Algemeen

‘Daarmee blijft het gezicht van Volendam in stand’

Komst botterwerf bijna definitief

Zoals het er nu naar uitziet zal in het voorjaar van 2022 in Volendam een botterwerf worden geopend. De accommodatie krijgt mogelijk ook een museale functie, waardoor bezoekers een indruk van de historie en de betekenis van de visserij in het dorp kunnen krijgen. De aanstaande komst van dit complex sluit aan bij de ambitie in de gemeente om in de toekomst meer kwaliteitstoerisme te bieden. Tevens wordt er werk geboden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in een zogenaamde ‘social firm’.
Door Laurens Tol


Hein Molenaar is de laatste tijd samen met Henk de Boer bezig geweest om de komst van de werf voor elkaar te krijgen. In zijn kantoor vertelt hij over het proces van de totstandkoming.
,,In de jaar zomer van 2019 werd er al een intentieovereenkomst gesloten. Daarin werden de bandbreedtes aangegeven qua budget. De bouw van de werf kon toen in principe al doorgaan als de aanbesteding binnen deze kaders bleef. De raad was daar in feite al mee akkoord, waardoor het tekenwerk kon beginnen. Eerder deelden we al video’s waarin een impressie te zien was van de accommodatie. Dat plan is verder uitgewerkt en daarmee gingen we aan tafel met de gemeente, de architecten en het externe bureau ICS. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen”, vertelt Hein.

‘In de weg naar
de overeenkomst
waren er best wel
wat puntjes’

Het tot een akkoord komen ging niet zonder slag of stoot. De voortgang van de onderhandelingen stokte soms, maar de partijen vonden elkaar in de gezamenlijke wens om de werf te realiseren. ,,In de weg naar de overeenkomst waren er best wel wat puntjes. De koppen kwamen soms wel tegen elkaar, om het zo maar te zeggen. Met name toen het ging om de huurprijs. Maar twee weken terug bereikten we dus overeenstemming. De maandag daarop tekende het bestuur van de bottervereniging de huurovereenkomst en leverde deze in bij de gemeente.”
Het initiatief ligt nu bij de lokale overheid. In februari wordt de definitieve overeenkomst nog eens voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze moet krediet beschikbaar gaan stellen dat nodig is voor de komst van de botterwerf. Hein verwacht dat deze stap geen moeilijkheden gaat opleveren. ,,Er zijn eigenlijk geen redenen te bedenken waarom de raadsleden hier niet mee zouden instemmen. Ze gingen namelijk allemaal al akkoord met de gegeven bandbreedtes in de intentieovereenkomst. Het definitieve voorstel is daar volledig binnen gebleven. Met het bestemmingplan stemde men ook al in. Een formaliteit zou ik het niet willen noemen, daar ben ik een beetje huiverig voor. Maar ik reken dus niet op nieuwe tegenwerpingen.”
Wanneer de gemeenteraad krediet beschikbaar stelt, kunnen de saneringswerkzaamheden van het bouwterrein in maart beginnen. Die zouden in april of mei al afgerond kunnen zijn, waarna de constructie kan beginnen. Klies & Jozef Bouw zal deze taak gaan vervullen. Heins prognose is dat de werkzaamheden in mei 2022 eindigen en dan kan men de werf opleveren. De aanvankelijk geplande bouwtijd werd iets verlengd, doordat Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier nog enkele eisen inbracht.

Fatsoenlijk
Dit heeft mede als gevolg dat aan de walkant een talud met stortsteen zal worden gerealiseerd. Daar bouwt men een steiger aan vast waar de botters aan komen te liggen. Men kan de schepen daar ook in en uit het water halen met een kraan.
De ‘social firm’ gaat een belangrijke rol spelen op het toekomstige werfterrein. Deze organisatie gaat werken met mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben en exploiteert een horecabedrijf zonder winstoogmerk. ,,Deze kar wordt getrokken door Niels Veerman van ’t Gat van Nederland. De aanbesteding van de social firm verliep samen met die van de horecavoorziening in het nieuwe zorgcomplex ‘Friese Vlaak’. De derde partij die gebruik gaat maken van het complex is Stichting Odion. Al jaren werken er mensen hiervan op het terrein waar de werf komt. Eindelijk krijgen zij nu een fatsoenlijke accommodatie. Voor hen gaat het er ook goed uitzien.”
Men spreekt verder over het verlenen van een museale functie aan de botterwerf. Hierdoor zouden bezoekers meer kunnen leren over de historie van de visserij in Volendam. De bottervereniging hoopt van harte dat dit plan doorgaat. ,,We hopen mensen te kunnen informeren en te interesseren. Dit proberen we te doen met bottertochten en het geven van informatie over de schepen en zuiderzeevisserij. We hopen dat dit aanslaat. De gemeente boorde al een subsidiepot aan voor onderzoek naar de mogelijkheid van een museale functie. Daarnaast is men aan het kijken of er fondsen beschikbaar zijn om hier een mooie invulling aan te geven. Wij zijn nieuwsgierig of dit gaat lukken. Bouwkundig zal hiervoor niks hoeven veranderen.”

‘Het idee is ontstaan
om een soort
toeristische strippenkaart
te ontwerpen’

Het museale kan worden ingevuld in de bouwplannen die er al liggen. De bottervereniging wil daarbij graag samenwerken met het Volendams Museum en legde daarvoor al contact. Het museum en de toekomstige werf zouden op termijn onderdeel kunnen worden van een toeristische route. ,,We willen elkaar als instellingen graag versterken. Het idee is ontstaan om een soort toeristische strippenkaart te ontwerpen waar het museum en de werf beide op staan. Het naast de werf gelegen Palingsoundmuseum kan daar eveneens deel van uit maken. Zo kan er een breder cultureel aanbod ontstaan, dat kan zorgen voor meer kwaliteitstoerisme in onze gemeente. Dit is een belangrijke ambitie van het Toeristisch Platform, waar wij ook mee samenwerken.”
Volgens Hein is een grote stap gezet om de Volendammer kwakken ook in de toekomst voor het dorp te kunnen behouden. De visserijgeschiedenis en -cultuur blijft zo zichtbaar voor de huidige en toekomstige generaties. ,,Ik ben opgelucht dat de bouw van de botterwerf na jarenlange inspanning gaat beginnen. Op de lange termijn is dit een goede zet om de historische schepen te kunnen blijven onderhouden en in de vaart te houden. Daarmee blijft het gezicht van Volendam in stand.”
Vereniging Behoud de Volendammer Botters is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zeker met de komst van de nieuwe werf zijn er voor een aantal in te vullen functies mensen nodig die zich belangeloos willen inzetten. Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch of per mail melden bij de bottervereniging. Hein maakt duidelijk dat zij met open armen worden ontvangen. Zie voor verdere gegevens: www.volendammerbotters.nl

|Doorsturen

Uw reactie