Weer in Volendam

NIVO POLL

De gemeente Waterland laat onderzoeken of ze zelfstandig kunnen blijven? Zo niet, bent u er voor dat Waterland fuseert met de gemeente Edam-Volendam/Zeevang?
  • 33.68% JA 64 stemmen
     
  • 6.32% Geen mening 12 stemmen
     
  • 60.00% NEE 114 stemmen
     
De gemeente Waterland laat onderzoeken of ze zelfstandig kunnen blijven? Zo niet, bent u er voor dat Waterland fuseert met de gemeente Edam-Volendam/Zeevang?

Kerkberichten

MARIAKERK

Zaterdag 25-10-2014:
19:00 uur: N  Mantje
Zondag 26-10-2014:
09:00 uur: N  Mantje geen zang
11:00 uur: N  Mantje
12:00 uur: dopen Joe Jonk
13:00 uur: dopen Jay Plat
18:30 uur: Rozenkransgebed Marian de Boer
Maandag 27-10-2014:
19:00 uur: S  Tol
Woensdag 29-10-2014:
09:00 uur: P  Stomph
19:00 uur: P  Stomph
Vrijdag 31-10-2014:
09:00 uur: P  Stomph
19:00 uur: S  Tol; viering Hoogfeest Allerheiligen
Zaterdag 01-11-2014:
Allerzielenviering
19:00 uur: P  Stomph
INTENTIES
Zaterdag 25 oktober:

19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Jans Keizer e.v. Jan Veerman; Kees Veerman en Woltje Tol; Teun Tol e.v. Aal Braan en overleden familie Tol en Braan; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok e.v. Jan Keizer, Lia Stroek e.v. Patrick Schilder, Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Gerrit Molenaar en Aaltje Bond en pater Crelis Molenaar; Willem Buijs en Truus Tol; Dick en Martin Schilder (Post) e.v. en zoon van Griet Schilder - Smit en overleden familie Schilder en Smit; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz.
Zondag 26 oktober:
09:00 uur: Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Aal Guijt en Klaas Tol; Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Pater Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Klaas Schilder (Katimok).
11:00 uur: Hille Steur e.v. KLaas Kwakman.
Maandag 27 oktober:
19:00 uur: Nel Jonk e.v. Jan Smit; Joke Keizer e.v. Johan Buijs; Klaas Buijs en Trijntje Veerman en overleden familie Buijs en Veerman; Pater Piet Tuijp; Geertje Molenaar en Evert Tuijp en overleden kinderen.
Woensdag 29 oktober:
09:00 uur: Dick Bond.
19:00 uur: Hein Schokker en Antje Bond en zoon Jan; Sijmen Bond en Antje Bond - Veerman en zoon Ton Bond; Jaap Plat e.v. Gaar de Boer; Afra Plat e.v. Johan Runderkamp; Ton Zwarthoed e.v. Antje Plat; Jannig Schilder e.v. Jaap Schokker; Kees Buijs zoon van Jac Buijs en Alie de Boer; Jan Schilder (Witte) e.v. Griet Tol; Klaas Tol en Trijn Plat; Hein Schilder en Aagje Klouwer; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Vrijdag 31 oktober:
09:00 uur: Voor een zekere intentie.
19:00 uur: viering Hoogfeest Allerheiligen, Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; René BOnd e.v. Ellie Veerman; Kees Veerman en Hille Steur; Huibje Veerman e.v. Kees Bond.

 

VINCENTIUSKERK

Zaterdag 25-10-2014:
11 00 uur: -  
19:00 uur: P  Stomph mmv Zangertjes van Volendam
Zondag 26-10-2014:
09:45 uur: P  Stomph; viering 50 jarig bestaan SKOV
11:30 uur: P  Stomph
15:30 uur: Concert VOK
18:30 uur: Rozenkransgebed verplaatst naar Mariakerk
Maandag 27-10-2014:
19:00 uur: P  Stomph
Dinsdag 28-10-2014:
19:00 uur: P  Stomph
20:00 uur: orgelconcert
Woensdag 29-10-2014:
19:00 uur: S  Tol
Donderdag 30-10-2014:
19:00 uur: P  Piets
Vrijdag 31-10-2014:
19:00 uur: P  Stomph
Zaterdag 01-11-2014:
19:00 uur: N  Mantje; Hoogfeest Allerheiligen     
INTENTIES
Zaterdag 25 oktober:

19:00 uur: Adrianus Baijens en Gaartje de Boer, Alie Kemper e.v. Kees Baijens, Ab Visser e.v. Diny Bijens, Gerie Visser en Albert Smit; Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Huijbje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie)en overl. families Sier en Koning; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer; Kees en Alie Bank en overl. familie Bank-Sinkeldam; Kees Keizer e.v. Neel Mol,  Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje .Mol;  Klaas Schilder (Kakes) e.v. Aafje Steur, Tom Schilder (Kakes), Nico Schilder (Kakes)  e.v. Margaret de Boer; Klazina Veerman;  Maartje Mooijer (Puul); Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.;
Zondag 26 oktober:
9:45 uur: Gré Keijzer en overl. familie; Hein Veerman (Bel) en Anna Jonk, Klaas Veerman e.v. Afra Zwarthoed en Tom Kwakman; Jan Molenaar en Griet Plat en Hein; Maart Steur e.v. Kees Bont; Nico Vlak en Klaas Schilder, echtgenoot en vriend van Marie Jonk en overl. families Vlak, Schilder en Jonk; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning,, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Uit dankbaarheid bij een 44-jarig Huwelijk; Wim Koning en Maartje Tol (Dark);
11:30 uur: Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Henk Steur en Geertje Tol; Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes en overl.kinderen; Jan de Lange, Hilletje Steur en voor zegen over hun gezin; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt en Frans Rijnen e.v. iet Grimberg;  
Maandag 27 oktober:
19:00 uur: Dirk Tol e.v. Griet Jonk, Evert Jonk en Aaf Kwakman; Evert Plat (Tase) en overl. familie; Jan Bond e.v. Gina de Boer, Kees de Boer e.v. Huibje Jonk; Jan Hoekstra e.v. Neel Koning; Jan Steur en Geertje Bond, Jaap Steur en Neeltje Molenaar, Jan Steur (Kroes) e.v. Janet Kwakman, Divera Kil e.v. Jan Steur, Klazien Schilder e.v.Hein Steur, Piet Karregat e.v. Truus Pelk, Bruin Steur e.v. Betje Steur, Joop Koning e.v. Gaar Steur, Kees Kil en Trijntje Veerman, en Hil Steur; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs;
Dinsdag 28 oktober:
19:00 uur: Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer; Kees Moormann e.v. Aris de Boer en Aafje de Boer (Pet); Kees Tol (parre) echtgenoot van Corrie Tol-Jongert;
Woensdag 29 oktober:  
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Berry Molenaar (Barn); Dirk Buijs e.v. Gaartje Smit en overl. families Buijs en Smit; Jan Tol en Lina Karels; Maartje Mooijer (Puul); Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok).;
Donderdag 30 oktober:
19:00 uur: Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Riek Kwakman e.v. Klaas Jonk.
Vrijdag 31 oktober:
19:00 uur: Gerrie Mühren e.v. Grietje Mooijer, Jan Mühren en Grietje Tuijp, Jan Mooijer en Maartje Buijs; Jaap en Dick Hansen; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Wim Sier e.v. Suze Deckwitz.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 25-10-2014:
09:00 uur: P  Stomph
Zondag 26-10-2014:
09:30 uur: B  de Bock
Dinsdag 29-10-2014:
09:00 uur: B  de Bock
Donderdag 30-10-2014:
19:00 uur: S  Tol
Zaterdag 01-11-2014:
09:00 uur: P  Stomph; Hoogfeest Allerheiligen
Zondag 02-11-2014:
09:30 uur: B  de Bock; Allerzielen

 

GEDOOPT:

Luuk Helmich, Boeijer 73
Sophia en Michael Jongebloet, Goudmosstraat 3 Purmerend
Mason Klein, Ooster Ven 4

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Dik Tol (Mart), weduwnaar van Maart Schilder; Trien Duinmaijer, weduwe van Jan Stoop; Dick Zwartoed, echtgenoot van Griet Keijzer; Leendert Eerdhuijzen, echtgenoot van Marie Schweinsbergen; Henk Tol (van Aart) echtgenoot van Geertje van Vlaanderen; Kees Plat.

 

LITURGISCHE AGENDA:

22-10-2014: Paus Johannes Paulus II, 20 00 Kofschip in de Ark olv Karin en Monique Vormsel 1
23-10-2014: 20 00 St  Petrusschool C in de Ark olv Loes Vormsel 1
25-10-2014: Maria op zaterdag, 19 00 Mariakerk;geen zang; 19 00 Vincentiuskerk, De Zangertjes van Volendam
26-10-2014: 30e zondag door het jaar (einde zomertijd), 09 00 Mariakerk; geen zang; 11 00 Mariakerk; 12:00 Mariakerk, dopen Joe Jonk; 13:00 Mariakerk, dopen Jay Plat; 18:30 Mariakerk, rozenkransgebed; 09 45 Vincentiuskerk; herenkoor zingt 50 jarig bestaan SKOV; 11 30 Vincentiuskerk; geen zang; 15:30 Vincentiuskerk; concert Volendams Operakoor; 18 30 Rozenkransgebed verplaatst van Vincentiuskerk naar Mariakerk    
28-10-2014: Apostelen Simon en Judas, 20 00 Vincentiuskerk: Orgelconcert mmv Gustaaf A  Schulz; 20 00 Blokwhere in de Ark olv Karin en Monique Vormsel 1
31-10-2014: 19 00 Mariakerk; viering Hoogfeest Allerheiligen
01-11-2014: Hoogfeest Allerheiligen, 19 00 Mariakerk; Allerzielenviering; parochiekoor zingt; 19 00 Vincentiuskerk; viering Allerheiligen; geen zang
02-11-2014: Allerzielen, 09 00 Mariakerk; 11 00 Mariakerk; geen zang; 12:00 Mariakerk, dopen Joep Bond; 13:00 Mariakerk, dopen Jace Lautenschutz; 09 45 Vincentiuskerk; herenkoor zingt; 11 30 Vincentiuskerk; geen zang; 13:30 Vincentiuskerk, dopen Sam Sier en Linde Keijzer; 14:30 Vincentiuskerk, dopen Lieke van der Struik; 18 00 Vincentiuskerk; Allerzielenviering met aansluitend zegening van de graven op het kerhof mmv Herenkoor    

     

REGIOPAROCHIES:

25 en 26-10-2014
Edam:
za 19:00 uur; viering: voorganger: P Piets/zondag 10:00 uur; viering: voorganger P  Piets;
Monnickendam: za 19:00 uur; viering: voorganger: S  Tol/zondag 10:00 uur; viering: voorganger: S  Tol;
Zaandam: za 19:00 uur; voorganger: A  Goedhart/zondag 10:00 uur; A  Goedhart;
Ilpendam: zondag 10:00 uur: H  Bak

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl