't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 17 oktober
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: A. Goos
Vrijdag 19 oktober
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 20 oktober
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Zondag 21 oktober; 29e zondag door het jaar. Wereldmissiedag
09:30 uur: A. Goos; volledig koor; 50-jarig huwelijk
11:00 uur: A. Goos
18:00 uur: Rozenkransgebed: Toni Schuitemaker
Maandag 22 okt.; 29e week door het jaar
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 24 oktober
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: A. Goos
Vrijdag 26 oktober
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 27 oktober
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 28 oktober; 30e zondag door het jaar. Einde zomertijd
09:30 uur: E.J. van Teijlingen; herenkoor
11:00 uur: E.J. van Teijlingen
Maandag 29 okt.; 30e week door het jaar
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 31 oktober
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Stomph, A. Goos, E.J. van Teijlingen, Allerzielenviering. Zang van het volledig koor
Vrijdag 2 november; Allerzielen
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 3 november
19:00 uur: A. Goos
Zondag 4 november; 31e zondag door het jaar. Zondag voor de Oecumene
09:30 uur: A. Goos
11:00 uur: A. Goos
MISINTENTIES
Woensdag 17 oktober
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Gees Tol en Freek Schilder (Turf); Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol en voor Nel Schilder; Petra Plat ev Peter Veerman; Piet Zwarthoed en Pietje Mol, Klaas Veerman ev Afra Zwarthoed, Evert Zwarthoed (Balbo); Sijmen Zwarthoed ev Gaar Schilder; Voor H. Clemens uit dankbaarheid.
Vrijdag 19 oktober
09:00 uur: Aaf Schilder en overleden familie; Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 20 oktober
19:00 uur: Dick en Martin Schilder (Post) echtgenoot en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden familie; Dirk Schilder en Jannig Smit, Siem Tuip (Kitte) en Jannig Schilder; Gaar Tol-Kroon en Thaam Tol (Kraaier); Geesie Kroon-Molenaar e.v. Piet Kroon; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jaap Plat en Gaar de Boer, Ton Zwarthoed ev Antje Plat, Afra Plat ev Johan Runderkamp; Jaap Plat ev Gaar de Boer; Jannig Kras ev Cees Sier; Otto de Ruijg ev Tini Leeflang, dochter Heidi de Ruijg en kleindochtertje Desiree; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 21 oktober
09.30 uur m.m.v. het volledig koor. Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Albert Veerman (v.d. Slinger) en Jannetje Veerman-Koning en Maartje
Koning.
Maandag 22 oktober
19:00 uur: Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie ) en dochter Nelly en zoon Jan; Pater Piet Tuijp, Evert Tuijp en Geertje Molenaar en overleden kinderen, Gerlinde Tuijp ev Peter Smit.
Woensdag 24 oktober
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Gerrit Molenaar en Aaltje Bond en zoon Pater Crelis Molenaar; Jannig Tol ev Jan Steur, overleden familie Tol en Steur, Kees Jonk ev Tiny Schilder; Kees Mol en Gaartje Smit, Siem Steur ev Bets Mol; Voor H. Clemens uit dankbaarheid.
Vrijdag 26 oktober
09:00 uur: Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 27 oktober
19:00 uur: Afra Plat ev Johan Runderkamp, Kees Buijs, Jaap Plat en Gaar de Boer, Ton Zwarthoed ev Antje Plat; Cees Buijs, Antje Snoek, zoon Kees en schoonzoon Gerrit; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Gré Tol ev Jan Bond; Jannig Kras ev Cees Sier; Klaas Veerman ev Aagie Kwakman, Kees Veerman en Woltje Tol en familie Veerman en Kwakman; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 28 oktober
09.30 uur m.m.v. het Herenkoor. Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Albert Veerman (v.d. Slinger) en Jannetje Veerman-Koning en Maartje Koning; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick.
Maandag 29 oktober
19:00 uur: Cornelis Braan en Aaltje Schilder (Sas) en dochter Carla Braan; Jan Zwarthoed en Trijn Snoek en overleden fam. Zwarthoed en fam. Snoek; Nel Jonk (Hamburg) ev Jan Smit; Nel Schilder (Slak ) ev Kees Sier, Crelis Schilder, Stijntje Kwakman en zoon Klaas; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman.
Woensdag 31 oktober
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Allerzielenviering m.m.v. het volledig koor.
Gaar Kroon ev Theo Tol; Griet Tol (Kip) ev Jack Koning; Herman Tol en overleden familie; Jaap Jonk (Druif) en Jansje Jonk; Jaap Tol, Aaltje de Boer en Jan de Boer en Jintje Schokker en Aal Buijs; Jaap Zwarthoed ev Annie Koning, Kees Koning en Gaartje Mossel, Willem Koning (Jelle), Jan van Vlaanderen ev Aris Mossel; Jannig Tol (Kip) en overleden familie; Klaas Koning en Jannetje Tol, zoons Tom en Freek, dochter Jans en schoonzoons Jan en Joop, Freek Bien (Meppie) en Maartje Veerman, schoonzoons Nars van Velden en Piet Tol; Klaas Tuip (Okke) Gaar Tuip-de Boer, Roos dochtertje van Ruud en José zusje van Fleur en Ryan; Neeltje Schilder en Lau Sombroek en kleindochter Sharon. Hille Schilder en overleden familie en Hans Bos e.v. Marie Sombroek; Pastoor v.d. Hulst en voor alle overleden koorleden; Siem Steur ev Bets Mol; Yvonne Tuyp ev Wim Jonk.
Vrijdag 2 november
09:00 uur: Voor alle vervolgde Christenen en hun vervolgers.
Zaterdag 3 november
19:00 uur: Claus Veerman en Alida Pooijer en overleden kinderen; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Gré Tol ev Jan Bond; Jaap Plat en Gaar de Boer, Ton Zwarthoed ev Antje Plat, Afra Plat ev Johan Runderkamp; Kees de Boer en Geertje Jonk; Thaam Tol ev Aaltje Schokker, Dirk Schokker en Geertje Guyt en overleden kinderen, Gré Bien ev Dick Schokker en Wendy Tol; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 4 november
09:30 uur: Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Albert Veerman (v.d. Slinger) en Jannetje Veerman-Koning en Maartje Koning.

VINCENTIUSKERK
Woensdag 17 okt.; Ignatius van Antiochië
18:30 uur: Rozenkransgebed Jaap Tol
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 18 oktober; Feest Evangelist Lucas
18:30 uur: Rozenkransgebed Ciska Visscher-de boer
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Vrijdag 19 oktober; Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues priesters en gezellen. Paulus van het Kruis
18:30 u.: Rozenkransgebed Dik Zwarthoed
19:00 uur: A. Goos
Zaterdag 20 oktober
18:30 uur: Rozenkransgebed Wil Runderkamp
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 21 oktober; 29e zondag door het jaar. Wereldmissiedag
09:45 uur: P. Stomph,
11:30 uur: P. Stomph
18:00 uur: Rozenkransgebed verplaatst naar Mariakerk
Maandag 22 oktober; 29e week door het jaar; Paus Johannes Paulus II
18:30 uur: Rozenkransgebed Johan Molenaar
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 23 oktober; Johannes van Capestrano
18:30 uur: Rozenkransgebed Margot Runderkamp
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 24 okt.; Antonius Maria Claret
18:30 uur: Rozenkransgebed Kees of Marjan de Boer
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 25 oktober
18:30 u.: Rozenkransgebed Jaap Kwakman
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Vrijdag 26 oktober
18:30 uur: Rozenkransgebed Toni Schuitemaker
19:00 uur: A. Goos
Zaterdag 27 oktober
18:30 u.: Rozenkransgebed Alfred Schilder
19:00 uur: A. Goos; 50-jarig huwelijk Wim Jonk en Aaf Schilder, Urkerstraat 11
Zondag 28 oktober; 30e zondag door het jaar. Einde zomertijd
09:45 uur: P. Stomph, Hoogmis, dames- en herenkoor; 50-jarig huwelijk Dick de Boer en Gaar Boelsz, Terschellingplantsoen 14
11:30 uur: P. Stomph
15:00 uur: Uitstelling, A. Goos
18:00 uur: Lof b.g.v. de afsluiting van de rozenkransmaand: P. Stomph m.m.v. Volendams Vocaal Ensemble
Maandag 29 okt.; 30e week door het jaar
18:30 u. Rozenkransgebed Dik Zwarthoed
19:00 uur: A. Goos
Dinsdag 30 oktober
18:30 uur: Rozenkransgebed Jan Tol (WN)
19:00 uur: A. Goos
Woensdag 31 oktober
18:30 uur: Rozenkransgebed Jaap Tol
19:00 uur: A. Goos
Donderdag 1 november: Hoogfeest Allerheiligen
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Vrijdag 2 november: Allerzielen, met aansluitend wijding van de graven op het kerkhof
