKENDAM
Donderdag 20 januari, 16:00 uur: Mario Agius
Zaterdag 22 januari, 19:00 uur: Geen viering
Zondag 23 januari, Zondag van het Woord van God, 10:00 uur: Anr. Goos
ILPENDAM
Zondag 23 januari, Zondag van het Woord van God, 10:00 uur: Mgr. Jan Hendriks, tgv Feest Sint Sebastianus
Dinsdag 25 januari, 09:30 uur: Mario Agius

DOPEN
MARIAKERK
Zondag 23-1, 12:00 uur: Jim Bond, Zuideinde 70: Pastoor P. Stomph
Zondag 30-1, 12:00 uur: Koen Kras, Dukaton 43: Kapelaan A. Goos
Zondag 6-2, 12:00 uur: Mick Schilder , Breehorn 10 :
Zondag 6-2, 13:00 uur: Job Kemper, Meeuweplaat 9:
Zondag 20-2, 13:00 uur: Tom Snoek, Zuideinde 118:
VINCENTIUSKERK
Zondag 16-1, 13:00 uur: Hannah Runderkamp, Wieringenlaan 84: Kapelaan A. Goos
Zondag 23-1, 13:00 uur: Niek Veerman, Mgr Cornelis Veermanlaan 34: Kapelaan A. Goos
Zondag 23-1, 14:00 uur: Maddy Smit, Julianaweg 34: Kapelaan A. Goos
Zondag 23-1, 14:01 uur: Lara Mühren, Klaverbank 1: Kapelaan A. Goos
Zondag 30-1, 13:00 uur: Jodi Bos, Leliestraat 55: Pastoor P. Stomph
Zondag 30-1, 14:00 uur: Amy van Seventer, Doggersbank 10: Pastoor P. Stomph
Zondag 6-2, 13:00 uur: Anne Brinkkemper, C.J. Conijnstraat 15:
Zondag 6-2, 13:01 uur: Gijs Molenaar, Willem van Nieuwenhovenstraat 12:

OVERLEDENEN van de MAAND
Jan Smit, e.v. Tinie van Vlaanderen; Evert Tuijp; Ed Woerlee, e.v. Adri Kok; Jannig Tol, w.v. Dolf van der Heijde; Jan Kwakman (Plak), e.v. Garie Mooijer; Gerrit de Boer, e.v. Geer Karhof; Griet Bond-Steur, e.v. Dick Bond; Zus Zwarthoed, e.v. Cees Kwakman; Thoom Tol; Aal Bond (Kouwe), e.v. Jaap Schilder (Koster); Jan Kwakman, e.v. Miep Kwakman-Schilder; Jaap Butter, e.v. Elizabeth Veerman; Jan Tol, e.v. Garie Tol; Jaap Tuijp, e.v. Hille Tuijp-Schilder; Jan Plat, e.v. Aaf Plat-Veerman