Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 1 juni: Justinus
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 3 juni: Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 4 juni: Onbevlekt Hart Maria
19:00 uur: P. Piets
Zondag 5 juni: 10e zondag door het jaar
09:30 uur: S. Tol; volledig koor
11:00 uur: S. Tol
Maandag 6 juni: 10e week door het jaar; Norbertus
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 8 juni:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 10 juni:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 11 juni: Apostel Barnabas
19:00 uur: Z.E. Heer Deen
Zondag 12 juni: 11e zondag door het jaar.
09:30 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph; afsluitende viering communicantjes.
Maandag 13 juni: 11e week door het jaar; Antonius van Padua
19:00 uur: S. Tol
MISINTENTIES
Woensdag 1 juni
9:00 uur: Dick Bont; voor de overleden familie Tuyp - Steur; Woltje Molenaar (60) weduwe van Jan Pieter Honkoop eerder weduwe v Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Annie Veerman - Jonk en echtgenoot Hans Veerman; Cees, Sterretje en Inge Kwakman, kinderen van Jan en Ingrid Kwakman, broertje en zusjes van Janine en Jan; Jan Schilder (Witte ) ev Griet Tol, Klaas Tol en Trijn Plat, Hein Schilder en Aagje Klouwer, Kees Beers ev Aaf Schilder; Jan Schokker ev Bep Kwakman; Niek Buijs en Gaar van Dijk, Nel Buijs ev Kees Bont.
Vrijdag 3 juni
Hoogfeest van Heilig Hart
9:00 uur: Aaf Schilder en overleden familieleden.
19:00 uur: Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 4 juni
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Hein Smit ev Jannetje Smit-Schilder; Jannig Kras ev Cees Sier; Neel Koning (Stuut) en Klaas Veerman en overleden fam. Veerman en Koning; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thames Sier ev Elisabeth de Boer, Klaas en Kees Sier en overleden families; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 5 juni
9:30 uur: Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pastoor van der Hulst.
11:00 uur: Klaas de Boer en Antje Steur, Nel de Boer en Kees de Boer en Agie de Boer; Toos Paay en Albert Deen.
Maandag 6 juni
19:00 uur: Aal Jonk ev Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Gaar Jonk (Hamburg) en Sjaak Molenaar; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Hein Koning en Duur Veerman en Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik ); Lou Tuijp en Pietje Steur; Piet Smit (Pit) ev Aagje Smit -Schokker; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman.
Woensdag 8 juni
9:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Arie Tol ev Grietje Schilder en beide overleden families; Henk Koning; Hillie Steur, Thoom Schilder en overleden familie; Jaap Karregat en Trijn Bond en overleden familie; Kees Kroon ev Geertje Tol en overleden familie Kroon-Tol en overleden fam. Molenaar-Mol; Kees Mol en Gaartje Smit; Thaam Tol ev Aaltje Schokker, Dirk Schokker en Geertje Guijt en overleden kinderen, Gré Bien ev Dirk Schokker en Wendy Tol; Theo Sterk ev Jolanda Sterk-de Boer, Cees de Boer en Jannetje de Boer-Tuip en Frits Sterk; Trijn Plat ev Jack Plugboer.
Vrijdag 10 juni
9:00 uur: Aaf Schilder en overleden familieleden.
19:00 uur: Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Willem Buijs en Truus Tol.
Zaterdag 11 juni
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Elisabeth Koning en Jan Nieuweboer; Jannig Kras ev Cees Sier; Neel Plat en overleden familie; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 12 juni
9:30 uur: Dick Tol ev Aal Kroon en overleden familie Tol en Kroon; Maart Veerman-de Boer en overleden fam. de Boer; Pastoor van der Hulst; Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen.
11:00 uur: Pietje Bond en Jan Molenaar en overleden familie.
Maandag 13 juni
19:00 uur: Cornelis Braan en Aaltje Schilder (Sas); Jaap Buijs (Oloot) en Jannetje Snoek en overleden fam. Buijs en Snoek; Kees Smit ev Aaltje Koning, Albert Koning ev Elly Mens en Gery Visser en overleden familie Smit en Koning.

SINT VINCENTIUSKERK
Woensdag 1 juni: Justinus
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 2 juni: Marcellinus en Petrus
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 3 juni: Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
19:00 uur: P. Stomph/A. Goedhart
Zaterdag 4 juni: Onbevlekt Hart Maria
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 5 juni: 10e zondag door het jaar
09:45 uur: P. Stomph; herenkoor
11:30 uur: P. Stomph; 65 jaar Volendams Operakoor; herdenken 100 jaar watersnood.
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jaap Tol
Maandag 6 juni: Norbertus
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 7 juni:
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 8 juni:
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 9 juni: Diaken Erfem
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 10 juni:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 11 juni: Apostel Barnabas
19:00 uur: S. Tol
Zondag 12 juni: 11e zondag door het jaar
09:30 uur: Mgr. J. Hendriks; herenkoor
11:30 uur: Mgr. J. Hendriks
18:00 uur: Rozenkransgebed: Jan Tol
Maandag 13 juni: Antonius van Padua
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 14 juni: Lidwina van Schiedam
19:00 uur: P. Stomph
MISINTENTIES
Woensdag 1 juni
19:00 uur: Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Berry Molenaar (Barn); Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Evert Jonk en Aaf Kwakman en Dirk Tol e.v. Griet Jonk; Geertje Tuip en Crelis Snoek en Kees Buis; Henk Bouwman en Truus Mooijer en overl. families; Mies Steur, Piet Karregat en overl. familie; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska; Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp; Voor wie zwerven langs de straten en beschutting zoeken, voor wie eenzaam zijn en zoeken naar een tochtgenoot, voor wie deuren gesloten worden en wanhopen, dat de heilige Jozef ons mag inspireren met die mensen op tocht te gaan; Willem Snoek e.v. Griet Tuijp.
Donderdag 2 juni
19:00 uur: Bep Wulterkens e.v. Freek Bont. Bidden we op voorspraak van de heilige Maria dat er vrede en vreugde mag heersen in onze gezinnen; Bidden we dat ouders naar het voorbeeld van de heilige Maria mild zijn in hun oordeel en hun kinderen liefdevol verzorgen en troosten bij verdriet; Jan Pannekeet e.v. Maartje Veerman en overleden families Pannekeet en Veerman; Nel Buijs e.v. Kees Bont.
Vrijdag 3 juni
Hoogfeest van Heilig Hart
19:00 uur: Aal Tol en Gerbrand Schilder en overl. families Tol en Schilder; Crelis Tuijp en Gretha Keijzer; Griet Hansen (Sam) e.v. Karel Dekker; Jansje Mol, Crelis Schilder en overl. families Schilder en Mol; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Ria de Lange-Zaal e.v. Niek de Lange; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen.
Zaterdag 4 juni
19:00 uur: Aafie Schilder-Steur (Bommie) en Klaas Schilder (Kakes), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder e.v. Margaret de Boer; Antje Tuijp en Piet Karregat; Berry Molenaar (Barn); Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Corrie Groot en Klaas Koning en dochters Margriet en Marian, Griet Tol en Jo Groot; Gerda Smit e.v. Wim Boelsz; Hein Kes e.v. Gaar Kes-Kwakman; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jack van Pooy e.v. Gaar Bont; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jan Koning, Marie Molenaar, dochter Clara, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Kees Veerman (de Koe) en overleden families Veerman en Kwakman; Kees Veerman (Pen) Partner van Lida Kwakman; Klazina Veerman; Marie Tuijp en Hein Veerman; Thames Molenaar; Thea Tol en Joep Steur; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 5 juni
9:45 uur: Alie Sombroek e.v. Gerard Ros; Freek Schokker en Annie de Boer, Hille de Boer, Kees Sier e.v. Annie Steur, Zuster Maria Steur, Gerard Reurs e.v. Hanny de Boer; Jan Koning en overl. families Koning en Tuijp; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Kees Beers e.v. Aaf Schilder; Kees Plat en Trijntje Tol en uit dankbaarheid; Kees Plat en Trijntje Tol; Lau Schuijt; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Uit dankbaarheid bij het 65-jarig bestaan van het Volendams Opera Koor en voor alle levende en overleden leden van het Koor. Voor alle getroffenen van de Watersnoodramp; Henk Kwakman (Morning) e.v. Lida Schilder; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman; Jan de Lange en Hilletje Steur; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Lijst Buijs en Joop Prins en overleden families; Piet Plat.
Maandag 6 juni
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overl. familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overl. familie; Crelis Bond e.v. Gaar Bond-Molenaar; Ed Sier e.v. Angelique Veerman; Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Buijs (Slof) en Geertje de Boer en zoons Klaas en Kees Buijs; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder; Jan Kwakman (Dé) e.v. Aal Schokker; Jan Plugboer en Hille Plat; Kees Moormann e.v. Aris de Boer en Aafje de Boer (Pet); Klaas Buijs (Slof) e.v. Gaar Buijs-Sier; Pater Piet Tuijp, Pater Piet Molenaar, Maartje Molenaar, Duur Tuijp, Liesbeth Keuken, Kees Kok en Gaar Schilder; Piet Bond (Pek), Aal Veerman en overl. familie Kras, Kees Tol e.v. Gaar Bond, Martin Busker e.v. Elly Bond; Sijmen Zwarthoed e.v. Agnes Tol, Thoom en Woldje Zwarthoed; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 7 juni
19:00 uur: Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Henk Veerman e.v. Grietje Tol en overl. families Veerman en Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Kees Burger e.v. Mies Steur; Thames Tol en Jans Schilder; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 8 juni
19:00 uur: Aal Veerman; Antje Tol en Jan Veerman (van Rolie); Dik Tuijp e.v. Griet Molenaar en overleden families Tuijp en Molenaar; Freek Schokker en Annie de Boer; Henk de Boer (Jac) e.v. Gaartje Schilder; Klaas Schilder, vriend van Marie Jonk, eerder weduwnaar van Maart Sier en overleden families Schilder, Sier en Jonk; Klaas Veerman, Geertje Steur en overl. kinderen; Oud-Burgemeester Frank IJsselmuiden e.v. Germieke IJsselmuiden-Coopmans; Tiny Tol e.v. Ghislain Tol en overleden families Tol; Woltje Steur e.v. Kees Bond (Duim).
Donderdag 9 juni
19:00 uur: Afra Koning, Jan van ’t Noorden.
Vrijdag 10 juni
19:00 uur: Jaap Keizer e.v. Maartje Kras en dochter Eva; Jan Moormann en Aaf de Boer, Klaas en Mira Schilder, Jan en Trijn Buijs; Jan Stootman e.v. Geertje Tol en overl. familie; Jan Veerman (De Bun) e.v. Nel Jonk en overl. families Veerman en Jonk; Johan Buijs e.v. Gré Schilder; Maart Kroon e.v. Harmen Sul en overl. families Kroon en Sul; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 11 juni
19:00 uur: Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Klepper e.v. Agie Kroon; Jaap Kroon (Snert) e.v. Aal Tol en voor Aart Tol (van Aart ); Jaap Schilder en Maartje Kil en zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Nells Broersen e.v. Jan van Westen; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 12 juni
9:45 uur: Jan Pegt en Rie Pegt-Vinke; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. Iet (iet) Grimberg; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Grietje Schilder en Froek Zwarthoed; Jan Zwarthoed e.v. Gaar Veerman en overleden families Veerman en Zwarthoed.
Maandag 13 juni
19:00 uur: Ali Sombroek e.v. Gerard Ros; Cees Tol en Marietje Stroek; Dik Sier e.v. Trijn Mooijer (Schimmel) en overl. families Sier en Mooijer; Gré Koning e.v. Freek Tol; Hein Schokker, Antje Bond en zoon Jan; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Jan Schokker en Trijn Schilder en zoon Cor; Kees Tuijp en Elizabeth Sier, Piet Zwarthoed e.v. Marie Tuijp en zoon Richard, Aal Veerman e.v. Klaas Tol, Henry Koning e.v. Hilda Tol; Piet Sombroek, Trijntje Smit en Peter Sombroek (Kas); Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.

SINT NICOLAASHOF 
Donderdag 2 juni: Marcellinus en Petrus
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 4 juni: Onbevlekt Hart Maria
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 5 juni: 10e zondag door het jaar
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 7 juni:
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 9 juni: Diaken Efrem
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 11 juni: Apostel Barnabas
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 12 juni: 11e zondag door het jaar
09:30 uur: S. Tol

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
4 - 19 juni 2016
Edam:
Zat. 4 juni, 10e zondag door het jaar, 19:00 uur: ????
Zon. 5 juni, 10e zondag door het jaar, 10:00 uur: T. Cassee/T.Z. Tesfay (H. Vormsel).
Zat. 11 juni, 11e zondag door het jaar, 19:00 uur: H. Bak.
Zon. 12 juni, 11e zondag door het jaar, 10:00 uur: P. Piets.
Zat. 18 juni, 12e zondag door het jaar, 19:00 uur: T.Z. Tesfay.
Zon. 19 juni, 13e zondag door het jaar, 10:00 uur: T.Z. Tesfay.
Monnickendam:
Zat. 4 juni, 19:00 uur: H. Bak.
Zon. 5 juni, 10:00 uur: H. Bak.
Din. 7 juni, 19:00 uur: H. Bak.
Zat. 11 juni, 19:00 uur: H. Piets.
Zon. 12 juni, 10:00 uur: H. Bak.
Zat. 18 juni, 19:00 uur: H. Bak.
Zon. 19 juni, 10:00 uur: H. Bak.
Ilpendam:
Zon. 5 juni, 10:00 uur: P. Piets.
Zon. 12 juni, 10:00 uur: F. Geels.
Zon. 19 juni, 10:00 uur: o.l.v.p.

GEDOOPTEN:
29-05: Emma Buiten, Kimsterweg 5
29-05: Stacey Mooijer, Molenrak 7
29-05: Kaylee Jonk, D. Erasmusstraat 21
29-05: Fender Koning, Wieringenlaan 2

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HUN HUWELIJK
18-06: Om 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Piets: Enno Veerman & Nadette Zegers, Molenrak 10.

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Aagie Smit, echtgenote van Klaas de Boer; Geertje Schilder (Streier), weduwe van Jan Tol (Kuup); Jopie van Leeuwen, weduwe van Cees van Houdt; Marco Kes; Hille Jonk (Sjef), weduwe van Ton Runderkamp; Maart Tol weduwe van Cor Veerman (van Thoom); Kok Veerman (Klaus), weduwnaar van Bep Veerman; Jan Steur (Kriel), echtgenoot van Griet Sier; Jaap Kes, echtgenoot van Ria Tol; Woltina Cecilia de Vries, weduwe Piet Tuijp; Aal Jonk, weduwe van Kees Zwarthoed; Divera Maria Veerman, echtgenote van Herman Wulterkens; Ottorino Denervis Mario Zeppie, echtgenoot van Ria Mulder; Kees Veerman (Buif), echtgenoot van Stieneke Tol; Jes Mostert (Jes van Jan Pan), echtgenote van Jan Schilder; Piet Kroon (Pedel), echtgenoot van Jannig Koning; Nicolaas Jozef (Klaas) Karregat, echtgenoot van Nelly Breed.

LITURGISCHE AGENDA:
9e week door het jaar (C). Vrijdag 3 juni: Hoogfeest Heilig Hart van Jezus.
Zaterdag 4 juni: Sint Nicolaashof om 09:00 uur: Onbevlekt Hart van Maria, 10e zondag door het jaar (C).
Zondag 5 juni: Mariakerk om 09:30 uur Hoogmis, volledig koor. Vincentiuskerk om 09:45 uur Hoogmis; Herenkoor; Sint Vincentiuskerk om 11:30 uur Dijk van een Tafel; herdenken 100 jaar watersnood m.m.m. het Volendams Operakoor, 10 week door het jaar (C).
Maandag 6 juni: Norbertus.
Donderdag 9 juni: Diaken Efrem. In de Ark Gespreksgroep dochters overleden ouders o.l.v. Ingrid en Rita.
Zaterdag 11 juni: Apostel Barnabas.
Zondag 12 juni: Sint Vincentiuskerk om 09:45 uur Hoogmis; Herenkoor. Mariakerk om 11:00 uur Afsluitende viering Communicantjes 2016. 11 week door het jaar (C).
Maandag 13 juni: Antonius van Padua.
Dinsdag 14 juni: Lidwina van Schiedam.
Woensdag 15 juni: De Ark om 20:00 uur Gespreksgroep XI met Annie en Angela. Gespreksgroep met Tinie en Ria.
Zaterdag 18 juni: Sint Vincentiuskerk om 11:00 uur Huwelijk Enno Veerman & Nadette Zegers.
Zondag 19 juni: 12e zondag door het jaar (C). Vaderdag. Mariakerk om 09:30 uur Hoogmis; Herenkoor. Sint Vincentiuskerk om 09:45 uur Hoogmis; Herenkoor. 12 week door het jaar (C).
Maandag 20 juni: Abt Engelmundus Egmond.
Dinsdag 21 juni: Aloïsius Gonzaga.
Woensdag 22 juni: Paulinus van Nola, HH Johannes Fisher en Thomas More.
Vrijdag 24 juni: Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper.
Zaterdag 25 juni: Diaken Adalbert.
Past. Stomph afwezig i.v.m. bedevaart Kevelaar van 25 t/m 27 juni.
Zpndag 26 juni: 13e zondag door het jaar (C) Volendammerdag. Sint Vincentiuskerk om 09:30 uur Hoogmis; Herenkoor en Zangertjes van Volendam. 13 week door het jaar (C).
Maandag 27 juni: Cyrillus van Alexandrië
OLV Altijddurende bijstand.
Dinsdag 28 juni: Ireneüs.
Woensdag 29 juni: Hoogfeest apostelen Petrus en Paulus.
Donderdag 30 juni: Eerste martelaren van de kerk van Rome.
Vrijdag 1 juli: 1e vrijdag van de maand.
Zaterdag 2 juli: Maria op zaterdag.
Ben de Bock vakantie van 2 t/m 21 juli