19:00 uur: P. Stomph, A. Goos, E.J. van Teijlingen, S. Tol; herenkoor
Zaterdag 3 november
19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zondag 4 november; 31e zondag door het jaar. Zondag voor de Oecumene
09:45 uur: P. Stomph, Hoogmis, dames- en herenkoor; 50-jarig huwelijk Hein Tol en Antje Veerman, Torenvalkstraat 14
11:30 uur: P. Stomph
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jan Tol (WN)
MISINTENTIES
Woensdag 17 oktober
19:00 uur: Aagje Klouwer e.v. Piet Plat; Antje Plat en Jan Veerman (van de Schutter); Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overleden familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overleden familie; Gebed voor een genezing op voorspraak van de Moeder van Altijddurende bijstand; Gerda Schilder e.v. Dick Tol (Babbet) en overl. families Tol en Schilder; Griet Hoekstra; Harmen Sul, Maart Kroon en overleden families Sul en Kroon; Jan Bont en Trijntje Steur, schoondochter Nel Buys en schoonzoon Jack van Pooy; Jan Plat e.v. Elisabeth Mol en overleden families Plat en Mol; Jannetje Hansen e.v. Freek Schilder; Klazina Schilder e.v. Hein Steur en voor Hille Steur.
Donderdag 18 oktober
19:00 uur: Grietje Karhof echtgenote van Jan van Vlaanderen; Simon Kok en Maria Schokker.
Vrijdag 19 oktober
19:00 uur: Eva Keizer, Gina en Johan Kras; Jan Smit en Neeltje Schilder; Jan Tol en Elizabeth Veerman, zoon Sijmen en overleden familie Tol, Dirk Mossel en Geertje Jonk en dochter Maartje; Jannetje Hansen e.v. Freek Schilder; Klaas Schilder e.v. Grietje Smit; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 20 oktober
19:00 uur: Antje Tol en overleden familie Tol; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overleden familie; Hein Kes e.v. Gaartje Kwakman; Jan Veerman (van Rolie); Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Schilder (Kakes) en Aafie Steur (Bommie), zoon Tom en zoon Nico e.v. Margaret de Boer; Klazina Veerman; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder. Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Ton Schilder e.v. Rita Heijnis.
Zondag 21 oktober
09:45 uur: Evert Molenaar (de Blauwe) en Janet Hansen; Jan Bond e.v. Maartje Tol en overleden families Bond en Tol; Lau Schuijt; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. Iet Grimberg; Piet Schilder, Griet Mooijer en overleden broers Jack en Henk Schilder; Siem Mooijer (Luuk) en Tiny Hoekstra; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Annie van Zelst en Walter Blom; Jan Sier (Janus) e.v. Anna Jonk; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet.
Maandag 22 oktober
19:00 uur: Annie Tol en Kees Visscher; Dick Kroon en Grietje Tol; Evert Klouwer e.v. Maart Schilder; Jan Buijs en Jans Voortman; Jan Molenaar, Adriana Tol en overleden families Molenaar en Tol; Jannig Keijzer e.v. Jan Veerman (Kadij), Kleinzoon Sven en overleden families Veerman-Keijzer; Jans Voortman en Jan Buijs; Kees van Vlaanderen en Lida Bond; Klaasje Buijs e.v. Frits Schütte; Neel Zwarthoed; Piet Sombroek en Trijntje Smit, Alie Sombroek en Gerard Ros, Peter Sombroek (Kas); Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 23 oktober
19:00 uur: Freek Schilder e.v. Maart Klepper en eerdere echtgenote Jannetje Veerman; Jaap Smit e.v. Marion Sens en Nancy Smit, Moeder van Ilse Veerman; Niek Hansen echtgenoot van Marie Lautenschütz; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 24 oktober
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Antje Schokker weduwe van Jaap Bond (Reus) en zoon Jan; Ben Karhof e.v. Afra Zwarthoed; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Hein Schilder e.v. Tiny Tuijp; Hein Schokker, Antje Bond en zoon Jan; Hein Tol echtgenoot van Aagje Smit en dochter Madelein; Kees Sier e.v. Annie Steur en overleden families Sier en Steur; Marie Mooijer e.v. Kees Bond.
Donderdag 25 oktober
19:00 uur: Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Bep Schilder, echtgenotes van Jan Keijzer; Jan Steur en Geertje Bond, Jaap Steur en Neeltje Molenaar, Divera KIl e.v. Jan Steur, Truus Pelk, vriendin van Jan Steur, Klazina Schilder e.v. Hein Steur, Jan Steur (Kroes) e.v. Janet Kwakman, Joop Koning e.v. Gaar Steur, Bruin Steur e.v. Betje Steur, Kees Kil en Trijntje Veerman en Hil Steur.
Vrijdag 26 oktober
19:00 uur: Ab Mooijer e.v. Antje Kras; Jan Zwarthoed en Gaar Tol; Nico Vlak en Klaas Schilder, echtgenoot en vriend van Marie Jonk en overleden families Vlak, Schilder en Jonk; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 27 oktober;
19:00 uur: Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Wim Jonk en Aaf Schilder. Intenties: zoon Carlo, Wim Jonk en Maartje Portanger, Klaas Schilder en Aaf Kroon, de zussen Afra en Trijn, de zwagers Piet Beemsterboer en Klaas Schilder (Pan), Thoom Tol en overleden familie, vrienden en kennissen; Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overleden familie; Dick Mooijer e.v. Antje Mooijer-Tol; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie); Jaap Schilder, Maartje Kil en zoon Kees; Jaap Tol en Lena Steur; Jan Sier; Kees en Alie Bank en verdere familie Bank-Sinkeldam; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Kwakman en Hille Steur; Klaas Zwarthoed (Kirrie) e.v. Tiny Tol en Gerard Zwarthoed (Kirrie) e.v. Marry Slijkerman; Klazina Veerman; Neel Plat en Albert Sier; Neel Schilder en Gerard van Rijn en overleden familie; Piet Bont, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Trijntje de Boer e.v. Jan Zwarthoed.
Zondag 28 oktober
09.45 uur m.m.v. Dames- en Herenkoor.
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Dick de Boer en Gaar Boelsz. Intenties: Overleden familie de Boer en familie Boelsz; Dick Sier (Kits) e.v. Trijn Mooijer en overl. fam. Sier en Mooijer; Evert Zwarthoed e.v. Trijntje Zwarthoed-Lindeboom; Jan Molenaar en Griet Plat; Jan Schilder, Marie Keizer en dochter Gerda, Bappie en Ooitje Keizer en de tantes Wies en Griet Keizer; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum), Jaap Bont e.v. Agatha Deen; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis, Gerard Reurs e.v. Hannie de Boer, Grietje de Boer e.v. Albert Tuijp, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Evert Molenaar (de Blauwe) en Janet Hansen; Gaar Mooijer, Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes, dochter Afra, zoon Wim en kleinzoon Robin Snoek; Grietje de Boer e.v. Albert Tuijp; Grietje Schilder en Froek Zwarthoed; Henk Steur en Geertje Tol, Klaas Mühren e.v. Eef Steur; Jan de Lange en Hilletje Steur; Kees Tol (Parre) en Corrie Tol-Jongert; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet.
Maandag 29 oktober
19:00 uur: Annie Tol en Kees Visscher; Ed Sier e.v. Angelique Sier; Hans Schilder e.v. Maart Schilder; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder, Piet Schilder e.v. Nelleke Tol; Kees Smit en Wolt Hansen; Neel Zwarthoed; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 30 oktober
19:00 uur: Kees Bont, Maart Steur en dochter Nel Bont e.v. Ben Plat; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 31 oktober
19:00 uur: Bakker van Pauw de Boer e.v. Claziena Molenaar; Ben Mol; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Bep Schilder, echtgenotes van Jan Keijzer; Jan Plat en Aaltje Schokker en zoon Dick; Jan van Vlaanderen e.v. Gaartje Kwakman; Peter Tuijp e.v. Nellie Tuijp; Willem Kwakman (Schemeravond) en Maartje de Boer.
Donderdag 1 november
19:00 uur: Jan Koning, Marie Molenaar, hun dochters Clara en Gré, Neeltje Tol en Lau Karregat en de zielen in het vagevuur; Thoom Plat en Antje Steur.
Vrijdag 2 november
Allerzielen
19.00 uur: Allerzielenviering m.m.v. het Herenkoor. Aaltje Karregat e.v. Jaap Veerman (Post) en overleden families Veerman en Karregat; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Annemieke Karregat; Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overleden familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overleden familie; Bruin Schilder e.v. Griet Zwarthoed en overl. families Schilder en Zwarthoed; Cees Buijs, Antje Snoek, zoon Kees en schoonzoon Gerrit; Cees de Boer e.v. Gaartje Zwarthoed, Hein Schokker e.v. Maart Zwarthoed; Cees Steur e.v. Grietje Jonk; Clasina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René, en Martin Muurman e.v. Trijn Tuijp; Dillon Tol, zoontje van Johan en Christine Tol; Dirk Mossel en Geertje Jonk en dochter Maartje, Jan Tol en Elizabeth Veerman en overleden familie Tol; Divera Veerman, echtgenoot van Herman Wulterkens; Evert Molenaar (de Blauwe) en Janet Hansen; Evert Tuijp e.v. Annie Wulterkens; Fam. Schilder en Schokker; Freek Schilder e.v. Maart Klepper en eerdere echtgenote Jannetje Veerman; Gerbrand Schilder en Aal Tol en overl. families Schilder en Tol; Hein Schokker, Edwin Schokker en overleden families Schokker en Tuijp; Hille Sier-Snoek e.v. Thoom Sier; Huibje Sier e.v. Jaap Koning (Lollie) en overleden families Sier en Lollie; Jaap Buijs (Slof), Geertje de Boer en zoons Klaas en Kees Buijs; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor) en overleden familie; Jan Bond e.v. Maartje Tol en overleden families Bond en Tol; Jan en Geertje Tuijp en overleden familie; Jan Klouwer e.v. Trijn Kroon; Jan Schokker en Nel Kroon; Jan Veerman (Stek); Jan Zwarthoed (Tater) e.v. Aal Veerman en Freek Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Gaar Tol; Jannetje Veerman, Kees Woestenburg en dochter Geertje, schoonzoons Gerrit en Jaap; Jannig Keijzer e.v. Jan Veerman (Kadij), Kleinzoon Sven en overleden families Veerman-Keijzer; Kees Bont, Maart Steur en dochter Nel Bont e.v. Ben Plat; Kees en Alie Bank en verdere familie Bank-Sinkeldam; Kees Veerman en Duurtje Molenaar, Gerrit Veerman en Jeannette Boerlage, Huibje Veerman e.v. Kees Bond, René Bond e.v. Ellie Veerman, Alie Karregat e.v. Klaas Smit; Klaas Sier (Pech) e.v. Grietje Sier-Veerman, Jan Sier (Van het Noorden) en overl. families Sier en Veerman; Klaas Tuip (Okke) en Gaar Tuijp de Boer en voor Roos Jonk, dochtertje van Ruud en José en zusje van Fleur en Ryan; Klaas Veerman, Geertje Steur en overleden kinderen; Neel Guijt (Pieta) en Kees Sier (Waffel) en overl. fam. Sier en Guijt; Pietje Mooijer en Jan Molenaar (van Lijst), zoon Frans Molenaar en Aaltje en Wolt Molenaar (van Lijst); Sijmen Tol e.v. Maart Jonk, Aaf Bol e.v. Evert Jonk; Thames Tol, Grietje Bond, Jan en Gaar Tol; Ton Schilder e.v. Rita Heijnis; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum), Jaap Bont e.v. Agatha Deen; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 3 november
19:00 uur: Cees Keijzer (Bakker) e.v. Gonnie Koning; Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overl. familie; Duur Veerman (Keuken) e.v. Ab Veerman; Evert Lautenschütz e.v. Anneke van Dijk; Freek Schokker en Annie de Boer; Henk Kras en Dora Hogenboom; Jaap Lautenschütz, Kees Keijzer (Bakker) e.v. Woldje Lautenschütz en overleden familie; Jan Koning, Marie Molenaar, hun dochters Clara en Gré, Neeltje Tol en Lau Karregat en de zielen in het vagevuur; Jan Veerman (van Rolie); Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Veerman e.v. Neel Jonk; Klazina Veerman; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder. Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 4 november
09.45 uur m.m.v. Dames- en Herenkoor.
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Hein Tol en Antje Veerman. Intenties: Kees Tol en Aaltje Veerman, Jaap Veerman en Stijntje Mol, Aal Molenaar e.v. Klaas Veerman, Job Keizer e.v. Gaar Tol, Ageeth Veerman e.v. Ton Runderkamp en Laura Hoekstra. Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Thoom en Annie van Vlaanderen. Intenties: overl. families van Vlaanderen, Schilder en Giesbergen; Alie Zwarthoed en Dick Brinkkemper; Dirk Tuijp (de Broeder) echtgenoot van Geertje Hansen; Freek Schilder en Maart Klepper, eerder weduwnaar van Jannetje Veerman; Freek Schokker en Annie de Boer, Hille de Boer, Cees Sier e.v. Annie Steur, Zr. Maria Steur, Gerard Reurs e.v Hanny de Boer; Jan Koning e.v. Gaar Koning-Tuijp en overleden families Koning en Tuijp; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Nol Koning e.v. Maartje Mossel en overleden familie; Pater Jaap Zwarthoed en Pater Kees Buisman; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Annie van Zelst en Walter Blom; Jan de Lange en Hilletje Steur; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat; Grietje Sier-Veerman, Jan Sier (Van het Noorden) en overleden families Sier en Veerman; Klaas Tuip (Okke) en Gaar Tuijp-de Boer en voor Roos Jonk, dochtertje van Ruud en José en zusje van Fleur en Ryan; Klaas Veerman, Geertje Steur en overleden kinderen; Neel Guijt (Pieta) en Kees Sier (Waffel) en overl. fam. Sier en Guijt; Pietje Mooijer en Jan Molenaar (van Lijst), zoon Frans Molenaar en Aaltje en Wolt Molenaar (van Lijst); Sijmen Tol e.v. Maart Jonk, Aaf Bol e.v. Evert Jonk; Thames Tol, Grietje Bond, Jan en Gaar Tol; Ton Schilder e.v. Rita Heijnis; Toos Tol en Klaas Smit (Bokkum), Jaap Bont e.v. Agatha Deen; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 3 november
19:00 uur: Cees Keijzer (Bakker) e.v. Gonnie Koning; Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Tol e.v. Maartje Schokker en overl. familie; Duur Veerman (Keuken) e.v. Ab Veerman; Evert Lautenschütz e.v. Anneke van Dijk; Freek Schokker en Annie de Boer; Henk Kras en Dora Hogenboom; Jaap Lautenschütz, Kees Keijzer (Bakker) e.v. Woldje Lautenschütz en overleden familie; Jan Koning, Marie Molenaar, hun dochters Clara en Gré, Neeltje Tol en Lau Karregat en de zielen in het vagevuur; Jan Veerman (van Rolie); Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Mgr. Cornelis Veerman, Grietje en Hein Keizer, Jan Mol en Woldje Kwakman en Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Veerman e.v. Neel Jonk; Klazina Veerman; Piet Bont, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bont, Jaap Hansen en Dirk Hansen; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder. Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 4 november
09.45 uur m.m.v. Dames- en Herenkoor.
Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Hein Tol en Antje Veerman. Intenties: Kees Tol en Aaltje Veerman, Jaap Veerman en Stijntje Mol, Aal Molenaar e.v. Klaas Veerman, Job Keizer e.v. Gaar Tol, Ageeth Veerman e.v. Ton Runderkamp en Laura Hoekstra. Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Thoom en Annie van Vlaanderen. Intenties: overleden families van Vlaanderen, Schilder en Giesbergen; Alie Zwarthoed en Dick Brinkkemper; Dirk Tuijp (de Broeder) echtgenoot van Geertje Hansen; Freek Schilder en Maart Klepper, eerder weduwnaar van Jannetje Veerman; Freek Schokker en Annie de Boer, Hille de Boer, Cees Sier e.v. Annie Steur, Zr. Maria Steur, Gerard Reurs e.v. Hanny de Boer; Jan Koning e.v. Gaar Koning-Tuijp en overleden families Koning en Tuijp; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Nol Koning e.v. Maartje Mossel en overleden familie; Pater Jaap Zwarthoed en Pater Kees Buisman; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Annie van Zelst en Walter Blom; Jan de Lange en Hilletje Steur; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat.

SINT NICOLAASHOF
Donderdag 18 okt.; Feest Evangelist Lucas
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 20 oktober
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 21 oktober; 29e zondag door het jaar. Wereldmissiedag
09:30 uur: E.J. van Teijlingen
Dinsdag 23 oktober
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 25 oktober
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 27 oktober; Maria op zaterdag
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 28 okt.; 30e zondag door het jaar.
09:30 uur: Diaken Th. v.d. Woude
Dinsdag 30 oktober
09:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 1 november: Hoogfeest Allerheiligen
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 3 november; Maria op zaterdag; Martinus de Porres
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 4 november; 31e zondag door het jaar. Zondag voor de Oecumene
09:30 uur: E.J. van Teijlingen

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
Oktober/november 2018
Edam:
Zat. 20 okt.: 29e zondag door het jaar. Wereldmissiedag, 19:00 uur: H. Bak
Zon. 21 okt.: 10:00 uur: H. Bak
Zat. 27 okt.: 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 28 okt.: 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zat. 3 nov.: Zondag van de Oecumene, 19:00 uur: P. Stomph
Zon. 4 nov.: 10:00 uur: Th. v.d. Woude
Zat. 10 nov.: 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 11 nov.: 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zat. 17 nov.: 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 18 nov.: Radboudzondag, zondag door het jaar, 10:00 uur: T.Z. Tesfay. Dag van de Armen. Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal. Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Zat. 24 nov.: 19:00 uur: A. Goos
Zon. 25 nov.: 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Monnickendam:
Zat. 20 okt.: 19:00 uur: A. Goos
Zon. 21 okt.: 10:00 uur: Mgr. J. Hendriks
Zat. 27 okt.: 19:00 uur: H. Bak
Zon. 28 okt.: 30e zondag door het jaar, (einde zomertijd), 10:00 uur: A. Goos
Zat. 3 nov.: Allerzielen, 19:00 u.: H. Bak
Zon. 4 nov.: 10:00 uur: H. Bak
Zat. 10 nov.: 19:00 uur: H. Bak
Zon. 11 nov.: 10:00 uur: H. Bak
Zat. 17 nov.: 19:00 uur: H. Bak
Zon. 18 nov.: zondag door het jaar, 10:00 uur: H. Bak. Dag van de Armen
Zat. 24 nov.: 19:00 uur: H. Bak
Zon. 25 nov.: 10:00 uur: H. Bak
Ilpendam:
Zon. 21 okt.: 10:00 uur: J. van der Stok
Zon. 28 okt.: 10:00 uur: H. Bak
Zon. 4 nov.: Zondag van de Oecumene, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 11 nov.: 10:00 uur: P. Stomph
Zon. 18 nov.: 10:00 uur: A. Goos
Zon. 25 nov.: 10:00 uur: o.l.v.p.

DOPEN
MARIAKERK
21-10: Scott Mooijer, Molenrak 7, 12:00 uur: Ant. Goos
21-10: Chloë Bont, Adr. Bleijsstraat 7, 13:00 uur: Ant. Goos
28-10: Lize Veerman, Reigerstraat 42, 12:00 uur: E.J. van Teijlingen
28-10: Rose Veerman, Den Oeverlaan 28, 13:00 uur: E.J. van Teijlingen
04-11: Frenk Tol, Marsstraat 79, 12:00 uur: Ant. Goos
04-11: Jillie de Boer, Prinses Beatrixstraat 9, 13:00 uur: Ant. Goos
04-11: Anne Jonk, Anjelierenstraat 10, 14:00 uur: Ant. Goos
11-11: Emma Tol, Wieringenlaan 80, 13:00 uur: Ant. Goos
18-11: Anouk Nieuweboer, PC Hooftgracht 10, 12:00 uur: Ant. Goos
18-11: Tim Nieuweboer, PC Hooftgracht 10, 12:00 uur: Ant. Goos
SINT VINCENTIUSKERK
28-10: Sara Veerman, Zuideinde 30, 13:00 uur: P. Stomph
28-10: Julia Kwakman, Anjelierenstraat 7, 14:00 uur: P. Stomph
04-11: Noa Schilder, Donata Steurhof 126, 13:00 uur: P. Stomph
04-11: Nina Schilder, Wieringenlaan 40, 14:00 uur: P. Stomph
11-11: June Koning, Torenvalkstraat 63, 13:00 uur: P. Stomph
11-11: Charly Zwarthoed, Pinkewad 11, 14:00 uur: P. Stomph
09-12: Jaimy Sier, Dijkvennenplein 13, 13:00 uur: P. Stomph
09-12: Olivia de Boer, Doolhofpad 3, 14:00 uur: P. Stomph
09-12: Floris de Boer, Doolhofpad 3, 14:00 uur: P. Stomph

GEDOOPTEN:
14-10: Don Tol, Blauwe Slenk 2
14-10: Nelly Bont, Asterstraat 55
14-10: Nina Bont, Julianaweg 15
14-10: Thijs Veerman, Augustine Hanicottestraat 14

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
22-12: Om 11:00 uur Sint Vincentiuskerk: René Veerman en Christa Tol

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Margaretha Runderkamp (Gré Worst), echtgenote van Piet Schilder (Slak); Kees Tol (de Beer), echtgenoot Aal Bont; To van den Hogen, weduwe van Jaap Tuijp (Pet); Dick Runderkamp, echtgenoot van Elisabeth Veerman; Elisabeth Steur (Glad), echtgenote van Jan de Boer (Hoeg); Kees van Vlaanderen, weduwnaar van Lida Bond; Crelis Sier (Consul), echtgenoot van Annie Sul; Theodora Meijer, weduwe van Alphonsus Mooren; Nico Bank, echtgenoot van Afra Tromp; Wil Bond (Sport); Ger Koning, echtgenote van Wim Koning; Japie Kroon, echtgenoot van Gaartje Tol; Jan Tuijp; Kees Buijs (Kalf), echtgenoot van Nel Tol; Ab Rijkenberg, echtgenoot van Gaar Braan.

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE MARIAKERK:
Welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament.
Vrijdag 19 oktober
Uit de wolk klonk een stem, die sprak: ”Dit is Mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.” (Lc. 9:35)
Je probeerde vele andere dingen op je zoektocht naar geluk; waarom probeer je niet je hart te openen voor Mij, op dit ogenblik, meer dan je het ooit tevoren hebt geprobeerd? Ik dorst naar jou, zoals je bent.
Vrijdag 26 oktober
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop…… (Op. 3:29)
Het is waar. Ik sta aan de deur van je hart, dag en nacht. Zelfs wanneer je niet luistert, zelfs wanneer je eraan twijfelt of Ik het ben, Ik ben er. Ik sta te wachten op het geringste teken, of zelfs de stilste gefluisterde uitnodiging, waardoor Ik mag binnenkomen.
Vrijdag 2 november
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ik ook u liefgehad. (Joh. 15:9)
Ik ken je door en door, Ik weet alles van je. Zelfs de haren op je hoofd heb ik geteld. Niets in je leven is onbelangrijk voor Mij. Ik heb je gevolgd door de jaren heen, en ik heb je altijd liefgehad, ook wanneer je op de dool was. Ik weet wat je nodig hebt en wat je bezwaart. En ja, Ik ken al je zonden. Maar ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb.

LITURGISCHE AGENDA
28e week door het jaar (C).
Woensdag 17 okt.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Ignatius van Antiochië. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 18 okt.: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Feest Evangelist Lucas. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis,
Vrijdag 19 okt.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues en gez. Paulus van het Kruis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 20 okt.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Maria op zaterdag, O.L.V. Haastrecht (Maria ter Weghe). Herfstvakantie t/m 28 oktober, 29e zondag door het jaar (B). Wereldmissiedag (voorgeschreven collecte). Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zondag 21 okt.: Mariakerk 09:30 uur Hoogmis; herenkoor. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur H. Mis. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 15:00 uur Concert Volendam Operakoor (VOK). Mariakerk 18:00 uur Rozenkransgebed.
29e week door het jaar (B).
Maandag 22 okt.: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Paus Johannes Paulus de II. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 23 okt.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Johannes van Capestrano. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Woensdag 24 okt.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Antonius Maria Claret. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 25 okt.: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 26 okt.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 27 okt.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Maria op zaterdag. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur H. Mis, 30e zondag door het jaar (B). Einde zomertijd. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis, 50-jarig huwelijk Wim Jonk en Aal Schilder, Urkerstraat 11.
Zondag 28 okt.: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Apostelen Simon en Judas. Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor; 50-jarig huwelijk Dick de Boer en Gaar Boelsz. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 15:00 uur Uitstelling. Mariakerk 18:00 uur Lof ter ere van Maria m.m.v. Volendams Vocaal Ensemble.
30e week door het jaar (B).
Maandag 29 okt.: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 30 okt.: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 20:00 uur Orgelconcert.
Woensdag 31 okt.: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.


Nieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties