't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 1 maart; Aswoensdag; geboden vasten- en onthoudingsdag (Askruisje)
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Vrijdag 3 maart; 1e vrijdag van de maand
09:00 uur: M Momot/A. Goos
Zaterdag 4 maart
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Zondag 5 maart; 1e zondag Veertigdagentijd (Vasten)
09:30 uur: E.J. van Teijlingen
11:00 uur: E.J. van Teijlingen; presentatieviering Eerste Heilige Communie.
Maandag 6 maart; 1e week Veertigdagentijd
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Woensdag 8 maart; Johannes de Deo; Quartertemperdag
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Vrijdag 10 maart
09:00 uur: E. J. van Teijlingen/A. Goos
Zaterdag 11 maart
19:00 uur: P. Stomph; Zangertjes van Volendam
Zondag 12 maart; 2e zondag Veertigdagentijd (Vasten)
09:30 uur: E. van Teijlingen; parochiekoor
11:00 uur: E. van Teijlingen
Maandag 13 maart; 2e week Veertigdagentijd
19:00 uur: S. Tol/A. Goos
Woensdag 15 maart
09:00 uur: P. Stomph/A. Goos
19:00 uur: T.Z. Tesfay/A. Goos
MISINTENTIES
Woensdag 1 maart
09:00 uur: Dick Bont; Maartje Karregat ev Jan Schilder (Vik); Woltje Honkoop-Molenaar weduwe van Jan Peter Honkoop eerder van Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Gré Kwakman (Motje) ev Jaap Zwarthoed (Kirrie); Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol , Klaas Tol en Trijn Plat, Nel Schilder, Aagje Klouwer en Hein Schilder; Jopie van Leeuwen en Kees van Houdt; Kees Molenaar en dochter Netty; Maartje Veerman, Thomas Schilder en Ab Veerman; Trijn Bond ev Jaap Karregat en overleden familie.
Vrijdag 3 maart
09:00 uur: Voor een zekere intentie.
Zaterdag 4 maart
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Jaap Plat en Gaar de Boer, Gerda Keizer ev Jaap Bont, Afra Plat ev Johan Runderkamp, Ton Zwarthoed ev Antje Plat; Jannig Kras ev Cees Sier; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 5 maart
09:30 uur: Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Jan Schilder en Huibje Kok, Siem Schilder en Truus Tuijp, Monique van Duist, Aaf Schilder; Pater Wim Zwarthoed, Jan Smit ev Griet Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Piet Veerman (Does) ev Ant Tol, Jan Veerman (Kaak).
Maandag 6 maart
19:00 uur: Aaltje Veerman (Bommie) en Crelis Molenaar en dochter Nelly ev Kees Veerman; Kees Plat en Huibje Tuip, Antje Plat, Cees Tol en Maartje Plat; Klaas Schilder (Pan) ev Janneke Jonk; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik).
Woensdag 8 maart
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed ev Willie Sier en voor overleden familie Zwarthoed; Jaap Sombroek ev Alie Sombroek en dochter Sharon; Neeltje Schilder, Lau Sombroek en kleindochter Sharon Sombroek; Hans Bos e.v. Marie Sombroek; Thames Koning, Lijst Smit, Kees Koning ev Elly Segaar.
Vrijdag 10 maart
09.00 uur: Voor een zekere intentie.
Zaterdag 11 maart
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Cees Buijs en Antje Snoek, zoon Kees en schoonzoon Gerrit; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Hein Smit ev Jannetje Smit-Schilder; Jannig Kras ev Cees Sier; Overleden schoonzussen, Cor en Greet Bruine de Bruin en overleden ouders en familie Bruine de Bruin, Gerrit en Grietje Schilder en overleden kinderen en familie; Piet Nieuweboer ev Aris Mol opa van India Jonk; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Voor een zieke.
Zondag 12 maart
09:30 uur: Aaf Schilder en overleden familie; Jan Smit en Trijntje Schilder; Piet Sombroek ev Marga Snoek; Pastoor van der Hulst; Voor alle zieke mensen in Volendam.
11:00 uur: Huibje Koning en Sijmen Schilder (Snert); Kees Melman ev Ada Veldt overleden familie Melman en familie Veldt.
Maandag 13 maart
19:00 uur: Gaar Jonk (Hamburg) en Sjaak Molenaar; Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden fam. Buijs en Snoek; Jan Veerman ev Geertje Molenaar en Jeannet Veerman, Jan Molenaar en Griet Tol, Ab Molenaar ev Geertje Smit en Job Molenaar, Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Pater Piet Tuijp, Evert Tuijp en Geertje Molenaar, en voor overleden kinderen, Gerlinde Tuijp ev Peter Smit.
Woensdag 15 maart
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Aal Schilder en Klaas Karregat.

SINT VINCENTIUSKERK
Woensdag 1 maart; Aswoensdag; geboden Vasten- en onthoudingsdag (Askruisje)
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 2 maart:
19:00 uur: T.Z. Tesfay/A. Goos
Vrijdag 3 maart; 1e vrijdag van de maand
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 4 maart:
19:00 uur: S. Tol
Zondag 5 maart; 1e zondag Veertigdagentijd (Vasten)
09:45 uur: P. Stomph (Herenkoor)
11:30 uur: P. Stomph; For Ever Young i.v.m. 65e verjaardag M. Kras-Schokker
15:00 uur: Uitstelling: A. Goos
18:00 uur: Vastenoverweging
Maandag 6 maart; 1e week Veertigdagentijd
14:00 uur: P. Stomph; huwelijk Jan Schilder & Daniëlle Schaft
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 7 maart; Perpetua en Felicitas
19:00 uur: P. Stomph/A. Goos
Woensdag 8 maart:
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 9 maart; Francesca Romana
19:00 uur: E.J. van Teijlingen/A. Goos
Vrijdag 10 maart:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 11 maart:
19:00 uur: J. van der Stok
Zondag 12 maart; 2e zondag Veertigdagentijd (Vasten)
09:45 uur: P. Stomph (Herenkoor)
11:30 uur: P. Stomph/A. Goos; presentatieviering Eerste Heilige Communie
18:00 uur: Vastenoverweging
Maandag 13 maart; 1e week Veertigdagentijd
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 14 maart:
19:00 uur: Mgr. J. Hendriks/P. Stomph/A. Goos; H. Vormsel Sint Petrusschool
Woensdag 15 maart:
19:00 uur: E.J. van Teijlingen
Donderdag 16 maart:
19:00 uur: Mgr. J. Hendriks/P. Stomph/A. Goos; H. Vormsel Sint Jozefschool en ’t Kofschip.
MISINTENTIES
Woensdag 1 maart
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Berry Molenaar-Barn; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Jannig Zwarthoed e.v. Jan Bootsman; Nico Klouwer e.v. Griet Kwakman (Kakes); Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska; Simon Petrus Schilder e.v. Nely Schilder-Appel.
Donderdag 2 maart
19:00 uur: André Groot; Simon Kras e.v. Fita Prumper.
Vrijdag 3 maart
19:00 uur: Cees Steur e.v. Grietje Jonk; Crelis Tuijp en Gretha Keijzer, Jan Koning e.v. Aal de Boer en zoon Jaap Koning; Hein Schokker, Antje Bond en zoon Jan; Hein Schokker, Edwin Schokker en overl. families Schokker en Tuijp; Jaap Bond e.v. Antje Schokker en zoon Jan; Jan Veerman (Bun) e.v. Nel Jonk en overl. families Jonk en Veerman en voor een goede afloop; Jan Zwarthoed e.v. Gaar Tol; Piet Bont, Neeltje Hansen en overl. kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond, Dirk en Jaap Hansen; Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 4 maart
19:00 uur: Bertha Tol-Schoon en Kees Tol (Pinda) en overl. familie; Bruin en Kees Schilder, echtgenoot en zoon van Antje Runderkamp; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. families Tol en Slotboom; Freek Schokker en Annie de Boer; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz; Henk Kras en Dora Hogenboom; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jan Koning, Marie Molenaar en hun dochters Clara en Gré, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het Vagevuur; Jan Zwarthoed (Tater) e.v. Aal Veerman; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees en Alie Bank en familie Bank-Sinkeldam; Kees Keijzer (Bakker) en overl. familie. Jaap Lautenschütz en overl. familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 5 maart
09:45 uur: Alie Sombroek e.v. Gerard Ros; Cor Kwakman en Neel Tol; Freek Schokker, Annie de Boer, Hille de Boer, Cees Sier e.v. Annie Steur, Zuster Maria Steur, Gerard Reurs e.v. Hanny de Boer; Jan Koning en overl. families Koning en Tuijp; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Kees Bootsman e.v. Trijn Smit; Kees Plat en Trijntje Tol; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Pater Jaap Zwarthoed en Pater Kees Buisman; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning (Lollie) e.v. Maartje Sul, Willem Koning en Geesje Tuijp, Kees Sul en Jannetje Smit, Klaas Kroon en Jannetje Sul; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: m.m.v. Forever Young i.v.m. 65-ste verjaardag Mevr. Kras-Schokker
Freek Schokker en Annie Schokker-de Boer, Henk Kras en Dora Kras-Hogenboom; Alie Ros-Sombroek; Antje Tuijp en Piet Karregat; Gaar Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma; Gerrit Veerman, Jannetje Tuip en overl. familie; Jan Steur e.v. Hille de Boer en overl. families Steur en de Boer; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat.
Maandag 6 maart
14:00 uur: Huwelijk Jan Schilder en Daniëlle Schaft.
19:00 uur: Berry Jonk; Ed Sier e.v. Angelique Sier en Johan Veerman e.v. Willeke Sier; Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder; Jaap Zwarthoed en overleden familie Zwarthoed; Kees Plat (Swing) e.v. Grietje Schilder; Marga Molenaar e.v. Edwin de Wit., Albert Molenaar e.v. Nel Moormann; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 7 maart
19:00 uur: Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Woltje Jonk (Pé), Vader en Moeder Jonk (Pé), Aal Jonk (Pé) en Gaar Jonk (Pé); voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 8 maart
19:00 uur: Cor Koning; Henk Bouwman, Truus Mooijer en overl. families; Henk Kwakman (Morning) e.v. Lida Schilder; Jaap Molenaar (Sip) en Neeltje Kroon; Jannig Veerman en Evert Molenaar; Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis, Cees de Boer (Corn) en Cisca Keizer; Kees Tol en Agie Veerman; Paul Bond e.v. Griet de Lange, Gerard de Lange e.v. Tinie Tol; Voor de zielerust van Gaartje Sier en Johannes Leeflang.
Donderdag 9 maart
19:00 uur: Dick van Dijk e.v. Huibje Kroon.
Vrijdag 10 maart
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf, Alida Pooijer en overleden familie, Klaas Tol, Geesje Tol en overleden familie; Piet Bont, Neeltje Hansen en overl. kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond, Dirk en Jaap Hansen; Piet Smit e.v. Aaltje Veerman en overl. familie; Robin Snoek, Afra Mooijer e.v. Monnie Snoek, Geertje Tol (Bet), Hein Tol (Bol), Japie Mooijer en overl. familie Snoek en familie Tol; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 11 maart
19:00 uur: Claus Veerman, Alida Pooijer en overleden kinderen; Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden families Tol en Slotboom; Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Jan Schokker e.v. Nel Kroon; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Schilder (Kakes), Aafie Schilder-Steur (Bommie), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder e.v. Margareth de Boer; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 12 maart
09:45 uur: Cor Kwakman en Neel Tol; de tantes Wies en Griet Keizer; Divera Maria Veerman e.v. Herman Wulterkens; Jan Molenaar en Griet Plat en overl. familie; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Lau Schuijt; Maart Steur e.v. Kees Bont; Pater Nico Konings, Pater Jaap Kroon, Pater Jaap Mühren; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Jan Deen en Stieneke Schokker; Klaas Plat en Grietje Jonk en zoon Piet; Piet Jonk en Jannig Koning (Kiene) en kleinzoon Edward.
Maandag 13 maart
19:00 uur: Geertje Veerman en Bruin Keizer; Gré Koning e.v. Freek Tol; Jan Zwarthoed e.v. Alida Tol; Kees Moormann e.v. Aris de Boer en Aafje de Boer (Pet); Ter nagedachtenis van Nico Klouwer (Kriek) e.v. Hillie Veerman; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Voor de zielerust van Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Willem Kwakman (Schemeravond) e.v. Maartje de Boer.
Dinsdag 14 maart
19:00 uur: Annemieke, de tante van Ray Karregat; Jaap Tol en Lena Steur; Jaap Veerman (Som) en Freek Schilder, de Bappies van Ruben Veerman; Jan Zwarthoed, Bab van Lynn Mastenbroek; Kees Everaars en Aal Koning (Stuut); Nico Klouwer, Bappie van Marisa Bond, Alie Kwakman en haar zoon Eric; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 15 maart
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Grietje Karhof e.v. Jan van Vlaanderen (Eppie); Kees Steur e.v. Aal Molenaar en overl. families Steur en Molenaar; Sijmen Tol e.v. Maart Jonk, Evert Jonk en Aaf Kwakman en overleden families Tol en Jonk; Tim van Vlaanderen, zoontje van Jaap en Annemarie van Vlaanderen.

SINT NICOLAASHOF
Woensdag 1 maart; Aswoensdag; geboden vasten- en onthoudingsdag
09:00 uur: M. Momot (extra viering)
Donderdag 2 maart:
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 4 maart:
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 5 maart; 1e zondag Veertigdagentijd (Vasten)
09:30 uur: S. Tol
Dinsdag 7 maart:
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 9 maart:
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 11 maart:
09:00 uur: S. Tol
Zondag 12 maart; 2e zondag Veertigdagentijd (Vasten)
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 14 maart:
09:00 uur: E. van Teijlingen
Donderdag 9 maart:
19:00 uur: S. Tol

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
4/5 maart; 11/12 maart; 18/19 maart
Edam:
Woensdag 1 maart: Aswoensdag, 19:30 uur: T.Z. Tesfay
Zaterdag 4 maart: 1e zondag Vasten, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zondag 5 maart: 1e zondag Vasten, 10:00 uur: H. Bak
Zaterdag 11 maart: 2e zondag Vasten, 19:00 uur: H. Bak
Zondag 12 maart: 2e zondag Vasten, 10:00 uur: And. Tönis
Vrijdag 17 maart: 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zaterdag 18 maart: 3e zondag Vasten, 19:00 uur: E. van Teijlingen
Zondag 19 maart: 3e zondag Vasten, 10:00 uur: Diaken A. Goos
Monnickendam:
01 maart: Woensdag Aswoensdag, 19:00 uur: H. Bak
04 maart: Zaterdag, 1e zondag Vasten, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
05 maart: Zondag, 1e zondag Vasten, 10:00 uur: H. Bak
07 maart: Dinsdag, Uitstelling, 19:00 uur: H. Bak
11 maart: Zaterdag, 2e zondag Vasten, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
12 maart: Zondag, 2e zondag Vasten, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
18 maart: Zaterdag, 3e zondag Vasten, 19:00 uur: H. Bak
19 maart: Zondag, 3e zondag Vasten, 10:00 uur: H. Bak
Ilpendam:
05 maart: Zondag, 1e zondag Vasten, 10:00 uur: Diaken A. Goos
12 maart: Zondag, 2e zondag Vasten, 10:00 uur: Diaken A. Goos
19 maart: Zondag, 3e zondag Vasten, 10:00 uur: T.Z. Tesfay

DOPEN:
MARIAKERK:
05-03: Suze Molenaar, Doggersbank 45, 13:00 uur: Anton Goos
12-03: Liz Potveer, Bloedkoraal 106, 12:00 uur: Ant. Goos
12-03: Nora Koning, Dukaton 34, 13:00 uur: Ant. Goos
19-03: Noah Meijssen, Breewijd 6, 12:00 uur: P. Stomph
19-03: Jaylen Zwarthoed, Zilveren Knoop 14, 13:00 uur: Piets/Goos
26-03: Sam Keijzer, Jan Sluiterstraat 57, 12:00 uur: P. Stomph
26-03: Jesse Keijzer, Jan Sluiterstraat 57, 12:00 uur: P. Stomph
VINCENTIUSKERK:
05-03: Kate-Lynn Koning, Oostwal 12, 13:00 UUR: P. Stomph
05-03: Roy Schilder, De Tabbe 11, 14:00 uur: P. Stomph
12-03: Nick de Boer, Gladiolenstraat 20, 14:00 uur: P. Stomph
19-03: Carmen Tol, Den Oeverlaan 20, 13:00 uur: P. Stomph
26-03: Angela Renting, Christiaan Van Abcoudestraat 59, 13:00 uur: P. Stomph/A. Goos

GEDOOPTEN:
26-02: Fem Plat, Tulpenstraat 6
26-02: Julia Wesselius, de Kling 18, IJlst
26-02: Rose van Baarsen, Pegassustraat 9

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
06-03: 14:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Jan Schilder & Daniëlle Schaft
08-04: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Evert Karregat & Roline Deen

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Gré Paaij; Catharina (Trijn) Kok, weduwe van Henny Guijt; Jannig Keijzer, echtgenote van Jan Veerman (Kadij); Jaap Schilder (de Bok), echtgenoot van Aaf Koning; Jaap Van den Berg, weduwnaar van Marijke Kras; Jaap Veerman; Jaap Smit, weduwnaar van Klaassie Tol; Jannetje Veerman, weduwe van Kees Woestenburg; Huibje Schokker; Aaltje Kras (Blark), echtgenote van Klaas Schokker.

AGENDA MAART 2017
Veertigdagentijd; begin van de Vasten.
Woensdag 1 maart: Mariakerk, 09:00 uur H. Mis. Aswoensdag; begin van de 40-dagentijd. Geboden vasten- en onthoudingsdag. Sint Nicolaashof 09:00 uur extra viering. Sint Vincentiuskerk 13:30 uur Opening Kruiswegwandeling 2017. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Begin Vastenactie.
Donderdag 2 maart: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Ark: voorbereiding Eerste Heilige Communie gastouders Sint Petrusschool o.l.v. Loes. Ark: voorbereiding Eerste Heilige Communie gastouders Sint Nicolaasschool o.l.v. Truus.
Vrijdag 3 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. 1e vrijdag van de maand. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 4 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Casimir. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur H. Mis. 1e zondag Veertigdagentijd (A). Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zondag 5 maart: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur Presentatieviering 1e H. Communie. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur 65e verjaardag M. Kras-Schokker; zang Forever Young. Sint Vincentiuskerk 15:00 uur Uitstelling. Sint Vincentiuskerk 18:00 uur Vastenoverweging.
1e week Veertigdagentijd (A).
Maandag 6 maart: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Ark: voorbereiding Eerste Heilige Communie gastouders de Blokwhere o.l.v. Ria.
Dinsdag 7 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Perpetua en Felicitas. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Woensdag 8 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Kloosterling Johannes de Deo. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 9 maart: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Francisca Romana. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Ark voorbereiding Eerste Heilige Communie gastouders Sint Petrusschool B o.l.v. Loes.
Vrijdag 10 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 11 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:00 uur H. Mis. 2e zondag Veertigdagentijd (A). Mariakerk 19:00 uur H. Mis, zang Zangertjes van Volendam. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zondag 12 maart: Mariakerk 09:30 uur Hoogmis; Parochiekoor. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur Presentatieviering Eerste Heilige Communie. Sint Vincentiuskerk 18:00 uur Vastenoverweging.
2e week Veertigdagentijd (A).
Maandag 13 maart: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Verjaardag pauskeuze Franciscus (2013). Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 14 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur Vormsel Sint Petrusschool.
Woensdag 15 maart: Mariakerk 09:00 uur Mirakel H. Sacrament Amsterdam. Mariakerk 19:00 u. H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Ark: voorbereiding Eerste Heilige Communie gastouders ’t Kofschip o.l.v. Ria.
Donderdag 16 maart: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur Vormsel Sint jozefschool en ’t Kofschip; zang Forever Young.
Vrijdag 17 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Patricius. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 18 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Cyrillus van Jeruzalem. Begijnhof Amsterdam 22:30 uur Stille Omgang, 3e zondag Veertigdagentijd (A). Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zondag 19 maart: Mariakerk 09:30 uur H. Mis. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis, om 18:00 uur Vastenoverweging.
3e week Veertigdagentijd (A).
Maandag 20 maart: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Hoogfeest Sint Jozef. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 21 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Woensdag 22 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 23 maart: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Turibius de Mongrovejo. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 24 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Zaterdag 25 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Hoogfeest Aankondiging Geboorte van de Heer (Maria Boodschap). Sint Vincentiuskerk 11:00 uur H. Mis. 4e zondag Veertigdagentijd (A); zondag Laetare. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis. Vannacht begint de zomertijd.
Zondag 26 maart: Mariakerk 09:30 uur Hoogmis; herenkoor. Sint Nicolaashof 09:30 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 09:45 uur Hoogmis; herenkoor. Mariakerk 11:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 11:30 uur H. Mis, zang Forever Young. Sint Vincentiuskerk 18:00 uur Vastenoverweging.
4e week Veertigdagentijd (A).
Maandag 27 maart: Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Ludger. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Dinsdag 28 maart: Sint Nicolaashof 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Woensdag 29 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Mariakerk 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Donderdag 30 maart: Sint Nicolaashof 19:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.
Vrijdag 31 maart: Mariakerk 09:00 uur H. Mis. Sint Vincentiuskerk 19:00 uur H. Mis.

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE MARIAKERK
Vrijdag 3 maart
Hij sprak tot hen: “Waarom zijt gij bang kleingelovigen?” Dan stond Hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. (Mt 8: 26)
Besef je niet dat Mijn Vader een volmaakt plan heeft om je leven totaal om te vormen, beginnend vanaf nu. Vertrouw in Mij. Vraag me elke dag om je leven binnen te komen en voor jou te zorgen en Ik zal het doen.
Vrijdag 10 maart
Heb goede moed mijn zoon of dochter, uw zonden zijn u vergeven. Mt.9 2.
Ik ken al je zonden. Maar Ik zeg je opnieuw, dat Ik je liefheb - niet voor wat je wel of niet gedaan hebt – maar ik heb je lief om jezelf, om de schoonheid en de waardigheid, die Mijn Vader jou gegeven heeft, wanneer Hij je schiep naar Zijn eigen beeld.