Algemeen

Eerste Open Dag SKOV-scholen

Van de beoogde doelgroep nieuwe kleuters, konden of kwamen lang niet alle ouders de eerste Open Dag van de SKOV bezoeken. Maar degene die binnengingen bij de diverse basisscholen, lieten zich graag rondleiden door directeuren, leerkrachten of zelfs leerlingen vertelden maar al te graag hoe leuk en goed hún school is. De Open Dag was een kans voor basisscholen, die zich onderscheidend mogen profileren, aangezien ouders vanaf nu mogen kiezen op welke school zij hun kind plaatsen. Daarmee breekt de SKOV met het traditionele plaatsingsbeleid.

Door: Eddy Veerman

Op het schoolplein van De Spinmolen klinkt muziek van Buurman & Buurman en ligt de rode loper uit. Op de Blokgouw speelt de op handen zijn fusie met De Springplank. ,,In december moet er meer duidelijk zijn, inhoudelijk wordt er al samengewerkt en dat versterkt elkaar”, zegt de interim-directrice van de Spinmolen, Marcha Heerschop. Vanuit het Amsterdamse is zij gewend dat ouders van bestaande leerlingen ook in de school mogen kijken. ,,Die vraag heb ik onlangs hier ook gekregen en het is goed om dat mogelijk te maken. Wat betreft nieuwe leerlingen denk ik nu nog dat de meeste ouders wel kiezen voor de dichtstbijzijnde school, ik verwacht nog geen grote veranderingen. Maar in de toekomst zou het best zo kunnen zijn dat het concept van een school die elders in het dorp ligt ouders gaat overhalen. Het moet nog groeien, is nog in ontwikkeling, dat de ene school misschien meer innovatief is op onderzoekend leren, de ander op wetenschap en techniek. Hier is de sfeer goed, is er orde, structuur en regelmaat, willen we kinderen een onderzoekende houding meegeven en is het bewegend leren opgepakt. Ik vertel ook wat wij vinden dat de maatschappij nodig heeft en we in dat opzicht mee willen geven. De maatschappij is veranderd, dus het onderwijs moet meeveranderen.”
William Zwarthoed, directeur van de Petrusschool, leidt een moeder met haar kind langs zowel groep 8 als de kleuterklas. Vertelt over talentontwikkeling en hoe dat wordt georganiseerd, over kinderen betekenisvolle feedback geven en over het geven van keuzemogelijkheden aan kinderen. ,,We formuleren doelen voor leerlingen, maar ook voor onze samenleving”, zegt hij. ,,De ouders van zo’n tweehonderd kinderen hebben een brief gehad met de aankondiging van de Open Dag en voor ons is deze dag wel belangrijk. Als je kijkt naar de prognoses van het aantal leerlingen op basis van het aantal geboortes, wordt het hier vlakbij in het Middengebied minder. Maar vlakbij komen meer nieuwe kinderen in de Bloemenbuurt en de Broeckgouw.” William beseft dat het ook wat weg heeft van concurreren met elkaar en daar wil hij eigenlijk van wegblijven. ,,We hebben in Volendam echt een mooie ploeg directeuren van de basisscholen, die samenwerken en van elkaar leren. Er is een hoge mate van betrokkenheid bij elkaars wel en wee en dat moet niet verloren gaan.”

,,Wij hebben de ouders van vijftien kinderen op bezoek gehad en daar was ik erg tevreden over, omdat ze echt geïnteresseerd waren en open vragen stelden”, zegt Rob Karregat, sinds de zomer directeur van de Jozefschool. ,,Juist door die vragen leren wij als school. Je wordt bewust van waar je als school voor staat en wat je de kinderen mee wilt geven. Het jezelf zichtbaar maken is voor elke school van belang, waarbij deze dag voor ons nog iets belangrijker is, aangezien wij in de Oude Kom zitten. Veel ouders zullen straks gewoon de school dichtbij kiezen of waar al een ander kind verblijft. Het gaat om degene die een bewuste keuze willen maken en echt op zoek gaan, het is goed om straks met de scholen te kijken of we die ouders hebben bereikt met deze dag of dat een vervolg wenselijk is.”
De Aventurijn (speciaal onderwijs) deed niet mee aan de Open Dag. ,,Omdat je kinderen doorgaans worden doorverwezen naar onze school”, liet directeur Linda Tol weten. ,,Maar ouders van leerlingen die hier al zitten, kunnen uiteraard altijd een afspraak maken om een keertje te kijken.”

|Doorsturen

Uw reactie