Weer in Volendam

NIVO POLL

Bent u het met de gemeente eens, dat er voorlopig geen nieuwbouw aan het DBC en volstaat met een dependancein de oude Blokwhereschool?
  • 60.41% JA 325 stemmen
     
  • 11.34% Geen mening 61 stemmen
     
  • 28.25% NEE 152 stemmen
     
Bent u het met de gemeente eens, dat er voorlopig geen nieuwbouw aan het DBC en volstaat met een dependancein de oude Blokwhereschool?

Kerkberichten

MARIAKERK

Vrijdag 06-03-2015
09:00 uur: P. Piets
10:00 uur: Uitstelling Allerheiligste tot 18:45 uur
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag 07-03-2015
19:00 uur: P. Piets 3e zondag Veertigdagentijd
Zondag 08-03-2015;
3e zondag Veertigdagentijd

09:00 uur: P. Piets
11:00 uur: P. Piets
12:00 uur: Dopen Evy Klouwer
13:00 uur: Dopen Jane Molenaar
Maandag 09-03-2015
23:00 uur: N. Mantje
Woensdag 11-03-2015
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets  
Vrijdag 13-03-2015
09:00 uur: P. Piets
10:00 uur: Uitstelling Allerheiligste tot 18:45 uur
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag 14-03-2015
19:00 uur: N. van Westen 4e zondag Veertigdagentijd (Laetare); Zangertjes van Volendam)
Zondag 15-03-2015;
4e zondag Veertigdagentijd (Laetare)
09:00 uur: N. van Westen.
11:00 uur: N. van Westen.
13:00 uur: dopen Robin Koning
INTENTIES
Zaterdag 7 maart:

19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Claus Veerman en Alida Pooijer en overleden kinderen; Cornelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie); Nelly Molenaar e.v. Kees Veerman; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Jaap en Wolt Sier; Jan Zwarthoed e.v. Willie Sier; Gerrit en Grietje Schilder en overleden kinderen en familie.
Zondag 8 maart:
09:00 uur: Pater Wim Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Piet Sombroek e.v. Marga Snoek; Aal Guijt en Klaas Tol.
Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nellie Tol e.v. Peter Tol; Henk en Jaap Veerman en overleden ouders.
11:00 uur: Voor een zekere intentie.
14:00 uur: Gods Pareltjes.
Maandag 9 maart:
19:00 uur: Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden familie Buijs en Snoek; Thames Koning en Lijst Smit; Kees Koning e.v. Elly Segaar; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; Cornelis Schilder e.v. Elisabeth Kwakman; Jaap Zwarthoed en Grietje Zwarthoed-Hansen.
Woensdag  11 maart:
09:00 uur: Dick Bond.
19:00 uur: Gaar Schokker en Jaap Tol (Pullebap); Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Kees Mol en Gaartje Smit; Siem Steur ( Puleka ) e.v. Bets Mol; Cees Buijs, Antje Snoek en zoon Kees en schoonzoon Gerrit.
Vrijdag 13 maart
09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif).

 

VINCENTIUSKERK

Vrijdag 06-03-2015:
19:00 uur: P. Stomph; 50-jarig huwelijk Fam Jonk-Mossel.
Zaterdag 07-03-2015:
11:00 uur: n.v.t.
19:00 uur: N. Mantje; 3e zondag Veertigdagentijd.
Zondag 08-03-2015
3e zondag Veertigdagentijd

09:45 uur: N. Mantje (Herenkoor)
11:30 uur: N. Mantje
13:00 uur: Dopen Mike Groot
14:00 uur: Dopen Jayden Haring    
18.00 uur: 3e Vastenmeditatie H. Bak
Maandag 09-03-2015
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 10-03-2015
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 11-03-2015
19:00 uur: N. Mantje
Donderdag 12-03-2015
19:00 uur: P. Stomph
Vrijdag 13-03-2015:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 14-03-2015:
11:00 uur: n.v.t.
19:00 uur: P. Stomph; 4e zondag Veertigdagentijd (Laetare).
Zondag 15-03-2015
3e zondag Veertigdagentijd

09:45 uur: P. Stomph (Herenkoor)
11:30 uur: P. Stomph
18.00 uur: 4e Vastenmeditatie T.Z. Tesfay
INTENTIES
Zaterdag 7 maart:

19:00 uur: Bidden we op voorspraak van de heilige Jozef dat vaders rechtschapen zijn en hun kinderen bevestigen en bemoedigen op hun weg door het leven; laat ons bidden. Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Jozef mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; laat ons bidden. Bidden we voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen; laat ons bidden.
Adrianus Baijens en Gaartje de Boer,  Alie Kemper e.v. Kees Baijens,  Ab Visser e.v. Diny Baijens, Gerie Visser en Albert Smit; Clazina Tol en Henk Slotboom en overl. familie; Dolf Nueman e.v. Pietje Koning en overl. families Nueman en Koning; Fré Veerman (van Gees) en Rie Hartog; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Lautenschütz en overl. familie; Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jan Bond e.v. Adriana Bond; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jannetje Bond en Jan Tol (Dollie); Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer  (Bakker) en overl. familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Stieneke Schokker e.v. Jan Deen en overl. familie Deen en familie Schokker; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Uit dankbaarheid aan de H. Antonius en voor herstel van een zieke; Woltje Steur en Kees Bond (Duim).
Zondag 8 maart:
9:45 uur: Cor Kwakman e.v. Neel Tol; Jan Veerman en Gaartje Smit; Kees Plat en Trijntje Tol; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning,, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Uit dankbaarheid; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Jaap Veerman e.v. Neeltje Tol en overl. families Veerman en Tol; Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis,  Cees de Boer (Corn) en Cisca Keizer; Kees en Bruin Schilder e.v. Antje Runderkamp en overl. familie.
Maandag 9 maart:
19:00 uur: Bidden we op voorspraak van de heilige Jozef dat vaders rechtschapen zijn en hun kinderen bevestigen en bemoedigen op hun weg door het leven; laat ons bidden. Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Jozef mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; laat ons bidden. Bidden we voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen; laat ons bidden.
Agie en Evert Veerman en Jack Veerman e.v. Christina Tol; Bruin Pulebap e.v. Trijn Kriel en zoon Jan; Gré Keijzer en overl. familie; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Koes Plat (Duks) en Afie van Vlaanderen; Sijmen Zwarthoed e.v. Agnes Tol; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 10 maart:
19:00 uur: Bidden we op voorspraak van de heilige Jozef dat vaders rechtschapen zijn en hun kinderen bevestigen en bemoedigen op hun weg door het leven; laat ons bidden. Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Jozef mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; laat ons bidden. Bidden we voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen; laat ons bidden.
Kees Everaars en Aal Koning (Stuut); Piet Sombroek e.v. Marga Snoek en overl. familie; Voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 11 maart:
19:00 uur: Bidden we op voorspraak van de heilige Jozef dat vaders rechtschapen zijn en hun kinderen bevestigen en bemoedigen op hun weg door het leven; laat ons bidden. Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Jozef mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; laat ons bidden. Bidden we voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen; laat ons bidden.
Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Bert Krijnen e.v. Aaf Schilder en Maartje Steur en Klaas Schilder; Bob de Jong e.v. To Kwakman; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René.
Donderdag 12 maart:
19:00 uur: Bidden we op voorspraak van de heilige Jozef dat vaders rechtschapen zijn en hun kinderen bevestigen en bemoedigen op hun weg door het leven; laat ons bidden. Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Jozef mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; laat ons bidden. Bidden we voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen; laat ons bidden.
Vrijdag 13 maart:
19:00 uur: Bidden we op voorspraak van de heilige Jozef dat vaders rechtschapen zijn en hun kinderen bevestigen en bemoedigen op hun weg door het leven; laat ons bidden. Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Jozef mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; laat ons bidden. Bidden we voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen; laat ons bidden.
Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer,  Klaas Tol en Gees Tol en overl. families; Bruin Tol, Neeltje Veerman en zoon Kees; Jaap Veerman (Huug) en Gaartje Kwakman, pietje Bet en Jan Kwakman (Motor); Kees Moormann e.v. Aris de Boer en voor Aafje de Boer (Pet); Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen, Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor Asia Bibi die ter dood veroordeeld is voor haar geloof in Christus, dat zij vrij mag komen en met haar gezin in vrijheid mag leven.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 07-03-2015
9:00 uur: P. Stomph
Zondag 08-03-2015
3e zondag Veertigdagentijd

09:30 uur: S. Tol
Dinsdag 10-03-2015
16:00 uur: B. de Bock met medewerking van het Meeuwenkoor
Donderdag 12-03-2015
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 14-03-2015
9:00 uur: P. Stomph
Zondag 15-03-2015
4e zondag Veertigdagentijd (Laetare)

09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 17-03-2015
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 19-03-2015
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 21-03-2015
9:00 uur: P. Stomph

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Jan Molenaar (de Ridder), echtgenoot van Aal Steur (2015-02-04); Ant Veerman (2015-02-06); Jan Veerman (Toren), echtgenoot van Lidie Mooijer (2015-02-06); Jaap Tol, echtgenoot van Gré Bloem (2015-02-08); Maartje Butter, echtgenote van Arie de Ruiter (2015-02-09); Evert Van Velden, echtgenoot van Lia Jonk (2015-02-10); Dick Kwakman, echtgenoot van Jannetje Veerman (2015-02-11); Jintje Schokker (Boei), weduwnaar van Aal Buijs (2015-02-11); Aaf Bond (2015-02-17); Willem Snoek, echtgenoot van Griet Tuijp (2015-02-18); Theodora Hogeboom, weduwe van Henk Kras (2015-02-21); Griet Koning (Stuut), weduwe van Niek Sombroek (2015-02-22); Wim Maurer, echtgenoot van Elly Sier (2015-02-24).

 

REGIOPAROCHIES:

0703/0803; 1403/1503; 2103/2203-2015
Edam:

Za. 7 maart, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 8 maart, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Za. 14 maart, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 15 maart, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Za. 21 maart, 19:00 uur: N. Mantje
Zon. 22 maart, 10:00 uur: N. Mantje
Monnickendam:
Za. 7 maart, 19:00 uur: P. Stomph
Zon. 8 maart, 10:00 uur: P. Stomph
Za. 14 maart, 19:00 uur: H. Bak
Zon. 15 maart, 10:00 uur: H. Bak
Za. 21 maart, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 22 maart, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zaandam:
Za. 7 maart, 19:00 uur: ?
Zon. 8 maart, 10:00 uur: Mgr. J. Hendriks
Za. 14 maart, 19:00 uur: ?
Zon. 15 maart, 10:00 uur: P. Klos
Za. 21 maart, 19:00 uur: ?
Zon. 22 maart, 10:00 uur: H. Versteeg
Ilpendam:
Zon. 8 maart, 10:00 uur: F. Geels
Zon. 15 maart, 10:00 uur: N. Mantje
Zon. 22 maart, 10:00 uur: H. Bak

 

AGENDA:

04-03: Casimir
06-03: 1e vrijdag van de maandag. Mariakerk; Uitstelling Allerheiligste.
Als iemand dorst heeft, hij kome naar Mij. (Joh. 7:37)
Ik weet wat er in je hart leeft – Ik ken je eenzaamheid en je pijn – de afwijzingen, oordelen, vernederingen. Voordat jij er was, droeg Ik ze. Ik droeg alles voor jou, zodat jij zou kunnen delen in Mijn kracht en overwinning. In het bijzonder ken ik je nood aan liefde- hoe tracht je ernaar bemind en gekoesterd te worden. Dorst je naar Liefde? Als iemand dorst heeft, hij kome naar Mij. (Joh. 7:37)
Wees welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament vrijdags van half 10 tot 18.45 uur in de Mariakerk. In stilte bij Hem zitten, bidden. Wees welkom!
20.00 uur: Restaurant Van den Hogen: afsluitingsavond gastouders H. Vormsel
07-03: Perpetua en Felicitas
07-03: Verkoop kaarten Stille Omgang; adressen Familie Tol (Boei) Burg. Van Baarstraat 67 en Frans Bayens, Narcissenstraat 24. Mariakerk; 19:00 3e zondag Veertigdagentijd; geen zang. Sint Vincentiuskerk; 19:00 3e zondag Veertigdagentijd; geen zang.
08-03: Mariakerk; 3e zondag Veertigdagentijd, 09:00 Hoogmis, 11:00 laatste mis; 12:00     uur: dopen Evy Klouwer; 13:00 uur: dopen Jane Molenaar. Vincentiuskerk; 3e zondag Veertigdagentijd 09:45 Hoogmis (Herenkoor; mis Trinitatis Cuijpers), 11:30 laatste mis; 13:00 uur: dopen Mike Groot, 14:00 uur: dopen Jayden Haring, 18:00 3e Vastenmeditatie: H. Bak.
09-03: Francisca Romana, kloosterling; Johannes de Deo.
11-03: Quartertemperdag.
13-03: Mariakerk; Uitstelling Allerheiligste.
De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. (Dt. 6:13)
Ik breng je Mijn Licht om je duisternis en je twijfel te verdrijven. Ik kom met mijn kracht om jou en je lasten te dragen; met Mijn genade om je hart te raken en je leven volledig te veranderen; en Ik geef je Mijn vrede  om je ziel tot bedaren te brengen. Wees welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament vrijdags van half 10 tot 18.45 in de Mariakerk. In stilte bij Hem zitten, bidden. Wees welkom!
14-03: Mariakerk; 19:00 4e zondag Veertigdagentijd (Laetare); Zangertjes van Volendam. Vincentiuskerk; 19:00 4e zondag Veertigdagentijd (Laetare); geen zang.
15-03: Mariakerk; 4e zondag Veertigdagentijd (Laetare), 09:00 Hoogmis, 11:00 laatste mis; 13:00 uur: dopen Robin Koning. Vincentiuskerk; 4e zondag Veertigdagentijd (Laetare), 09:45 Hoogmis (Herenkoor; mis Secunda–van ‘t Kruis); 11:30 laatste mis, 18:00 4e Vastenmeditatie: T.Z. Tesfay.
16-03: 20:00 Pastorie Vincentiuskerk; bijbelclub.
17-03: Patricius, bisschop
18-03: Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar. Mirakel van het H. Sacrament Amsterdam.
19-03: Hoogfeest Sint Jozef, bruidegom Maria.
20-03: Mariakerk; Uitstelling Allerheiligste.
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop…… (Op.3:29)
Het is waar. Ik sta aan de deur van je hart, dag en nacht. Zelfs wanneer je niet luistert, zelfs wanneer je eraan twijfelt of Ik het ben, Ik ben er. Ik sta te wachten op het geringste teken, of zelfs de stilste gefluisterde uitnodiging, waardoor Ik mag binnenkomen. Wees welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament vrijdags van half 10 tot 18.45 uur in de Mariakerk. In stilte bij Hem zitten, bidden. Wees welkom!
21-03: Mariakerk; 15:00 dopen Sam de Wit. Vincentiuskerk; 23:45 Stille Omgang. Thema: ”Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor het onverwachte”. Na afloop vertrekken de bussen naar Amsterdam.
21-03: Mariakerk; 19:00 5e zondag Veertigdagentijd; geen zang. Vincentiuskerk; 19:00 5e zondag Veertigdagentijd; geen zang.
22-03: Mariakerk; 5e zondag Veertigdagentijd (Laetare), 09:00 Hoogmis, 11:00 laatste mis. Vincentiuskerk; 5e zondag Veertigdagentijd (Laetare), 09:45 Hoogmis (Herenkoor; mis Solemnis Heinze), 11:30 laatste mis; 18:00 5e Vastenmeditatie: Cees de Wit.
23-03: Bisschop Turibius de Mogrovejo
24-03: 20:00 Vincentiuskerk; orgelconcert
25-03: Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).    
27-03: Mariakerk; Uitstelling Allerheiligste.
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ik ook u liefgehad. (Joh. 15:9)
Ik ken je door en door. Ik weet alles van je. Zelfs de haren op je hoofd heb ik geteld. Niets in je leven is onbelangrijk voor Mij. Ik heb je gevolgd door de jaren heen, en ik heb je altijd liefgehad, ook wanneer je op de dool was. Ik weet wat je nodig hebt en wat je bezwaart. En ja, Ik ken al je zonden. Maar ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb.
Wees welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament vrijdags van half 10 tot 18.45 in de Mariakerk. In stilte bij Hem zitten, bidden. Wees welkom!

 

Overzicht vieringen Eerste Heilige Communie:

Sint Vincentiuskerk:
12 april: 08:00 uur: Sint Jozefschool
12 april: 09:45 uur: ’t Kofschip
19 april: 08:00 uur Sint Petrusschool klas 4B (Juf Loes)
19 april: 09:45 uur: Sint Petrusschool klas 4A (Meester Kees-Jan & Juf Ingrid)
Mariakerk:
12 april: 08:00 uur: De  Springplank
12 april: 09:30 uur: J.F. Kennedyschool
19 april: 08:00 uur: De Blokwhere  
19 april: 09:30 uur: De Spinmolen
26 april: 08:00 uur: Sint Nicolaasschool  
26 april: 09:30 uur: De Zuidwester  
17 mei: 09:00 uur: Sint Vincentiusschool
 

Mededelingen uit de Parochie HH. Maria en Vincentius

*    U bent van harte welkom bij de aanbidding van het Heilig Sacrament vrijdags in de Mariakerk van half tien tot kwart voor zeven. In stilte bij Hem zitten, bidden. Wees welkom!
*    De actie kerkbalans heeft tot nu toe # 77.355,-  opgebracht. Wanneer u onze parochie wilt steunen, doe dan aan de actie mee en vul een machtiging in.    
*    Uw bijdrage voor de Vastenaktie 2015 is dit jaar voor de missie van onze eigen Volendammer Pater Klaas Schilder (Madoet). Klaas werkt in Kongo in Afrika. De bussen staan achter in de kerk.  
*    Vrijdagavond vieren we tijdens de avondmis het gouden huwelijk van Jaap Jonk en Aal Mossel van de Jupiterlaan 17.
*    Zaterdag 7 maart is de verkoop van kaarten voor de Stille Omgang op zaterdagavond 21 maart a.s. Kaarten zijn verkrijgbaar op de volgende adressen: Fam. Tol (Boei), Burg. Van Baarstraat 67 en Frans Bayens, Narcissenstraat 24.

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl