Weer in Volendam

NIVO POLL

Bent u er voorstander van dat er in Edam-Volendam betaald parkeren in de centra moet worden ingevoerd tijdens het toeristenseizoen?
  • 34.03% JA 227 stemmen
     
  • 5.70% Geen mening 38 stemmen
     
  • 60.12% NEE 401 stemmen
     
Bent u er voorstander van dat er in Edam-Volendam betaald parkeren in de centra moet worden ingevoerd tijdens het toeristenseizoen?

Kerkberichten

MARIAKERK

Vrijdag 28-08-2015: Bisschop en kerkleraar Augustinus
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 29-08-2015: Marteldood Johannes de Doper
19:00 uur: P. Stomph; geen zang; kerkdeurcollecte MIVA.
Zondag 30-08: 22e zondag door het jaar;
09:00 uur: P. Stomph; zang parochiekoor; kerkdeurcollecte MIVA.  
11:00 uur: P. Stomph; geen zang; kerkdeurcollecte MIVA.
12:00 uur: P. Stomph. Dopen Sophie Spaans, Makkum 3.
13:00 uur: P. Stomph. Dopen Jacky Tol, Ooster Ven 22.
Maandag 31-08-2015:
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 02-09-2015:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 04-09: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 05-09: Maria op zaterdag
19:00 uur: P. Piets; geen zang;
Zondag 06-09: 23e zondag door het jaar;
09:00 uur: P. Piets; geen zang
11:00 uur: P. Piets; geen zang
INTENTIES
Vrijdag 28 augustus:

09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Gaartje Kwakman (Mop) en overleden familie; Jan Zwarthoed (Jansen) en Grietje Kwakman en overleden familie; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat en overleden familie Karregat en familie Veerman (de Koe).
Zaterdag 29 augustus:
19:00 uur: Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Jaap Plat e.v. Geertje de Boer; Afra Plat e.v. Johan Runderkamp; Ton Zwarthoed e.v. Antje Plat; Jannig Schilder e.v. Jaap Schokker; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Zondag 30 augustus:
09:00 uur: Hoogmis: Parochiekoor zingt.
Voor de parochie.
11:00 uur: Voor een zekere intentie.
Maandag 31 augustus:
19:00 uur: Niek Buijs en Gaar van Dijk; Nel Buijs e.v. Kees Bont; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; Voor Nel Jonk e.v. Jan Smit; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman; Jannetje Keijzer en Hein Veerman en overleden familieleden; Gaar Jonk (Hamburg) en Sjaak Molenaar; Griet Zwarthoed - Kwakman en Jaap Zwarthoed en voor Dick Buijs.
Woensdag 2 september:
09:00 uur: Dick Bont; Klaas Tol (Max) en Jannetje Visser (Bloem); Woltje Molenaar (60) weduwe van Jan Pieter Honkoop, eerder weduwe van Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Maartje Molenaar weduwe van Kees Tol; Job Kwakman (Ballap) en Jannetje Tol; Gerrit en Grietje Schilder en overleden kinderen en familie; Maartje de Ruiter-Butter e.v. Arie de Ruiter; Teun Tol e.v. Aal Braan en overleden familie Tol en Braan; Kees Tol en Antje Schilder;
Klaas Mol en Geertje Schilder; Piet Nieuweboer e.v. Aris Mol; Kees Runderkamp e.v. Annie Mol; Rob de Jonk weduwnaar van Marianne Mooijer.
Vrijdag 4 september:
09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Voor een zekere intentie.
Zaterdag 5 september:
19:00 uur: Avondmis.


VINCENTIUSKERK

Vrijdag 28-08-2015: Bisschop en kerkleraar Augustinus.
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 29-08-2015: Marteldood Johannes de Doper.
11:00 uur: n.v.t.
19:00 uur: H. Versteeg; Forever Young zingt; kerkdeurcollecte MIVA.  
Zondag 30-08: 22e zondag door het jaar.
09:45 uur: H. Versteeg; herenkoor zingt; kerkdeurcollecte MIVA.
11:30 uur: H. Versteeg; geen zang; kerkdeurcollecte MIVA.
14:00 uur: P. Stomph. Dopen Daan Steur, De Kust 61.
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jan Tol
Maandag 31-08-2015:
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 01-09-2015:
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 02-09-2015:
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 03-09-2015: Paus Gregorius de Grote, kerkleraar.
19:00 uur: P. Stomph
Vrijdag 04-09-2015: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 05-09: Maria op zaterdag.
11:00 uur: n.v.t.
19:00 uur: H. Versteeg.
Zondag 06-09: 23e zondag door het jaar.
09:45 uur: P. Stomph; herenkoor zingt niet
11:30 uur: P. Stomph; geen zang;
18:00 uur: Rozenkransgebed: Kees de Bok
INTENTIES
Vrijdag 28 augustus:

19:00 uur: Aagt Tuijp (Potje) e.v. Ko Klaase en overl. familie Tuijp; Griet Hoekstra; Huibje Bont en Crelis Veerman,  Jan Pannekeet e.v. Maartje Veerman; Jaap Keizer e.v. Maartje Kras en dochter Eva; Jan Stootman e.v. Geertje Tol en overl. familie; Jan Veerman (De Bun) e.v. Nel Jonk en overl. families  Veerman en Jonk; Jan Veerman (Schutter) e.v. Antje Plat; Klaas Keijzer en Aaltje Voortman,  Dick en Jans Keijzer; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont,  Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska; Nel Runderkamp e.v. Jos de Lange; Overleden familie Zwarthoed-van Roosmalen; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor Asia Bibi die ter dood veroordeeld is voor haar geloof in Christus, dat zij vrij mag komen en met haar gezin in vrijheid mag leven.
Zaterdag 29 augustus:
19:00 uur: Alie en Kees Bank en overl. familie Bank-Sinkeldam; Cees Bootsman e.v. Trijn Smit en overl. families Bootsman en Smit; Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Dick de Boer e.v. Antje Tol; Dirk Kok e.v. Aal Kok-Steur; Grietje Tuijp e.v. Bruining Veerman en overl. families Veerman en Tuijp; Henk Schilder e.v. Jannig Tol en overl. families Schilder en Tol; Henk Veerman (Does) e.v. Griet Tol; Huijbje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie); Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jan Keijzer en Maartje Tuijp en Gerda Tuijp; Jannetje Bond en Jan Tol (Dollie); Kees Keizer e.v.  Neel Mol,  Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Tante Wies Keijzer; Thames Molenaar; Theo Mens en Corrie Hoogland, Adrie Mens e.v. Mirjam van Boven,  Jolanda IJsselsteiin e.v. Joop
Piet; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 30 augustus:
9:45 uur: Cees Tuijp (Frans van Bokkie) e.v. Maartje Visser; Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Geertje Buijs en Hein Bootsman; Gré Keijzer en overl. familie; Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning,  Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis; Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes en overleden kinderen; Jan de Lange en Hilletje Steur.
Maandag 31 augustus:
19:00 uur: Hans Schilder e.v. Maart Schilder; Jaap Buisman en Aaltje de Boer (Pet); Jaap de Boer en Jannig Schilder; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jan Tol (Kuup) e.v. Geertje Schilder; Neel van Vlaanderen e.v. Jan Schokker; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Voor de zielerust van Gré Koning.
Dinsdag 1 september:
19:00 uur: Bep Wulterkens e.v. Freek Bont; Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Jaap Buijs (Slof), Geertje de Boer en zoons Klaas en Kees Buijs; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Thames Tol en Jans Schilder; Trijntje Bond e.v. Jaap Klouwer, zoon Jaap en Ap Mappes; Voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 2 september:
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overl. familieleden; Gerard de Lange e.v. Tinie Tol; Henk Bouwman en Truus Mooijer en overl. families; Henny Claus e.v. Lijstje van Vlaanderen; Jan Bootsman en Maartje Steur; Jan Zwarthoed en Neel Schilder; Kees en Huib Koning, Jaap Smit e.v. Hillie Smit, Christien Bootsman, dochter van Bart en Nel Bootsman; Kees Kes e.v. Aaf Molenaar; Kees Sul en Jannetje Smit,  Klaas Kroon en Jannetje Sul; Kees Zwarthoed (Jennootje) en Jannig Tol (Gokker); Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska; Nel Runderkamp e.v. Jos de Lange; Willem Kwakman e.v. Maartje de Boer; Willem Snoek.
Donderdag 3 september:
19:00 uur: Alie Steur en Jaap Schilder en overl. familieleden; Erik Jonk (Stoop) e.v. Linda Sier; Maart Butter (Pek) e.v. Kees Butter en Hille Bond (Pek).
Vrijdag 4 september:
19:00 uur: Neeltje Koning en Evert Tuijp,  Jaap Tol (Schoen) e.v. Nel Tuijp, Johan Kwakman en Saskia Tol, Jannetje en Aaf Koning; Piet Bond, Neeltje Hansen en overleden kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor Asia Bibi die ter dood veroordeeld is voor haar geloof in Christus, dat zij vrij mag komen en met haar gezin in vrijheid mag leven.
Zaterdag 5 september:
19:00 uur: Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Evert Tol (Kuup) en Neeltje Tol-Schilder, Jan Tol, Pastoor Jaap Tol, Gerrit Tol, Geertje Tol en Grietje Tol; Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; Hein Kes e.v. Gaar Kes-Kwakman; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Lautenschütz en overl. familie; Jan Koning, Marie Molenaar, dochter Clara, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Bond (Pakhuis) en Geertje Smit; Kees Keijzer en overl. familie; Kees Keizer e.v.  Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman,  Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Kees Sier, Thoom en Woldje Zwarthoed en overl. kinderen en voor Jannetje Tol, Kees Sier en overl. kinderen; Klazina Veerman; Stieneke Schokker e.v. Jan Deen en overl. familie Deen en familie Schokker; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 29-08-2015:
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 30-08: 22e zondag door het jaar.
09:30 uur: B. de Bock; koster Cor en Clazien
Dinsdag 01-09-2015:
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 03-09-2015: Paus Gregorius de Grote, kerkleraar.
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 05-09-2015: Maria op zaterdag.
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 06-09: 23e zondag door het jaar.
09:30 uur: B. de Bock; koster.

 

REGIOPAROCHIES

29/30-08-2015
Edam:

Za. 29 aug., 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 30 aug., 10:00 uur: B. Dijkman
Monnickendam:
Za. 29 aug., 19:00 uur: P. Piets
Zon. 30 aug., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Ilpendam:
Zon. 30 aug., 10:00 uur: Deken T. Cassee; P. Piets; H. Vormsel.
Zaandam:
Za. 29 aug., 19:00 uur: A. Goedhart
Zon. 30 aug., 10:00 uur: A. Goedhart


GEDOOPT

Romy Kes, Molenrak 5
Luke Plat, Torenvalkstraat 26
Elody Tol, Prinses Margrietstraat 2

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Jannig Tuijp, echtgenote van Cor Klepper (2015-07-31); Jacobus Leenders, weduwnaar van Theresia Többen (2015-08-01); Aafie Steur (Bommie), weduwe van Klaas Schilder (Kakes) (2015-08-03); Jan-Peter Mühren, echtgenoot van Nel Schilder (2015-08-04); Nel Bond, weduwe van Jan Kras (2015-08-07); Grietje Tol (Kuup) (2015-08-11); Gaar Tuijp, weduwe van Henk Tol (2015-08-13); Nan Steur, weduwe van Jan Steur (2015-08-13); Willem Kamphorst, echtgenoot van Gina Schilder, eerder weduwnaar van Hille Schilder (2015-08-15); Jan Tuip, echtgenoot van Huibje Bond (2015-08-15); Wullem Koning (Lol), echtgenoot van Maartje Sul (2015-08-17).

 

LITURGIESCHE AGENDA

26-08: Mariakerk, achterzaal 13:30/15:00: Rondekadiel meisjeshobbyclub.
27-08: Kermis Edam t/m zondag 30 augustus.
31-08: Mariakerk, pastorie: 20:00 uur: PCI vergadering.
03-09: Ark, 19:00 uur: Vormselstuurgroep, mappen maken.
04-09: Mariakerk: geen uitstelling.
04-09: Kermis Volendam t/m maandag 7 september.
04-09: I.v.m. kermis is het kerkhof met kermis gesloten van ’s avonds 20:00 uur tot ’s morgens 08:00 uur.
06-09: 23e zondag door het jaar.
06-09: Sint Vincentiuskerk; 09:45 uur, Hoogmis niet gezongen.
06-09: Sint Vincentiuskerk; uitstelling en lof worden verplaatst naar zondag 13 september.
09-09: Mariakerk, achterzaal 13:30/15:00: Rondekadiel meisjeshobbyclub.
10-09: Don Bosco; 20:00 uur: voorlichting Vormsel Zuidwester, Sint Petrusschool, Sint Jozefschool, ’t Kofschip.
11-09: Sint Vincentiuskerk, pastorie, 20:00 uur: bijeenkomst Youcat.
13-09: 24e zondag door het jaar; Ziekenzondag.
13-09: Mariakerk; 12:00 uur, dopen Roy Mooijer, Anjelierenstraat 19.
13-09: Mariakerk; 13:00 uur, dopen Kate Bond, Logger 20.
20-09: Sint Vincentiuskerk, 09:30 Gouden huwelijk Dick Kwakman en Tinie Steur; zang Volendams Opera Koor.
20-09: 25e zondag door het jaar; Vredeszondag.
24-09: Mariakerk, 15:00 uur: Ziekenviering m.m.v. Forever Young.
26-09: Sint Vincentiuskerk, 19:00 uur: Zangertjes van Volendam.
27-09: 26e zondag; Hoogfeest Sint Vincentius, patroon van de parochie en viering kerkwijding.

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl