Kerkberichten

DOPEN
MARIAKERK
Zondag 15-8, 12:00 uur: Jesse van Oort, Frans Halsstraat 59: Kapelaan A. Goos
Zondag 15-8, 13:00 uur: Lex Jonk, Schoolstraat 20: Kapelaan A. Goos
Zondag 22-8, 12:00 uur: Fiene de Boer, Wieringenlaan 56: Kapelaan A. Goos
VINCENTIUSKERK
Zondag 12-9, 13:00 uur: Job Tol, Klaverbank 28:
Zondag 12-9, 14:00 uur: Macy Smit, Vliestroom 12: