Weer in Volendam

NIVO POLL

Bent u er voorstander van dat er in de toekomst woningbouw zal worden gerealiseerd in de Lange Weeren?
  • 44.97% JA 286 stemmen
     
  • 10.85% Geen mening 69 stemmen
     
  • 44.03% NEE 280 stemmen
     
Bent u er voorstander van dat er in de toekomst woningbouw zal worden gerealiseerd in de Lange Weeren?

Kerkberichten

MARIAKERK

Vrijdag 4 dec.: Johannes van Damascus.
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 5 december:
19:00 uur: S. Tol        
Zondag 6 december: 2e zondag Advent (Nicolaas van Myra).
09:00 uur: P. Stomph; herenkoor
11:00 uur: P. Stomph
12:00 uur: P. Stomph; dopen Kees Schilder, Joost van den Vondelstraat 9.
13:00 uur: P. Stomph; dopen Brian Kwakman, Joost v.d. Vondelstraat 34.
Maandag 7 december: Ambrosius.
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 9 december: Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 11 december: Paus Damasus I.
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 12 december: Maagd Maria van Guadalupe.
19:00 uur: P. Piets; Zangertjes van Volendam.    
Zondag 13 december: 3e zondag Advent (Gaudete); collecte bisschoppelijke Adventsactie.
09:00 uur: P. Piets
11:00 uur: P. Piets
13:00 uur: P. Piets; dopen Luca Bais, Dassenbos 226, Hoofddorp.
MISINTENTIES
Vrijdag 4 december:

19:00 uur: Aal Jonk ev Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Jaap Zwarthoed ev Annie Koning, Kees Koning en Gaartje Mossel, Willem Koning (Jelle), Jan van Vlaanderen ev Aris Mossel; Pater Molenaar.
Zaterdag 5 december:
19:00 uur: Afra Veerman-Dekker ev Hans Duin; Angela Koning en overleden fam. Koning en Steur; Claus Veerman en Alida Pooyer en overleden kinderen; Jannig Kras ev Cees Sier; Lia Stroek ev Patrick Schilder, Michel Moshensky, Lou Somboek en Neeltje Schilder; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Trijntje Veerman ev Evert Karregat en overleden fam Karregat en Veerman (de Koe).
Zondag 6 december:
9:00 uur: Aal Guijt en Klaas Tol , Henk Tol en Gaartje de Boer, Marietje Tol, Nel Tol ev  Peter Tol, Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Henk Tuijp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pater Wim Zwarthoed,  Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen.
11:00 uur: Albert Bien en Elisabeth Schilder, dochter Gré en zoon Jaap; Thames Sul en Käthe Meltebrink, Jan Maciejewsky.
Maandag 7 december:
19:00 uur: Jan Veerman en Grietje Veerman en overleden fam.; Jan Veerman en Jannig Mooyer, Duur Veerman en Hein Koning, Evert Veerman; Klaas Kwakman ev Neel Kwakman - de Boer; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry; Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik); Niek Buijs en Gaar van Dijk, Nel Buijs ev Kees Bont; Piet Smit (Pit) ev Aagje Smit-Schokker.
Woensdag 9 december:
9:00 uur: Dick Bont; Dick Plat en voor een zekere intentie.
19:00 uur: Gerie Molenaar ev Kees Veerman (Rolie); Jaap Molenaar en Grietje Hansen; Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol, Hilda de Boer ev Jaap Tol.
Vrijdag 11 december:
19:00 uur: Ab Klouwer (Mappes); Arie Roeleveld  ev Grietje Bond, Thames Bond en Aaltje Veerman, Siem Schilder ev Elisabeth Bond; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Klaas de Boer en Antje Steur en Nel de Boer, Kees de Boer en Agie de Boer; Siem Schilder ev Elisabeth Bond; Willem Kamphorst ev Gina Schilder en overleden fam. Kamphorst en Schilder.
Zaterdag 12 december:
19:00 uur: Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Hein Smit en Jannetje Smit-Schilder en voor overleden familie Smit en Schilder; Afra Veerman-Dekker ev Hans Duin; Dick en Martin Schilder (Post) ev en zoon van Griet Schilder (Post) en overleden fam. Schilder en Smit; Elisabeth Koning weduwe van Jan Nieuweboer; Jannig Kras ev Cees Sier; Lia Stroek ev Patrick Schilder, Michel Moshensky, Lou Somboek en Neeltje Schilder; Marie Sier ev Cees Tol; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Trijntje Veerman ev Evert Karregat en overleden fam. Karregat en Veerman (de Koe).
Zondag 13 december:
9:00 uur: Aal Guijt en Klaas Tol , Henk Tol en Gaartje de Boer, Marietje Tol, Nel Tol ev  Peter Tol Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Dirk Tol ev Aaf Kroon en overleden familie Tol en Kroon.


VINCENTIUSKERK

Vrijdag 4 dec.: Johannes van Damascus.
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 5 december:
19:00 uur: P. Piets
Zondag 6 december: 2e zondag Advent (Nicolaas van Myra).
09:45 uur: P. Piets; herenkoor  
11:30 uur: P. Piets;
15:00 uur: Uitstelling Kees de Bok
18:00 uur: P. Stomph; Lof
Maandag 7 december: Ambrosius.
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 8 december: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen.
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 9 december: Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 10 december:  
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 11 december: Paus Damasus I.
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 12 december: Maagd Maria van Guadalupe.
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 13 december: 3e zondag Advent (Gaudete); collecte bisschoppelijke Advenstactie.
09:45 uur: P. Stomph; herenkoor  
11:30 uur: P. Stomph
13:00 uur: P. Stomph, dopen: Lize Veerman, Gruttoplantsoen 18
14:00 uur; P. Stomph, dopen: Vince Tol, Wieringenlaan 32
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jaap Tol.
MISINTENTIES
Vrijdag 4 december:

19:00 uur: Ab Mooijer en Ant Kras; Erik Jonk (Stoop) e.v. Linda Sier; Hein Schilder, Grietje Jonk en dochters Griet en Hille; Hilda en Ben de Boer; Klaasje Schutte-Buijs e.v. Frits Schutte; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 5 december:
19:00 uur: Aafie Schilder-Steur en Klaas Schilder (Kakes),  Tom Schilder en Nico Schilder e.v. Margaret de Boer; Alie Kwakman (Kakes) en haar zoon Eric; Bep Wulterkens e.v. Freek Bont; Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Evert Tol (Kuup) en Neeltje Tol-Schilder, Jan Tol, Pastoor Jaap Tol, Gerrit Tol, Geertje Tol en Grietje Tol; Hille Koning-de Boer en Job Gerardus Koning; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Lautenschütz en overl. familie; Jan Koning, Marie Molenaar, dochter Clara, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer en overl. familie; Kees Keizer e.v.  Neel Mol,  Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Piet Tol en Greetje Boots,  Cor Karels e.v. Lena Tol; Stieneke Schokker en Jan Deen en overl. familie Deen en familie Schokker; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 6 december:
9:45 uur: Cees Bootsman e.v. Trijn Smit en overl. families Bootsman en Smit; Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Cor Kwakman en Neel Tol; Ferry Nanninga e.v. Jannig Sier; Hille de Boer,  Cees Sier e.v. Annie Steur, Zuster Maria Steur en voor zegen over een huisgezin; Jan Koning en overl. families Koning en Tuijp; Lena Verhoeven e.v. Jan Veerman; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning,  Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Antje Zwarthoed en Klein-Jan Tol; Jan de Lange en Hilletje Steur; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat.
Maandag 7 december:
19:00 uur: Crelis Bond e.v. Gaar Bond-Molenaar; Dirk Schilder e.v. Afra Plat en zoon Simon Schilder; Gaar Tol e.v. Sjaak Tol; Gré Koning e.v. Freek Tol; Henk Schilder; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jan de Boer en Aaltje de Boer-Buijs; Jannig Tol, Klaas Kroon en overl. familie; Kees Moormann e.v. Aris de Boer en voor Aafje de Boer (Pet); Piet Bond (Kaan) e.v. Nel van Vlaanderen; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 8 december:
19:00 uur: Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Kees Bootsman e.v. Katinka Smith; Neel Smit, Klaas Keizer en overl. familie; Voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 9 december:
19:00 uur: Aal Veerman; Ab Butter; Berry Molenaar (Barn); Hein Veerman, Ant Runderkamp en Gaar Runderkamp; Henk Kwakman (Morning) e.v. Lida Schilder; Jan Tol e.v. Aaltje Tol-Kroon; Jan Veerman (Schutte) e.v. Antje  Plat; Kees de Boer en Huib de Boer; Siem Schilder e.v. Elisabeth Bond; Willem Jonk, Pietje Koning, kinderen Antje en Klaas Jonk, schoonzoons Nico Vlak en Klaas Schilder.
Donderdag 10 december:
19:00 uur: Afra Koning, Dik Brinkkemper, Willem Sier, Cees van het Houdt en Kees Keizer.
Vrijdag 11 december:
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer,  Klaas Tol en Gees Tol en overl. families; Dick Schokker; Nel Mastenbroek en kleinzoon Dick; Fam. Keizer en Kras, Kees Kras en Eva Jonk en overl. kinderen; Overl. families Keizer en Kras; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 12 december:
19:00 uur: Ab Mooijer en Ant Mooijer-Kras; Albert Visser, Antje Kwakman en zoon Albert; Alfonds Wellman; Christina Molenaar en Jan Tol, Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen; Hein Kes e.v. Gaar Kes-Kwakman; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Kroon (Snert) e.v. Aal Kroon-Tol en Aart Tol (van Aart); Jaap Schilder en Maartje Kil,  zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Jan Kwakman en Woltje Koning; Jan Sul e.v. Neel Sul-Tol,  Dirk Tol en Steintje Sier, broers en zusters, Bab en Ootje Sul en zwagers; Kees de Boer e.v. Jannig de Boer; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Neeltje Koning en Evert Tuijp,  Jaap Tol (Schoen) e.v. Nel Tuijp,  Johan Kwakman en Saskia Tol, Jannetje en Aaf Koning; Tante Wies Keijzer; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Wim Tol e.v. Annaliza Zapanta, Romeo Zapanta en Gaar Runderkamp.
Zondag 13 december:
9:45 uur: Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Cor Kwakman en Neel Tol; Crelis Schilder, Jansje Mol en overl. families Schilder en Mol; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Griet Sombroek-Koning (Stuut) en Niek Sombroek (Cas); Kees Beers e.v. Aaf Schilder; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning,  Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Antje Zwarthoed en Klein-Jan Tol; Grietje Schilder en Froek Zwarthoed; Henk Tol (van Aart) e.v. Geertje van Vlaanderen; Jan Schilder e.v. Hille Veerman en overleden families Schilder en Veerman.

 

SINT NICOLAASHOF

Donderdag 3 dec.: Franciscus Xaverius
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 5 december:  
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 6 dec.: 2e zondag Advent (Nicolaas van Myra, patroon van het zorgcentrum)
09:30 uur: S. Tol; koster Tineke Mul
Dinsdag 8 december: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen.
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 10 december:
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 12 december: Maagd Maria van Guadalupe.
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 13 december: 3e zondag Advent (Gaudete); collecte bisschoppelijke Adventsactie.
09:30 uur: B. de Bock; koster Cor & Klazien.

 

REGIOPAROCHIES

5-20 december:
Edam:

Za. 5 dec., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 6 dec., 10:00 uur: H. Bak
Za. 12 dec., 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 13 dec., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Za. 19 dec., 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 20 dec., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Monnickendam:
Za. 5 dec., 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 6 dec., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Za. 12 dec., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 13 dec., 10:00 uur: H. Bak
Za. 19 dec., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 20 dec., 10:00 uur: H. Bak
Ilpendam:
Zon. 6 dec., 10:00 uur: ?
Zon. 13 dec., 10:00 uur: F. Geels
Zon. 20 dec., 10:00 uur: o.l.v.p.

 

GEDOOPTEN

29-11: Melody Aerts, Ansjovisstraat 4
29-11: Nygel Klein, Schoklandstraat 33
29-11: Damian Veerman, Grote Ven 13
29-11: Evan Veerman, Paardrijder 4
29-11: Rowan Veerman, Paardrijder 4

 

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:

John Kwakman en Melissa Veenstra, Sint Vincentiuskerk, 31 december, 11:00 uur.

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Margo Dankesreiter, weduwe van Jan Peek (7-11-2015); Wim Klouwer, echtgenoot van Jolanda Kroon (17-11-2015); Pastoor Henk Van der Hulst (21-11-2015); Wim Kwakman (Pim de Mop), weduwnaar van Jansje Keijzer (22-11-2015); Aaf Schokker, weduwe van Jaap Tol (23-11-2015); Lida Tuijp-Schilder (24-11-2015).

 

LITURGISCHE AGENDA

2 dec.: Mariakerk, achterzaal: 13:30-15:00 uur, Ronde Kadiel Meisjeshobbyclub.
9 dec.: Mariakerk, achterzaal: 13:30-15:00 uur, Ronde Kadiel Meisjeshobbyclub.
10 dec.: Ark, 20:00 uur: Gespreksgroep 2.
10 dec.: Ark, 20:00 uur: Vormselprojectavond 2 voor gastouders van de Sint Petrusschool (A).
14 dec.: Johannes van het Kruis.
15 dec.: Ark, 20:00 uur: Vormselprojectavond 2 voor gastouders van de Sint Petrusschool (B).
16 dec.: 19:00 Mariakerk: boeteviering en aansluitend Eucharistieviering.
17 dec.: 15:00 Mariakerk: ziekenviering Kerstmis m.m.v. Parochiekoor. Om 17:00 uur Mariakerk: kerstviering Sint Nicolaasschool.
18 dec.: 18:15 uur Sint Vincentiuskerk: boeteviering; aansluitend om 19:00 uur Eucharistieviering.
19 dec.: 15:00 Sint Nicolaashof: kerstzang voor bewoners m.m.v. Forever Youn. Om 19:00 uur Mariakerk: Forever Young.
20 dec.: 4e zondag van de Advent.
23 dec.: Johannes van Kenty.
24 dec.: Heilige Kerstavond  en Kerstnacht, geboorte van de Heer. Sint Vincentiuskerk 17:00 P. Stomph; Vroege Kerstavondmis voor kinderen en gezinnen, kerstspel en zang: Benjamins en aspiranten van de Zangertjes van Volendam; 20:00 S. Tol; Nachtmis, zang: Zangertjes van Volendam; 22:30 uur P. Stomph; Nachtmis, zang: Dames- en Herenkoor.
24 dec.: Heilige Kerstavond en Kerstnacht, geboorte van de Heer. Mariakerk, 17:00 uur P. Piets; Vroege Kerstavondmis voor kinderen en gezinnen, kerstspel en zang: Kinderkoor Sint Jozefschool; 19:00 uur J. van der Stok; Nachtmis, zang: Gemengd parochiekoor; 21:00 uur J. van der Stok; Nachtmis, zang: Sandrina Snoek en Shadee van Vlaanderen.
24 dec.: Heilige Kerstavond en Kerstnacht, geboorte van de Heer. Sint Nicolaashof: 10:30 uur B. de Bock; Kerstviering (H. Mis) voor bewoners Gouwzee; 16:00 uur B. de Bock; Nachtmis voor bewoners Sint Nicolaashof, Kloosterhof, Mariahof en  aanleunwoningen, zang: Meeuwenkoor.

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl