't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 20 sept; Andreas Kim Taegon en Paulus Chong Hasang en gez; Quartertemperdag
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: A. Goos
Donderdag 21 sept; Apostel en Evangelist Matteüs
15:00 uur: P. Stomph, A. Goos; ziekenviering. Forever Young
Vrijdag 22 sept
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 23 sept; Pater Pio
19:00 uur: A. Goos
Zondag; Vredeszondag 24 sept; 25e zondag door het jaar
09:30 uur: H. Versteeg
11:00 uur: H. Versteeg
Maandag; 25e week door het jaar, 25 sept
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 27 sept; Vincentius a Paulo, patroon van de parochie
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: A. Goos
Vrijdag 29 sept; Aartsengelen, Michaël, Gabriël en Rafaël
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 30 sept; Hiëronymus
19:00 uur: Zangertjes van Volendam
MISINTENTIES
Woensdag 20 september
09:00 uur: Dick Bont; Geertje Buijs en Jan Tuijp; Voor een overleden vader en zijn gezin;
19:00 uur: Aagje Veerman e.v. Jaap Kwakman en overleden fam. Veerman en Kwakman; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont; Gerrie Muhren e.v. Grietje Mooyer, Jan Mooyer en Maartje Buijs, Jan Muhren en Grietje Tuijp; Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed e.v. Willie Sier en voor overleden familie Zwarthoed; Jan Beers e.v. Aal de Boer; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol; Jannig Tol (Kip) en overleden familie; Maartje Veerman, Thomas Schilder en Ab Veerman; Thaam Kwakman (Mop) en Huibje Bont; Thames Sier e.v. Elisbeth de Boer, Klaas en Kees Sier en overleden families; Trijn Bond en Jaap Karregat en overleden fam;
Donderdag 21 september; Ziekenviering mmv Forever Young
15:00 uur: Jan Veerman e.v. Geertje Molenaar, Jeannet Veerman, Jan Molenaar en Griet Tol, Job Molenaar, Ab Molenaar en Geertje Smit, Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat; Klaas Sier en Pietje van Jassie en overleden kinderen Tiny, Annie, Klaas en schoonzoon Piet Butter,Jaap Molenaar (Keuning) en Trijntje Veerman en overleden zoons Thoom en Jack en schoonzoon Kees Kes en om zegen en rust in een gezin; Nico Klouwer e.v. Griet Kwakman (Kakes) Alie Kwakman (Kakes) en haar zoon Eric; Piet Kras e.v. Gaar Smit en Piet Smit;
Vrijdag 22 september
09:00 uur: Ter ere van de Heilige Geest;
Zaterdag 23 september
19:00 uur: Dick en Martin Schilder (Post) zoon en echtgenoot van Griet Schilder - Smit, en overleden fam. Schilder en Smit; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont; Jaap Plat e.v. Gaar de Boer; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Piet Kras e.v. Gaar Smit en Piet Smit. Jan Runderkamp en Trijntje Smit; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky;
Zondag 24 september
09:30 uur: Pastoor vd Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam;
11:00 uur: Gerard Guit e.v. Nelly van de Camp;
Maandag 25 september
19:00 uur: Antje Veerman en Sijmen Bond en zoon Ton Bond; Jaap Schilder e.v. Klaassie Schilder; Kees Kroon e.v. Geertje Tol en overleden fam. Kroon - Tol; Klaas Tuip (Okke) en Gaar Tuip - de Boer; Marga Groot e.v Michel Tol en overleden familie Groot en Jonk; Nel Jonk (Hamburg) e.v. Jan Smit; Niek Buijs en Gaar van Dijk, Nel Buijs e.v. Kees Bont; Pater Piet Tuijp, Evert Tuijp en Geertje Molenaar en overleden kinderen, Gerlinde Tuijp e.v. Peter Smit; voor Tiny Mooijer;
Woensdag 27 september
09:00 uur: Dick Bont;
19:00 uur: Gerie Jonk (Kip) echtgenote van Wim Veerman; Hillie Steur en Thoom Schilder (Mop) en overleden familie; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Kees Plat en Huibje Tuip, Antje Plat, Cees Tol en Maartje Plat; Klaas Muhren e.v. Eef Steur, Henk Muhren en Grietje Plat; Truus Smit - Kok e.v. Jan Smit (Pitjes);
Vrijdag 29 september
09:00 uur: Maartje Karregat e.v. Jan Schilder (Vik);
Zaterdag 30 september
19:00 uur: Gerda Keizer e.v. Jaap Bont; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Thoom Veerman en Jannig Steur;

VINCENTIUSKERK
Woensdag 20 sept; Andreas Kim Taegon en Paulus Chong Hasang en gez; Quartertemperdag
19:00 uur: A. Goos
Donderdag 21 sept; Feest Apostel en Evangelist Matteüs
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Vrijdag 22 sept; Mauritius en gez.
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 23 sept; Zangertjes van Volendam
19:00 uur: P. Stomph; patroonsfeest Sint Vincentius a Paulo; kerkwijding
Zondag 24 sept; 25e zondag door het jaar; Hoogfeest Sint Vincentius a Paulo; kerkwijding
09:45 uur: P. Stomph, S. Tol, A. Goos; Hoogmis, dames- en herenkoor
11:30 uur: A. Goos; Forever Young
18:00 uur: Rozenkransgebed, Kees de Bok
Maandag; 25e week door het jaar, 25 sept; Cleophas; Gerulfus
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 26 sept; Cosmas en Damianus
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 27 sept; Vincentius a Paulo; patroon van de parochie
19:00 uur: A. Goos
Donderdag 28 sept;
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Vrijdag 29 sept; Aartsengelen, Michaël, Gabriël en Rafaël
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 30 sept; Hiëronymus
11:00 uur: P. Stomph; huwelijk Mark Molenaar en Irene Schilder
19:00 uur: P. Stomph
MISINTENTIES
Woensdag 20 september
19:00 uur: Alie Karregat e.v. Klaas Smit; Berry Molenaar (Barn); Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Kees Plat en overleden families Plat en Mol; Klazina Schilder e.v. Hein Steur, Hille Steur en overl. families Steur en Schilder; Thames Tol en Grietje Bond, Jan en Gaar Tol; Trijn Tuijp en Klaas Koning (Stuut); voor priesterroepingen;
Donderdag 21 september
19:00 uur: Ter ere van de Heilige Geest;
Vrijdag 22 september
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf, Alida Pooijer en overl. familie, Klaas Tol, Geesje Tol en overl. familie; Harmen Sul en Maart Kroon en overl. families Sul en Kroon; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Bep Schilder, echtgenotes van Jan Keijzer; Klaasje Buijs e.v. Frits Schutte; Nico Klouwer e.v. Griet Kwakman (Kakes), Alie Kwakman (Kakes) en haar zoon Eric, de H. Maagd Maria voor kracht en hoop; Piet Bont, Neeltje Hansen en overl.kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond, Dirk en Jaap Hansen; Voor alle zieke mensen in Volendam;
Zaterdag 23 september
19:00 uur mmv Zangertjes van Volendam: Aal Guijt en Klaas Tol; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. families Tol en Slotboom; Cor Tol echtgenoot van Maartje Schokker en overl. fam Tol en Schokker; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Mossel e.v. Gaar Molenaar, Klaasje Tol en Henk Slotboom, Brechtje Rikkers; Jan Runderkamp e.v. Gaar Mooijer en zoon Jan; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thoom Schilder e.v. Nel Veerman;
Zondag 24 september
09:45 uur mmv Dames- en Herenkoor: Ab Veerman (Bommie) e.v. Gaar Bond; Ant Schilder (Puit) en Cor de Boer; Divera Maria Veerman e.v. Herman Wulterkens; Jan Schilder, Marie Keizer en dochter Gerda, de tantes Wies en Griet Keizer; Jan Tol, Christina Molenaar en overl. kinderen en schoonzoons; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark);
11:30 uur mmv Forever Young: Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis. Gerard Reurs e.v. Hannie de Boer, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Evert Karregat en Gaar Schilder (Kakes); Gaar Mooijer, Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes, dochter Afra, zoon Wim en kleinzoon Robin Snoek; Jan de Lange en Hilletje Steur; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet;
Maandag 25 september
19:00 uur: Ben Mol; Freek Schilder, Trijn Kwakman en overl.families Schilder en Kwakman; Gré Koning e.v. Freek Tol; Hans Schilder e.v. Maart Schilder; Huibje Zwarthoed e.v. Albert Mossel.; Jan Tol en Aaltje Kroon en overl. families Tol en Kroon; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs;
Dinsdag 26 september
19:00 uur: Henk Dupuy en Gaar Buijs; Jaap Kes e.v. Ria Tol; Voor de zielerust van Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Uit dankbaarheid aan de Heilige Maagd Maria, Heilige Aardsengel Michael en de Heilige Perigrinus; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn;
Woensdag 27 september
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Alie Karregat e.v. Klaas Smit; Bakker van Pauw de Boer e.v. Clazien Molenaar; Bruin Tol e.v. Huibje Tol-Steur; Corry Mol e.v. Thijs Bond en overl. fam. Mol en Bond, Evert Smit e.v. Brigit Bond en Ivo Koning vriendin van Karin; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overl. familieleden; Gerard de Lange e.v. Tinie Tol; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overl. familie; Jan Bootsman en Maartje Steur; Jan van Vlaanderen e.v. Gaartje Kwakman; Jannig Veerman en Evert Molenaar;
Donderdag 28 september
19:00 uur: Bruin Schilder e.v. Griet Zwarthoed en overl. families Schilder en Zwarthoed; Dickie Zoetebier e.v. Jan Plat; Jaap Tol e.v. Gré Tol - Bloem;
Vrijdag 29 september
19:00 uur: Aal Molenaar e.v. Klaas Veerman; Ab Mooijer en Antje Kras; Jaap Keizer e.v. Maartje Kras en dochter Eva; Jan Veerman (Bun) e.v. Nel Jonk; Johan Buijs e.v. Gré Schilder; Piet Bont, Neeltje Hansen en overl.kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond, Dirk en Jaap Hansen; Ton Schilder e.v. Rita Heijnis; Voor alle zieke mensen in Volendam;
Zaterdag 30 september
11:00 uur: Huwelijk Mark Molenaar en Irene Schilder;
19:00 uur: Aal Guijt en Klaas Tol; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. families Tol en Slotboom; Cor Tol echtgenoot van Maartje Schokker en overl. fam Tol en Schokker; Corrie Kuenen, Willem Runderkamp en overleden familieleden; Eef van Gog; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz.; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Schilder, Maartje Kil en zoon Kees; Jan Keijzer, Catharina Schokker en overl. familieleden; Kees en Alie Bank en verdere familie Bank en Bank-Sinkeldam; Kees Karregat en Jannig Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Maartje Plat, Cor Zwarthoed (Toetjes) en zoon Jan; Neel Bootsman e.v. Bart Bootsman, Christien Bootsman, dochter van Bart en Neel Bootsman, Jaap Smit e.v. Hilly Smit-Koning, en overl. families Koning en Bootsman; Peter Veerman, Willem Visscher, Grietje Buijs en Piet Visscher; Ria de Lange e.v. Niek de Lange; Ria de Lange-Zaal e.v. Nico de Lange; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thoom Steur, Gaar Zwarthoed en overl. familieleden;

