Algemeen

Partner content

Politie treedt strenger op bij verkeersovertredingen

Hoewel de meeste automobilisten zich gelukkig goed aan de regels houden, maakt iedereen zich wel eens schuldig aan een verkeersovertreding. De politie is in 2019 strenger opgetreden bij verkeersovertredingen. Dit blijkt uit cijfers van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Vorig jaar werden maar liefst 530.698 verkeersboetes uitgeschreven. Dit aantal is fors gestegen ten opzichte van 2018 toen slechts 403.635 automobilisten op de bon werden geslingerd. Ook in Volendam ontkomen we hier niet aan. Verkeersovertredingen worden sneller en harder aangepakt. En daar staan flink wat boetes tegenover. Maar hoe is deze forse stijging te verklaren?

Verkeersovertredingen werden de afgelopen tijd veel strenger beboet. De groeiende cijfers komen voort uit de verhoogde inzet van de politie. Te hard rijden, negeren van een stopbord of handheld bellen wordt streng aangepakt. Politieagenten gaan vaker op patrouille en houden ook sneller automobilisten aan. Hieruit volgen ook weer meer boetes. Het hogere aantal staandehoudingen in 2019 is tevens te verklaren door de talloze cao-onderhandelingen die in de zomermaanden van 2018 werden gehouden.

Snelheidsduivels
Het overgrote deel van verkeersovertredingen bestaat uit snelheidsboetes. Deze worden voornamelijk uitgedeeld door flitspalen, maar politieagenten beboeten ook steeds meer mensen die ze op de weg treffen. Opvallend is dat mensen in het hoge noorden het afgelopen jaar opvallend hard hebben gereden. Dit terwijl ze in Friesland, Drenthe en Groningen wel veiliger rijden. Hier gebeuren respectievelijk de minste auto-ongelukken. Ook in Zuid-Holland hebben ze een handje van snel rijden.

Alhoewel de meeste verkeersboetes voor te hard rijden worden opgelegd, zien we wel een duidelijke daling ten opzichte van 2018. Waar er in 2018 7.757.803 boetes voor te hard rijden werden uitgedeeld, waren dit er ‘slechts’ 6.833.365 in 2019. Deze daling kan verschillende oorzaken hebben. Zo worden de Nederlandse wegen steeds drukken, waardoor hard rijden minder vaak mogelijk is. Daarnaast worden bestuurders tegenwoordig snel gewaarschuwd voor flitspalen, waardoor ze zich op die plekken beter aan de snelheid zullen houden.

Staandehoudingen, beste manier om automobilist aan te pakken

Staandehoudingen zijn volgens politieagenten de beste manier om automobilisten aan te pakken. Afleiding door de mobiele telefoon is bijvoorbeeld een groeiend probleem in de auto. Politieagenten treden dan ook opvallend strenger op bij het zien van deze overtredingen. Zo laten ze zien dat ze het echt menen en dat de MONO-rijstijl omarmd moet worden. Tijdens een staandehouding is het mogelijk om de bestuurder direct op zijn gedrag aan te spreken, waardoor herhaling voorkomen wordt.

Invloed op de autoverzekering

Een boete op de mat, je ontkomt er tegenwoordig bijna niet meer aan. Zelfs de meest ervaren automobilist wordt wel eens op de bon geslingerd. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de hoogte van de autoverzekering? Zal de goedkoopste autoverzekering plotseling veel hoger worden als er regelmatig een boete wordt uitgeschreven? Meestal niet.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de verkeersovertreding zo ernstig zijn dat de automobilist voor de rechter moet verschijnen. In dat geval valt de boete onder een strafrechtelijke veroordeling. Als de verzekeraar dit te weten komt, kan het nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de verzekeringspremie.

|Doorsturen

Uw reactie