Weer in Volendam

NIVO POLL

Vindt u dat de gemeente de sluitingstijden van de horecazaken in de gehele gemeente moet verruimen naar 03.30 uur?
  • 17.86% JA 45 stemmen
     
  • 7.14% Geen mening 18 stemmen
     
  • 75.00% NEE 189 stemmen
     
Vindt u dat de gemeente de sluitingstijden van de horecazaken in de gehele gemeente moet verruimen naar 03.30 uur?

Event agenda

Kerkberichten

MARIAKERK

Vrijdag 12 feb.:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: S. Tol; 50-jr. huwelijk Dick Steur en Maartje Runderkamp,
Pellerplein 8
Zaterdag 13 feb.:
19:00 uur: P. Klos    
Zondag 14 feb.: 1e zondag van de Veertigdagentijd    
09:30 uur: P. Piets
11:00 uur: P. Piets; presentatieviering communicantjes
12:00 uur: P. Piets; dopen Fiene Tol, Vincent van Goghstraat 55
13:00 uur: P. Piets; dopen Tara Vonk, Marsstraat 13
15 feb.:
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 17 feb.: Zeven stichters orde der Servieten
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 19 feb.:
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets  
Zaterdag 20 feb.:
19:00 uur: T.Z. Tesfay    
Zondag 21 feb.: 2e zondag van de Veertigdagentijd    
09:30 uur: P. Piets; volledig koor
11:00 uur: P. Piets;
12:00 uur: P. Piets; dopen Chloë Veerman, Leendert Spaanderlaan 2
13:00 uur: P. Piets; dopen Mila Tol, Papaverstraat 2
MISINTENTIES
Vrijdag 12 februari:

9:00 uur: Voor de pastorie.
19:00 uur: Bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van Dick Steur en Maartje Runderkamp Pellersplein 8 en voor overleden fam. Steur en Runderkamp en voor ons gezin en familie en vrienden; Arnold Mühren en Liesbeth Bond; Neel Steur en Jan de Boer en overleden familie de Boer; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld ev Griet Bond, Siem Schilder ev Elisabeth Bond.
Zaterdag 13 februari:
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Hein Smit (de Kip) ev Jannetje Smit - Schilder; Jannig Kras ev Cees Sier; Joke Keizer; Kees de Boer en Geertje Jonk; Neel Koning (Stuut ) en overleden fam. Veerman en Koning; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok ev Jan Keizer; Lia Stroek ev Patrick Schilder; Lou Sombroek en Neeltje Schilder; Michel Moshensky.
Zondag 14 februari:
9:30 uur: Pastoor vd Hulst.
11:00 uur: Toos Paay en Albert Deen.
Maandag 15 februari:
19:00 uur: Aal Jonk ev Klaas Veerman en zoon Krelis en overleden families; Crelis Molenaar en Aaltje Veerman (Bommie) en dochter Nelly ev Kees Veerman; Jan de Does ev Aagje Tol; Piet Nieuweboer ev Aris Mol en overleden fam Nieuweboer en Mol; Woltje Jonk (Bes)  en Jan Schilder, Jaap Veerman ( Som) ev. Alie Schilder en overleden fam. Veerman.
Woensdag 17 februari:
9:00 uur: Dick Bont; Dirk Tol ev Aaf Kroon en overleden fam. Tol en Kroon; Jan Tuijp en Geertje Buijs.
19:00 uur: Bruin Heynis ev Nel Schilder en overleden fam. Heynis en Schilder; Dick Kwakman en Grietje Bont, Klaas Sier, Annie Veerman en zoon Kees; Jan Beers ev Aal de Boer; Sijmen Bond ev Antje Bond - Veerman en zoon Ton Bond.
Vrijdag 19 februari:
19:00 uur: Ageeth Veerman ev Ton Runderkamp; Kees Veerman en Duurtje Molenaar, Huibje Veerman ev Kees Bond, Rene Bond ev Elly Veerman, Gerrit Veerman ev Jeanette Boerlage; Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Willem Kamphorst ev Gina Schilder en overleden fam. Kamphorst en Schilder.
Zaterdag 20 februari:
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Dick en Martin Schilder (Post) ev en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden fam. Schilder en Smit; Gerie Molenaar ev Kees Veerman (Rolie); Jaap Plat ev Gaar de Boer; Jannig Kras ev Cees Sier; Maartje de Ruiter-Butter ev Arie de Ruiter; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok ev Jan Keizer; Lia Stroek ev Patrick Schilder; Lou Sombroek en Neeltje Schilder; Michel Moshensky.
Zondag 21 februari:
9:30 uur: Pastoor vd Hulst.
11:00 uur: Job Kwakman (Ballap) en Jannetje Tol.


VINCENTIUSKERK

Donderdag 11 feb.: OLV Lourdes/wereld-dag voor de zieken
19:00 uur: P. Piets:
Vrijdag 12 feb.:
19:00 uur: P. Stomph    
Zaterdag 13 feb.:
19:00 uur: H. Janssen
Zondag 14 feb.: 1e zondag van de Veertigdagentijd    
09:45 uur: P. Stomph  
11:30 uur: P. Stomph
18:00 uur: P. Stomph    1e vastenmeditatie     
Maandag 15 feb.:
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 16 feb.:  
19:00 uur: P. Stomph
20:00 uur: Orgelconcert Everhard Zwart  
Woensdag 17 feb.: Zeven stichters orde der Servieten
19:00 uur: E. van Teijlingen  
Donderdag 18 feb.:
19:00 uur: P. Piets:
Vrijdag 19 feb.:
19:00 uur: P. Stomph   
19:30 uur: P. Stomph; dopen Noa Steenmeyer, J.M. Osterlinghstraat 22A
Zaterdag 20 feb.: Zangertjes van Volendam
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 21 feb.: 2e zondag van de Veertigdagentijd    
09:45 uur: P. Stomph  
11:30 uur: P. Stomph
13:00 uur: P. Stomph; dopen Nikkie de Boer, Dukaton 28
14:00 uur: P. Stomph; dopen Victoria Tol, Noorderhaaks 25
18:00 uur: P. Piets; 2e vastenmeditatie     
MISINTENTIES
Donderdag 11 februari:

19:00 uur: Uit dankbaarheid aan de H. Maria van Lourdes; Antje Tuijp en Piet Karregat; Bep Wulterkens e.v. Freek Bont; Ferry Nanninga e.v. Jannig Sier; Marie Tuijp en Hein Veerman; Neel Smit, Klaas Keizer en overl. familie.
Vrijdag 12 februari:
19:00 uur: Aaf Kroon en overl. familie; Gaar Tol e.v. Sjaak Tol; Jan Tol, Elizabeth Schilder, Piet Steur en Maart Karregat; Nel Rossenaar en Piet van de Nes; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 13 februari:
19:00 uur: Cees de Boer (Corn) en Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis; Claus Veerman, Alida Pooijer en overl. kinderen; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap en Sjaak en overl. families Smit en Schilder en  Rikie Molenaar-Bos; Jaap Klepper e.v. Agie Kroon; Jan Keijzer en Maartje Tuijp; Jan Kroon en Aaltje Mooijer; Jan Schilder, Marie Keizer en dochter Gerda; Jan Schokker en Nel Kroon; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Piet Schilder en Griet Mooijer en zoons Jack en Henk Schilder; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Uit dankbaarheid aan de H. Antonius en voor een zieke.
Zondag 14 februari:
9:45 uur: Jaap Schilder e.v. Aaf Mooijer, Dick Sier e.v. Trijn Mooijer en overl. families Schilder en Mooijer; Klaas Boei e.v. Neel Tuijp; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Cees de Boer (Corn) en Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis; Grietje Schilder en Froek Zwarthoed; Kees Koning, Aaf Steur (Kriel) en kleinzoon Klaas Koning; Lijst Buijs en Joop Prins en overl. families.
Maandag 15 februari:
19:00 uur: Dirk Tuijp (de Broeder) e.v. Geertje Hansen (Sam); Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jan Plugboer en Hille Plat; Klaasje Buijs e.v. Frits Schutte; Neeltje Bien en overl. familie; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Voor een goede afloop.
Dinsdag 16 februari:
19:00 uur: Alie Kwakman (Kakes) en haar zoon Eric; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek,; Jan Groot e.v. Lia Tol; Jan Kes en Aafje Koning; Neeltje Tol en Lau Karregat en overl. families Tol en Karregat; Rick Handgraaf; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 17 februari:
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Berry Molenaar (Barn); Cor Spaan e.v. Aal Tuijp en zoontje René; Dik Tuijp e.v. Griet Molenaar en overeden  families. Tuijp en Molenaar; Evert Smit e.v. Afie Kroon en overl. familieleden; Griet Hoekstra; Hein Guijt e.v. Aal Schilder en overl. familie; Jan en Marie Koning-Visscher, Albert en Griet Koning, Albert Klouwer e.v. Gerda Koning; Jan Schokker en Nel Kroon; Kees Butter e.v. Antje Mooijer en overl. families; Kees Kes e.v. Aaf Molenaar; Piet Smit (Jassie) e.v. Aaltje Veerman en voor de overl. families; Willem Kwakman e.v. Maartje de Boer.
Donderdag 18 februari:
19:00 uur: Trijn Kwakman (Ballap) e.v. Freek Schilder en overl. families Schilder en Kwakman.
Vrijdag 19 februari:
19:00 uur: Antonius Dijkgraaf en Alida Pooijer en overl familie, Klaas Tol en Geesje Tol en overl. familie; Jaap Buys (Cas) e.v. Gré Veerman; Jan Tol en Elizabeth Veerman en overl. familie Tol, Dirk Mossel, Geertje Jonk en dochter Maartje; Lijst Buijs en Joop Prins en overl. families; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 20 februari:
19:00 uur: Ans Schilder (Kakes) e.v. Wold Mooijer; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Cor Karels e.v. Lena Tol, Piet Tol en Greetje Boots; Eddie Tol, Hein Sier (Dot) en Aaltje Klouwer, Piet Sier (Robbert) e.v. Aal Sier en zoon Ronald Sier, Jan Sier (Dot) e.v. Geertruida Sul, Griet Tol e.v. Klaas Sier; Grietje Tol (Kuup) en overl. ouders, broers en zus; Hein Smit (de Kip) e.v. Jannetje Smit-Schilder; Henk Veerman (Does) e.v. Griet Tol; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Kroon (Snert) e.v. Aal Tol en voor Aart Tol ( v.Aart ); Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Leo Leeflang e.v. Jopie van der Wal; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 21 februari:
9:45 uur: Gerrit Veerman e.v. Aaltje Woestenburg en overleden families Veerman, Woestenburg en Tuip; Henk Kras en Dora Hogenboom; Kees Plat en Trijntje Tol; Klaas Kwakman en Stijn Kil en overl. familie; Maart Steur e.v. Kees Bont; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. Iet (iet) Grimberg; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Willem Jonk en Pietje Koning, Antje en Klaas Jonk en schoonzoons Nico Vlak en Klaas Schilder; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Dik Brinkkemper, Cees van Houdt, Kees Keizer, Willem Sier, Kees Koning, Jaap Buijs; Afra Koning; Dick Zwarthoed e.v. Griet Keijzer; Pastoor Hoogervorst en pater Freek Veerman.

 

SINT NICOLAASHOF

Donderdag 11 feb.: OLV Lourdes
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 13 feb:  
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 14 feb.: 1e zondag van de Veertigdagentijd het jaar
09:30 uur: S. Tol; koster Cor & Klazien
Dinsdag 16 feb.:
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 18 feb.:
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 20 feb.:
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 21 feb.: 2e zondag van de Veertigdagentijd het jaar
09:30 uur: H. Janssen; koster Tineke Mul

 

REGIOPAROCHIES

13 – 28 februari 2016
Edam:

Za 13 feb.: 19:00 uur: H. Bak
Zon 14 feb.: 10:00 uur: H. Bak
Za 20 feb.: 19:00 uur: P. Piets
Zon 21 feb.: 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Za 27 feb.: 19:00 uur:  P. Piets
Zon 28 feb.: 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Monnickendam:
Wo 10 feb.: 19:00 uur: H. Bak
Za 13 feb.: 19:00 uur: P. Piets
Zon 14 feb.: 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Za 20 feb.: 1 9:00 uur: H. Bak
Zon 21 feb.: 10:00 uur: H. Bak
Za 27 feb.: 1 9:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon 28 feb.: 10:00 uur: H. Versteeg
Ilpendam:    
Zon 14 feb.: 10:00 uur: F. Geels
Zon 21 feb.: 10:00 uur: olvp
Zon 28 feb.: 10:00 uur: H. Bak

 

GEDOOPTEN

07-02-2016: Chelsey Keizer, Begonistraat 11
07-02-2016: Chris Jonk, Weegschaalstraat 46
07-02-2016: Emily en Sophie Plat, Gravelandstraat 86

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Dik Tuijp, echtgenoot van Griet Molenaar; Willem Pelk, vriend van Wim Heemstra; Frits Kemper, echtgenoot van Antje Veerman (Pen); Cees Tol (Knoest), echtgenoot van Divera Veerman; Nico Leliveld, weduwnaar van Gaar Smit (Koet); Theo Sterk, echtgenoot van Jolanda de Boer; Christiaan zoon van Johan Lindeboom en Maria Keizer; Jan Zwarthoed (Klein Jan), echtgenoot van Huib Runderkamp; Jan Veerman (Kaak); Aaf Karregat, weduwe van Dirk Bond

 

LITURGISCHE AGENDA

Woensdag 10 feb.: Aswoensdag; begin van de 40-dagentijd. Askruisjes wordt uitgereikt. Aswoensdag is geboden vasten- en onthoudingsdag. Begin Vastenaktie.
Zondag 14 feb.: Mariakerk: 13:30 Mariazaal, viering van Geloof en Licht
Maandag 15 feb.: Ark: 20:00 uur, Vergadering Verliesverwerking
Dinsdag 16 feb.: Ark: 13:30 uur, Cursus Grip & Glans olv Agaath van den Hogen
Woensdag 17 feb.: Ark: 20:00 uur, Projectavond Eerst H. Communie gastouders ‘t Kofschip
Maandag 22 feb.: Sint Petrus’ Stoel
Dinsdag 23 feb.: Polycarpus, bisschop en martelaar
Zaterdag 27 feb.: Kloosteling Gabriël
Zondag 28 feb.: 3e zondag Veertigdagentijd; 18:00 Sint Vincentiuskerk, Vastenmeditatie
Maandag 29 feb.: Schrikkeldag

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: [email protected]