Kerkberichten

Bijgewerkt: 10-07-2024 om 09:32

MARIAKERK

Woensdag 10 juli
09:00 uur: Pastoor Dominiek,
Dirk Tol echtgenoot van Aaf Kroon en overleden familieleden.; Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur;

Vrijdag 12 juli
09:00 uur: Pastoor Dominiek,
Tom Tol e.v. Annie Tol, Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie) en zoon Jan en dochter Nelly, Neel en Jaap Steur; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers;

09:30 uur:Uitstelling:
Heb goede moed mijn zoon of dochter, uw zonden zijn u vergeven. Mt.9 2.

Ik ken al je zonden. Maar Ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb- niet voor wat je wel of niet gedaan hebt maar ik heb je lief om jezelf, om de schoonheid en de waardigheid, die Mijn Vader jou gegeven heeft, wanneer Hij je schiep naar Zijn eigen beeld.

Zaterdag 13 juli
Henricus; Maria op zaterdag
19:00 uur: Pastoor Dominiek,
Alie Koning; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Griet Smit e.v. Huig Jongeneel.; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky,;

Zondag 14 juli
15e zondag door het [B]-jaar
11:00 uur: Pastoor Dominiek,(met vakantie t/m 5 augustus}
Dick Kwakman e.v. Tiny Steur en Bianca Schilder e.v. Louis Kwakman, Kees Schilder (de Bok) e.v. Truus Runderkamp; Marco Slootbeek zoon van Ina van Olffen, Henk Slootbeek vriend van Ina van Olffen, Ruud van Olffen en Regina Slootbeek van der Slot; Pastoor vd Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.;

Maandag 15 juli
Bonaventura, bisschop en kerkleraar
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Albert Bien en Elisabeth Schilder en overleden kinderen; Bob Tol e.v. Ria Tol, Laura Hoekstra dochter van Gaar en Thaam Hoekstra; Jan Zwarthoed e.v. Tini Visser; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.;

Woensdag 17 juli
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.;

Vrijdag 19 juli
09:00 uur: Pastoor Stomph
Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers

09:30 uur: Uitstelling:
Zie, mijn Dienaar, die ik heb verloren, Mijn Welbeminde, in wie mijn ziel welbehagen vond. Ik zal Mijn Geest op Hem doen rusten, Gods Wet zal hij verkondigen aan de volkeren. (Mt.12:18)

Kom tot Mij en ik zal je hart vullen en je wonden genezen. Ik zal van jou een nieuwe schepping maken, en Ik geef je vrede in al je beproevingen. Ik dorst naar jou. Twijfel nooit aan mijn genade, twijfel er nooit aan dat ik je aanvaarde, je verlang te vergeven en te zegenen en Mijn leven in jou te leven.

Zaterdag 20 juli
Geen Viering

Zondag 21 juli
16e zondag door het [B]-jaar
11:00 uur: Kap. Karol Miklosko,met zang van het Koor Mariakerk
Dick Kwakman e.v. Tiny Steur en Bianca Schilder e.v. Louis Kwakman, Kees Schilder (de Bok) e.v. Truus Runderkamp; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick; Pastoor vd Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.;

Maandag 22 juli
Feest Maria Magdalena
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Aal Kroon-Tol (Fik) weduwe van Jaap Kroon (Snert) en voor Kees Kroon echtgenoot van Margreet Kwakman; Aal Schilder en Klaas Karregat; Jan Plat (Blauwtje) e.v. Aaf Plat-Veerman; Kees Kes en Geertje de Boer; Kees Mol en Gaartje Smit en Siem Steur e.v. Bets Mol; Paula van der Bijl, echtgenote van Dorus Burghouts en alle overledenen van de familie van der Bijl en de familie Burghouts; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.; Hans Schilder echtgenoot van Maart Schilder

Woensdag 24 juli
09:00 uur: Pastoor Stomph
Voor alle vakantiegangers

Vrijdag 26 juli
09:00 uur: Pastoor P. Stomph,
Bart Bond e.v. Gaar Kes, Jannig Kes, Cor Kes en Aafje Schokker, de overleden kinderen en voor genezing van een zieke; Ton Tuijp echtgenoot van Marjon Tuijp;

09:30 uur: Uitstelling: Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen, die zijn zoals zij, behoort het koninkrijk Gods. Voor waar ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan .(Lc. 18: 16 en 17)

Ik dorst naar jou. Alles wat ik vraag is, dat je jezelf volledig aan Mij overgeeft. Ik doe de rest. Zelfs nu zie ik de plaats, die voor jou bereid is in Mijn koninkrijk. Denk eraan dat je op doortocht bent in dit leven, op reis naar huis. De zonde kan je nooit bevredigen of je de vrede geven, die je wenst.

Zaterdag 27 juli
Titus Brandsma
19:00 uur: Pastoor J. v.d. Stok,
Alie Karels en Evert Smit en dochter Marian; Alie Koning; Evert Veerman (de Bok) en Annie Boetekees, dochter Diana Gravestein-Veerman en schoonzoon Cor Gravestein; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Hille Guijt, weduwe van Jan Schilder.; Jan Tuip e.v. Aal Tuip – Zwarthoed; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Kees Bond en Gre Kunst en zonen Koos en Jan, Arie van Flierenburg e.v. Tiny Bond en zoon Leon.; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Sijmen Runderkamp (Worst), echtgenoot van Gaartje Bond en voor alle overledenen, families Runderkamp en Bond.; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky,;

Zondag 28 juli
17e zondag door het [B]-jaar
11:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Dick Kwakman e.v. Tiny Steur en Bianca Schilder e.v. Louis Kwakman, Kees Schilder (de Bok) e.v. Truus Runderkamp; Monique Sombroek ev Henri Molenaar, Jan Sombroek ev Jannig Karregat en Adrianus Molenaar en Trijntje Snoek.; Pastoor vd Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.;

Maandag 29 juli
Marta, Maria en Lazarus
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Antje Parel (Mossel) en familie Mossel en Koning; Jaap Jonk(Druif) en Jansje Jonk; Jan Schilder(Witte) e.v. Griet Tol, Hein Schilder en Aagje Klouwer, Klaas Tol en Trijn Plat; Klaas en Kees Koning, Klaas en Nel Veerman, Kees en Aaf Koning; Nel Jonk(Hamburg) e.v. Jan Smit, familie Jonk en familie Smit; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.;

Woensdag 30 juli:
Kap. Karol Miklosko
09:00 uur: Voor alle zieke mensen

VINCENTIUSKERK

Woensdag 10 juli
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Aal Veerman.; Antje Kwakman en Albert Visser en kinderen; Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp en Fred Schilder.; Jaap Bond, echtgenoot van Griet Bond-Plat en dochter Elles Bond; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder en Piet Schilder e.v. Nelleke Tol; Jan Keijzer, Maartje Zwarthoed en kinderen.; Ter intentie van Grietje Tol-Schilder en de overledenen familieleden Tol en Schilder.;

Donderdag 11 juli
Feest Abt Benedictus, patroon van Europa
19:00 uur: Pastoor Dominiek,
Cees Schilder (Post) en Tiny Schilder-De Boer en overleden familieleden; Kees Tuip e.v. Simone Smit, Frans van Bokkie, Kees Tuip e.v. Maartje Visser.; Reinier Smit en Huibje Tol, Jan Eeltink e.v. Griet Smit en families Eeltink en Tol; Siijmen Tol en Afra Tol-Snoek; Wij bidden voor Gaartje Schilder (Raampoort) en haar overleden echtgenoot Henk de Boer en familie;

Vrijdag 12 juli
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Bet Zwarthoed en familie Zwarthoed.; Jannig Kil;

Zaterdag 13 juli
11:00 uur: Pastoor Dominiek
Huwelijk Pieter Hoogkamer en Anneke Kroon

19:00 uur: Geen Viering

Zondag 14 juli
15e zondag door het [B]-jaar
09:30 uur: Pastoor Dominiek, Hoogmis; Herenkoor/LOVE
Albert Tuijp en Trijntje Smit en zonen Appie, Jan, Albert, Hein en Evert Tuijp.; Bruin Keizer echtgenoot van Nel Keizer- Guyt; Divera Veerman e.v. Herman Wulterkens en kleinzoon David Veerman; Familie Bont – Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Henk Jonk echtgenoot van Gaar Kwakman; Jaap Zwarthoed (de Beer, Bles) echtgenoot van Lies Hansen; Jan Veerman (Stek) en Rinie Veerman – Stallenberg; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt en voor Frans Rijnen e.v. Iet Grimberg; Piet Veerman (Does) e.v. Ant Tol, Klaas Veerman (Does) e.v. Ilonka de Wit, Petra Plat e.v. Peter Veerman en familie Veerman (Kaak); Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Voor de overleden families Beers en Schilder; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).;

18:00 uur; Rozenkransgebed: Jan Tol

Maandag 15 juli;
Geen Viering
Pastoor Dominiek vakantie t/m 5 augustus

Dinsdag 16 juli
Heilige Maagd MARIA van de berg Karmel
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Jaap Molenaar( Barn) ev Jacqueline Rikkers en zoon Berry; Thoom van Vlaanderen e.v. Martha Out; Wij bidden voor Gaartje Schilder (Raampoort) en haar overleden echtgenoot Henk de Boer en familie; Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.;