SINT NICOLAASHOF
Donderdag 21 sept; Feest Apostel en Evangelist Matteüs
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 23 sept; Pater Pio
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 24 sept; 25e zondag door het jaar; patroonsfeest Sint Vincentius a Paulo
09:30 uur: G. Wijers
Dinsdag 26 sept; Cosmas en Damianus
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 28 sept;
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 30 sept; Hiëronymus
09:00 uur: P. Stomph

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
23/24 september 30 sept/1 okt; 7/8 oktober
Edam:
Kapelaan Tesfay is wegens vakantie afwezig van 12 september t/m 25 oktober
23 sept. Zat, Vredeszondag: 19:00: P. Piets
24 sept. Zon, Vredeszondag: 10:00: geen viering
30 sept. Zat: 19:00: A. Goos
1 okt. Wereldmissiedag kinderen Zon: 10:00: G. Wijers
Wereldmissiedag kinderen
7 okt. Zat: 19:00: ?
8 okt. Zon: 10:00: B. Dijkman
Monnickendam:
23 sept. Zat, Vredeszondag: 19:00: H. Bak
24 sept. Zon, Vredeszondag: 10:00: H. Bak
30 sept. Zat: 19:00: H. Versteeg
1 okt. Wereldmissiedag kinderen Zon: 10:00: A. Goos
3 okt. Din: Uitstelling: 09:00: H. Bak
7 okt. Zat: 19:00: H. Bak
8 okt. Zon: 10:00: H. Bak
Ilpendam:
24 sept. Zon 10:00: P. Piets
1 okt. Wereldmissiedag kinderen Zon: 10:00: H. Versteeg
8 okt. Zon: 10:00: olvp

DOPEN:
Mariakerk:
24-09: Noortje Smit, Torenvalkstraat 40, 12:00 uur: H. Versteeg
01-10: Sarah Lepiani, Vollenhove 2, 12:00 uur:
08-10: Luke Tol, Spaanse Rijer 2, 12:00 uur: A. Goos
08-10: Jake Jonk, Breehorn 5, 13:00 uur: A. Goos.
15-10: Liam Bais, Dassenbos 226, Hoofddorp, 12:00 uur.
05-11: Tom Klouwer, Hendrick Averkamplaan 15, 12:00 uur: A. Goos
05-11: Sijmen Sier, Prinses Irenestraat 5, 13:00 uur: A. Goos
12-11: Quin Vestering, Neptunusstraat 4, 12:00 uur: P. Stomph
Vincentius:
24-09: Emma Schilder, Breesem 9, 13:00 uur: A. Goos
24-09: Nikki Mossel, Leliestraat 41, 14:00: A. Goos
01-10: Tess Tuijp, Torenvalkstraat 44, 13:00 uur: P. Stomph
01-10: Boas van Mechelenm Ooster Ven 17, 14:00 uur: P. Stomph
08-10: Romee Keizer, Tjalk 3, 14:00 uur: P. Stomph
22-10: Kensi Jonk, Leendert Spaanderlaan 33, 13:00 uur: P. Stomph
22-10: Mila Groot, Zwaardstraat 18, 14:00 uur: P. Stomph

GEDOOPTEN:
17-09: Liv Tuijp, G.A. Brederodestraat 111

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
VINCENTIUSKERK:
30-09: 11:00 uur: Sint Vincentiuskerk, P. Piets: Mark Molenaar & Irene Schilder

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Griet Veerman (Toren), echtgenote van Bruin Schilder (Kippie); Gerard Zwarthoed (Kirrie), echtgenoot van Marry Slijkerman; Gaar Bond (Kouwe), echtgenote van Sijmen Schilder (Oog); Klaas Zwarthoed (Kirrie), echtgenoot van Tiny Tol; Jan Uk, echtgenoot van Lida Buijs; Cor Schilder (Kes), echtgenoot van Nel van ‘t Hoff; Gerard Ros, weduwnaar van Alie Sombroek (Cas); Kees Bond (duim), echtgenoot van Elizabeth Tol; Heleen ten Katen, echtgenote van Robert Clazing; Kees Schilder (van Neel); Dick Mooijer, echtgenoot van Antje Tol; Gaartje de Boer (Broekhuis), weduwe van Klaas Koning (Janke); Toos Tol weduwe van Klaas Smit

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE MARIAKERK
Vrijdag 22 september:
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ik ook u liefgehad. (Joh. 15:9)
Ik ken je door en door- Ik weet alles van je. Zelfs de haren op je hoofd heb ik geteld. Niets in je leven is onbelangrijk voor Mij. Ik heb je gevolgd door de jaren heen, en ik heb je altijd liefgehad- ook wanneer je op de dool was. Ik weet wat je nodig hebt en wat je bezwaart. En ja, Ik ken al je zonden. Maar ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb.
Vrijdag 29 september:
Als iemand dorst heeft, hij kome naar Mij. (Joh. 7:37)
Ik weet wat er in je hart leeft – Ik ken je eenzaamheid en je pijn – de afwijzingen, oordelen, vernederingen. Voordat jij er was, droeg Ik ze. Ik droeg alles voor jou, zodat jij zou kunnen delen in Mijn kracht en overwinning. In het bijzonder ken ik je nood aan liefde- hoe tracht je ernaar bemind en gekoesterd te worden. Dorst je naar Liefde? Als iemand dorst heeft, hij kome naar Mij. (Joh. 7:37)

LITURGISCHE AGENDA
24e Week door het jaar.
Woensdag 20 sept.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Andreas Kim Taegon en Paulus Chong Hasang gez. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 21 sept.: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Apostel en Evangelist Matteüs. Mariakerk 15:00 uur Ziekenviering m.m.v. Forever Young. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 22 sept.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Mauritius en gezellen. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 23 sept.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Pius van Pietrelcina (Pater Pio). Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Hoogfeest Sint Vincentius a Paulo, patroon van de parochie. Feest van de wijding van de kerk; Zangertjes van Volendam. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Vredeszondag.
Zondag 24 sept.: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Vredeszondag. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Hoogfeest Sint Vincentius a Paulo, patroon van de parochie. Feest van de wijding van de Vincentiuskerk. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis. Hoogfeest Sint Vincentius a Paulo, patroon van de parochie. Feest van de wijding van de kerk; dames- en herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Vredeszondag. Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis. Hoogfeest Sint Vincentius a Paulo, patroon van de parochie. Feest van de wijding van de kerk, m.m.v. het koor Forever Young. Vincentiuskerk 18:00 uur rozenkransgebed.
25e Week door het jaar.
Maandag 25 sept.: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Cleophas; Gerulfus. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 26 sept.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Cosmas en Damianus. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Woensdag 27 sept.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. St. Vincentius a Paulo. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 28 sept.: Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur H. Mis.
Vrijdag 29 sept.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Feest Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 30 sept.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Hiëronymus. Vincentiuskerk 11:00 uur Huwelijk Mark Molenaar & Irene Schilder. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. 26e zondag door het jaar. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Wereldmissiedag kinderen.

Ook hier adverteren?
Weer

 

Poll

Bent u het ermee eens dat de Dijkgraaf Poschlaan (naast de CAI-mast) de beste locatie is voor een nieuw stadskantoor?

Stemmen Bekijk resultaten