Kerkberichten

Mariakerk

Woensdag 14 september
Feest Kruisverheffing
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Voor Dirk Tol e.v. Aaf Kroon en overleden Familieleden; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Gaar Kroon e.v. Theo Tol; Jan Plat e.v. Aaf Plat-Veerman; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Donderdag 15 september
Ziekenviering en viering 60-jarig bestaan Mariakerk; met zang van For Ever Young
15:00 uur: Pastoor P. Stomph - Kapelaan A. Goos; Jaap Veerman (Poes) e.v. Betje Schilder; Jan Klouwer, Nico Klouwer e.v. Griet Kwakman, Alie Kwakman en haar zoon Eric en H. Maagd Maria voor alle zieke mensen geeft U ze kracht.
Vrijdag 16 september
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jannetje Schilder-Kes en Thoom Schilder; Voor alle vervolgde christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Kapelaan A. Goos; Uitstelling: Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ik ook u liefgehad (Joh. 15:9). Ik ken je door en door- Ik weet alles van je. Zelfs de haren op je hoofd heb ik geteld. Niets in je leven is onbelangrijk voor Mij. Ik heb je gevolgd door de jaren heen, en ik heb je altijd liefgehad- ook wanneer je op de dool was. Ik weet wat je nodig hebt en wat je bezwaart. En ja, Ik ken al je zonden. Maar ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb.
Zaterdag 17 september
19:00 uur: Pastoor Luis Weel; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat; Jaap Veerman (Som) e.v. Alie Schilder, voor Jan Schilder en Woltje Jonk (Bes), Grietje Schilder en Freek Schilder; Kees de Boer en Geertje Jonk; Marie Steur, Henk Steur en Geertje Tol en overleden familieleden; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 18 september
25e zondag door het C-jaar (groen) Vredeszondag
11:00 uur: Pastoor P. Stomph; Bruin Schilder (Katimok) e.v. Jannig Mooyer (Puul); Crelis Kwakman e.v. Marja Tol, Ap Tol en Bep de Boer, Nico Tol e.v. Agnes Karregat, Jaap Kwakman e.v. Marian Molenaar en Sijmen en Trijn Kwakman; Pastoor v.d. Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.
Maandag 19 september
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Aal Jonk e.v. Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Cornelis Braan en Aaltje Braan-Schilder (Sas) en dochters Carla Braan en Aaltje Braan; Gaar Tuip- de Boer en Klaas Tuip (Okke); Gerrie Mühren e.v. Grietje Mooyer, Jan Mooyer en Maartje Buys, Jan Mühren en Grietje Tuyp.
Woensdag 21 september
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Griet Steur e.v. Dick Bond; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; An Sterk-Tol, Frits Sterk, Theo Sterk, Familie de Boer-Tuip; Cees Smit (Taai) e.v. Marie Smit; Elles Bond, dochter van Jaap en Griet Bond; Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed e.v. Willy Sier en overleden Familie Zwarthoed; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol en voor Pater Klaas Schilder.
Vrijdag 23 september
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jannetje Schilder-Kes en Thoom Schilder; Paula van der Bijl, e.v. Dorus Burghouts; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Kapelaan A. Goos; Uitstelling: Als iemand dorst heeft, hij kome naar Mij. (Joh. 7:37) Ik weet wat er in je hart leeft – Ik ken je eenzaamheid en je pijn – de afwijzingen, oordelen, vernederingen. Voordat jij er was, droeg Ik ze. Ik droeg alles voor jou, zodat jij zou kunnen delen in Mijn kracht en overwinning. In het bijzonder ken ik je nood aan liefde- hoe tracht je ernaar bemind en gekoesterd te worden. Dorst je naar Liefde? Als iemand dorst heeft, hij kome naar Mij (Joh. 7:37).
Zaterdag 24 september
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jaap en Gaar de Boer, Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat, Ton Zwarthoed e.v. Antje Plat, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp; Rob Manuel e.v. Edith Oostveen; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 25 september
26e zondag door het C-jaar (groen)
Patroonsfeest Sint Vincentius a Paulo 11:00 uur: Pastoor P. Stomph; Frans te Riele en Gaar te Riele- Plat en voor overleden Familie te Riele en Plat; Pastoor v.d. Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.
Maandag 26 september
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jaap en Klaassie Schilder en zoon Jan Schilder e.v. Neel Plat; Jack Molenaar (Keje) e.v. Gerda Keijzer en overleden Familie Molenaar, Jaap Keijzer en Maartje Kras en hun dochter Eva; Nel Jonk (Hamburg) e.v. Jan Smit.
Woensdag 28 september
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Henk Mühren en Grietje Plat en Klaas Mühren e.v. Eef Steur; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Gerie Jonk (Kip), Griet de Hont-Jonk, Albert Veerman en Corrie Kleisen, Albert Jonk en Trijntje Smit; Hans Bootsman e.v. Nel Bootsman; Jaap Jonk (Druif) en Jansje Jonk; Klaas Koning, Klaas Veerman en Nel Guyt, Kees Koning en Aaf Steur; Thomas Schilder, Maartje Veerman, Ab Veerman; Tom Tuijp, Jacob Tuijp en Aaltje Zwarthoed en overleden Familie Tuijp.

 

Vincentiuskerk

Woensdag 14 september
Feest Kruisverheffing

19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp en Fred Schilder; Jaap Butter e.v. Lijpje Veerman; Jan Kwakman (Bol) e.v. Aaltje Schilder; Jan Steur e.v. Nel Pannekeet; Rikus Kras e.v. Lisette Kras - Koning en overleden familie Kras en Koning; Thoom Dot e.v. Griet Sier - Veerman.
Donderdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van Smarten 19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Jen Bet e.v. Garie Tol en overleden Families Tol; voor de overleden Dries Zwakenberg.
Vrijdag 16 september
Paus Cornelius en bisschop Cyprianus
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Anne Jonk e.v. Siem Kroon; Antje Molenaar - Tuip en Cees Molenaar (Luns), zoon Jan en dochter Netty; Kees Kroon e.v. Marian Ooteman; Klaas Koning (Janke) en Gaartje de Boer (Broekhuis); Marco Bond e.v. Chantal Plug, moeder Marie Mooijer, Tracy dochter van Jenny en overleden Familie Bond en Mooijer; Ter nagedachtenis aan Andries Steur (Jijpert) en Nel Koning (Janke); Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 17 september
Robertus Bellarmibus; Hildegard van Bingen; Maria op zaterdag
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Albert Veerman en Duur Keuken; Alice Aben-Tuijp, Jacques Aben, Jac. Derks en overleden Familie Tuijp, Aben en Derks; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden Familie Tol en Slotboom; Gretha Keijzer en Crelis Tuijp, Aal de Boer en Jan Koning en zoon Jaap Koning; Jan Schilder Kakes e.v. Gaar Schilder - Zwarthoed; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Piet Smit (van Jassie) en Aaltje Veerman (van Zet) en zoon Evert; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 18 september
Vredeszondag; 25e zondag door het C-jaar (groen)
Herenkoor/LOVE
09:30 uur: Pastoor P. Stomph; Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Piet van Nek en Aal Koning en gedenken wij hierbij Peter van Nek, zoontje van Piet van Nek en Aafje Mooijer, Hein Koning en Marie Visser, en overleden families van Nek en Koning; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie, Jan en Albert; Cor Schilder (Kes ) e.v. Nel van 't Hoff; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Jaap Tuijp (Pet) en To van den Hogen; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overleden Familie Schilder, Pater Klaas Schilder (Madoet), Pastoor v.d. Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol en Maartje Schilder en overleden Familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Piet Schilder en Griet Mooyer en overleden broers Jack en Henk Schilder, Maartje Schilder en overige Familie Schilder; Piet Vader e.v. Ans van Dongen; Siem Schilder (Madoet) e.v. Jannig Kil; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Walter en Annie Blom - van Zelst en kleindochter Nancy; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
Maandag 19 september
Bisschop Januarius
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 20 september
HH Andreas Kim Taegon, Paul Chong Hassang en gez.
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Bruin Tol, e.v. Huibje Tol-Steur en overleden Familie Tol en Steur. Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie;
Woensdag 21 september
Feest Apostel en Evangelist Matteüs
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jaap Keijzer e.v. Vera Forró (Koppies); Aal Veerman; Corrie Mol e.v. Thijs Bond, Families Bond en Mol, Evert Smit e.v. Brigit Bond, en voor Ivo Koning vriend van Karin Bond; Crelis Consel e.v. Annie Sul, Kees Sul en Jannetje Smit, Klaas Kroon en Jannetje Sul, broer Jan Silven en zwagers Wim Lol en Evert Puul; Jaap Schilder e.v. Gaar Tuijp en zoon Fred Schilder; Petra Keijzer e.v. Rob Silven; Thames Tol en Grietje Bond en Jan en Gré en Gaar Tol; Trijn Kroon - Mooijer en Kees Kroon.
Donderdag 22 september
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Ferdie Elout e.v. Zdzisia Elout; Harmen Sul en Maart Kroon en overleden Familie Sul en Kroon; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Gary Kok en Bep Schilder, de e.v. Jan Keijzer, Gonny Tuip e.v. Sijmen Keijzer.
Vrijdag 23 september
Pius van Pietrelcina [Pater Pio]
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Anthonius Dijkgraaf en Alida Pooyer en overleden familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overleden familie; Evert Prins en Griet Tuijp, Hein Veerman (Poes) en Hille Tol; Henk Bond (Loen) en Aaltje Koning en kleinzoon Rob; Jaap Mossel en Geertje Molenaar (Gaar Gees); Peter Sombroek (Cas); Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 24 september
Patroonsfeest, Herdenken inwijding Sint Vincentiuskerk
26e zondag door het C-jaar (feestelijk wit)
Zangertjes van Volendam
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Aafie Steur (Bommie) en Klaas Schilder (Kakes), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder e.v. Margret de Boer; Christina Molenaar en Jan Tol, overleden kinderen en schoonkinderen; Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden Familie Tol en Slotboom; Griet Swildens - Bond (Meeuw) e.v. Harry Swildens; Henk Kras en Dora Hogenboom, Freek Schilder en Annie de Boer; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overleden Familie Sier (Kwast) en Koning; Jan Schokker en Neel van Vlaanderen; Jan Tuip e.v. Aal Tuip-Zwarthoed; Kees Bond en Gre Kunst en zonen Koos en Jan, Arie van Flierenburg e.v. Tiny Bond en zoon Leon; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Voor de zielerust van Alie Koning; voor Mevrouw Dody Aniela Danique Thiel die 37 jaar wordt; Wim Boelsz en Gerda Smit en overleden Familie Boelsz en Smit.
Zondag 25 september
Patroonsfeest, Herdenken inwijding Sint Vincentiuskerk
26e zondag door het C-jaar (feestelijk wit)
Herenkoor/LOVE
09:30 uur: Kapelaan A. Goos; Cor Kroon en overleden familie; Dick Steur (Koen) e.v. Gaar Tuijp; Divera Veerman e.v. Herman Wulterkens; Gerard Schaap, echtgenoot van Elly Kwakman (Mop); Huibje Zwarthoed, Albert Mossel, en Antje Tuip; Jaap Molenaar (Keuning) en Trijntje Veerman, zoons Thoom en Jack, schoonzoons Kees Kes e.v. Aaf Molenaar, Kees Tol (Jits) e.v. Marie Schilder en uit Dankbaarheid en Genezing; Jan Schilder en Marie Keizer, dochter Gerda en zoon Henk en de Tantes Wies en Griet Keizer; Jan Tol en Aaltje Kroon en overleden Familie Tol en Kroon; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overleden Familie Schilder, Pater Klaas Schilder (Madoet), Pastoor v.d. Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol en Maartje Schilder en overleden Familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Klaas Sier en Pietje van Jassie, kinderen Tiny, Antje en Klaas, schoonzoon Piet Butter en Nel Sier (Goot) e.v. Jan Zwarthoed (Bet); Lau Schuijt e.v. Ria Hansen; Lies Jonk e.v. Evert Veerman; Piet Vader e.v. Ans van Dongen; Siem Schilder (Madoet) e.v. Jannig Kil; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
Maandag 26 september
Cosmas en Damianus
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen, kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder, Piet Schilder e.v. Nelleke Tol; Siem Veerman (Dekker) e.v. Maartje Schilder; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 27 september
Sint Vincentius a Paulo
patroon van de Sint Vincentiuskerk
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overleden familie; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie.
Woensdag 28 september
Wenceslaus; Laurentius Ruiz en gez.
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Grietje Tuyp e.v. Bruining Veerman en overleden Familie Veerman en Tuyp; Jan Klouwer, zoon van Louw Klouwer en Geertje Kok en overleden broers Klouwer; Jan Steur e.v. Nel Pannekeet; Thames Koning (Luuk) en Jannig Veerman (Pen) en overleden Familie Koning en Veerman.

 

St. Nicolaashof

Zondag 18 september
25e zondag door het C jaar [groen] Vredeszondag
10:00 uur: Pastoor v. Teijlingen

Zondag 25 september
26e zondag door het C jaar [groen]
Patroonsfeest Sint Vincentius a Paulo 10:00 uur: Pastoor v. Teijlingen

 

Regioparochie

EDAM
Vrijdag 16 september
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 18 september
25e zondag door het C-jaar (groen),Vredeszondag
10:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Dinsdag 20 september
09:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Vrijdag 23 september
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 25 september
26e zondag door het C-jaar (groen) Oecumenische Vredesdienst Edam en Monnickendam
10:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Dinsdag 27 september
09:00 uur: Kapelaan Mario Agius

MONNICKENDAM
Donderdag 15 september
OLV Smarten
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Zaterdag 17 september
19:00 uur: Diaken H. Bak
Zondag 18 september
25e zondag door het C-jaar (groen), Vredeszondag
10:00 uur: Diaken H. Bak
Donderdag 22 september
19:00 uur: Kapelaan Mario Agius
Zaterdag 24 september
19:00 uur: Diaken H. Bak
Zondag 25 september
26e zondag door het C-jaar (groen)
10:00 uur: Diaken H. Bak

ILPENDAM
Woensdag 14 september
Feest Kruisverheffing
09:30 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 18 september
25e zondag door het C-jaar (groen)
Vredeszondag
10:00 uur: Kapelaan A. Goos
Woensdag 21 september
Feest Apostel en Evangelist Matteüs
09:30 uur: Kapelaan Mario Agius
Zondag 25 september
26e zondag door het C-jaar (groen)
10:00 uur: Geen viering i.v.m. oecumenische dienst Edam en Monnickendam
Woensdag 28 september
09:30 uur: Kapelaan Mario Agius

 

Dopen

MARIAKERK
Zondag 18-9, 13:00 uur:
Emma Madelief Arkenbout
Willem Runderkampstraat 6
Pastoor P. Stomph
Zondag 9-10, 14:00 uur:
Lara Keijzer, Bruine Bank 3
Kapelaan A. Goos
Zondag 16-10,13:00 uur:
Tom Steur, Den Oeverlaan 10
Kapelaan A. Goos
Zondag 6-11, 13:00 uur:
Emmely Runderkamp
Heerenbreeckplein 7
Diaken H. Bak

VINCENTIUSKERK
Zondag 2-10, 14:00 uur:
Frenk van Rijn
Franekerlaan 32
Kapelaan A. Goos
Zondag 9-10, 14:00 uur:
Jayson Neuvel
Damcoogh 4
Pastoor P. Stomph
Zondag 9-10, 14:01 uur:
Pim Neuvel, Damcoogh 4
Pastoor P. Stomph
Zondag 9-10, 14:02 uur:
Noëlle Neuvel, Damcoogh 4
Pastoor P. Stomph

 

Overledenen

Antje Letta Maria van Pelt-Tuijp, e.v. Hans van Pelt; Johanna Theresia Maria Schilder - Kes; Jaap Kras (Jens), w.v. Annie Kes; Gaar Tuijp, w.v. Jaap Kwakman; Jannig Kemper, w.v. Ton Rikkers; Hein Kwakman, e.v. Lia Kwakman-Sier; Aaf Sier-Veerman, w.v. Vais Sier; Henk Tol, e.v. Bet Tol-Zwarhoed; Cobie Groenewoud, w.v. Hein Schilder (Loege); Marie Steur; Thaam Plat, e.v. Jans Plat-Schilder.