't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 28 september; Wenceslaus; Laurentius Ruiz en gez.
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 30 september: Hiëronymus
09:00 uur: P. Piets
Zaterdag 1 okober.: Teresia van het kind Jezus
19:00 uur: H. Versteeg
Zondag 2 oktober: 27e zondag door het jaar; Wereldmissiedag kinderen
09:30 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph
Maandag 3 okt.: 27e week door het jaar
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 5 oktober:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 7 oktober: Maagd Maria van de Rozenkrans
09:00 uur: P. Piets
Zaterdag 8 oktober; viering patroonsfeest Mariakerk, Maagd Maria, Sterre der Zee
19:00 uur: P. Piets; Het Nieuwe koor
Zondag 9 oktober; 28e zondag door het jaar; viering patroonsfeest Mariakerk, Maagd Maria, Sterre der Zee
09:30 uur: P. Piets; parochiekoor
11:00 uur: P. Piets
Maandag 10 oktober: 28e week; Maagd Maria, Sterre der Zee
19:00 uur: S. Tol
MISINTENTIES
Woensdag 28 september
09:00 uur: Dick Bont; Klaas Mühren ev Eef Steur, Henk Mühren en Grietje Plat.
19:00 uur: Gerie Jonk ev Wim Veerman; Jan Veerman ev Geertje Molenaar en voor Jeannet Veerman, Jan Molenaar en Griet Tol, Ab Molenaar ev Geertje Smit, Job Molenaar, Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond; Trijn Plat ev Jack Plugboer; Truus Hoogland en Jan Greuter.
Vrijdag 30 september
09:00 uur: Aaf Schilder en overleden familieleden; Jan Veerman ev Geertje Molenaar voor der verjaardag; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 1 oktober
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Gerda Keizer ev Jaap Bont,; Jannig Kras ev Cees Sier; Klaas en Job Keizer, Sijmen Keizer en Neeltje Kwakman, Cor Jonk en Grietje Does; Neel Plat en overleden familie; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 2 oktober
09:30 uur: Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pastoor v.d. Hulst; Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen.
11:00 uur: Huibje Koning en Sijmen Schilder (Snert); Piet Veerman (Does) ev Ant Tol.
Maandag 3 oktober
19:00 uur: Aaltje Bond en Gerrit Molenaar en pater Crelis Molenaar; Cornelis Braan en Aaltje Schilder (Sas); Gaar Jonk (Hamburg) en Sjaak Molenaar; Jan Veerman ev Geertje Molenaar en voor Jeannet Veerman, Jan Molenaar en Griet Tol, Ab Molenaar ev Geertje Smit, Job Molenaar, Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Hein Koning en Duur Veerman en Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik); Piet Smit (Pit) ev Aagje Smit-Schokker; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman.
Woensdag 5 oktober
09:00 uur: Dick Bont; Woltje Honkoop-Molenaar weduwe van Jan Peter Honkoop eerder van Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Cees Sombroek ev Geertje Steur en voor Yvonne Veerman; Dick Veerman (Doede) en Trijntje Steur; Kees Plat en Huibje Tuip, Antje Plat, Cees Tol en Maartje Plat; Neeltje Bien en overleden familie; Sijmen Sier, Bernice Kajai en overleden familie.
Vrijdag 7 oktober
09:00 uur: Aaf Schilder en overleden familieleden; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 8 oktober
19:00 uur: Viering Patroonsfeest Mariakerk (Het Nieuwe Koor). Afra Veerman (Dekker ) ev Hans Duin; Alida Kwakman; Dirk Bond en Aafie Tol, Kees Schilder en Maartje Molenaar, Gerrit Koning ( Saar) ev Grietje Molenaar, Joost van Dijk ev Gré Bond; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Jannig Kras ev Cees Sier; Kees de Boer ( puk ) wed van Jansje Tuijp; Maartje Kras en familie Kras-Buys; Marie Sier ev Kees Tol; Neeltje Kes en overleden familie; Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 9 oktober
09:30 uur: Viering Patroonsfeest Mariakerk (Parochiekoor). Alida Kwakman; Kees Jonk ev Tiny Schilder, Jaap Schilder en Geertje de Boer, voor een zieke, Jaap Jonk en Neeltje Kwakman, Jannig Tol ev Jan Steur; Pastoor Van der Hulst.
Maandag 10 oktober
19:00 uur: Aal Jonk ev Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Bruin Heynis ev Nel Schilder en overleden familie; Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden fam. Buijs en Snoek; Laura Hoekstra dochter van Thaam en Gaar Hoekstra; Maart Veerman-de Boer en overleden familie de Boer.
Woensdag 12 oktober
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Annie Veerman-Jonk en echtgenoot Hans Veerman; Cor Schilder ev Afra Koning, Aaltje Bond en Henk Koning, Freek Schilder en Neeltje Veerman; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Jopie van Leeuwen en Kees van Houdt; Kees Mol en Gaartje Smit; Kees Sier (Waffel) e.v. Neel Guijt en overl. familie Sier en Guijt; Nel Tol ev Peter Tol, Henk Tol (Foe), Geertje de Boer en dochter Marietje; Piet Veerman (Does) ev Ant Tol.

SINT VINCENTIUSKERK
Woensdag 28 september; Wenceslaus; Laurentius Ruiz en gez.
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 29 september: Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 30 september: Hiëronymus
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 1 oktober: Teresia van het kind Jezus
19:00 uur: P. Piets; Zangertjes van Volendam; 50-jarig huwelijk van Jan Kroon en Trijn Koning, De Cooghstraat 20
Zondag 2 okt.: 27e zondag door het jaar
09:45 uur: P. Piets; herenkoor; 50 jarig huwelijk van Henk Tol & Betje Zwarthoed, Haven 48
11:30 uur: P. Piets
15:00 uur: Uitstelling: Kees de Bok
18:00 uur: Lof: P. Stomph
Maandag 3 oktober:
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 4 oktober; Franciscus van Assisi
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 5 oktober:
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 6 oktober:
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 7 oktober: Maagd Maria van de Rozenkrans
19:00 uur: A. Goedhart
Zaterdag 8 oktober:
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 9 oktober; 
09:45 uur: P. Stomph; 50 jarig huwelijk van Jan Bond en Maartje Tol, Pampus 7
11:30 uur: P. Stomph;
18:00 uur: rozenkransgebed: Jaap Tol
Maandag 10 oktober; 28e week; Maagd Maria, Sterre der Zee
19:00 uur: P. Stomph;
Dinsdag 11 oktober: Paus Johannes XXIII
19:00 uur: P. Stomp
Woensdag 12 oktober
19:00 uur: P. Stomph
MISINTENTIES
Woensdag 28 september
19:00 uur: Aal Molenaar e.v. Klaas Veerman; Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Bruin Schilder e.v. Griet Zwarthoed en overl. families Schilder en Zwarthoed; Corrie Mol e.v. Thijs Bond en overl. families Mol en Bond, Evert Smit e.v. Brigit Bond en Ivo Koning, vriend van Karin Bond; Dickie Zoetebier e.v. Jan Plat; Dik Tuijp e.v. Griet Molenaar en overleden families Tuijp en Molenaar; Jaap Tol e.v. Gré Tol - Bloem; Jan van Vlaanderen e.v. Gaartje Kwakman; Jan Veerman (Bun) e.v. Nel Jonk en overl. familie; Klazina Schilder e.v. Hein Steur, Hille Steur en overl. families Steur en Schilder; Koes Plat (Duks) en Afie van Vlaanderen; Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok).
Donderdag 29 september
19:00 uur: Afra Koning, Jannig Tuyp, Sijmen Veerman, Frans van Bokkie.
Vrijdag 30 september
19:00 uur: Ab Mooijer en Antje Kras; Gaar Tol e.v. Sjaak Tol en overl. familie; Hein Schilder, Grietje Jonk en dochters Griet en Hille; Hille Koning-de Boer en Job Gerardus Koning; Johan Buijs e.v. Gré Schilder; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Ria de Lange-Zaal e.v. Nico de Lange; Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 1 oktober
(Zangertjes van Volendam)
19:00 uur: Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Jan Kroon en Trijn Koning. int.: Kees Koning en Aaf Steur en kleinzoon Klaas Koning, Jan Kroon en Aal Mooijer, Nel Kroon en Jan Schokker, Jan Klouwer e.v. Trijn Kroon, Anne Jonk e.v. Siem Kroon, Jaap Klepper e.v. Aagt Kroon en overl. familie; Ans Schilder (Kakes) e,v. Wolt Mooijer, Jaap Mooijer en Aaltje de Boer, en overl. familie Schilder (Kakes); Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jack van Pooy e.v. Gaar Bont; Jan Keijzer e.v. Catharina Schokker en overleden familieleden; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jan Koning, Marie Molenaar en hun dochters Clara en Gré, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het Vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer (Bakker) en overl. familie. Jaap Lautenschütz en overl. familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Schilder (Kakes, Aafie Schlder-Steur,(Bommie), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder e.v. Margareth de Boer; Klazina Veerman; Maartje Plat, Cor Zwarthoed (Toetjes) en zoon Jan; Peter Veerman en Willem Visscher, Grietje Buys en Piet Visscher; Thames Molenaar; Theo Mens en Corrie Hoogland, Adrie Mens e.v. Mirjam van Boven, Albert Smit e.v. Ellie mens; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thoom Schilder e.v. Nel Veerman; Thoom Steur en Gaar Zwarthoed en overl. familieleden.
Zondag 2 oktober
09:45 uur: Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Henk Tol en Betje Zwarthoed. Intenties: Siem Tol en Nellie Portangen, kinderen en warme en koude kant. Willem Zwarthoed, Aal Koning, kinderen en warme en koude kant, Piet Kwakman (Pap) en Jannig Molenaar; Alie Sombroek e.v. Gerard Ros; Divera Maria Veerman e.v. Herman Wulterkens; Freek Schokker en Annie de Boer, Hille de Boer, Kees Sier e.v. Annie Steur, Zuster Maria Steur, Gerard Reurs e.v. Hanny de Boer; Gerrit Zwarthoed e.v. Jannig Bootsman; Harmen Silven en Geertje Kroon, Jan Sier en Nel Silven, Piet Bont en Jannig Silven, Lou Silven e.v. Ans Zwarthoed en Aaf Silven; Jan Koning en overl. families Koning en Tuijp; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Kees Bootsman e.v. Trijn Smit; Lau Schuijt; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Maart Steur e.v. Kees Bont; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. Iet (iet) Grimberg; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Cees de Boer e.v. Gaartje Zwarthoed, Hein Schokker e.v. Maartje Zwarthoed; Gaar Molenaar-Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma Molenaar; Jan de Lange en Hilletje Steur; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat; Uit dankbaarheid aan de H. Maria van Lourdes.
Maandag 3 oktober
19:00 uur: Crelis Bond e.v. Gaar Bond-Molenaar; Ed Sier e.v. Angelique Veerman; Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Jan en Marie Koning-Visscher, Albert en Griet Koning, Albert Klouwer e.v. Gerda Koning; Jan Kluessien e.v. Hillie Jonk; Jan Zwarthoed e.v. Alida Tol; Marga Molenaar e.v. Edwin de Wit; Pater Piet Tuijp, Pater Piet Molenaar, Maartje Molenaar, Duur Tuijp, Lijst Keuken, Kees Kok e.v. Gaar Schilder; Piet Kroon e.v. Jannetje Koning; Tot rust van de ziel van Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 4 oktober
19:00 uur: Aaf Karregat en Dirk Bond; Gaar Bond e.v. Jack Kemper; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn; Woltje Jonk (Pé), Vader en Moeder Jonk (Pé) en Aal Jonk (Pé).
Woensdag 5 oktober
19:00 uur: Andries Bootsman en Grietje de Boer; Berry Molenaar (Barn); Henk Bouwman en Truus Mooijer en overl. families; Klaasie Schutte-Buijs e.v. Frits Schutte; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska. Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp; Willem Snoek e.v. Griet Tuijp.
Donderdag 6 oktober
19:00 uur: Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning; Lau Silven e.v. Ans Zwarthoed.
Vrijdag 7 oktober
19:00 uur: Aal Tol en Gerbrand Schilder en overl. families Tol en Schilder; Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overl familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overl. familie; Crelis Tuijp en Gretha Keijzer; Dirk Hansen en Jaap Hansen; Jaap Keizer e.v. Maartje Kras en dochter Eva; Neeltje Bien en overl. familie; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 8 oktober
19:00 uur: Aaf Schilder en Henk Schilder e.v. Jannig Tol; Ab Mooijer en Ant Mooijer-Kras; Antje Tuijp en Piet Karregat; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl.kinderen; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Cornelis Tuijp (Frans van Bokkie) e.v. Maartje Visser; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz; Henk Veerman (Does) e.v. Griet Veerman-Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Klepper e.v. Agie Kroon; Jaap Schilder, Aafje Zwarthoed en overl. kinderen; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Jan Zwarthoed (Tater) e.v. Al Veerman; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Marie Tuijp en Hein Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thoom Kwakman e.v. e.v. Nelly Smit en overleden families Kwakman en Smit.
Zondag 9 oktober
09:45 uur: Uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk; Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Jan Bond en Maartje Tol. Int. Overl. families Bond, Tol en Zwarthoed; Divera Maria Veerman e.v. Herman Wulterkens; Hein Keizer, Geertje Koning, de tantes Wies en Griet Keizer en verdere familie; Huib Rosielle e.v. Netty Korteweg en overl. familie; Kees Plat en Trijntje Tol; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Pater Nico Konings, Pater Jaap Kroon, Pater Jaap Mühren; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok); Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Jan Deen en Stieneke Schokker; Neel Steur; Robin Snoek, Afra Mooijer e.v. Monnie Snoek, Geertje Tol (Bet), Hein Tol (Bol), Japie Mooijer en overl. familie Snoek en familie Tol.
Maandag 10 oktober
19:00 uur: Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder; Tot rust van de ziel van Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 11 oktober
19:00 uur: Aal Schokker, Jaap Nuchteren en dochter Jolanda; Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; Jaap Bond e.v. Antje Schokker en zoon Jan; Jan Kes en Aafje Koning; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 12 oktober
19:00 uur: Aaf Kroon en overl. familie; Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Cor Spaan, e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Dick Schokker, Nel Mastenbroek en kleinzoon Dick; Jan Veerman (Kaak); Nico Klouwer e.v. Griet Kwakman (Kakes).

SINT NICOLAASHOF
Donderdag 29 september: Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 1 oktober: Teresia van het kind Jezus
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 2 okt.: 27e zondag door het jaar
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 4 oktober: Franciscus van Assisi
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 6 oktober:
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 8 oktober: Maria op zaterdag
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 9 okt.: 28e zondag door het jaar
09:30 uur: S. Tol
Dinsdag 11 okt.: Paus Johannes de XXIII
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 13 oktober: Paus Callistus I
19:00 uur: S. Tol

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
1 en 2 oktober; 8/9 oktober 2016
Edam:
Kapelaan Tesfay naar Ethiopië van 15 september t/m 24 oktober
Zat. 1 okt., 27e zondag door het jaar, 11:30 uur: P. Piets; Huwelijk van Sylvia Jonk en Harmen Tol; 18:45 uur: A. Tönis
Zon. 2 okt., 10:00 uur: J. Noë
Zat. 8 okt., 18:45 uur: H. Janssen
Zon. 9 okt., 10:00 uur: A. Tönis
Monnickendam:
Zat. 1 okt., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 2 okt., 10:00 uur: H. Bak
Zat. 8 okt., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 9 okt., 10:00 uur: H. Bak
Ilpendam:
Zon. 2 okt., 10:00 uur: o.l.v.p.
Zon. 9 okt., 10:00 uur: F. Geels

DOPEN::
02-10: Eliza Tuijp, Damcoogh 105, om 13:00 uur Mariakerk: P. Stomph
02-10: Carmen Bond, Irissenstraat 34, 13:00 uur Vincentiuskerk: P. Piets
02-10: Rob Nieuwold, Ooster Ven 27, om 14:00 uur Vincentiuskerk: P. Piets
09-10: Joe Joren, Mgr. C. Veermanlaan 47, om 12:00 uur Mariakerk: P. Piets
09-10: Ryleigh Turenhout, Jan van de Veldelaan 19, Heerhugowaard, om 13:00 uur Mariakerk: P. Stomph
09-10: Bradley Turenhout, Jan van de Veldelaan 19, Heerhugowaard, om 13:00 uur Mariakerk: P. Stomph
16-10: Koen Smit, Narcissenstraat 23, om 12:00 uur Vincentiuskerk: P. Stomph.
16-10: Lynn Zwarthoed, Breesem 4, om 13:00 uur Mariakerk: P. Piets
16-10: Fenna Bien, De Coogstraat 21, om 16:00 uur Vincentiuskerk: P. Stomph
23-10: Rob Tol, Wilgenlaan 3, om 13:00 uur Vincentiuskerk: P. Stomph

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
01-10: Om 11:00 uur Sint Nicolaaskerk, Edam, P. Piets: Sylvia Jonk en Harmen Tol.
22-10: Om 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Thomas Jonk en Patricia Runderkamp.
29-10: Om 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Marco Kwakman en Simone Brinkkemper.

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Jan Veerman (van Job) echtgenoot van Nel Keyzer; Mien Van den Hogen, weduwe van Lou Snoek; Kees Steur (Sap), echtgenoot van Aal Molenaar; Jan Veerman (Betje), weduwnaar van Lena Verhoeven; Klaas Veerman (Verolie), echtgenoot van Aagie Kwakman; Jaap Tol (Jabel),weduwnaar van Gaar Veerman (de Bok); Duvera Maria Bond (Duurtje Loen), weduwe van Herman van Scheppingen; Wil de Haas, levenspartner van Cor Zwarthoed, eerder weduwe van Co Ras.

LITURGISCHE AGENDA:
Woensdag 28 sept.: Mariakerk om 09:00 uur H. Mis. Wenceslaus Laurentius Ruiz en gezellen, Mariakerk om 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 29 sept.: Sint Nicolaashof om 19:00 uur H. Mis. Feest Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis. De Ark om 13:30 uur Cursus Grip en Glans olv Agaath.
Vrijdag 30 sept.: Mariakerk om 09:00 uur H. Mis. Hiëronymus. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 1 okt.: Sint Nicolaashof om 09:00 uur H. Mis. Teresia van het kind Jezus. Sint Vincentiuskerk om 11:00 uur n.v.t. Vincentiuskerk om 18:30 uur: Elke avond om half zeven (op zondag zes uur) wordt tijdens de rozenkransmaand in de Sint Vincentiuskerk het rozenhoedje gebeden, 27e zondag door het jaar. Wereldmissiedag kinderen.
Zaterdag 1 okt.: Mariakerk om 19:00 uur H. Mis, geen zang. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur Zangertjes van Volendam; 50-jarig huwelijk Jan Kroon en Trijn Koning, De Cooghstraat 20.
Zondag 2 okt.: Mariakerk om 09:30 uur H. Mis, geen zang. Sint Nicolaashof om 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk om 09:45 uur Hoogmis; herenkoor; 50 jarig huwelijk van Henk Tol & Betje Zwarthoed, Haven 48. Mariakerk om 11:00 uur H. Mis.Geen zang. Sint Vincentiuskerk om 11:30 uur H. Mis. geen zang. Sint Vincentiuskerk om 15:00 uur Uitstelling. Sint Vincentiuskerk om 18:00 uur: Lof. 27e week door het jaar.
Maandag 3 okt.: Mariakerk om 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis. De Ark om 20:00 uur Vormsel 1 voor de gastouders van de Sprinkplank o.l.v. Symfa.
Dinsdag 4 okt.: Sint Nicolaashof om 09:00 uur H. Mis. Franciscus van Assisi. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis. De Ark om 20:00 uur Vormsel 1 voor de gastouders van de St.Nicolaasschool o.l.v. Ria. De Ark om 20:00 uur Vormsel 1 voor de gastouders van de St. Petrusschool (A) o.l.v. Loes.
Woensdag 5 okt.: Mariakerk om 09:00 uur H. Mis. Mariakerk om 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 6 okt.: Sint Nicolaashof om 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 7 okt.: Mariakerk om 09:00 uur H. Mis. Maagd Maria van de Rozenkrans. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 8 okt.: Sint Nicolaashof om 09:00 uur H. Mis. Maria op zaterdag. Sint Vincentiuskerk om 11:00 uur n.v.t. 28e zondag door het jaar; viering patroonsfeest Mariakerk, Maagd Maria, Sterre der Zee.
Zaterdag 8 okt.: Mariakerk om 19:00 uur H. Mis met zang van het Nieuwe koor. Sint Vincentiuskerk om 19:00 uur H. Mis geen zang.
Zondag 9 okt. Mariakerk om 09:30 uur H. Mis met zang Parochiekoor. Nicolaashof om 09:30 uur H. Mis, geen zang. Sint Vincentiuskerk om 09:45 uur Hoogmis met zang van het herenkoor; 50 jarig huwelijk van Jan Bond en Maartje Tol, Pampus 7. Mariakerk om 11:00 uur H. Mis, geen zang. Sint Vincentiuskerk om 11:30 uur H. Mis, geen zang. Vincentiuskerk om 18:00 uur: Rozenkransgebed.

 


Nieuw-Volendam in beeld

Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties