Weer in Volendam

NIVO POLL

Na de aanpassing van de zebrapaden zijn er 5 VOP's in onze gemeente weggehaald. Vindt u dat deze weer terug moeten komen o.a. in de Broekgouwstraat?
  • 59.36% JA 355 stemmen
     
  • 11.20% Geen mening 67 stemmen
     
  • 29.43% NEE 176 stemmen
     
Na de aanpassing van de zebrapaden zijn er 5 VOP's in onze gemeente weggehaald. Vindt u dat deze weer terug moeten komen o.a. in de Broekgouwstraat?

Kerkberichten

MARIAKERK

Zaterdag 20-09-2014:
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 21-09-2014:  
09:00 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph
13:00 uur: P. Stomph; dopen Nikky Woudenberg    
Maandag 22-09-2014:
19:00 uur: N. Mantje
Woensdag 24-09-2014:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 25-09-2014:
15:00 uur: S. Tol (Ziekenviering mmv Forever Young)
Vrijdag 26-09-2014:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag 27-09-2014:
19:00 uur: N. van Westen
Intenties
Zaterdag 20 september

19:00 uur:Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Jans Keizer e.v. Jan Veerman; Kees Veerman en Woltje Tol; Overleden familie Tol en de Boer; Maartje Kras en familie Buijs en Kras; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Klaas de Boer en Antje Steur; Nel de Boer-Kees de Boer en Agie de Boer; Thaam Kwakman(Mop) en Huibje Bont; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Zondag 21 september
09:00 uur: Henk Veerman(Kies) en overleden familie; Sijmen Mooijer en Jans Kwakman en overleden familie; Jaap Tol, Aaltje de Boer en Jan de Boer; Pater Wim Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Aal Guijt en Klaas Tol; Gaartje de Boer en Henk Tol en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Klaas Schilder (Katimok).
11:00 uur: Jaap en Wolt Sier; Jan Zwarthoed e.v. Willie Sier.
Maandag 22 september
19:00 uur: Kees Schilder en Geertje Veerman en overleden familie; Pater Piet Tuijp; Geertje Molenaar en Evert Tuijp en overleden kinderen.
Woensdag 24 september
09:00 uur: Dick Bond.
19:00 uur: Hein Veerman (Bel) en Anna Jonk; Klaas Veerman e.v. Afra Zwarthoed; Tom Kwakman; Antje Plat-Kees Plat en Huibje Tuijp; Maartje Plat e.v. Cees Tol; Jack Plat en Garie Veerman en overleden familie Plat-Veerman en Stroek; Gerie Jonk(Kip) e.v. Wim Veerman; Tom Plat, zoontje van Theo en Marja PLat; Kees Mol en Gaartje Smit; Trijn Bond en Jaap Karregat en overleden familie; Peter Sombroek (Cas); Kees Kroon e.v. Geertje Tol en overleden ouders en familie; Tiny Mooijer; Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Maartje Veerman-Thomas Schilder en Ap Veerman; Robin Sier en overleden familie Sier en Bond.
Donderdag 25 september
15:00 uur: Ziekenviering mmv Forever Young; Piet Kras e.v. Gaar Smit en Piet Smit.
Vrijdag 26 september
09:00 uur: Hein Schilder en Aagje Klouwer; Jan Schilder e.v. Griet Tol; Kees Beers e.v. Afra Schilder.
19:00 uur: Klaas Tuijp(Okke)en Gaar de Boer; Marga Groot e.v. Michel Tol; Evert Schokker en Jannetje Molenaar.

 

VINCENTIUSKERK

Zaterdag 20-09-2014:
11.00 uur: -
19:00 uur: S. Tol
Zondag 21-09-2014:
09:45 uur: S. Tol (Herenkoor)
11:30 uur: S. Tol
14:00 uur: P. Stomph; dopen Joshua Molenaar
18:30 uur: Jaap Tol
Maandag 22-09-2014:
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 23-09-2014:
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 24-09-2014:
19:00 uur: N. Mantje
Donderdag 25-09-2014:
19:00 uur: N. Mantje
Vrijdag 26-09-2014:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 27-09-2014:
Patroonsfeest Sint Vincentus a Paulo en feest kerkwijding
19:00 uur: A. Goedhart (Zangertjes van Volendam)
Intenties
Zaterdag 20 september:

19:00 uur: Aart Tol; Bruin Tol e.v. Huibje Steur en overl. families Tol en Steur; Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Crelis Bond e.v. Gaar Molenaar; Dolf Nueman e.v. Pietje Koning en overl. families Nueman en Koning; Grietje Tuijp e.v. Bruin Veerman en overl. familie Veerman en Tuijp; Henk Veerman (Does) e.v. Griet Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jaap Tol, Geertje Boelsz en zoon Klaas; Jan keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer; Jan Molenaar (Prop) e.v. Gré Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Kees van Houdt, Willem Sier, Kees Keizer, Ab Molenaar; Dick Brinkkemper; Klazina Veerman; Maartje Steur e.v. Gerrit Smit en overl. families Smit en Steur; Jan de Wit en Stijn Bootsman en Martin de Wit en overleden familie, Hein Veerman en Grietje Kwakman, Peter en Rob Veerman, Piet Gaar en Pietje Bet en ome Jan Kwakman (Motor); Pater Freek Veerman en pastoor Hoogervorst; voor een zieke; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Voor zegen over een bruidspaar.  
Zondag 21 september:
9:45 uur: Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark);  
11:30 uur: Cees de Boer e.v. Gaartje Zwarthoed; Hein Schokker e.v. Maartje Zwarthoed; Ivo Koning, vriend van Karin Bond; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman;  
Maandag 22 september:
19:00 uur: Aal Smit-Tol en Hein Smit; Bep Stevers en. Willem Binken, Marian Binken e.v. Piet Tol (Bolle), Els Binken e.v. Winfried Tol; Moeder van Rik en Bo; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Jan Hoekstra e.v. Neel Koning; Marian Binken e.v. Piet Tol (Bolle); Marie  de Boer en Piet Karregat; Piet Tol e.v. Annie Schilder; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Willem Koning e.v. Aris Tol;  
Dinsdag 23 september:
19:00 uur: Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer; Jan Runderkamp e.v. Gaar Mooijer, zoon Jan en overl. families; Klazina Tol en Henk Slotboom, Jaap Mossel e.v. Gaar Molenaar, Brecht Rikkers; Paul van den Hogen e.v. Maartje Sier en overl. families Sier en van den Hogen;  
Woensdag 24 september:
19:00 uur: Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Berry Molenaar (Barn); Clasina Tol en Henk Slotboom, Christina Molenaar en Jan Tol en overl. familie; Corrie Mol e.v. Thijs Bond en overl. familes Bond en Mol,  Evert Smit e.v. Brigit Bond en voor Yvo Koning, vriend van Karin Bond; Hein Karregat e.v. Maartje Steur en overl. families Karregat en Steur; Jan van Vlaanderen e.v. Gaar Kwakman; Koes Plat (Duks) en Afie van Vlaanderen; Maart Kroon e.v. Harmen Sul en overl. families Kroon en Sul; Maartje Steur; Peter Sombroek (Cas); Thames Tol, Grietje Bond en Jan en Gaar Tol; Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok); Voor een jarige;
Donderdag 25 september:
19:00 uur: Huibje Zwarthoed en Antje tuijp; Jan Schilder, Marie Keizer en dochter Gerda; Klaas Kwakman e.v. Aaf Karregat.  
Vrijdag 26 september:
19:00 uur: An Buijs en Jan van Scherpenseel; Jaap Steur e.v. Gré Steur, Siem Steur en Annie Jonk, Jaap Steur en Neel Bond; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl.kinderen.  Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Willem Mooijer, Grietje Schilder, ov. kinderen en kleinkinderen; Wim Sier e.v. Suze Deckwitz.  

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 20-09-2014:
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 21-09-2014:
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 23-09-2014:
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 25-09-2014:
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 27-09-2014:
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 28-09-2014:
09:30 uur: W & C-viering Cees de Wit

 

GEDOOPT:

Milan Tol, Spaanse Rijer 2
Vajèn de Vries, Sint Jozefstraat 19
Jill Plat, G.A, Brederodestraat 155

 

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:

Piet Veerman en Caroline Sondag

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Cor Schilder en Neeltje Tol; Frits van Busschbach, echtgenoot van Marga Hendriks; Huibje Bond (Duim), weduwe van Klaas Zwarthoed; Kees Tol, weduwnaar van Maartje Plat; Pater Henny Post; Aal Tol, echtgenote van Jaap Steur; Hille Buisman, echtgenote van Evert Tuijp; Wim Jonk, echtgenoot van Eva Sombroek; Aagie Veerman, weduwe van Evert Veerman (Poppekast); Job Kwakman (Ballap), echtgenoot van Jannetje Tol; Jaap Veerman (Thiele), weduwnaar van Jannetje Tol

 

LITURGISCHE AGENDA:

19-09-2014: Januarius
20-09-2014: Andreas Kim Taegon en Paulus Hasang en gezellen; 19:00: Vincentiuskerk; 25e zondag door het jaar (Vredeszondag) geen zang; 19:00: Mariakerk; 25e zondag door het jaar (Vredeszondag); geen zang
21-09-2014: Apostel Matteüs; 09:00: Mariakerk; 25e zondag door het jaar (Vredeszondag); geen zang; 11:00: Mariakerk, geen zang; 09:45: Vincentiuskerk 25e zondag door het jaar (Vredeszondag) Hoogmis, herenkoor zingt; 11:30: Vincentiuskerk geen zang; 14:00: Vincentiuskerk dopen: Joshua Molenaar; 18:30: Vincentiuskerk Rozenkransgebed: Jaap Tol
23-09-2014: Pater Pio
25-09-2914: Cleophas en Gerulfus
26-09-2014: Cosmas en Damianus
27-09-2014: Vincentius a Paulo; patroon van de parochie en viering kerkwijding; 19:00: Vincentiuskerk; 26e zondag door het jaar (Patroonsfeest Sint Vincentius a Paulo en feest kerkwijding); Zangertjes van Volendam; 19:00: Mariakerk; 26e zondag door het jaar; geen zang
28-09-2014: 09:00: Mariakerk; 26e zondag door het jaar; 11:00: Mariakerk; geen zang; 12:00: Mariakerk; dopen Maud Bond; 09:45: Vincentiuskerk 26e zondag door het jaar (Patroonsfeest en feest kerkwijding) Hoogmis, dames- en herenkoor zingt; 11:30: Vincentiuskerk (Patroonsfeest en feest kerkwijding); Forever Young zingt); 18:30: Vincentiuskerk Rozenkransgebed: Jan van Westen
29-09-2014: Aartsengelen Michaël, Rafaël en Gabriël
30-09-2014: Hiëronymus

     

REGIOPAROCHIES:

20 en 21-09-2014
Edam:
za 19:00 uur; viering: voorganger: P. Piets/zondag 10:00 uur; viering: voorganger P. Piets
Monnickendam: za 19:00 uur; viering: voorganger: H. Bak/zondag 10:00 uur; viering: voorganger: H. Bak
Zaandam: za 19:00 uur; voorganger: A. Goedhart/zondag 10:00 uur; geen viering;
Ilpendam: zondag 10:00 uur: N. Mantje

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl