Kerkberichten

Mariakerk
Woensdag 22 juni
09:00 uur: Pastoor P. Stomph; Maartje Karregat e.v. Jan Schilder; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Elles Bond, dochter van Jaap en Griet Bond; Gerie Jonk (Kip), Griet de Hont-Jonk, Albert Veerman en Corrie Kleisen, Albert Jonk en Trijntje Smit; Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed e.v. Willy Sier en overleden fam Zwarthoed; Jan Plat ev Aaf Plat-Veerman; Jan Schilder (Vik) en Maartje Karregat; Kees de Boer en Geertje Jonk; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld e.v. Griet Bond, Siem Schilder e.v. Elisabeth Bond.
Vrijdag 24 juni
Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Rob Manuel e.v. Edith Oostveen; Voor alle vervolgde christenen en hun vervolgers; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste
Zaterdag 25 juni
Onbevlekt Hart van Maria; 13e zondag d.h. C. jaar
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; m.m.v. Parochiekoor Mariakerk; Gaar Tol - de Boer w.v. Sijmen Tol; Gerda Keizer e.v. Jaap Bont, Cor Keizer e.v. Tiny Plat; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Teun Tol e.v. Alie Braan en Fam. Braan; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky
Zondag 26 juni
Volendammerdag; 13e zondag d.h. C. jaar
11:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jan Kwakman, Trijntje Schilder en Rika Prinsen. Siem Tol en Pia Tol-Kwakman; Jan Schilder en Huibje Kok, Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Siem Schilder en Truus Tuyp, Aaf Schilder, Monique van Duist, Cees Koning en Neel Veerman; Pastoor v.d. Hulst; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.
Maandag 27 juni
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Cornelis Braan en Aaltje Braan-Schilder (Sas) en dochters Carla Braan en Aaltje Braan; Job Kwakman (Ballap) en Jannetje Tol; Nel Jonk (Hamburg) e.v. Jan Smit.
Woensdag 29 juni
Hoogfeest Petrus en Paulus
09:00 uur: Kapelaan A. Goos; Griet Steur e.v. Dick Bond; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Jaap Jonk (Druif) en Jansje Jonk; Tom Tuijp, Jacob Tuijp en Aaltje Zwarthoed en overleden Fam. Tuijp.
Vrijdag 1 juli
09:00 uur: Voor alle vervolgde christenen en hun vervolgers; Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur, Pastoor Wout de Lange; Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie.
09:30 uur: Uitstelling van het Allerheiligste
Zaterdag 2 juli
19:00 uur: Crelis Kwakman, e.v. Marja Tol, Ap Tol en Bep de Boer, Nico Tol, e.v. Agnes Karregat, Jaap Kwakman e.v. Marian Molenaar en Sijmen en Trijn Kwakman; Sijmen Tol en Aaltje Sier ( Ablies ) en zoon Jaap.; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky.
Zondag 3 juli
09:30 uur: Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap.
11:00 uur: Bruin Schilder (Katimok) e.v. Jannig Mooyer (Puul); Jan Schilder (Vik) en Maartje Karregat; Pastoor v.d. Hulst; Trijn Kroon - Mooijer en Kees Kroon.
Maandag 4 juli
19:00 uur: Aal Jonk e.v. Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Jack Molenaar (Keje) e.v. Gerda Molenaar - Keijzer, Maartje Kras w.v. Jaap Keijzer; Jan Zwarthoed ev Tiny Visser; Laura Hoekstra dochter van Thaam en Gaar Hoekstra.; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooijer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman, Hilletje Kwakman, Tiny Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik) Hein Schilder (Vik) ev Nel Bond, Hein Schilder (Vik) en Geertje Tol.
Woensdag 6 juli
Ter ere van de Heilige Jozef
09:00 uur: Voor een zieke moeder en haar gezin en voor een zekere intentie; Wim Tol ev Nel Tol-Muhren.
19:00 uur: Elles Bond, dochter van Jaap en Griet Bond; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol, Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp, Fred Zwarthoed e.v. Gré Tol.

Vincentiuskerk:
Woensdag 22 juni
Paulinus van Nola; John Fisher en Thomas More
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Ben Schilder en overleden Fam. Schilder; Cok Kemper echtgenoot van Tiny Veerman; Dirk Buijs (Cas), e.v. Gaartje Smit.; Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp en Fred Schilder; Jaap Butter e.v. Lijpje Veerman; Jan Steur e.v. Nel Pannekeet; Klaas Veerman (Lut) e.v. Wil Tol; Marco Bond e.v. Chantal Plug, moeder Marie Mooijer, Tracy dochter van Jenny en overleden familie Bond en Mooijer.
Donderdag 23 juni
Hoogfeest Geboorte Johannes de doper
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Aaltje Tol e.v. Jan Veerman (Duks); Hiermede gedenken wij Dick Laagland en zijn overleden vrouw Jopie Kemper en onze zuster Karina Mooijer - Laagland en alle overige overleden familieleden Laagland en Kemper.
Vrijdag 24 juni
Hoogfeest Heilig Hart van Jezus 19:00 uur: Pastoor P. Stomph; Bakker van Paul de Boer e.v. Clazien de Boer - Molenaar; Ben de Boer e.v. Maartje Tol en overleden dochter Hilda en zoon Ben en overleden Fam. de Boer en Tol; Dick de Boer e.v. Stijn Schilder; Hein Kes en Gretha van der Waarden; Jaap Buis en Jannetje Snoek en overleden families; Jan Tol, Elizabeth Veerman en Familie Tol, Dirk Mossel, Geertje Jonk en dochter Maartje; Jannetje Hansen e.v. Freek Schilder; Piet Jonk; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 25 juni
09:30 uur: Pastoor P. Stomph; Huwelijk Wendy Zwarthoed en Johan de Wit.
19:00 uur: Pastoor P. Stomph; m.m.v. Het Nieuwe Koor
Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden Fam. Tol en Slotboom; Henk Kras en Dora Hogenboom, Freek Schilder en Annie de Boer; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overleden Fam. Sier (Kwast) en Koning; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoons Kees en Klaas; Jan Schokker en Neel van Vlaanderen; Jan Tuip e.v. Aal Tuip-Zwarthoed; Joh Groot en Grietje Tol, Klaas Koning en Corrie Groot en dochters Margriet en Marian, Marga Groot en Johan Groot; Kees Bond en Gre Kunst en zonen Koos en Jan, Arie van Flierenburg e.v. Tiny Bond en zoon Leon; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Trijn Veerman-Mooijer e.v. Jan Veerman (Bun) en overleden familie Mooijer en Veerman; Voor de zielerust van Alie Koning; Wim Boelsz en Gerda Smit en overleden familie Boelsz en Smit.
Zondag 26 juni
Volendammerdag
13e zondag door het C-jaar
09:30 uur: Pastoor P. Stomph; m.m.v. Zangertjes van Volendam en Herenkoor; LOVE; Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie, Jan en Albert; Cor Schuitemaker en zoontje Johan, Sietze Jorritsma en Coba Lansing, Bets Bank en familie Bank; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overleden Fam. Schilder, Pater Klaas Schilder, (Madoet), Pastoor v.d. Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje Schilder en overleden familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Lau Schuijt e.v. Ria Hansen; Piet Schilder en Griet Mooyer, en overleden broers Jack en Henk Schilder en overige familie Schilder; Piet Smit (van Jassie) en Aaltje Veerman (van Zet) en zoon Evert; Piet Vader e.v. Ans van Dongen; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Ton Koning ev Drea Tol en Fam. Koning en Tol; Voor de Zieleheil van Zus Zwarthoed e.v. Cees Kwakman en overleden familie Zwarthoed en Kwakman; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
15:00 uur: Kapelaan A. Goos; Latijnse Mis
Maandag 27 juni
Cyrillus van Alexandriën
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Hein Steur Kriel, e.v. Maartje Karregat; Jaap Schilder en Neeltje van Vlaanderen, kleinkind Karen, Bep Schilder e.v Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder en Piet Schilder e.v. Nelleke Tol; Jack Kemper en echtgenotes Nellie Snoek en Gaar Bond; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Gary Kok en Bep Schilder, de echtgenotes van Jan Keijzer, Gonny Tuip e.v. Sijmen Keijzer; Jan Tol en Lina Karels en Donna Maria dochtertje van Jan Dulles en Caroline Mol; Klaas en Mira Schilder en overleden familieleden; Marga Molenaar e.v. Edwin de Wit en Albert Molenaar e.v. Nel Moormann; Siem Veerman (Dekker) e.v. Maartje Schilder; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Truus Mooijer en Henk Bouwman en overleden families.
Dinsdag 28 juni
Ireneüs of Vigilie Hoogfeest Apostelen Petrus & Paulus
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Jan Hansen e.v. Gré Jonk; Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie.
Woensdag 29 juni
Hoogfeest Apostelen Petrus & Paulus
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Aal Veerman; Anthonius Dijkgraaf en Alida Pooyer en overleden familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overleden familie; Freek Schilder en Trijn Kwakman en Familie Schilder en Kwakman; Grietje Tuyp e.v. Bruining Veerman en overleden familie Veerman & Tuyp; In liefdevolle herinnering aan kleinzoon Vince en Nico Klouwer(kriek) echtgenoot van Hillie Veerman.; Jaap Schilder echtgenoot van Gaar Tuijp en zoon Fred Schilder; Jan Wijn Zwarthoed, Jaap Bont en Geertje Schilder; Thames Koning (Luuk) en Jannig Veerman (Pen) en overleden familie Koning en Veerman; Trien Sier (Vais) en Jan Stroek, dochter Agatha Stroek en Crelis Tuijp;
Donderdag 30 juni
Eerste Martelaren Kerk van Rome
19:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Hiermede gedenken wij Dick Laagland en zijn overleden vrouw Jopie Kemper en onze zuster Karina Mooijer - Laagland en alle overige overleden familieleden Laagland en Kemper; Jan de Boer e.v. Bep Veerman; Peter Kuenen en Theo van der Ploeg;
Vrijdag 1 juli
19:00 uur: Kapelaan A. Goos; Antje Molenaar - Tuip en Cees Molenaar (Luns), zoon Jan en dochter Netty; Gaar Tol (Kraaier) e.v. Ab Sier; Ter nagedachtenis aan Andries Steur (Jijpert) en Nel Koning (Janke) en overleden families Steur en Koning; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 2 juli
11:00 uur: Pastoor v. Teijlingen; Huwelijk Irene Jonker en Martin Tol.
19:00 uur: Clasina Tol en Henk Slotboom en overleden Fam. Tol en Slotboom; Claus Veerman, Alida Pooijer en overleden kinderen; Jan Koning en Marie Molenaar, dochters Alie, Clara, Gre, zoon Sjaak, Neeltje Tol en Lau Karregat, en voor de zielen in het vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Wold Kwakman, zoon Klaas en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Smit e.v. Annie Kwakman; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thoom Kok (Keffer) en Aaltje Stroek, Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Lau Sombroek en Neeltje Schilder en Michel Moshensky; Woltje Lautenschütz weduwe van Kees Keijzer (Bakker).
Zondag 3 juli
09:30 uur: Albert Tuijp en Trijntje Smit en zoons Appie, Jan en Albert; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René en Martin Muurman e.v. Trijn Tuijp; Freek en Annie Schokker - De Boer, Hille de Boer, Zuster Maria Steur, Jaap Schilder e.v. Trijn Steur en Gerry Reurs e.v. Hanny de Boer; Freek Schilder en Maartje Klepper, eerder e.v. Jannetje Veerman; Jan Keijzer en Aal Sul en Toon Basseleur en Christina Steur; Jan Koning echtgenoot van Gaar Tuijp en de families Koning en Tuijp.; Jan Smit (kriek) e.v. Tinie van Vlaanderen; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder en Jan Sier; Kees Beers e.v. Aaf Beers-Schilder, Nel Schilder en overleden Fam. Schilder, Pater Klaas Schilder, (Madoet), Pastoor v.d. Veer en Griet Veerman (Goosem); Klaas Mol e.v. Maartje Schilder en overleden Familie Mol en Schilder; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt en Frans Rijnen e.v. Iet Grimberg; Nancy Tol, dochter van Tom en Ageeth; Piet Vader e.v. Ans van Dongen; Sijmen Tol en Aaltje Sier (Ablies) en zoon Jaap; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
15:00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste;
18:00 uur: Pastoor P. Stomph; Lof
Maandag 4 juli
19:00 uur: Ali Veerman e.v. Jaap Mooijer en voor Jaap Veerman en Jans Kes; Gre Molenaar (Des) e.v. Thaam Tol; Griet Sier e.v Jan Steur; Piet Zwarthoed, Klaas Tol e v. Marie Tuijp en zoon Richard, Aal Veerman, Henry Koning e.v. Hilda Tol, Kees Tuijp en Lijst Sier; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Wim Runderkamp e.v. Marie Koning (Bart);
Dinsdag 5 juli
19:00 uur: Voor het tijdelijk en eeuwig welzijn van onze parochie.
Woensdag 6 juli
19:00 uur: Aagie Stroek en Willem Jonk en overige overleden familieleden; Alie Karregat e.v. Klaas Smit, en overleden familie Karregat en Smit; Jaap Butter e.v. Lijpje Veerman; Jaap Kes e.v. Ria Tol, Berry Tol e.v. Riet Overvelde, Jannig Kes, broers Klaas, Jan en Jaap en Cor Kes en Aafje Schokker; Jan Steur e.v. Nel Pannekeet; Jannig Tol en Evert Jonk; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp en Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska; Piet Paaij, e.v. Ger Paaij en overleden familie.; Thoom Kwakman en overleden echtgenote Nel Smit, laatst vriendin van Cees Zwarthoed.

Regioparochie:
EDAM
Zondag 26 juni
13e zondag door het jaar
10:00 uur: Diaken H. Bak
Vrijdag 1 juli
19:00 uur: Mario Agius
Zondag 3 juli
10:00 uur:
MONNICKENDAM
Zaterdag 25 juni
13e zondag door het jaar
19:00 uur: Diaken H. Bak,
Zaterdag 2 juli
19:00 uur:
ILPENDAM
Zondag 26 juni
13e zondag door het jaar
10:00 uur: Kapelaan A. Goos,
Woensdag 29 juni
09:30 uur: Mario Agius
Zondag 3 juli
10:00 uur:

Dopen:
MARIAKERK
Zondag 26-6, 12:00 uur:
Dirk Veerman, Zuiderhaaks 3 Pastoor P. Stomph
Zondag 26-6, 13:00 uur:
Tom Jonk, Weegschaalstraat 66 Pastoor P. Stomph
Zondag 17-7, 13:00 uur:
Romée Tol, Wilgenlaan 3
Pastoor P. Stomph
Zondag 31-7, 12:00 uur:
Kees Plat, Beukenlaan 3
Pastoor P. Stomp
Zondag 21-8, 12:00 uur:
Mick Jonk, Donata Steurhof 158
Kapelaan A. Goos
Zondag 9-10, 12:00 uur:
Lara Keijzer, Bruine Bank 3
VINCENTIUSKERK
Zondag 26-6, 13:00 uur:
Liv Guit , Pinkewad 22
Kapelaan A. Goos
Zondag 26-6, 14:00 uur:
Sem Klouwer, Schoklandstraat 95
Kapelaan A. Goos
Zondag 3-7, 14:00 uur:
Lara Steur, Steile Bank 7
Pastoor P. Stomph
Zondag 3-7, 15:00 uur:
Noud Mossel, Foksiastraat 9
Pastoor P. Stomph
Zondag 17-7, 14:00 uur:
Merel Kroon, V. v. Goghstraat 20
Pastoor P. Stomph
Zondag 24-7, 13:00 uur:
Stan de Boer, Zuiderhaaks 57
Pastoor P. Stomph
Zondag 31-7, 14:00 uur:
Sam Schilder , Breesem 9
Kapelaan A. Goos
Zondag 9-10, 14:00 uur:
Jayson Neuvel, Damcoogh 4
Zondag 9-10, 14:01 uur:
Pim Neuvel, Damcoogh 4
Zondag 9-10, 14:02 uur:
Noëlle Neuvel, Damcoogh 4

Zij die zich voorbereiden op het huwelijk:
Vincentiuskerk
Zaterdag 25-06-2022, 09:30 uur: Johan de Wit - Wendy Zwarthoed, Maanstraat 3
Zaterdag 02-07-2022, 11:00 uur: Martin Tol - Irene Jonker , Leliestraat 33; Pastoor v. Teijlingen

Overledenen:
Hille Zwarthoed; Jacobus Johannes Maria Kroon (Kil), w.v. Antje Koning; Jenny Tol-Greuter, e.v. Joop Tol; Nelly Guit-van de Camp, w.v. Gerard Guit; Kees Rijkenberg, e.v. Ant Rijkenberg-Schilder; Gesina Theresia Molenaar-Bootsman, w.v. Jan Molenaar; Elly van den Dungen, w.v. Klaas Berkhout; Poppe Steur (Jaap), w.v. Jannig Zwarthoed; Trijn Kok-Sier, w.v. Henk Kok; Nicolaas Antonius Tuip, e.v. G.M.T. Tuip-Plat; Wim Verhoeven, e.v. Neel Veerman; Adrianus Franciskes Hermen Rikkers; Ria Guit, e.v. Fred Hoekstra