Woensdag 17 juli
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Hein Schokker, Antje Bond en Jan Schokker, Alie Schokker en Jan Kwakman(Dé); Klaas en Mira Schilder en overleden familieleden; Leo Leeflang e.v. Jopie van der Wal en overleden familie.; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Truus de Boer (Petje) en voor herstel van de opa van Thijmen van Broekhoven; Vais Sier en Aaf Veerman;

Donderdag 18 juli
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko
Voor alle zieke mensen

Vrijdag 19 juli
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Ab Klouwer (Mappes); Ab Mooijer en Antje Kras; Cees Tol (Kraaier) e.v. Woltje Veerman; Trijn Mooijer e.v. Jan Veerman (Bun) en overleden familie Mooijer en Veerman.;

Zaterdag 20 juli
Apollinaris,bisschop en martelaar
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Aafie Steur (Bommie) en Klaas Schilder (Kakes), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder,echtgenoot van Margret de Boer; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat en voor een ernstige zieke; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas.; Jenny Greuter e.v. Joop Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Maart en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol.; Siem Kroon en Anne Jonk; Sijmen Tol (Klies) echtgenoot van Gerda Keizer; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v.Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Voor de zielenrust van Cees Veerman Buif;

Zondag 21 juli
16e zondag door het [B]-jaar
09:30 uur: Kap. Karol Miklosko, Hoogmis;herenkoor/LOVE
Albert Tuijp en Trijntje Smit en zonen Appie, Jan, Albert, Hein en Evert Tuijp.; Anna Jonk en Jan Sier (Janes); Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje Rene.; Familie Bont – Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Jaap Molenaar en Aaf de Boer, Johan Molenaar en overledenen familie De Boer en Molenaar; Jaap Zwarthoed (de Beer, Bles) echtgenoot van Lies Hansen; Jan Schilder e.v. Riet Bruine de Bruin; Kees Keizer; Neel Tuijp en Jan Schilder; Piet Schilder en Griet Mooyer en overleden broers Jack en Henk Schilder, Maartje Schilder en overleden familie Schilder.; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Voor de overleden families Beers en Schilder; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).;

18:00 uur: Rozenkransgebed: Jaap Tol

Maandag 22 juli
Geen Viering

Dinsdag 23 juli
Feest Birgitta, patrones van Europa
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Jaap Molenaar( Barn) ev Jacqueline Rikkers en zoon Berry; Jaap Veerman ( Huug ) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman ( Motor ) en overl. familie.; Jax Michaelis, zoontje van Mitchel en Jenny en broer van Fay; Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.;

Woensdag 24 juli
Charbel Makhlüf
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Aal Veerman.; Cees Steur e.v. Wies Buijs en dochter Annette Steur.; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder en Piet Schilder e.v. Nelleke Tol;

Donderdag 25 juli
Feest apostel Jakobus de Meerdere [Compostella]
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Albert Visser; Crelis Bond en Gaar Molenaar (Keuning) en overleden familie Bond en Molenaar; Thoom Zwarthoed (Kirrie) e.v. Jannig Mol;

Vrijdag 26 juli
Joachim en Anna, ouders van Maria
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Antje Molenaar – Tuip en Cees Molenaar (Luns), zoon Jan en dochter Netty; Crelis Molenaar en Eric Molenaar; Sjaak Tol (Bliek) en Gaar Tol;

Zaterdag 27 juli; Geen Viering

Zondag 28 juli
17e zondag door het [B]-jaar
09:30 uur: Kap. Karol Miklosko, Hoogmis; herenkoor/LOVE
Antje Mossel en overleden familie,; Familie Bont – Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maart Bont en voor de zieke Maart Bont.; Henk Schilder (Kaan) ev Gré Zwarthoed, Kees Zwarthoed en Aaltje Jonk, Jan Schilder en Marie Keizer, dochter Gerda en de tantes Keizer; Jaap Zwarthoed (de Beer, Bles) echtgenoot van Lies Hansen; Piet Smit (Jassie), Aaltje Veerman (van Zet), en zoon Evert; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Voor de overleden families Beers en Schilder; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).;

18:00 uur: Rozenkransgebed: Toni Schuitemmaker

Maandag 29 juli;
Geen Viering

Dinsdag 30 juli;
Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko, Jaap Molenaar( Barn) ev Jacqueline Rikkers en zoon Berry; Ter nagedachtenis aan Aal de Boer – Sier echtgenote van Cor de Boer (Robbert); Klaas Plat en Grietje Jonk en overleden kinderen.;

Woensdag 31 juli
Ignatius van Loyola
19:00 uur: Kap. Karol Miklosko,
Dick Zwarthoed echtgenoot van Alie Zwarthoed-Schilder.; Eddie Tol, Aal Sier (Dot), Piet Sier (Robber), Jan Sier en Gaar Sul, Thoom Sier e.v. Griet Keizer, en familie Tol (Kraaier); Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp en Fred Schilder.; Hillie Veerman en Nico Klouwer (Kriek) en kleinzoon Vince Klouwer; Thames Koning ( Luuk) en Jannig Veerman (pen) en overleden familie Koning en Veerman; Ton Veerman (poppekast) e.v. Alie Veerman-Zwarthoed en overleden familieleden;

NICOLAASHOF

Zondag 14 juli
10:00 uur: Diaken T. vd Woude,

Zondag 21 juli
10:00 uur: Pastoor P. Stomph,

Zondag 28 juli
10:00 uur: Fred Deen,

Zondag 4 augustus
10:00 uur: Cees de Wit W&G viering

REGIOPAROCHIE
EDAM
Donderdag 11 juli
09:00 uur: Geen Viering

Vrijdag 12 juli
19:00 uur: Geen Viering

Zondag 14 juli 15e zondag door het jaar
10:00 uur: Paul Stomph

Dinsdag 16 juli
09:00 uur: Geen Viering

Donderdag 18 juli
09:00 uur: Geen Viering

Vrijdag 19 juli
19:00 uur: Geen Viering

Zondag 21 juli 16e zondag door het jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak

Dinsdag 23 juli
09:00 uur: Geen Viering

Donderdag 25 juli
19:00 uur: Geen Viering

Vrijdag 26 juli
19:00 uur: Geen Viering

Zondag 28 juli
10:00 uur: Pastoor J. van de Stok

MONNICKENDAM
Zaterdag 13 juli
19:00 uur: Diaken H. Bak

Zondag 14 juli 15e zondag door het jaar
10:00 uur: Diaken H.Bak

Zaterdag 20 juli
19:00 uur: Diaken H. Bak

Zondag 21 juli 16e zondag door het jaar
10:00 uur: Diaken Thom van de Woude,

Zaterdag 27 juli
19:00 uur: Diaken H. Bak

Zondag 28 juli 17e zondag door het jaar
10:00 uur: Pastoor Paul Stomph

ILPENDAM
Woensdag 10 juli
09:30 uur: Geen viering

Zondag 14 juli; 15e zondag door het jaar
10:00 uur: Kap. Karol Miklosko

Zondag 21 juli; 16e zondag door hetjaar
10:00 uur: o.l.v.p.

Zondag 28 juli 17e zondag door het jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak

DOPEN
MARIAKERK
zondag 21-7, 13:00 uur: Lynn Veerman,
Hyacintenstraat 23: Kap. Karol Miklosko
dinsdag 31-12, 12:00 uur: Luca Bootsman, Populierenlaan 1: Pastoor Dominiek
dinsdag 31-12, 12:01 uur: Liam Bootsman, Populierenlaan 1: Pastoor Dominiek

VINCENTIUSKERK
zondag 21-7,14:00 uur: Hailey van Seventer, Doggersbank 10: Pastoor P. Stomph
zondag 28-7-13:00 uur: Nick Bond,
Marsstraat 8 Kap. Karol Miklosko
zondag 28-7,14:00 uur: Bram Veerman,
Augustin Hanicottestraat 14:
Kap. Karol Miklosko

ZIJ DIE ZICH
VOORBEREIDEN OP
HET HUWELIJK
Vincentiuskerk, zaterdag 13-07-2024, 11:00 uur: Pieter Hoogkamer en Anneke Hoogkamer-Kroon, Texelstroom 15:

OVERLEDENEN van de MAAND
Cees Tuijp, Vriend van Eva Jonk, eerder w.v. Eva Tol; Geertje Tol, w.v. Henk Tuijp; Annie de Boer , e.v. Ab Schilder ; Inge de Boer, e.v. Kees Sier; Griet Plat, w.v. Kees de Boer; Maart Steur, w.v. Hein Karregat (Po); Jaap Molenaar (Barn), e.v. Jacqueline Rikkers; Jaap Tol; Fruk Kemper, e.v. Jannig Kwakman; Nel Baijens-Berger, e.v. George Baijens; Aal de Boer-Sier; Gaar Snoek-Kroon, w.v. Jan Snoek (de Snelle); Jan Tuijp (Pet),e.v. Nel Tuijp-Kwakman; Jenny Huisbrink