Weer in Volendam

NIVO POLL

Bent u er voor om het bedrijfsterrein aan de Oosthuizerweg met 8 ha. uit te breiden om de herstructurering van de Julianaweg (etalagefunctie) en Slobbeland (woon-/waterbestemming) in de toekomst mogelijk te maken?
  • 61.13% JA 368 stemmen
     
  • 9.30% GEEN MENING 56 stemmen
     
  • 29.07% NEE 175 stemmen
     
Bent u er voor om het bedrijfsterrein aan de Oosthuizerweg met 8 ha. uit te breiden om de herstructurering van de Julianaweg (etalagefunctie) en Slobbeland (woon-/waterbestemming) in de toekomst mogelijk te maken?

Kerkberichten

MARIAKERK

Vrijdag 07-08-2015:
Paus Sixtus II en gez.

09:00 uur: E. van Teijlingen
19:00 uur: E. van Teijlingen
Zaterdag 08-08-2015: Dominicus
19:00 uur: S. Tol; geen zang
Zondag 09-08-2015:
19e zondag door het jaar; Edith Stein

09:00 uur: S. Tol  
11:00 uur: S. Tol; geen zang
Maandag 10-08-2015: Diaken Laurentius
19:00 uur: E. van Teijlingen
Woensdag 12-08-2015:
Johanna Francesca de Chantal
09:00 uur: E. van Teijlingen
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 14-08-2015: Maximiliaan Maria Kolbe

09:00 uur: P. Klos
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 15-08-2015:
Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

19:00 uur: P. Piets; geen zang
Zondag 16-08-2015: 20e zondag door het jaar;
09:00 uur: Mgr. J. Hendriks  
11:00 uur: Mgr. J. Hendriks; geen zang
INTENTIES
Vrijdag 7 augustus:

09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Cornelis Braan en Aaltje Schilder (Sas); Joke Keizer e.v. Johan Buijs; Klaas Buijs en Trijntje Buijs en overleden familie; Angela Koning en overleden familie Koning en Steur.
Zaterdag 8 augustus:
19:00 uur: Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Dirk Tol e.v. Aaf Kroon en overleden familie Tol en Kroon; Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Aaltje Bond en Gerrit Molenaar; Pater Crelis Molenaar; Jaap Zwarthoed e.v. Annie Koning; Kees Koning en Gaartje Mossel; Willem Koning (Jelle); Jan van Vlaanderen e.v. Aris Mossel; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Zondag 9 augustus:
09:00 uur: Alida Kwakman; Pater Wim Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Jan Smit en Trijntje Schilder; Kees Veerman (Klies); Pater Jaap Kroon en Henk Veerman (Klies).
11:00 uur: Dirk Schokker en Geertje Guijt en overleden kinderen; Gré Bien e.v. Dick Schokker en Wendy Tol.
Maandag 10 augustus:
19:00 uur: Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden familie Buijs en Snoek; Jan Veerman en Grietje Veerman en overleden familie; Pater Piet Tuijp; Evert Tuijp en Geertje Molenaar en overleden kinderen; Gerlinde Tuijp e.v. Peter Smit.
Woensdag 12 augustus:
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Dick Zwarthoed (Tes); Klaas - Jans - Jenny en vader en moeder; Jacob Jonk e.v. Elisabeth Veerman; Marie Sier e.v. Cees Tol; Henk Mühren en Grietje Plat.
Vrijdag 14 augustus:
09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Aal Jonk e.v. Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Siem Schilder e.v. Elisabeth Bond; Thames Bond en Aaltje Veerman; Arie Roeleveldt e.v. Griet Bond; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol; Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat en overleden familie Veerman (de Koe) en familie Karregat; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif).


VINCENTIUSKERK

Vrijdag 07-08-2015: Paus Sixtus II en gez.
19:00 uur: J. van der Stok
Zaterdag 08-08-2015: Dominicus
11:00 uur: nvt
19:00 uur: E. van Teijlingen; geen zang
Zondag 09-08-2015: 19e zondag door het jaar; Edith Stein
09:45 uur: E. van Teijlingen; herenkoor zingt  
11:30 uur: E. van Teijlingen; geen zang  
18:00 uur: rozenkransgebed Kees de Boer
Maandag 10-08-2015: Diaken Laurentius
19:00 uur: J. van der Stok
Dinsdag 11-08-2015: Clara
19:00 uur: J. van der Stok
Woensdag 12-08-2015: Johanna Francesca de Chantal
19:00 uur: E. van Teijlingen
Donderdag 13-08-2015: Paus Pontianus en Hippolytus
19.00 uur: J. van der Stok
Vrijdag 14-08-2015: Maximiliaan Maria Kolbe
19:00 uur: J. van der Stok
Zaterdag 15-08-2015: Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
11:00 uur: nvt
19:00 uur: P. Stomph; geen zang
Zondag 16-08-2015: 20e zondag door het jaar;
09:45 uur: J. van de Stok; herenkoor zingt  
11:30 uur: J. van de Stok; geen zang
15:00 uur: Uitstelling, Kees de Bok
18:00 uur: Lof: P. Stomph
INTENTIES
Vrijdag 7 augustus:

19:00 uur: Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer, Klaas Tol en Gees Tol en overl. families; Cor Arends e.v. Tiny Zwarthoed, Neeltje Schilder en Jan Zwarthoed; Geertje Steur (Sjor); Lijsie Buijs en Jan Zwarthoed; Piet Bond, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor Asia Bibi die ter dood veroordeeld is voor haar geloof in Christus, dat zij vrij mag komen en met haar gezin in vrijheid mag leven.
Zaterdag 8 augustus:
19:00 uur: Ab Mooijer en Ant Mooijer-Kras; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen; Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Kroon (Snert) e.v. Aal Tol en Aart Tol (van Aart); Jaap Sier (Erwt) e.v. Jannig Sier-Butter; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Jan Steur e.v. Grietje Molenaar en overl. familie; Kees Keizer e.v.  Neel Mol,  Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas en Mira Schilder en overleden familieleden; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 9 augustus:
9:45 uur: Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Kees Plat en Trijntje Tol; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maart Steur e.v. Kees Bont; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt,  Frans Rijnen e.v. Iet Grimberg (iet); Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning; Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Niek Veerman.
11:30 uur: Cees de Boer e.v. Gaartje Zwarthoed; Jan Keijzer e.v. Catharina Schokker.
Maandag 10 augustus:
19:00 uur: Hein Runderkamp, Ant Runderkamp en Gaar Runderkamp; Henk Schilder; Jaap Smit e.v. Marion Sens, Nancy Smit, Mamma van Ilse Veerman; Jaap Zwarthoed en overleden familie Zwarthoed; Jan Bond e.v. Gina de Boer, Kees de Boer e.v. Huibje Jonk; Jan Keizer (Cris) en Riekie Heesters; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Voor de zielerust van Gré Koning.
Dinsdag 11 augustus:
19:00 uur: Cor Veerman (van Thoom) e.v. Maart Tol (Sikkes); Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Bep Schilder, echtgenotes van Jan Keijzer; Nico Koning e.v. Geertje Koning-Sier; Voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 12 augustus:
19:00 uur: Berry Molenaar (Barn); Evert Tuijp e.v. Annie Wulterkens; Kees Zwarthoed (Jennootje) en Jannig Tol (Gokker); Klaas Veerman, Geertje Steur en overleden kinderen; Theo Kroon e.v. Nel Kok, Paulus Tol en Gaartje Schokker.
Donderdag 13 augustus:
19:00 uur: Jan Smit e.v. Grietje Zwarthoed.
Vrijdag 14 augustus:
19:00 uur: Ab Mooijer en Ant Kras; Cor Arends e.v. Tiny Zwarthoed, Neeltje Schilder en Jan Zwarthoed; Gaar Tol e.v. Sjaak Tol; Jaap Veerman (Huug) en Gaartje Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman (Motor); Maart Kroon e.v. Harmen Sul en overl. families Kroon en Sul; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor Asia Bibi die ter dood veroordeeld is voor haar geloof in Christus, dat zij vrij mag komen en met haar gezin in vrijheid mag leven.
Zaterdag 15 augustus:
19:00 uur: Ab Molenaar e.v. Gaar Smit; Ap Tuijp en Aaltje Tuijp en beide overl. families Tuijp; Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Corrie Nibbering; Grietje Tuijp e.v. Bruining Veerman en overl. families Veerman en Tuijp; Henk Schilder e.v. Jannig Tol en overl. families Schilder en Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Sier e.v. Griet Plat, Wilfred Koning en overl. familie Plat; Jan Schilder, Marie Keijzer en dochter Gerda; Kees Keizer e.v.  Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman,  Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Schokker e.v. Aal Tuijp; Klazina Veerman; Tante Wies Keijzer; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Voor alle gelovige zielen.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 08-08-2015: Dominicus
09:00 uur: E. van Teijlingen
Zondag 09-08-2015: 19e zondag door het jaar
09:30 uur: B. de Bock; koster Cor & Clazien
Dinsdag 11-08-2015: Clara
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 13-08-2015: Paus Pontianus en Hippolytus
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 15-08-2015: Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
09:00 uur: P. Piets
Zondag 16-08-2015: 20e zondag door het jaar
09:30 uur: B. de Bock; koster Johan Schilder

 

REGIOPAROCHIES

08/09-08-2015; 15/16-08-2015 eb 22/23-08-2015
Edam:

Za 8 aug. 19:00 uur; T.Z. Tesfay
Zon 9 aug. 10:00 uur; Hannah Kuczera    
Za 15 aug. 19:00 uur; H. Bak
Zon 16 aug. 10:00 uur; H. Bak
Za 22 aug. 19:00 uur; T.Z. Tesfay
Zon 23 aug. 10:00 uur; T.Z. Tesfay    
Monnickendam:

Za 8 aug. 19:00 uur; H. Bak
Zon 9 aug. 10:00 uur; H. Bak
Za 15 aug. 19:00 uur; T.Z. Tesfay
Zon 16 aug. 10:00 uur; T.Z. Tesfay    
Za 22 aug. 19:00 uur; H. Bak
Zon 23 aug. 10:00 uur; H. Bak
Ilpendam:
Zon 9 aug. 10:00 uur; T.Z. Tesfay    
Zon 16 aug. 10:00 uur; P. Piets
Zon 23 aug. 10:00 uur; H. Versteeg
Zaandam:
Za 8 aug. 19:00 uur; A. Goedhart
Zon 9 aug. 10:00 uur; A. Goedhart
Za 15 aug. 19:00 uur; A. Goedhart
Zon 16 aug. 10:00 uur; A. Goedhart
Za 22 aug. 19:00 uur; A. Goedhart
Zon 23 aug. 10:00 uur; A. Goedhart


GEDOOPT

Amy Veerman, George Heringstraat 57

 

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:

Edwin Buijs en Maria Schenning Etten, Sint Martinuskerk, zaterdag 8 augustus 2015 14:30 uur

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Riek Wolters, echtgenote van Lucas Meij (20150711); Toos Paaij, weduwe van Albert Deen (20150711); Klaas Sier (Robbert), weduwnaar van Aagt Schilder (20150712); Geertje Buijs, weduwe van Hein Bootsman (20150713); Margaretha Maria Hansen, echtgenote van Karel Dekker (20150720); Jan Kras, weduwnaar van Griet Karregat (20150720); Pater Jan Koning, Assumptionist (20150720); Hans Schilder, echtgenoot van Maart Schilder (20150722); Geertje Tuip, weduwe van Crelis Snoek (20150723); Jannig Tuijp, echtgenote van Cor Klepper (20150731); Jacobus Nicolaas Adolf Leenders weduwnaar van Theresia Ester Maria Többen (20150801)

 

LITURGIESCHE AGENDA

06-08-2015: Feest Gedaanteverandering van de Heer
09-08-2015: 19e zondag door het jaar; Sint Vincentiuskerk 09:45; hoogmis; herenkoor zingt Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
09-08-2015: Mariakerk; 12:00 uur: Pastoor S. Tol, dopen Romy Kwakman, Mgr. C. Veermanlaan 71
11-08-2015: Kapelaan P. Piets terug van vakantie
15-08-2015: Hoogfeest Maria ten Hemelopneming Pastoor Stomph terug van vakantie
16-08-2015: 20e zondag door het jaar; Sint Vincentiuskerk 09:45; hoogmis; herenkoor zingt
16-08-2015: Mariakerk; 12:00 uur: Pastoor P. Stomph, dopen Fem Kroon, Beukenlaan 24
16-08-2015: Mariakerk; 13:00 uur: Pastoor P. Stomph, dopen Joy Veerman, Julianaweg 124
16-08-2015: Sint Vincentiuskerk; 13:00 uur: Kapelaan P. Piets, dopen Lizzy Vlak, Wester Ven 21
16-08-2015: Sint Vincentiuskerk; 14:00 uur: Kapelaan P. Piets, dopen Luuk Wegman, Noorderhaaks 15
16-08-2015: Sint Vincentiuskerk; 15:00 uur: uitstelling Sint Vincentiuskerk; 18:00 uur: lof ter ere van Maria
23-08-2015: 21e zondag door het jaar; Sint Vincentiuskerk 09:45; hoogmis; herenkoor zingt
23-08-2015: Mariakerk; 12:00 uur: Kapelaan P. Piets, dopen Elody Tol, Prinses Margrietstraat 2; Mariakerk; 13:00 uur: Kapelaan P. Piets, dopen Luuk Plat, Torenvalkstraat 26
23-08-2015: Sint Vincentiuskerk; 13:00 uur: Pastoor P. Stomph, dopen Romy Kes, Molenrak 5
29-08-2015: Sint Vincentiuskerk; 19:00 uur: Forever Young
30-08-2015: 22e zondag door het jaar; Sint Vincentiuskerk 09:45; hoogmis; herenkoor zingt
30-08-2015: Mariakerk; 12:00 uur: Pastoor P. Stomph, dopen Sophie Spaans, Makkum 3
30-08-2015: Mariakerk; 13:00 uur: Pastoor P. Stomph, dopen Jacky Tol, Ooster Ven 22
30-08-2015: Sint Vincentiuskerk; 13:00 uur: Pastoor J. Berkhout, dopen Daan Steur, De Kust 61

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl