Weer in Volendam

NIVO POLL

Na de aanpassing van de zebrapaden zijn er 5 VOP's in onze gemeente weggehaald. Vindt u dat deze weer terug moeten komen o.a. in de Broekgouwstraat?
  • 59.66% JA 284 stemmen
     
  • 10.29% Geen mening 49 stemmen
     
  • 30.04% NEE 143 stemmen
     
Na de aanpassing van de zebrapaden zijn er 5 VOP's in onze gemeente weggehaald. Vindt u dat deze weer terug moeten komen o.a. in de Broekgouwstraat?

Kerkberichten

MARIAKERK

Zaterdag 06-09-2014
19:00 uur: N. van Westen
Zondag 07-09-2014  
09:00 uur: N. van Westen (geen zang)
11:00 uur: N. van Westen
Maandag 08-09-2014
19:00 uur: N. Mantje
Woensdag 10-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Stomph
Vrijdag 12-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag 13-09-2014
19:00 uur: N. Mantje (Kruisverheffing)
INTENTIES
Zaterdag 6 september:

19:00 uur: Claus Veerman en Alida Pooijer en overleden kinderen; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Kees Smit e.v. Aaltje Koning; Albert Smit e.v. Elly Mens en Gery Visser en overleden familie Smit en Koning; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Sjaak Aben e.v. Alice Aben-Tuijp en overleden familie en voor Jac. Derks; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Zondag 7 september:
09:00 uur: Henk Veerman (Kies) en overleden familie; Hille Sombroek en overleden familie; Henk Tuijp en Geertje Kwakman; Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pater Wim Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen;
Kees Kroon (van Issen)  en zoon Berry Kroon en dochter Josi en Patricia Hoenkamp-Kroon; Bart Bond e.v. Gaar Kes; Cor Kes en Aafje Schokker en voor een bijzondere intentie; Aal Guijt en KLaas Tol; Gaartje de Boer en Henk Tol en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Dick Plat; Klaas Schilder (Katimok).
11:00 uur: Voor de parochie.
Maandag 8 september:
19:00 uur: Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden familie Buijs en Snoek; Jeannet Veerman en voor Jan Veerman e.v. Geertje Molenaar en voor Ab Molenaar e.v. Geertje Smit.
Woensdag 10 september:
09:00 uur: Dick Bond; Dirk Tol e.v. Aaf Kroon en overleden familie Tol en Kroon.
19:00 uur: Gaar Schokker en Jaap Tol (Pulebap); Jannetje de Boer-Tuijp en Cees de Boer; Jannetje Tuijp en Jaap van Bokkie; Frits Sterk e.v. An Tol.
Vrijdag 12 september:
09:00 uur: Maartje Veerman en Thomas Schilder en Ap Veerman; Hein Schilder en Aagje Klouwer; Jan Schilder e.v. Griet Tol; Kees Beers e.v. Afra Schilder.
19:00 uur: Klaas Keuken e.v. Alie Koning.

 

VINCENTIUSKERK

Zaterdag 06-09-2014
14.00 uur: Armeens huwelijk Marco Tuiteman en Cindy Breider
19:00 uur: N. Mantje
Zondag 07-09-2014
09:45 uur: N. Mantje (Herenkoor zingt niet)
11:30 uur: N. Mantje
18:30 uur: Rozenkransgebed Jan van Westen
Maandag 08-09-2014
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 09-09-2014
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 10-09-2014
19:00 uur: N. Mantje
Donderdag 11-09-2014
19:00 uur: N. Mantje
Vrijdag 12-09-2014:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 13-09-2014
11:00 uur: P. Stomph huwelijk Remi Moederzoon en Tamara Zwarthoed
19:00 uur: P. Stomph (Kruisverheffing)
INTENTIES
Zaterdag 6 september:

19:00 uur: Cees, Sterretje en Inge Kwakman, kinderen Jan en Ingrid Kwakman, broertje en zusje van Nico, Janine en Jan, Ome Nico Kwakman (Ballap), Hein Keizer en Grietje Veerman, Nel Veerman (Dekker),  Mgr. Cornelis Veerman, Cornelis de Groot en Geertje Meij,  Kees Keizer, Johan David, Rolindo Vilar, Jannig Keizer en Hein Veerman,  Geertje Tol en Jan Kwakman; Dick de Boer e.v. Antje Tol; Fré Veerman (van Gees) en Rie Hartog; Hein Kes e.v. Gaar Kes-Kwakman; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Lautenschütz en overl. familie; Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jan Kwakman (Motor) en pietje Gaar en pietje Bet; Jaap Veerman (Huug); Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer (Bakker) en overl. familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Maartje Mooijer (Puul); Stineke Schokker e.v. Jan Deen en overl. families Schokker en Deen; Thames Molenaar; Thames Sier (Frik) e.v. Grietje Lautenschütz; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.  
Zondag 7 september:
9:45 uur: Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Hille de Boer, Cees Sier e.v. Annie Steur, Zr. Maria Steur; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Jan Tol e.v. Trijn Koning; Kees Bootsman e.v. Trijntje Smit en overl. families Bootsman en Smit; Kees Plat en Trijntje Tol; Lau Schuijt echtgenoot van Ria Hansen; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; voor herstel van een zieke en overleden familie; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Jan de Lange en Hilletje Steur; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat.
Maandag 8 september:
19:00 uur: Chris Schilder, Frederik Schilder en Neeltje Veerman, Sjoerd Hoekstra en Aal Tol; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen,  Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Jan Mol en Woldje Kwakman; Klaas Kwakman e.v. Aaf Karregat; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 9 september:
19:00 uur: Bep Wulterkens e.v. Freek Bont; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer.
Woensdag 10 september:
19:00 uur: Aaf Guijt e.v. Thoom Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Albertus Hendricus (Bart) Koning; Berry Molenaar (Barn); Christien Bootsman, dochter van Bart en Nel Bootsman, Jaap Smit e.v. Hille Smit, Kees en Huib Koning; Jaap Molenaar e.v. Nel Bootsman; Jan Kwakman en Geertje Tol, Nico Kwakman en Trijn Kwakman; Nicole Smit en Klaas Schilder e.v. Grietje Smit; Willem Jonk, Pietje Koning en overl. kinderen Antje en Klaas Jonk,  schoonzoons Nico Vlak en Klaas Schilder.
Donderdag 11 september:
19:00 uur: Ans Schilder (Kakes) e.v. Wolt Mooijer; Hein Schilder, Grietje Jonk en dochter Hille; Paul van den Hogen e.v. Maartje Sier en overl. families Sier en van den Hogen.
Vrijdag 12 september:
19:00 uur: Ab Mooyer e.v. Ant Kras; Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Dirk Mossel, Geertje Jonk en dochter Maartje, Jan Tol, Elizabeth Veerman en overl. fam. Tol; Griet Tuijp e.v. Evert Prins; Harry Hartog e.v. Neeltje Tuijp; Jaap Tuijp, Maartje Veerman en zoon Ap; Hille Tol e.v. Hein Veerman; Jaap Veerman (Huug) en Gaartje Kwakman, pietje Bet en Jan Kwakman (Motor); Jan Stootman e.v. Geertje Tol en overl. familie; Lijst Molenaar e.v. Jan Tol en overl. families Tol en Molenaar; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Willem Mooijer, Grietje Schilder, ov. kinderen en kleinkinderen.
Zaterdag 13 september:
11:00 uur: Huwelijk Remi Moederzoon en Tamara Zwarthoed.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 06-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 07-09-2014
09:30 uur: S. Tol
Dinsdag 09-09-2014
16:00 uur: B. de Bock
Donderdag  11-09-2014
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 13-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 14-09-2014
09:30 uur: B. de Bock (Kruisverheffing)

 

GEDOOPT:

Luca Karhof, Zuiderhaaks 14
Isa Koning, Nieuwedieplaan 11
Jamie van Rijn, Reigerstraat 54

 

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:

Marco Tuiteman en Cindy Breider
Remi Moederzoon en Tamara Zwarthoed

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Cor Schilder en Neeltje Tol; Jaap Buisman, weduwnaar van Aaltje de Boer (Pet); Lynn Veerman; Gerda Smit (Gaartje van Koppie), echtgenote van Wim Boelsz; Neeltje Koning, weduwe van Evert Tuijp; Cornelia Alida (Corry) Nibbering; Klaas Schilder (Katimok); Frits van Busschbach, echtgenoot van Marga Hendriks; Huibje Bond (Duim), weduwe van Klaas Zwarthoed; Kees Tol, weduwnaar van Maartje Plat; Pater Henny Post; Aal Tol, echtgenote van Jaap Steur; Hille Buisman, echtgenote van Evert Tuijp.

 

LITURGISCHE AGENDA:

03-09-2014: Paus Gregorius de Grote.
05-09-2014: Eerste vrijdag van de maand; uitstelling Mariakerk vervalt.
06-09-2014: Vincentiuskerk 14:00 Armeens huwelijk Marco Tuiteman en Cindy Breider; 19:00 23e zondag door het jaar.
07-09-2014: 23e zondag door het jaar; Mariakerk 09:00 uur: Hoogmis niet gezongen. Vincentiuskerk 09:45 uur: Hoogmis niet gezongen; Vincentiuskerk 18:30 uur Rozenkransgebed Jan van Westen.
08-09-2014: Feest Geboorte Maria.
12-09-2014: Heilige naam van Maria.
13-09-2014: Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.
13-09-2014: 11:00 Vincentiuskerk: huwelijk Remi Moederzoon en Tamara Zwarthoed; 19:00    Vincentiuskerk; Feest van Kruisverheffing (geen zang); 19:00 Mariakerk; Feest van Kruisverheffing (geen zang).
14-09-2014: 09:00 Mariakerk (parochiekoor zingt); 11:00 Mariakerk (geen zang); 12:00 Mariakerk dopen: Milan Tol; 09:45 Sint Vincentiuskerk Hoogmis; herenkoor zingt; 11:30 Vincentiuskerk (geen zang); 13:00 Vincentiuskerk dopen: Vajèn de Vries; 15:00 Vincentiuskerk uitstelling van het Allerheiligste: Kees de Bok; 18:30Sint Vincentiuskerk lof: P. Stomph.

     

REGIOPAROCHIES:

06 en 07-09-2014
Edam:
za. 19:00 uur; viering: voorganger: P. Piets/zondag 10:00 uur; viering: voorganger B. Dijkman.
Monnickendam: za. 19:00 uur; viering: voorganger: H. Bak/zondag 10:00 uur; viering: voorganger: H. Bak.
Zaandam: za. 19:00 uur; voorganger: A. Goedhart/zondag 10:00 uur; viering: voorganger A. Goedhart/Van Voorst.
Ilpendam: zondag 10:00 uur: P. Piets.

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl