Weer in Volendam

NIVO POLL

Vindt u het een goede zaak als de gemeente de al jaren leegstaande MAVO-school aan de Julianaweg aankoopt en er zelf een bouwplan voor gaat ontwikkelen?
  • 76.79% JA 268 stemmen
     
  • 4.87% Geen mening 17 stemmen
     
  • 18.34% NEE 64 stemmen
     
Vindt u het een goede zaak als de gemeente de al jaren leegstaande MAVO-school aan de Julianaweg aankoopt en er zelf een bouwplan voor gaat ontwikkelen?

Kerkberichten

MARIAKERK

Zaterdag 22-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Zondag 23-11-2014  
09:00 uur: N. Mantje  
11:00 uur: N. Mantje
Maandag 24-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Woensdag 26-11-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 28-11-2014
09:00 uur: P. Piets
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag 29-11-2014
19:00 uur: P. Stomph; Eerste zondag van de Advent
INTENTIES
Zaterdag 22 november:

19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duijn; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Jans Keizer e.v. Jan Veerman; Kees Veerman en Woltje Tol; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Gerrit Molenaar en Aaltje Bond; Pater Crelis Molenaar; Jaap Veerman (Som) e.v. Alie Schilder en overleden familie Veerman; Woltje Jonk (Bes) en Jan Schilder; Dick en Martin Schilder (Post) e.v. en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden familie Schilder en Smit; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Zondag 23 november:
09:00 uur: Henk Veerman en overleden ouders; Aal Guijt en Klaas Tol; Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Klaas Schilder (Katimok).
11:00 uur: Maartje Buijs (Bram) en Jan Koning (Bart); Dirk Schokker en Geertje Guijt en overleden kinderen; Gré Bien e.v. Dick Schokker en Wendy Tol; Hille Steur e.v. Klaas Kwakman.
Maandag 24 november:
19:00 uur: Nel Jonk e.v. Jan Smit.
Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond; Aaf Kakes en Cor Keizer; Bernardus Karhof en Trijntje Steur en dochter Annie Karhof e.v. Nol Klepper; Klaas Koning-Klaas Veerman en Nel Guijt; Kees Koning en Aaf Steur; Jan Veerman (Buurman) e.v. Nel Schilder en Alie Tuijp e.v. Cees Schilder; Marianne Mooijer weduwe van Rob de Jong; Neel Kwakman-de Boer e.v. Klaas Kwakman; Kees Schilder e.v. Maartje Molenaar.
Woensdag 26 november:
09:00 uur: Dick Bond.
19:00 uur: Jack Plat en Garie Veerman en overleden familie Plat-Veerman en Stroek; Tom Plat zoontje van Theo en Narja Plat; Jan de Boer en Neel Steur; Jan de Boer en Lies Tol; Marie Sier e.v. Cees Tol; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol.
Vrijdag 28 november:
09:00 uur: Voor een zekere intentie.
19:00 uur: Voor de parochie.

 

VINCENTIUSKERK

Zaterdag 22-11-2014:
11.00 uur: -
19:00 uur: H. Bak/T.Z. Tesfay; Zangertjes van Volendam; deurcollecte misdienaars.
Zondag 23-11-2014
09:45 uur: P. Stomph; dames- en herenkoor zingt
11:30 uur: P. Stomph
13:00 uur: Dopen: Lily Schilder     
18:30 uur: Rozenkransgebed Margo Runderkamp
Maandag 24-11-2014
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 25-11-2014
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 26-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Donderdag 27-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Vrijdag 28-11-2014:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 29-11-2014:
19:00 uur: N. Mantje; Eerste zondag van de Advent     
INTENTIES
Zaterdag 22 november:

19:00 uur: Cees van Zelst en Gaar Schilder (Snert); Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Dirk Tol e.v. Griet Jonk,  Evert Jonk en Aaf Kwakman; Freek Zwarthoed; Henk Schilder e.v. Jannig Tol;  Huijbje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning;  Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Jan Bond e.v. Adriana Bond-Tol; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer; Kees en Alie Bank en overl. familie Bank-Sinkeldam; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Maartje Steur e.v. Gerrit Smit en overl. families Smit en Steur; Meester Beumer; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 23 november:
9:45 uur: Ab Molenaar e.v. Gaar Smit; Cees Mooijer, Geertje Kwakman en dochter Ina e.v. Kees Koning; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Frans van Bokkie (C. Tuijp) e.v. Maartje Visser; Jan Keizer (Cris) en Riekie Heesters; Jannig Tuijp en overl. familie en voor genezing;  Kees Plat en Trijntje Tol; Maart Steur e.v. Kees Bont; Rie Vinke en Jan Pegt;  Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Theo Mühren en Hille Steur; Voor alle levende en overleden leden van Dames- en Herenkoor St. Caecilia; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).  
11:30 uur: Dirk Schilder e.v. Afra Plat en zoon Simon Schilder; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie); Jaap Steur e.v. Gré Steur, Siem Steur en Annie Jonk,  Jaap Steur en Neel Bond; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman;  Maartje Smit e.v. Arie Stuijt en Frans Rijnen e.v. Iet Grimberg; Nells Broersen e.v. Jan van Westen.
13:00 uur: Dopen Lily Schilder.
Maandag 24 november:
19:00 uur: Evert Plat (Tase) en overl. familie; Fred Leeflang en overl. ouders en familie; Henk Tol e.v. Nel Zwarthoed en kleinkind Wendy Tol; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning; Jaap de Boer (Turf); Jan Bond e.v. Gina de Boer, Kees de Boer e.v. Huibje Jonk; Jan Klouwer, Aaltje Zwarthoed en kinderen; Kees Tuijp en Elizabeth Sier, Piet Zwarthoed e.v. Marie Tuijp en zoon Richard, Aal Veerman e.v. Klaas Tol,  Henry Koning e.v. Hilda Tol; Lijst Molenaar e.v. Jan Tol en overl. families Tol en Molenaar; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs;  Wim Sier e.v. Suze Deckwitz.  
Dinsdag 25 november:
19:00 uur: Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Molenaar (Sip) en Neeltje Kroon; Jan de Wit e.v. Aaltje de Boer;  Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer;  Jan Moormann en Aaf de Boer, Klaas en Mira Schilder; om herstel van een zieke en overleden familie; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 26 november:
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp,  Trijntje Smit en zoon Appie; Dirk Buijs e.v. Gaartje Smit en overl. families Buijs en Smit; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overl. familieleden; Jan de Boer (Corn) en Trijntje Schilder; Koes Plat (Duks) en Afie van Vlaanderen; Maart Kroon e.v. Harmen Sul en overl. families Kroon en Sul; Mies Steur, Piet Karregat en overl. familie; Paul van den Hogen e.v. Maartje Sier en overl. families Sier en van den Hogen; Sjaak Haverkort e.v. Gré Veerman en overl. ouders, Leo Haverkort, Jaap Veerman en Jannetje Buijs; Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok).
Donderdag 27 november:
19:00 uur: Kees Pannekeet e.v. Wil Leeflang en overleden familie.  
Vrijdag 28 november:
19:00 uur: Griet Tuijp e.v. Evert Prins;  Henk Tol e.v. Tiny Veerman; Neeltje Mooijer en Albert Mossel; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Sijmen Tol e.v. Maart Jonk, Evert Jonk en Aaf Kwakman; Voor alle zieke mensen in Volendam; voor Asia Bibi die ter dood veroordeeld is voor haar geloof in Christus, dat zij vrij mag komen en met haar gezin in vrijheid mag leven.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 22-11-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 23-11-2014
09:30 uur: P. Klos
Dinsdag 25-11-2014
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 27-11-2014
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 29-11-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 30-11-2014
09:30 uur: B. de Bock

 

GEDOOPT:

Jaylen Bond, Spaanse Rijer 28
Ryan Jonk, Schoolstraat 12
Femke Smit, D. Erasmusstraat 40
Jay Tol, Dijkvennenplein 20

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Rita Ligthert, echtgenote van Max Guijt, Siem Steur (Puleka), echtgenoot van Bets Mol; Dirk Schilder (Dikzak), echtgenoot van Afra Plat; Klaasie Buijs (Wietske) weduwe van Frits Schutte; Piet Bond (Kaan), echtgenoot van Nel van Vlaanderen; Hille de Boer, weduwe van Job Koning; Gerlinde Tuijp, echtgenote van Peter Smit.

 

LITURGISCHE AGENDA:

17-11-2014: Elisabeth van Hongarije
19-11-2014: 20.00 uur Ark: Vormsel 2; J.F. Kennedyschool o.l.v. Karin en Monique.
20-11-2014: 20.00 uur Ark: Vormsel 2; St. Jozef/St. Vincentiusschool o.l.v. Loes.
21-11-2014: Opdracht Maagd Maria in de Tempel.
22-11-2014: Cecilia
22-11-2014: 19.00 Mariakerk; geen zang; 19.00 Vincentiuskerk; Zangertjes van Volendam; deurcollecte misdienaars.
23-11-2014: 34e en laatste zondag door het jaar; Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, 09.00 Mariakerk; geen zang; 11.00 Mariakerk; geen zang; 09.45 Vincentiuskerk; dames- en herenkoor zingt; deurcollecte misdienaars; 11.30 Vincentiuskerk; geen zang; deurcollecte misdienaars; 13:00 Vincentiuskerk, dopen Lily Schilder; 18.30 Vincentiuskerk; rozenhoedje Margo Runderkamp.
24-11-2014: HH Andreas Dung-Lac en gezellen; 20.00 Ark: Vormsel 2; Spinmolen o.l.v. Ria.
25-11-2014: Catharine van Alexandrië; 20.00 Ark: Vormsel 2; Springplank o.l.v. Nel; 20.00 Ark: Vormsel 2; St. Petrusschool A o.l.v. Loes.
27-11-2014: OLV van de Wonderdadige medaille; 20.00 Ark: Vormsel 2; Sint Petrusschool B o.l.v. Loes.
29-11-2014: 19.00 Mariakerk; geen zang; 19.00 Vincentiuskerk; geen zang.
30-11-2014: 1e zondag van de Advent, begin van een nieuw kerkelijk jaar (Apostel Andreas); 09.00 Mariakerk; gezongen mis; 11.00 Mariakerk; geen zang; 12.00 Mariakerk; dopen Owen Schilder; 13.00 Mariakerk; dopen Tess Verhoeven; 09.45 Vincentiuskerk; herenkoor zingt; 11.30 Vincentiuskerk; geen zang; 18.30 Vincentiuskerk; rozenhoedje Ankie Zwarthoed-Molenaar.

    

REGIOPAROCHIES:

22 en 23-11-2014
Edam:
za. 19:00 uur; viering: voorganger: P. Piets/zondag 10:00 uur; viering: voorganger P. Piets.
Monnickendam: za. 19:00 uur; viering: voorganger: S. Tol/zondag 10:00 uur; viering: voorganger: S. Tol.
Zaandam: za. 19:00 uur; voorganger: A. Goedhart/zondag 10:00 uur; A. Goedhart;
Ilpendam: zondag 10:00 uur: H. Bak/T.Z. Tesfay.

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl