't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Kerkberichten

MARIAKERK
Woensdag 24 aug.: apostel Bartolomeüs
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 26 augustus:
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 27 augustus: Monica; collecte kerkdeur Miva
19:00 uur: H. Versteeg
Zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar; Augustinus
09:30 uur: vervalt
11:00 uur: P. Stomph; collecte kerkdeur Miva .
Maandag 29 augustus: 22e week; marteldood Johannes de Doper
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 31 augustus:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand
09:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 3 september: Paus Gregorius de Grote
19:00 uur: P. Piets
Zondag 4 september: 23e zondag door het jaar;
09:30 uur: vervalt
11:00 uur: S. Tol
Maandag 5 september: 23e week; Teresa van Calcutta
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 7 september: Hadrianus
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Misintenties
Woensdag 24 augustus
09:00 uur: Dick Bont; voor de overleden familie Tuijp en Steur.
19:00 uur: Hillie Steur en Thoom Schilder en overleden fam; Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol; Jan Trudo ev Trijn Veerman; Overleden Pastoors en Kapelaans van Volendam; Thoom Veerman ev Aal Veerman; Truus Hoogland en Jan Greuter; Voor het welslagen van de Missie Klaas Schilder (Madoet), Jaap de Boer en Dik Zwarthoed.
Vrijdag 26 augustus
09:00 uur: Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 27 augustus
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Dick en Martin Schilder (Post)
echtgenoot en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden fam. Schilder en Smit; Gerda Keizer ev Jaap Bont, Jaap Plat ev Geertje de Boer, Afra Plat ev Johan Runderkamp, Ton Zwarthoed ev Antje Plat; Jan Zwarthoed Jansen) en Grietje Kwakman en Gaartje Kwakman (Mop); Jannig Kras ev Cees Sier; Kees Kwakman en Aagt Kwakman en overleden familie; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky; Voor een Jarige.
Zondag 28 augustus
11:00 uur: Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk en zegen over het gezin; Aal Jonk en Kees Zwarthoed en overl. families Jonk en Zwarthoed; Cees de Boer (Corn) en Ciska Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis; Gaar Molenaar-Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma Molenaar; Gaar Mooijer; Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes en overl. kinderen; Jan de Lange en Hilletje Steur; Pastoor van der Hulst.
Maandag 29 augustus
19:00 uur: Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Nel Jonk (Hamburg) ev Jan Smit; Niek Buijs en Gaar van Dijk, Nel Buijs ev Kees Bont; Pater Piet Tuijp, Evert Tuijp en Geertje Molenaar en overleden kinderen, Gerlinde Tuijp ev Peter Smit; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman; Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond.
Woensdag 31 augustus
09:00 uur: Dick Bont.
19:00 uur: Griet Zwarthoed-Kwakman en Jaap Zwarthoed en Dick Buijs; Hans Bos ev Marie Sombroek; Henk Koning; Huibje Koning en Sijmen Schilder (Snert); Jannetje Keijzer en Hein Veerman en overleden familieleden; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Kees Mol en Gaartje Smit; Kees Tol en Antje Schilder; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Hein Koning en Duur Veerman en Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik); Neeltje Schilder en Lau Sombroek en kleindochter Sharon Sombroek; Piet Cas en Grietje Sombroek; Rob de Jong weduwnaar van Marianne Mooijer; Siem Steur ev Bets Mol; Sijmen Bond en Antje Bond-Veerman en zoon Ton Bond; Theo Sterk ev Jolanda Sterk-de Boer, Cees de Boer en Jannetje de Boer-Tuip en Frits Sterk; Trijn Plat ev Jack Plugboer; Truus Hoogland en Jan Greuter.
Vrijdag 2 september
09:00 uur: Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld.
Zaterdag 3 september
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Claus Veerman en Alida Pooijer en overleden kinderen; Gerda Keizer ev Jaap Bont; Gerrit en Grietje Schilder en overleden kinderen en familie; Jannig Kras ev Cees Sier; Neel Plat en overleden familie; Teun Tol ev Aal Braan en familie Tol-Braan; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder, Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 4 september
11:00 uur: Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Jaap Tol, Aaltje de Boer en Jan de Boer, Jintje Schokker en Aal Buijs en overleden familie; Jan de Lange en Hilletje Steur; Jannig Tol (Kip) en overleden familie; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Pastoor vd Hulst; Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen; Piet Plat; Piet Veerman (Does) ev Ant Tol.
Maandag 5 september
19:00 uur: Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Jan Veerman en Jannig Mooyer, Hein Koning en Duur Veerman en Evert Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik).
Woensdag 7 september
09:00 uur:Dick Bont.
19:00 uur: Cor Schilder ev Afra Koning, Aaltje Bond en Henk Koning, Freek Schilder en Neeltje Veerman; Dick Kwakman en Grietje Bont; Dick Kwakman en Grietje Bont, Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees; Geertje Schilder en Klaas Mol; Jan de Does ev Aagje Tol; Jan Veerman ev Geertje Molenaar en voor Jeannet Veerman, Jan Molenaar en Griet Tol, Ab Molenaar ev Geertje Smit, Job Molenaar, Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Jopie van Leeuwen en Kees van Houdt; Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees; Maartje de Ruiter-Butter ev Arie de Ruiter; Marie Sier ev Kees Tol.

SINT VINCENTIUSKERK
Woensdag 24 aug.: apostel Bartolomeüs
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 25 augustus: Lodewijk; Jozef de Calasanz
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 26 augustus:
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 27 augustus: Monica
19:00 uur: P. Piets; deurcollecte Miva
Zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar; Augustinus
09:45 uur: P. Piets; herenkoor; deurcollecte Miva.
11:30 uur: vervalt
18:00 uur: rozenkransgebed: Kees de Bok
Maandag 29 augustus: Marteldood Johannes de Doper
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 30 aug.: Eustachius van Lieshout
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 31 augustus:
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 1 sept.: Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 2 sept.: 1e vrijdag van de maand
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 3 sept.: Paus Gregorius de Grote
19:00 uur: H. Versteeg
Zondag 4 sept.: 23e zondag door het jaar
09:45 uur: P. Stomph; geen zang herenkoor
11:30 uur: vervalt
18:00 uur: rozenkransgebed: Kees de Bok
Maandag 5 sept.: Teresa van Calcutta
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 6 september:
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 7 september: Hadrianus
19:00 uur: P. Stomph
Misintenties
Woensdag 24 augustus
19:00 uur: Berry Molenaar (Barn); Hein Schokker, Antje Bond en zoon Jan; Jan Veerman (Bun) e.v. Nel Jonk en overleden familie.
Donderdag 25 augustus
19:00 uur: Bep en Siem Damhuis-Leeflang en overleden ouders en familie; Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Kees Koning en Aaf Steur (Kriel) en kleinzoon Klaas Koning.
Vrijdag 26 augustus
19:00 uur: Ab Mooijer en Antje Kras; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Trijntje Veerman e.v. Evert Karregat; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 27 augustus
19:00 uur: Clazina Tol, Henk Slotboom en overleden familie Tol; Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Freek Zwarthoed; Grietje Tuijp e.v. Bruining Veerman en overl. families Veerman en Tuijp; Henk Veerman (Does) e.v. Griet Veerman-Tol; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jan Pannekeet e.v, Maartje Veerman en Huibje Bont en Crelis Veerman; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Keijzer en Aaltje Voortman, zoon Dick e.v. Githa Smit en dochter Jans e.v. Jan Veerman; Klazina Veerman; Overleden familie Zwarthoed-van Roosmalen; Thames Molenaar; Theo Mens en Corrie Hoogland, Adrie Mens e.v. Mirjam van Boven, Albert Smit e.v. Ellie mens; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Voor een goede afloop; Willem Jonk.
Zondag 28 augustus
09:45 uur: Cees de Boer (Corn) en Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis. Gerard Reurs e.v. Hannie de Boer, Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Divera Maria Veerman e.v. Herman Wulterkens; Gaar Molenaar-Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma Molenaar; Gaar Mooijer; Griet Hoekstra; Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes en overl. kinderen; Jan de Lange en Hilletje Steur; Maart Steur e.v. Kees Bont; Nel Bond-Kras, Jan Kras en Marijke van de Berg; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska. Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
Maandag 29 augustus
19:00 uur: Gré Koning e.v. Freek Tol; Hein Tol e.v. Aagje Smit en dochter Madeleine; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer, Anja Bakker e.v. Johan Schilder; Jan Plugboer en Hille Plat; Kees Bootsman e.v. Trijn Smit; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 30 augustus
19:00 uur: Hans Schilder e.v. Maart Schilder; Jaap Buisman en Aaltje de Boer (Pet); Jan Tol (Kuup) en Geertje Schilder (Streier) en overl. families Tol en Schilder; Kees Everaars e.v. Aal Koning (Stuut); Neel Smit, Klaas Keizer en overl. familie; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 31 augustus
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Dik Tuijp e.v. Griet Molenaar en overleden families Tuijp en Molenaar; Douwe Klinkhamer en overl. familie en alle overleden Kermisexploitanten; Jan van Vlaanderen e.v. Gaartje Kwakman; Trijntje Bond, Jaap Klouwer en zoon Ap en Jaap Mappes; Trijntje Veerman en Klaas Schilder (de Bok).
Donderdag 1 september
19:00 uur: Bep Wulterkens e.v. Freek Bont; Jaap Buijs (Slof) en Geertje de Boer en zoons Klaas en Kees Buijs; Johannes Leeflang en Gaartje Sier; Kees Buijs (Slof) e.v. Janna Melissen, Klaas Buijs (Slof) e.v. Gaar Sier; Klaas Buijs (Slof) e.v. Gaar Buijs-Sier; Paulus Tol en Gaartje Schokker, Theo Kroon e.v. Nel Kok; Thames Tol en Jans Schilder.
Vrijdag 2 september
19:00 uur: Eric Jonk (Stoop) e.v. Linda Sier; Jaap Keizer e.v. Maartje Kras en dochter Eva; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle onderdrukte en vervolgde Christenen overal ter wereld; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 3 september
19:00 uur: Aafie Schilder-Steur (Bommie) en Klaas Schilder (Kakes), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder e.v. Margaret de Boer; Alie Steur e.v. Jaap Schilder en overl. familie; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Hein Kes e.v. Gaar Kes-Kwakman; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jack van Pooy e.v. Gaar Bont; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jan Koning, Marie Molenaar en hun dochters Clara en Gré, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het Vagevuur; Jan Schokker en Trijn Schilder en zoon Cor; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer (Bakker) en overl. familie. Jaap Lautenschütz en overleden familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Kees Veerman (de Koe) en overleden families Veerman en Kwakman; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 4 september
09:45 uur: Alie Sombroek e.v. Gerard Ros; Freek Schokker en Annie de Boer, Hille de Boer, Kees Sier e.v. Annie Steur, Zuster Maria Steur, Gerard Reurs e.v. Hanny de Boer; Jaap Tol, Aaltje de Boer en fam. de Boer, Jintje Schokker en Aal Buys en overleden familie; Jan de Lange en Hilletje Steur; Jan Koning en overl. families Koning en Tuijp; Jan Steur (van Leur) en Neeltje Schilder; Kees Bootsman e.v. Trijn Smit; Lau Schuijt; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Piet Plat; Ter ere van het onbevlekt hart van Maria en onze lieve Heer Jezus Christus, Sijbert Kras en Gaar Tuijp, Liesbeth Steur e.v. Johan Kras; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
Maandag 5 september
19:00 uur: Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; Geertje Smit en Kees Bond (Pakhuis); Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Kees Sier, Thoom en Woldje Zwarthoed, en overl.kinderen, Jannetje Tol, Kees Sier en overl. kinderen; Nico Klouwer e.v. Griet Kwakman (Kakes); Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 6 september
19:00 uur: Gaar Bond e.v. Jack Kemper; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 7 september
19:00 uur: Andries Bootsman en Grietje de Boer; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Gaar Molenaar-Zwarthoed e.v. Kees Molenaar en dochter Wilma Molenaar; Gerrit Zwarthoed e.v. Jannig Bootsman; Jaap Tuijp, Maartje Veerman en zoon Ap.,; Jan Veerman ( Kaak ); Jan Zoetebier e.v. Geertje Schilder en kleinzoon Berry Molenaar (Barn); Kees Veerman (Pen) Partner van Lida Kwakman; Klaas Kwakman e.v. Aaf karregat; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska. Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp; Willem Snoek e.v. Griet Tuijp.

SINT NICOLAASHOF
Donderdag 25 augustus: Lodewijk; Jozef de Calasanz
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 27 augustus: Monica
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar; Augustinus
09:30 uur: B. de Bock; deurcollecte Miva
Dinsdag 30 augustus:
09:00 uur: T. Z. Tesfay
Donderdag 1 sept.: Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 3 sept.: Paus Gregorius de Grote
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 4 sept.: 23e zondag door het jaar
09:30 uur: S. Tol
Dinsdag 6 september:
09:00 uur: L. Weel

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
27/28 augustus en 3 en 4 september 2016
Edam:
Zat. 27 aug., 22e zondag door het jaar, 19:00 uur: H. Bak
Zon. 28 aug., 10:00 uur: H. Bak
Zat. 3 sept., 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 4 sept., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Monnickendam:
Zat. 27 aug., 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 28 aug., 10:00 uur: H. Versteeg
Zat. 3 sept., 19:00 uur: H. Bak
Zon. 4 sept., 10:00 uur: H. Bak
Ilpendam:
Zon. 28 aug., 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 4 sept., 10:00 uur: P. Piets.

GEDOOPTEN:
21-08: Fem Karregat, Kaper 31

DOPEN::
28-08: Eva Plat, Balgzand 13 om 12:00 uur in de Mariakerk: P. Stomph.
28-08: Rick Veerman, Grote Ven 20om 13:00 uur in de Mariakerk: P. Stomph.
28-08: Sem Veerman, Grote Ven 20 om 13:00 uur in de Mariakerk: P. Stomph.
28-08: Zoëy Schilder, Gruttoplantsoen 16, 13:00 uur in de Vincentiuskerk: P. Piets.
11-09: Lisa Koning, Henegouwen 9 om 12:00 uur in de Mariakerk: P. Stomph.

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:
18-09: 09:45 uur: Sint Vincentiuskerk: Pasquinal Mol en Samantha Koning.
24-09: 11:00 uur: Sint Vincentiuskerk: Kees Plat en Eline Schokker.

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Gaartje Smit, weduwe van Klaas van Dijk; Maartje Schokker, weduwe van Simon Kok; Aaf Tol, weduwe van Dirk Bond; Jan Zwarthoed (Troet), echtgenoot van Alida Tol; Jan Zwarthoed (Tater), echtgenoot van Aal Veerman (Bet); Trien Buisman, echtgenote van Dick Sier; Klaas Mühren, echtgenoot van Eef Steur.

LITURGISCHE AGENDA:
Woensdag 24 aug.: Apostel Bartolomeüs,
21e week door het jaar (C).
Donderdag 25 aug.: Lodewijk; Jozef de Calasanz. De Ark om 20:00 uur Overleg rouwverwerking zoon en dochters van overleden ouders. De Ark om 20:00 uur Gespreksgroep Ria & Tiny.
Zaterdag 27 aug.: Sint Nicolaashof om 09:00 uur H. Mis. H. Monica, 22e zondag door het jaar (C).
Zaterdag 27 aug.: Sint Vincentiuskerk en Mariakerk om 19:00 uur H. Mis. Geen zang; deurcollecte MIVA.
Zondag 28 aug.: Augustinus. Sint Nicolaashof om 09:30 uur geen zang. Miva-collecte aan de kerkdeur. Sint Vincentiuskerk om 9:45 uur Hoogmis (Herenkoor). Mariakerk om 11:00 uur H. Mis, geen zang. Rozenkransgebed om 18:00 uur, 22e week door het jaar (C).
Maandag 29 aug.: Om 19:00 uur H. Mis. Marteldood Johannes de Doper.
Dinsdag 30 aug.: Eustachius van Lieshout.