Kerkberichten

MARIAKERK

Woensdag 10 april
09:00 uur: Pastoor Dominiek, Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur.

Vrijdag 12 april
09:00 uur: Pastoor Dominiek, Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie), zoon Jan en dochter Nelly en familie Molenaar; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; Uit Dankbaarheid; 09:30 uur: Uitstelling: Apok. 5, 9-10 Heer, met uw bloed hebt Gij ons voor God gekocht, uit welk land, van welk volk of ras we ook zijn; Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Alleluia. God, Gij hebt gewild dat uw Zoon voor ons de dood onderging aan het kruis om ons te bevrijden uit de macht van de vijand. Wij bidden U: schenk uw dienaren ook de genade van de verrijzenis.

Zaterdag 13 april - geen viering

Zondag 14 april
08:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Viering Eerste Heilige Communie, Samensprong klas 4B Samensprong 4B; Evert Veerman (opa van Lize), Siem Tol en Pia Kwakman, Jaap Tuijp (Pet) en To van den Hogen.; Hillie Veerman, Nico Klouwer (Kriek), Vince Klouwer, oma en bap en neefje van Liam; Jaap Kes en Clara Koning,opa en oma van Rob; Voor Dirk Tol (sas) en Trijn Kroon, Sven Veerman en Hein Zwarthoed en Aal Klouwer van neefje Jan Schilder; 09:45 uur: Kap. Karol Miklosko, Viering Eerste Heilige Communie; Samensprong klas 4A Jaap Steur, opa van Faye Buijs; Jen Bet, bappie van Lara Tol; Lars Veerman, broertje van Anna-Lynn Veerman; Margrietje Runderkamp, tante van Daan. Dick Molenaar, oom van Daan en. Sarah Bak, Nichtje van Daan; Nel Tol, oma van Rob Tol; Simon Koning en Nel Joren- Snoek, opa en oma van Joe Joren; Wim Keizer, bap van Chelsey Keizer; 11:00 uur: Geen Viering;

Maandag 15 april
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Aal Jonk e.v. Klaas Veerman, zoon Krelis en overleden familie; Bianca Schilder e.v. Louis Kwakman; Jaap Mooijer en Huibje Plat en Jan Mooijer e.v. Lesley Jones; Jan Tuijp (Kitte) e.v. Grietje Jonk; Jan Zwarthoed e.v. Tini Visser; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.;

Woensdag 17 april
09:00 uur: Pastoor Dominiek, Dirk Tol echtgenoot van Aaf Kroon en overleden familieleden.;

Vrijdag 19 april
09:00 uur: Pastoor Dominiek, Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers; 09:30 uur: Uitstelling: Apok. 5 12 Het Lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Alleluia. Almachtige God wij hebben de genade leren kennen van Christus verrijzenis. Wij vragen U: moge de Geest van liefde ook ons doen verrijzen tot nieuw leven.

Zaterdag 20 april
19:00 uur: Pastoor Dominiek, Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Grietje Jonk en Kees van Dijk en overleden familie Jonk en van Dijk; Jan Steur en Stijn Tol, Jaap Sombroek en dochter Sharon; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Monique Sombroek ev Henri Molenaar, Jan Sombroek ev Jannig Karregat en Arie Molenaar en Trijntje Snoek; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Dirk Veerman e.v. Neel Schilder, Dick Schilder en Jannig Smit en Jannig Schilder en Siem Tuip (Kitte);

Zondag 21 april
4e zondag van Pasen. Roepingenzondag. Zondag van de Goede Herder 11:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Albert Tuijp en Trijntje Smit en zonen Appie, Jan, Albert, Hein en Evert Tuijp; Dick Kwakman echtgenoot van Tiny Steur en Bianca Schilder echtgenote van Louis Kwakman; Familie Bont - Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Harmen Sul en Maart Kroon; Jan Schilder echtgenoot van Riet Bruine de Bruin; Jan Schilder en Marie Keizer, dochter Gerda en zoon Henk, tantes Wies en Griet Keizer; Kees Tuip e.v. Margriet Schilder, Hillie Steur en Thoom Schilder(Mop) en overleden familie en een zekere intentie, voor verlaten Volendammers; Klaas Mossel en Nol Koning e.v. Maartje Mossel; Pastoor vd Hulst; Piet Schilder en Griet Mooyer en overleden broers Jack en Henk Schilder, Maartje Schilder en overleden familie Schilder; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Voor de overleden families Beers en Schilder; Voor een verjaardag en zegen over een gezin; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).

Maandag 22 april
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Albert Bien en Elisabeth Schilder en overleden kinderen; Bianca Schilder e.v. Louis Kwakman; Klaas en Kees Koning, Klaas en Nel Veerman, Kees en Aaf Koning; Paula van der Bijl, echtgenote van Dorus Burghouts en alle overledenen van de familie van der Bijl en de familie Burghouts; Piet Schilder ( kos ) en Aaltje de Boer ( Broekhuis ) Ab de Boer en Henk de Boer ( Broekhuis ); Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.;

Woensdag 24 april
09:00 uur: Pastoor Dominiek, Kees de Boer en Geertje Jonk.

VINCENTIUSKERK

Woensdag 10 april
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Crelis Tol (Bolle) echtgenoot van Bep Kwakman; Gaartje Buijs-Smit, weduwe van Dirk Buijs(Cas); Jack Koning en Griet Tol; Jan Kwakman ( Bol ), echtgenoot van Aaltje Kwakman Schilder;

Donderdag 11 april
Bisschop en martelaar Stanislaus 19:00 uur: Pastoor Dominiek, Cor en Berry Jonk; Gre Smit,( Bokkum )en overleden familie.

Vrijdag 12 april
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Ab Rijkenberg echtgenoot van Gaar Rijkenberg-Braan.; Antje Molenaar-Tuip en Cees Molenaar (Luns), zoon Jan en dochter Netty; Nico Klouwer e.v. Caroline Steur en Jan Klouwer e.v. Trijn Kroon.; Voor Piet Veerman en Maartje Kes en voor Erika Diehl wv Steven Sijmonsbergen;

Zaterdag 13 april
Paus Martinus I 19:00 uur: Pastoor Dominiek,met zang van Het Nieuwe Koor Aafie Steur (Bommie) en Klaas Schilder (Kakes), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder echtgenoot van Margret de Boer; Alie Koning; Bet Zwarthoed en familie Zwarthoed.; Cor Karels e.v. Lena Tol, Lisa Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Grietje Tol ( Knoest ) weduwe van Henk Veerman ( van Kaak); Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Kees Rossenaar en Trijn Rossenaar-Kwakman; Kees Tol echtgenoot van Nellie Tol - Steur en lieve pa, opa en schoonpa.; Piet Veerman (Corn) en overleden familieleden; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky;

Zondag 14 april

3e zondag van Pasen 09:00 uur: Pastoor Dominiek, Viering Eerste Heilige Communie Sint Jozefschool Evert Verhoeven, echtgenoot van Yvonne Kooijman. en Bappie van Luke; Nico Klouwer, bappie van Remi Klouwer; Pierre Sta van Uiter,.echtgenoot van Margret Veerman en Bappie van Luke .; Simon Koning, opa van Kate Tol; 09:30 uur: Hoogmis vervalt 11:00 uur: Pastoor Dominiek, extra viering Albert Tuijp en Trijntje Smit en zonen Appie, Jan, Albert, Hein en Evert Tuijp; Cees Zwarthoed (Kirrie) en Maartje Keijzer en overleden families Zwarthoed (Kirrie) en Keijzer.; Dick Kwakman echtgenoot van Tiny Steur en Bianca Schilder echtgenote van Louis Kwakman; Edwin Schokker, Hein Schokker, en overleden families Schokker en Tuijp.; Familie Bont - Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Harmen Sul en Maart Kroon; Henk Jonk echtgenoot van Gaar Kwakman; Pastoor vd Hulst; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Ton Jonk ( Vijand ) echtgenoot van Willy Jonk-Sier; Voor de overleden families Beers en Schilder; Wim Tol e.v. Nel Mühren; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).; 18:00 uur: Rozenkransgebed Toni Schuitemaker.

Maandag 15 april - geen viering 

Dinsdag 16 april 
19:00 uur: Pastoor Dominiek, Jannetje Buisman echtgenote van Evert Schokker; Lia Plat e.v. Thoom Klaus.; Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.

Woensdag 17 april
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Aal Veerman.; Beppie Kwakman (Bol) e.v. Crelis Tol; Dick Tuijp (Buldog) echtgenoot van Griet Tuijp-Tol; Gaartje Buijs-Smit, weduwe van Dirk Buijs(Cas); Griet Steur, weduwe van Cees van den Hogen; Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp en Fred Schilder.; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen, kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder, Piet Schilder e.v. Nelleke Tol.; Kees Koning (Strijer) echtgenoot van Alie Schilder; Kees Koning e.v. Elly Segaar, Thames en Lijst Koning, Lies Tax en Vera Koning.; Ter intentie van Grietje Tol-Schllder en de overledenen familieleden Tol en Schilder.; Thames Kwakman (Plak) en Jans Kwakman-Kes; Thames Tol, Grietje Bond en overleden kinderen.;

Donderdag 18 april
19:00 uur: Pastoor Dominiek, Overleden pastoors, kapelaans van Volendam en overleden priesters en zusters van Volendam;

Vrijdag 19 april
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Gerrit Kwakman en Gaartje Kwakman - Klouwer; Marco Bond e.v. Chantal Plug, moeder Marie Mooijer en Tracy dochter van Jenny;

Zaterdag 20 april
11:00 uur Pastoor Dominiek Huwelijk: Michael Veerman en Tessa Veerman, Den Oeverlaan 108 19:00 uur; Geen Viering

Zondag 21 april
4e Zondag van Pasen; Roepingenzondag; zondag van de Goede Herder 09:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Viering Eerste Heilige Communie 't Kofschip Dean Jonk, broertje van Lynn Jonk; Jan Tol - de Knoest, bap van Lise Tol, Ben Karregat, oom van Lise Tol en Tommie Plat, neefje van Lise Tol; Leo Leeflang, opa van Lenn; 09:30 uur: Hoogmis Vervalt 18:00 uur: Rozenkransgebed Jan Tol (WN)

Maandag 22 april
19:00 uur: Pastoor Dominiek Cees Schilder (Post) en Tiny Schilder-De Boer en overleden familieleden; Jaap Keijzer ev Vera Forré(Koppies); Petra Keijzer e.v. Rob Silven;

Dinsdag 23 april
Sint Joris; Adalbert van Egmond 19:00 uur: Pastoor Dominiek, Jan Veerman (Stek) en Rinie Veerman - Stallenberg; Kees Bont en Maart Steur en dochter Nel Bont en Ben Plat; Trijn Mooijer e.v. Jan Veerman (Bun) en overleden familie Mooijer en Veerman; Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.;

Woensdag 24 april
Fidelis van Sigmaringen 19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Cor Schuitemaker en Aal Zwarthoed en zoontje Johan; Grietje Tuijp e.v. Bruining Veerman en overleden familie Veerman en Tuijp.; Hein Schokker, Antje Bond, Jan Schokker, Alie Schokker en Jan Kwakman(Dé); Jaap Molenaar en Aaf de Boer, Johan Molenaar en overledenen familie De Boer en Molenaar; Kees Steur e.v. Wies Buijs en dochter Annette Steur.; Klaas Schilder e.v. Grietje Smit en Nicole Smit.; Sijmen Zwarthoed e.v. Agnes Tol;

DOPEN
MARIAKERK 
Zondag 14-4, 13:00 uur: Quinn Molenaar, Pinkewad 18A: Kap. Karol Miklosko
Zondag 21-4, 13:00 uur: Luca Bootsman, Populierenlaan 1: Kap. Karol Miklosko
Zondag 21-4, 13:01 uur: Liam Bootsman, Populierenlaan 1: Kap. Karol Miklosko
Zondag 28-4, 12:00 uur: Senna Schaft, Plutostraat 56: Kap. Mario Agius
Zondag 5-5, 12:00 uur: Dean Jonk,Breesem 5: Pastoor Dominiek

VINCENTIUSKERK
Zondag 14-4, 13:00 uur: Noud Smit, D. Erasmusstraat 40
Zondag 21-4, 13:00 uur: Tom Kwakman, Wieringenlaan 62
Zondag 28-4, 12:00 uur: Mads Plat, Breewijd 22.

OVERLEDENEN van de MAAND
Sijmen Runderkamp, echtgenoot van Gaartje Bond; Ramon Pascal Visser,e.v. Angela Plat ; Cees Veerman (Buif), e.v. Annet Veerman-Tol; Gerrit Kwakman , w.v. Gaartje Klouwer; Jaap Buijs; Goos Tuip, e.v. Jannig Bond; Henk Binken (hips); Cees de Boer, e.v. Anneke Hondema-de Boer; Nico Tol, e.v. Connie van Laarhoven; Jannetje Smit-Schilder, w.v. Hein Smit (de Kip); Jan Kroon (Golo), e.v. Klasina Kwakman

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.

Casino's hebben de laatste tijd aan populariteit gewonnen, vooral online casino's. Dit komt door een aantal redenen, waaronder het feit dat ze handiger zijn dan fysieke casino's en dat ze een spannende gokervaring bieden, waarover u meer kunt vinden op https://onlinecasinosnl.com/casino-bonus/. De stad Nieuw-Volendam is geen uitzondering op deze trend, en er zijn nu verschillende online casino's beschikbaar voor spelers daar. Bezoekers kunnen een verscheidenheid aan online casino's vinden die spellen aanbieden zoals gokkasten, roulette, blackjack en poker. Naast online casino's zijn er ook veel goede fysieke casino's die goed verlicht zijn en ruime gokruimtes hebben met comfortabele stoelen en tafels. Sommige casino's hebben ook grote LCD-schermen waarop de actuele speluitslagen te zien zijn. Online casino's zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, en de stad heeft verschillende opties voor spelers. Of u nu op zoek bent naar een veilige en beveiligde online casino ervaring of uw geluk wilt beproeven op enkele van de grootste en beste merken in de business, u zult vinden wat u nodig heeft in Nieuw Volendam.


Nieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties

text ankor text

Ook hier adverteren?
Weer

 

Poll

Dowiedz si? o najnowszych wydarzeniach w Edam-Volendam, od wydarze? spo?ecznych po polityk? miejsk?, aby nad??y? za biciem serca tego malowniczego regionu. Ale emocje na tym si? nie ko?cz? – dla tych, którzy szukaj? innego rodzaju przygody, nasza platforma p?ynnie ??czy geograficzne podzia?y, daj?c wgl?d w legalne kasyno polska. B?d? na bie??co z dynamicznym krajobrazem gier hazardowych w kasynach, zmianami regulacyjnymi i ofert? rozrywkow? w Polsce. Od ol?niewaj?cych ?wiate? warszawskich kasyn po strategiczn? atrakcyjno?? sto?ów do blackjacka i pokera, nasza strona internetowa informuje Ci? o kwitn?cej bran?y legalne kasyno polska. Niezale?nie od tego, czy jeste? urzeczony beztroskim urokiem Edam-Volendam, czy kuszony t?tni?cym ?yciem ?wiatem polskich kasyn, nasza strona internetowa b?dzie dla Ciebie miejscem, w którym znajdziesz ró?norodne informacje i do?wiadczenia.