Weer in Volendam

NIVO POLL

De gemeente wil op de Lingerzijde 33-45 in Edam, 12 luxe woningen bouwen voor senioren en in het Koetshuis aldaar een appartement met kantoor. Bent u het daarmee eens?
  • 68.18% JA 75 stemmen
     
  • 12.73% Geen mening 14 stemmen
     
  • 19.09% NEE 21 stemmen
     
De gemeente wil op de Lingerzijde 33-45 in Edam, 12 luxe woningen bouwen voor senioren en in het Koetshuis aldaar een appartement met kantoor. Bent u het daarmee eens?

Kerkberichten

MARIAKERK

Zaterdag 01-11-2014 Allerzielenviering
19:00 uur: P. Stomph, S. Tol
Zondag 02-11-2014 Allerzielen
09:00 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph; geen zang
12:00 uur: dopen Joep Bond
13:00 uur: dopen Jace Lautenschütz
18:30 uur: Rozenkransgebed Marian de Boer
Maandag 03-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Woensdag 05-11-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Stomph
Vrijdag 07-11-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag 08-11-2014
19:00 uur: N. Mantje; Zangertjes van Volendam
INTENTIES
Allerheiligen.
Zaterdag 1 november:

19:00 uur: Tijdens deze avondmis vieren wij ALLERZIELEN. Gedachtenis van alle overleden gelovigen.
Claus Veerman en Alida Pooijer en overleden kinderen; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Gaar Kroon e.v. Theo Tol; Kees Rossenaar e.v. Trijn Kwakman; Gerrit en Grietje Schilder en overleden kinderen en familie; Cees Buijs en Antje Snoek en zoon Kees en schoonzoon Gerrit; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moschensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Dirk Schokker en Geertje Guijt en overleden kinderen; Gré Bien e.v. Dick Schokker en Wendy Tol; Yvonne Tuijp e.v. Wim Jonk; Kees Schilder en Geertje Veerman en overleden familie; Jaap Plat e.v. Gaar de Boer en overleden familie Plat en de Boer; Marga Groot e.v. Michel Tol; Jannig Kras e.v. Cees Sier; Piet Kras e.v. Gaar Smit en overleden familie Kras en Smit; Kees Kras (Blark) e.v. Maartje Tuijp en dochter Jannig Kras e.v. Jos de Boer; Siem Tuijp (Kitte) en Jannetje Schilder; Joop Jonk e.v. Annie Tuijp en overleden families; Klaas Sier (Pech) e.v. Grietje Veerman en overleden familie Sier en Veerman; Kees de Boer e.v. Geertje Jonk; Piet Sombroek e.v. Marga Snoek en overleden familie; Freek Zwarthoed en Stijntje Kil, zoon Klaas, dochter Jans en dochter Jenny; Jan Schilder e.v. Neel Tuijp en overleden familie Schilder en Tuijp; Laura Kes; Jan Bootsman en Jannig Bootsman-Zwarthoed; Gaar de Boer en Klaas Tuip (Okke); Roos Jonk, dochtertje van Ruud en José, zusje van Fleur en Ryan; Thoom Molenaar e.v. Marie Schilder en Agatha Stroek e.v. Kees Tol; Jan Veerman e.v. Ans Geuke; Coen Boers e.v. Gemma Geuke; Dick Plat en Jan Schokker (van Rijk); Jan Schokker en Grietje Schilder en Aaltje en Neeltje Schilder.
Zondag 2 november:
Allerzielen.

09:00 uur: Hille Sombroek en overleden familie; Jaap Tol - Aaltje de Boer en Jan de Boer; Henk Tuijp en Geertje Kwakman; Jan Kwakman en Rika Prinsen.
Pater Wim Zwarthoed; Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Kees Kroon (van Issen), zoon Berry Kroon, dochter José en Patricia Hoenkamp-Kroon; Aal Guijt en Klaas Tol; Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders; Klaas Schilder (Katimok); Sijmen Mooijer en Jans Kwakman en overleden familie; Jan Schilder en Huibje Kok; Siem Schilder en Truus Tuijp; Monique van Duist; Dirk Plat e.v. Aaf Kroon en overleden familie Tol en Kroon.
11:00 uur: Nic Slijkerman e.v. Truus Nan en overleden familie; Klaas Karregat en Aaltje Schilder; Max Jonk, zoon van Nel en Piet Jonk.
Maandag 3 november:
19:00 uur: Antje Plat, Kees Plat en Huibje Tuijp; Maartje Plat e.v. Cees Tol; Aaltje Zwarthoed e.v. Thoom Tol (Knoest); Aal Jonk e.v. Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Laura Hoekstra dochter van Thames en Gaar Hoekstra; Aaf Kakes en Cor Keizer; Geertje Tol en Hein Schilder; Fred Onclin en overleden familie; Voor Frits Sterk e.v. An Tol; Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman en overleden familie Schilder en Veerman; Klaas Mol en Geertje Schilder; Piet Nieuweboer e.v. Aris Mol; Lou Tuijp en Pietje Steur.
19:55 uur: BEZINNING.
Woensdag 5 november:
09:00 uur: Dick Bond.
19:00 uur: Grietje Sombroek en overleden familie Sombroek; Jan Tuijp e.v. Aaf Molenaar; Lou Sombroek en Neeltje Schilder en kleindochter Sharon; Hille Schilder en overleden familie; Hein Schilder (Vik) en Aal Smit (Jassie) en zoon Evert en Piet Kwakman (Pech); Bruin Heijnis e.v. Nel Schilder en overleden familie Heijnis en Schilder; Jan Beers e.v. Aal de Boer; Henk Tol en Gaartje de Boer en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders.
Vrijdag 7 november:
09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Dick Veerman (Doede) en Trijntje Steur; Peter van Vliet e.v. Jeanet Mooijer; Jan Mooijer en Aaltje Steur; Angela Koning en overleden familie Koning en Steur.

 

VINCENTIUSKERK

Zaterdag 01-11-2014
19:00 uur: N. Mantje; Hoogfeest Allerheiligen     
Zondag Allerzielen 02-11-2014
09:45 uur: N. Mantje
11:30 uur: N. Mantje; herenkoor zingt
13:30 uur: dopen Sam Sier en Linde Keizer
14:30 uur: dopen Lieke van der Struik
18:00 uur: Allerzielenviering; gedachtenis alle overledenen. Voor elke overledene die sinds 2 november 2013 is overleden wordt een kaars gebrand. Na afloop van de viering kan die kaars meegenomen worden naar huis. Aansluitend aan de viering worden de graven gezegend en kunnen op de graven van alle overledenen lichtjes worden geplaatst. Voorgangers: P. Stomph, A. Goedhart, N. Mantje, P. Piets, S. Tol, Z.E. Fesfay, H. Bak; herenkoor zingt.    
Maandag 03-11-2014
19:00 uur: A. Goedhart
Dinsdag 04-11-2014
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 05-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Donderdag 06-11-2014
19:00 uur: N. Mantje
Vrijdag 07-11-2014:
19:00 uur: A. Goedhart
Zaterdag 08-11-2014:
19:00 uur: P. Stomph
INTENTIES
Zaterdag 1 november:
Allerheiligen

19:00 uur:  Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Duur Bond (Pek) en Jaap Mossel (Mop); Evert Tol en Neeltje Tol-Schilder, Jan Tol e.v. Geertje Schilder, Pastoor Jaap Tol (Kuup), Gerda Tol, Gerrit Tol e.v. Maartje Bond; Fré Veerman (van Gees) en Rie Hartog;  Freek Schokker en Annie Schokker-de Boer; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek;  Jaap Lautenschütz en overl. familie; Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jaap Schilder, Aafje Zwarthoed en overl. kinderen; Jan Eeltink e.v. Griet Smit en overl. families Eeltink en Smit; Jan Klouwer e.v. Trijn Kroon en overl. familie Klouwer; Jan Kwakman (Motor) en pietje Gaar en pietje Bet Jaap Veerman (Huug); Jan Sul e.v. Neel Sul-Tol, Dirk Tol en Steintje Sier, broers en zusters, Bab en Ootje Sul en zwagers; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer (Bakker) en overl. familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer,  Mgr. Cornelis Veerman,  Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman;  om herstel van een zieke en overleden familie; Stineke Schokker e.v. Jan Deen en overl. families Schokker en Deen; Thames Molenaar; Thames Sier (Frik) e.v. Grietje Lautenschütz; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thoom Schilder e.v. Nel Veerman.
Zondag 2 november:
Allerzielen

9:45 uur: Coen Wulterkens e.v. Ton Hageman; Freek Schokker en Annie de Boer; Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Griet Molenaar en Thames Veerman; Hille de Boer, Cees Sier e.v. Annie Steur, Zr. Maria Steur; Jan Snoek e.v. Cornelia Koning,  Kees Koning en Maria Klepper en overl. kinderen; Jannig Tuijp en overl. familie en voor genezing; Jenny Zwarthoed e.v. Kees Steur; Kees Bootsman e.v. Trijntje Smit en overl. familieleden; Kees Runderkamp e.v. Annie Mol; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Nol Koning echtgenoot van Maartje Mossel en overl. fam.; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Antje Tol en Jan Veerman (van Rolie); Cees de Boer e.v. Gaartje Zwarthoed Hein Schokker e.v. Maartje Zwarthoed; Jan de Lange en Hilletje Steur; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat; Jannetje Veerman e.v. Jaap Sier,  Johan Veerman e.v. Willeke Sier. 
13:30 uur: Dopen: Sam Sier en Linde Keizer.
14:30 uur: Dopen: Lieke van der Struik.  
18:00 uur: ALLERZIELENVIERING: Aal Tuijp e.v. Jaap Lautenschütz, Klaas Koning e.v. Trijn Tuijp, Lies Lautenschütz e.v. Kees Tuijp; Adrianus Baijens en Gaartje de Boer, Alie Kemper e.v. Kees Baijens, Ab Visser e.v. Diny Baijens, Gerie Visser en Albert Smit; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Annemieke Karregat; Bep Stevers en. Willem Binken,  Els Binken e.v. Winfried Tol, moeder van Rik en Bo; Bep Stevers en. Willem Binken, Marian Binken e.v. Piet Tol (Bolle), Els Binken e.v. Winfried Tol, moeder van Rik en Bo; Bep Wulterkens e.v. Freek Bont; Bruin Schilder e.v. Griet Zwarthoed en overl. families Schilder en Zwarthoed; Bruin Tol e.v. Huibje Steur en overl. families Tol en Steur; Cees van Vlaanderen, Jannetje Rikkers en overl. familie; Christien Heijnis; Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Dick van Dijk e.v. Huibje Kroon; Dirk Mossel, Geertje Jonk en dochter Maartje, Jan Tol, Elizabeth Veerman, overl. familie Tol en Eva Jonk; Dirk Tol e.v. Griet Jonk, Evert Jonk en Aaf Kwakman; Dylan Tol, zoontje van Johan en Christine Tol; Evert Tuijp e.v. Annie Wulterkens; Evert Veerman (de Bok) e.v. Anny Boetekes, dochter Diana Gravestein-Veerman en schoonzoon Cor Gravestein; Ferry Nanninga e.v. Jannig Sier, Bas Nanninga en Stijntje Dekker,  Kees en Jannetje Sier, Wil Sier, Lijst Sier, Bruin en Griet Steur-Sier; Freek Schokker en Annie Schokker-de Boer; Gaar de Boer en Klaas Tuijp (Okke) en Roos Jonk, dochtertje van Ruud en José, zusje van Fleur en Ryan; Gaar Koning (Stuut) en Kees Plat (Platje), Jaap Schilder (Dibbes) e.v. Aaf de Boer, Kees van Zelst en Gaar schilder (Snert),  Fok Koeman e.v. Fem Oudejans; Gerbrand Schilder e.v. Aal Tol en overl. families Schilder en Tol; Gerrit Veerman e.v. Aaltje Woestenburg en overl. families Veerman, Woestenburg en Tuijp; Grietje Tuijp e.v. Bruin Veerman en overl. familie Veerman en Tuijp;  Hein Schilder, Grietje Jonk en dochter Hille; Hein Tol e.v. Agie Smit en dochter Madeleine; Hein Veerman, Grietje Jonk en dochter Hille; Henk Tol e.v. Nel Zwarthoed, Lijsje Keuken en Ria Boerlage; Hille Mühren-Steur en Theo Mühren; Huibje de Boer e.v. Jaap Schilder; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning; Jaap Buijs (Slof) en Geertje de Boer en zoons Klaas en Kees Buijs; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Klaas Kras en Hille Lautenschütz; Jaap Smit (Jut) e.v. Griet Smit-Snoek en overl. familie; Jaap Steur e.v. Gré Steur, Siem Steur en Annie Jonk,  Jaap Steur en Neel Bond; Jaap Tol (Schoen) e.v. Nel Tuijp,  Evert Tuijp en Neeltje Koning, Saskia Tol, Johan Kwakman, Jannetje en Aaf Koning; Jaap Tol en Aaltje de Boer, en Jan de Boer; Jan Koning en Geertje Zwarthoed; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman; Jan de Boer en Aaltje de Boer-Buijs, Huib en Kees de Boer; Jan de Wit en Stijn Bootsman en Martin de Wit en overleden familie; Hein Veerman en Grietje Kwakman en Peter en Rob Veerman, Pater Freek Veerman, Piet Bet en Pietje Gaar; Jan Guijt e.v. Ina Oort; Jan Keijzer en Maartje Tuijp, Garie Kok en Beb Schilder, echtgenoten van Jan Keijzer; Jan Molenaar en Adriana Tol.;  Jan Runderkamp vriend van Lida Schilder; Jan Schilder e.v. Nel Schokker en overl. families Schilder en Schokker;  Jan Schokker e.v. Aaf Smit,  Reinier Smit en Huibje Tol en overl. families Smit en Schokker;  Jan Steur e.v. Hille de Boer en overl. families Steur en de Boer; Jan Tuijp e.v. Aafie Molenaar, Annie Sier e.v. Jan Nieuweboer;  Jan Veerman (Pen) e.v. Ans Geuke en Marie Tol een Jan Geuke; Jan Veerman e.v. Geertje Schilder; Jan Wijn Zwarthoed e.v. Huib Bont, Jaap Bont en Geertje Schilder; Jan Zwarthoed en Lijsie Buijs; Kees Kras (Blark) e.v. Maartje Tuijp en dochter  Jannig Kras e.v. Jos de Boer; Siem Tuijp (Kitte) en Jannetje Schilder, Joop Jonk e.v. Annie Tuijp en overl. families; Kees Sier e.v. Aal Molenaar, Nel Molenaar e.v. Kees Veerman; Kees Steur en Divera Steur; Kees Veerman en Duurtje Molenaar,   Gerrit Veerman e.v. Janet Boerlage,  Huibje Veerman e.v. Kees Bond, René Bond e.v. Ellie Veerman, Jaap Schilder, Hille Plat en zoon Jan; Klaas Keizer en Gaartje Steur; Klaas Koning en Jannig Tol,  dochter Jans, zoons Tom en Freek, schoonzoons Jan en Joop; Freek Bien (Mepie) en Maartje Veerman, schoonzoons Piet Tol en Nars van Velden;  Klaas Sier (Pech) e.v. Grietje Veerman en overl. families Sier en Veerman; Maart Steur e.v. Kees Bont; Marian Binken e.v. Piet Tol (Bolle); Marie Mooijer e.v. Kees Bond en kleindochter Tracy; Nells Broersen e..v. Jan van Westen; Niek Veerman; Pater Klaas de Boer; Peter Kuenen en Theo van de Ploeg; Piet Sombroek e.v. Marga Snoek, Maup Guit, partner van Anneke Snoek; Piet Tol en Maartje Molenaar, Klaas de Boer (Butter) e.v. Trijn Tol; Ruud van Olfen, Marco Slootbeek en familie Maurer; Siem Tol e.v. Pia Kwakman; Sijmen Tol e.v. Maart Jonk, Evert Jonk en Aaf Kwakman; Thames Tol en Grietje Bond, Klaas Veerman, Geertje Steur en overl. kinderen; Willem Westendorp en zoon Wim; Wim Koning en Maartje Tol (Dark);  Ynse Bosma e.v. Aal Koning.  
Maandag  3 november:
19:00 uur:  Cees Tol en Marietje Stroek; Crelis Bond e.v. Gaar Molenaar; Elizabeth Bont en Evert Sier; Gaar Butter; Gaar van Dijk en Niek Buijs, Nel Buijs e.v. Kees Bont; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Jannetje Bond en Jan Tol (Dollie); Kees Smit e.v. Aal Molenaar; Lijst Molenaar e.v. Jan Tol en overl. families Tol en Molenaar; Simon Kras e.v. Fita Prumper en beider overl. families; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.  
Dinsdag 4 november:
19:00 uur: Ans Schilder (Kakes) e.v. Wolt Mooijer; Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; Jaap Snoek en Geertje Jonk en overl. kinderen. Kees Tol e.v. Geertje Snoek; Kees Everaars en Aal Koning (Stuut); Neeltje Mooijer en Albert Mossel; Trijn Kwakman (Ballap) e.v. Freek Schilder.
Woensdag 5 november:
19:00 uur: Aaf Guijt e.v. Thoom Veerman; Alie Schilder-Steur en overl. familieleden; Andries Bootsman en Grietje de Boer;  Berry Molenaar (Barn); Dolf Nueman e.v. Pietje Koning en overl. families Nueman en Koning; Henk Bouwman en Truus Mooijer en overl. families; Jan Schokker en Nel Kroon; Kees Kwakman e.v. Aaltje Mol; Kees Sul en Jannetje Smit, Jannetje Sul en Klaas Kroon; Klaas Buijs e.v. Maartje Buijs-Kwakman en overl. familie; Neel Jonk (Chef), Jan Schilder; Nel Bont-Schilder, Hans Bont (Pul) en Willem Runderkamp; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska.   
Donderdag 6 november:
19:00 uur: Jaap de Boer (Turf); Klaas Keizer en Aaltje Voortman, Jans Keizer en Dick Keizer.
Vrijdag 7 november:
19:00 uur: Ab Mooyer e.v. Ant Kras; Jaap en Dick Hansen; Kees de Boer en Huib de Boer; Kees Tol (Parre) echtgenoot van Corrie Tol-Jongert; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Stijntje Visscher en Lucas Keizer; Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk; Voor alle zieke mensen in Volendam.  
 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 01-11-2014 Allerheiligen  
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 02-11-2014 Allerzielen
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 04-11-2014
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag  06-11-2014
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 08-11-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 09-11-2014
09:30 uur: P. Klos

 

GEDOOPT:

Joe Jonk, Hendrick Averkamplaan 33
Jay Plat, Breewijd 16

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Dick Zwartoed, echtgenoot van Griet Keijzer; Leendert Eerdhuijzen, echtgenoot van Marie Schweinsbergen; Henk Tol (van Aart) echtgenoot van Geertje van Vlaanderen; Kees Plat; Rita Ligthert, echtgenote van Max Guijt; Siem Steur (Puleka), echtgenoot van Bets Mol.

 

LITURGISCHE AGENDA:

31-10-2014, 19.00: Mariakerk; viering Hoogfeest Allerheiligen.
01-11-2014: Hoogfeest Allerheiligen, 19.00 Mariakerk; Allerzielenviering; parochiekoor zingt. 19.00     Vincentiuskerk; viering Allerheiligen; geen zang.
02-11-2014: Allerzielen, 09.00 Mariakerk; geen zang; 11.00 Mariakerk; geen zang, 12:00 Mariakerk, dopen Joep Bond; 13:00 Mariakerk, dopen Jace Lautenschütz; 09.45 Vincentiuskerk; herenkoor zingt; 11.30 Vincentiuskerk; geen zang; 13:30 Vincentiuskerk, dopen Sam Sier en Linde Keijzer; 14:30 Vincentiuskerk, dopen Lieke van der Struik; 18.00 Vincentiuskerk; Allerzielenviering met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof m.m.v. Herenkoor.
03-11-2014: Hubertus; Martinus de Porres
04-11-2014: Carolus Borromeus
06-11-2014: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
07-11-2014: Hoogfeest Willibrord; patroon van de Nederlandse kerkprovincie; 20:00 gespreksgroep 1 o.l.v. Joke Tessel in de Ark.
08-11-2014: 19.00 Mariakerk; Zangertjes van Volendam; 19.00 Vincentiuskerk; geen zang.
09-11-2014: Feest kerkwijding basiliek Sint Jan van Lateranen (zondag voor de oecumene); 09.00 Mariakerk; 11.00 Mariakerk; geen zang; 12:00 Mariakerk, dopen Skylar Smit; 13:00 Mariakerk, dopen Jan Schilder; 09.45 Vincentiuskerk; herenkoor zingt; 11.30 Vincentiuskerk; geen zang; 13:00    Vincentiuskerk, dopen Fayèn Klein; 14:00 Vincentiuskerk, dopen Jake Kemper; 18.30 Vincentiuskerk; rozenhoedje.

    

REGIOPAROCHIES:

01 en 02-11-2014
Edam:
za. 19:00 uur; viering: voorganger: P. Piets/zondag 10:00 uur; viering: voorganger P. Piets.
Monnickendam: za. 19:00 uur; viering: voorganger: H. Bak/zondag 10:00 uur; viering: voorganger: H. Bak.
Zaandam: za. 19:00 uur; voorganger: A. Goedhart/zondag 10:00 uur; A. Goedhart.
Ilpendam: zondag 10:00 uur: B. Dijkman.

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl