't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 7 december; Ambrosius
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: T.Z. Tesfay
Vrijdag 9 dec.: Juan Diego Cuauhlataozin
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Zaterdag 10 december (Collecte voor de bisschoppelijke Advenstactie); 3e zondag van de Advent (Gaudete)
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 11 december (Collecte voor de bisschoppelijke Advenstactie); 3e zondag van de Advent (Gaudete)
09:30 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph
Maandag 12 december; 3e week Advent; Maagd Maria van Guadalupe
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Woensdag 14 dec.: Johannes van het Kruis
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: T. Z. Tesfay/A. Goos
Vrijdag 16 december
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Zaterdag 17 december
19:00 uur: P. Piets/A. Goos; Forever Young
Zondag 18 december; 4e zondag Advent
09:30 uur: De H. Mis om half tien op deze zondagmorgen vervalt
11:00 uur: P. Stomph/A. Goos
18:00 uur: Rozenkransgebed: Marjan de Boer
Maandag 19 december; 4e week Advent
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Woensdag 21 december
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
15:00 uur: S. Tol/P. Stomph; ziekenviering mmv parochiekoor
19:00 uur: ……/A. Goos
MISINTENTIES
Woensdag 7 december
09:00 uur: Dick Bont; Woltje Honkoop-Molenaar weduwe van Jan Peter Honkoop eerder van Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Albert Bien en Elisabeth Schilder, dochter Gré en zoon Jaap; Dick Kwakman en Grietje Bont, Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees; Dick Plat, Jan Schokker en Grietje Schilder en overleden kinderen; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Jopie van Leeuwen en Kees van Houdt; Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld ev Griet Bond, Siem Schilder ev Elisabeth Bond; Truus Hoogland en Jan Greuter.
Vrijdag 9 december
09:00 uur: Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 10 december
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Dick en Martin Schilder (Post) echtgenoot en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden fam. Schilder en Smit; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jannig Kras ev Cees Sier; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Trien Buisman e.v. Dick Sier.
Zondag 11 december
09:30 uur: Pastoor van der Hulst; Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen.
11:00 uur: Ab Klouwer (Mappes).
Maandag 12 december
19:00 uur: Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden fam. Buijs en Snoek; Maartje Karregat ev Jan Schilder (Vik).
Woensdag 14 december
09:00 uur: Dick Bont; Dirk Tol ev Aaf Kroon en overleden familie Tol en Kroon; Jan Tuijp en Geertje Buijs; Pater Crelis Molenaar; voor de overleden fam. Tuijp en Steur.
19:00 uur: Hein Smit ev Jannetje Smit-Schilder; Hille Steur ev Klaas Kwakman; Jaap Tol (Pulebap) en Gaar Schokker; Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol; Kees Mol en Gaartje Smit.
Vrijdag 16 december
09:00 uur: Kees van den Hogen en overl. families van den Hogen en Steur; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 17 december
19:00 uur: Zang door Forever Young. Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Agatha Stroek ev Kees Tol, Thoom Molenaar ev Marie Schilder; Gerda Keizer ev Jaap Bont,; Jan Zwarthoed (Bed) ev Tini Visser; Jannig Kras ev Cees Sier; Kees Rossenaar ev Trijn Kwakman; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Trien Buisman e.v. Dick Sier; voor de overleden familie Tol en de Boer.
Zondag 18 december
09:30 uur: Huwelijk Marco Sombroek en Alyssa Sier; Pastoor van der Hulst.
Maandag 19 december
19:00 uur: Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie) en Nelly Molenaar ev Kees Veerman; Jacob Jonk ev Elisabeth Veerman en overleden fam. Veerman; Kees Smit ev Aaltje Koning, Albert Smit ev Elly Mens en Gery Visser en overleden fam Smit en Koning; Maartje Karregat ev Jan Schilder (Vik); Niek Buijs en Gaar van Dijk, Nel Buijs ev Kees Bont; Pater Piet Tuijp, Evert Tuijp en Geertje Molenaar en overleden kinderen, Gerlinde Tuijp ev Peter Smit.
Woensdag 21 december
09:00 uur: Dick Bont.
15:00 uur: Ziekenviering met Parochiekoor. Dick Bont, Kees Schilder ev Aaf Smit; Dirk Schilder ev Aaf Plat; Ina Mooijer ev Kees Koning, Gaar en Kees Mooijer; Piet Kras ev Gaar Smit en Piet Smit; Piet Veerman (Does) ev Ant Tol, Jan Veerman (Kaak).
19:00 uur: Cor Schilder ev Afra Koning, Aaltje Bond en Henk Koning, Freek Schilder en Neeltje Veerman, Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond; Nel Jonk (Hamburg) ev Jan Smit; Theo Sterk ev Jolanda Sterk-de Boer, Cees de Boer en Jannetje de Boer-Tuip en Frits Sterk.

SINT VINCENTIUSKERK
Woensdag 7 december; Ambrosius
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 8 december; Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis Maria
19:00 uur: T.Z. Tesfay/A.Goos
Vrijdag 9 dec.: Juan Diego Cuauhlataozin
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 10 december (Collecte voor de bisschoppelijke Advenstactie); 3e zondag van de Advent(Gaudete)
19:00 uur: P. Klos/A. Goos
Zondag 11 december (Collecte voor de bisschoppelijke Advenstactie); 3e zondag van de Advent(Gaudete)
09:45 uur: S. Tol/A. Goos; herenkoor
11:30 uur: S. Tol/A. Goos
18:00 uur: rozenkransgebed: Kees de Bok
Maandag 12 december; Maagd Maria Guadalupe
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 13 december
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Woensdag 14 dec.: Johannes van het Kruis
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 15 december
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Vrijdag 16 december
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 17 december
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 18 december; 4e zondag Advent
09:45 uur: P. Piets; herenkoor
11:30 uur: P. Piets
18:00 uur: Rozenkransgebed verplaatst naar Mariakerk i.v.m. kerstconcert
Maandag 19 december; 4e week Advent
18:30 uur: P. Stomph; boeteviering als voorbereiding op het kerstfeest
19:00 uur: P. Stomph.
Dinsdag 20 december
19:00 uur: P. Stomph/ A.Goos
Woensdag 21 december
19:00 uur: P. Stomph
MISINTENTIES
Woensdag 7 december
19:00 uur: Aal Veerman; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Gaar Tol e.v. Sjaak Tol; Henk Bouwman en Truus Mooijer en overl. families; Jan de Boer en Aaltje de Boer-Buijs, Kees en Huib de Boer; Jan Schilder e.v. Nel Schokker en overl. families Schilder en Schokker; Jan Veerman (Schutter) e.v. Antje Plat; Kees de Boer en Huib de Boer; Klaas Mooijer e.v. Grietje Keijzer; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska. Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp; Willem Snoek e.v. Griet Tuijp.
Donderdag 8 december
19:00 uur: André Groot; Joep Plat (Duks) e.v. Grietje Kwakman.
Vrijdag 9 december
19:00 uur: Gaar Tol e.v. Sjaak Tol en overl. familie; Hein Veerman en Ant Runderkamp en Gaar Runderkamp; Jan Tol e.v. Aaltje Tol-Kroon; Kees van den Hogen en overl. families van den Hogen en Steur; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld, met name Asia Bibi; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 10 december
19:00 uur: Aaltje Karregat e.v. Jaap Veerman (Post); Albert Visser, Antje Kwakman en kinderen; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Klepper e.v. Agie Kroon; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Jaap Schilder, Aafje Zwarthoed en overl. kinderen; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Jan Schilder, Marie Keizer en dochter Gerda; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 11 december
3e week van de Advent; Herenkoor
09:45 uur: Christina Molenaar, Jan Tol en overl. kinderen en schoonzoons; Cor Kwakman en Neel Tol; Klaas Mooijer e.v. Grietje Keijzer; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maart Steur e.v. Kees Bont; Pater Nico Konings, Pater Jaap Kroon, Pater Jaap Mühren; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Gaar Molenaar-Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma Molenaar; Grietje Schilder en Froek Zwarthoed; Henk Tol (van Aart) e.v. Geertje van Vlaanderen; Jan Deen en Stieneke Schokker.
Maandag 12 december
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overl familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overl. familie; Bruin en Kees Schilder en overl. fam. Schilder en Runderkamp; Crelis Bond e.v. Gaar Bond-Molenaar; Dick Schokker, Nel Mastenbroek en kleinzoon Dick; Gré Koning e.v. Freek Tol; Gré Koning e.v. Freek Tol; Grietje Karhof e.v. Jan van Vlaanderen (Eppie); Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder; Jaap Tol (Schoen) e.v. Nel Tuijp, Evert Tuijp en Neeltje Koning, Saskia Tol, Johan Kwakman, Jannetje en Aaf Koning; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Jan Zwarthoed e.v. Alida Tol; Johan Buijs e.v. Gré Schilder; Kees Plat (Swing) e.v. Grietje Schilder; Pater Piet Tuijp, Pater Piet Molenaar, Maartje Molenaar, Duur Tuijp, Lijst Keuken, Kees Kok e.v. Gaar Schilder; Tot rust van de ziel van Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Willem Jonk en Pietje Koning, Antje en Klaas Jonk en schoonzoons Nico Vlak en Klaas Schilder.
Dinsdag 13 december
19:00 uur: voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 14 december
19:00 uur: Aaf Kroon en overl. familie; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Berry Molenaar (Barn); Cas Buijs e.v. Gaartje Smit en overl. families Buijs en Smit; Crelis Schilder en Jansje Mol en overl. families Schilder en Mol; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overl. familieleden; Joop Tol (Lurik) en Jans Koning; Klaasie Buijs e.v. Frits Schutte; Klazina Schilder e.v. Hein Steur, Hille Steur en overl. families Steur en Schilder; Trijn Plat (Dibbes) en Thomas Veerman.
Donderdag 15 december
19:00 uur: Gaar Smit e.v. Kees Schilder; Jan Plugboer en Hille Plat.
Vrijdag 16 december
19:00 uur: Bertha Tol-Schoon en Kees Tol (Pinda) en overl. familie; Grietje Tuijp e.v. Bruining Veerman en overl. families Veerman en Tuijp; Jan Smit e.v. Grietje Zwarthoed; Jan Zwarthoed e.v. Gaar Tol; Kees Steur e.v. Aal Molenaar en overl. families Steur en Molenaar; Klaas Tol (Babbet), Maartje Zwarthoed, Aaltje Wijngaards en zoon Piet Tol; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld, met name Asia Bibi; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 17 december
19:00 uur: Aaltje Karregat e.v. Jaap Veerman (Post); Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Dick de Boer e.v. Antje Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Kroon (Snert) e.v. Aal Tol en voor Aart Tol (van Aart); Jan Keijzer en Maartje Tuijp en Gerda Tuijp; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jan Schilder, Eefje Jonk en overl. kinderen; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Piet Schilder, Griet Mooijer en zoons Jack en Henk Schilder; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 18 december
09:45 uur: Herenkoor. Cor Kwakman en Neel Tol; J. Schilder e.v. Hillle Veerman en overl. families Schilder en Veerman; Jan Keizer (Cris) en Riekie Heesters; Kees Plat, Trijntje Tol en uit dankbaarheid; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Jan Deen en Stieneke Schokker; Klein Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp en overl. families Zwarthoed en Runderkamp.
Maandag 19 december
19:00 uur: Berry Jonk; Geesje Schokker en Klaas Koning, Klaas Keuken ev Alie Koning, Griet Molenaar ev Jan Koning; Gré Koning e.v. Freek Tol; Jan Bond e.v. Gina de Boer, Kees de Boer e.v. Huibje Jonk; Lena Verhoeven en Jan Veerman; Maart Butter (Pek) e.v. Kees Butter en Hille Bond (Pek); Tot rust van de ziel van Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Trijntje Tuijp, Thoom Smit en zoon Jan.
Dinsdag 20 december
19:00 uur: Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 21 december
19:00 uur: Aal Veerman; Adrianus Molenaar en Catharina Soek; Dickie Zoetebier e.v. Jan Plat; Dik Tuijp e.v. Griet Molenaar en overleden families Tuijp en Molenaar; Jan Tol en Lina Karels; Klaas Mooijer e.v. Grietje Keijzer; Klaas Tol (Boei) e.v. Nel Tuijp; Pauw de Boer e.v. Geertje Veerman.

SINT NICOLAASHOF
Donderdag 8 december; Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis Maagd Maria
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 10 december; O.L.V. Loreto
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 11 december (Collecte voor de bisschoppelijke Advenstactie); 3e zondag van de Advent (Gaudete)
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 13 december
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 15 december
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 17 december
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 18 december; 4e zondag Advent
09:30 uur: F. Deen
Dinsdag 20 december
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 22 december
19:00 uur: S. Tol

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
10/11 december; 17/18 december
Edam:
Zat. 10 dec., 3e zondag Advent (Gaudete), 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 11 dec., 3e zondag Advent (Gaudete), 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zat. 17 dec., 4e zondag Advent, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 18 dec., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Monnickendam:
Zat. 10 dec., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 11 dec., 10:00 uur: H. Bak
Zat. 17 dec., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 18 dec., 10:00 uur: H. Janssen
Ilpendam:
Zon. 11 dec., 10:00 uur: G. Weijers
Zon. 18 dec., 10:00 uur: H. Bak

DOPEN:
10-12: Elai Ubels, Reigerstraat 48, 14:00 uur Vincentiuskerk: P. Stomph
11-12: Tess Koning, Blauwe Slenk 6, 12:00 uur Mariakerk: P. Stomph
11-12: Emily Smit, Nieuwedieplaan 4, 12:00 uur Mariakerk: P. Stomph
11-12: Lara Tol, Ooster Ven 28, 13:00 uur Mariakerk: P. Stomph
11-12: Jayden Runderkamp, G.A. Brederodestraat 29, 13:00 uur Sint Vincentiuskerk: Ant. Goos
11-12: Julie Keizer, Franekerlaan 19, 14:00 uur Vincentiuskerk: Ant. Goos
18-12: Sil Keizer, Robbezand 8, 12:00 uur Mariakerk: P. Stomph
18-12: Jan Kwakman, Schoener 53, 12:00 uur Mariakerk: P. Stomph
18-12: Tomas Bouwmeester, Volgervennenplein 13, 13:00 uur Mariakerk: P. Stomph
18-12: Senn Tuijp, Frans Halsstraat 26, 14:00 uur Mariakerk: P. Stomph
18-12: Mike Tuip, Wieringenlaan 52, 16:00 uur Mariakerk: P. Stomph
18-12: Tess Tuip, Wieringenlaan 52, 16:00 uur Mariakerk: P. Stomph

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Jans Tol (Sikkes), weduwe van Cor Veerman (Claus); Jannig Zwarthoed, echtgenote van Jan Bootsman; Pater Jaap Zwarthoed; Kees Rietkerk, echtgenoot van Anneke de Boer; Pater Kees Buisman; Ben Mol; Jannig Veerman (van Zet) weduwe van Evert Molenaar (van de Loos); Stieneke Bond, weduwe van Jan Steur; Grietje Jonk, weduwe van Klaas Plat.

AGENDA DECEMBER 2016
2e week Advent.
Woensdag 7 december: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Ambrosius. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 8 december: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis Maagd Maria. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 9 december: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Juan Diego Cuauhlatoatzin. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 10 december: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Onze Lieve Vrouw van Loreto. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur n.v.t., 3e zondag van de Advent (Gaudete). Bisschoppelijk Adventsactie; collecte in de vieringen wordt gedeeld met de bisschoppelijke Adventsactie (B-collecte). Mariakerk 19:00 uur H. Mis, geen zang. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis, geen zang.
Zondag 11 december: Mariakerk 09:30 uur Hoogmis; geen zang. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Paus Damasus I. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; zang herenkoor. Mariakerk 11:00 H. Mis, geen zang. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis, geen zang. Mariakerk 13:30 uur Viering Geloof en Licht (achterzaal). Sint Vincentiuskerk 18:00 uur Rozenkransgebed.
3e week Advent.
Maandag 12 december: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Maagd Maria van Guadalupe. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. De Ark 20:00 uur Vormsel 2 voor gastouders de Springplank o.l.v. Symfa. De Ark 20:00 uur Vormsel 2 voor gastouders de Spinmolen o.l.v. Ria. Sint Vincentiuskerk 20:00 uur Pastorie, lectorenvergadering m.m.v. Kapelaan Jim Schilder.
Dinsdag 13 december: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. De Ark 20:00 uur Vormsel 2 voor gastouders de Zuidwester o.l.v. Truus.
Woensdag 14 december: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Johannes van het Kruis, kerkleraar. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 15 december: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 20:00 uur Pastorie, liturgie-overleg.
Vrijdag 16 december: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Kapelaan Piets terug van vakantie. Vincentiuskerk 19:00 u. H. Mis.
Zaterdag 17 december: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur n.v.t. 4e zondag van de Advent. Mariakerk 19:00 uur H. Mis, zang Forever Young. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis, geen zang.
Zondag 18 december: Mariakerk 09:30 uur. De H. Mis om half tien op deze zondagmorgen vervalt. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis, geen zang. Mariakerk 18:00 uur Rozenkransgebed. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur Populair Kerstconcert Culturele Raad.
4e week Advent.
Maandag 19 december: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 18:30 uur Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 20 december: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Woensdag 21 december: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Mariakerk 15:00 uur Ziekenviering m.m.v. Parochiekoor. Mariakerk 19:00 u. H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 22 december: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 23 december: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Johannes van Kenty. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 24 december: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur n.v.t.


Nieuw-Volendam in beeld

Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties