Weer in Volendam

NIVO POLL

Na de aanpassing van de zebrapaden zijn er 5 VOP's in onze gemeente weggehaald. Vindt u dat deze weer terug moeten komen o.a. in de Broekgouwstraat?
  • 60.97% JA 264 stemmen
     
  • 9.93% Geen mening 43 stemmen
     
  • 29.10% NEE 126 stemmen
     
Na de aanpassing van de zebrapaden zijn er 5 VOP's in onze gemeente weggehaald. Vindt u dat deze weer terug moeten komen o.a. in de Broekgouwstraat?

Kerkberichten

MARIAKERK

Zaterdag 30-08-2014
19:00 uur: P. Klos
Zondag 31-08-2014  
09:00 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph (koor Vocalis Katw.)
12:00 uur: dopen Luca Karhof
13:00 uur: dopen Isa Koning
Maandag 01-09-2014
19:00 uur: N. Mantje
Woensdag 03-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Stomph
Vrijdag: 05-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: N. Mantje
Zaterdag: 06-09-2014
19:00 uur: N. van Westen
INTENTIES
Zaterdag 30 augustus:

19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) e.v. Hans Duin; Thames Mooijer en Grietje Schilder; Dick en Martin Schilder (Post) e.v. en zoon van Griet Schilder-Smit en overleden familie Schilder en Smit; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keizer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Jaap Plat e.v. Gaar de Boer; Afra Plat e.v. Johan Runderkamp; Ton Zwarthoed e.v. Antje Plat; Jannig Schilder e.v. Jaap Schokker; Jannig Kras e.v. Cees Sier.
Zondag 31 augustus:
9:00 uur: Henk Veerman (Kies) en overleden familie; Philipus de Does en alle andere familieleden; Aal Guijt en Klaas Tol; Gaartje de Boer en Henk Tol en Marietje Tol; Nel Tol e.v. Peter Tol; Jaap en Henk Veerman en overleden ouders.
11:00 uur: Lida Schilder(Vik) e.v. Jack Veerman; Griet Kwakman en Jaap Zwarthoed.
Maandag 1 september:
19:00 uur: Lida Schilder (Vik) e.v. Jack Veerman en overleden familie Schilder en Veerman; Piet Veerman (Klaus)en Grietje Veerman; Laura Hoekstra, dochter van Thaam en Gaar Hoekstra; Geertje Tol en Hein Schilder; Fred Onclin en overleden familie; Rob de Jong weduwnaar van Marianne Mooijer; Hein Veerman en Jannetje Keijzer en overleden families.
19:00 uur: Bezinning.
Woensdag 3 september:
9:00 uur: Voor Dick Bond.
19:00 uur: Dick Kwakman en Grietje Bond; Klaas Sier-Annie Veerman en zoon Kees; Jan Molenaar en Geertje Kwakman; Grietje Sombroek en overleden familie Sombroek; Teun Tol e.v. Aal Braan en overleden familie Tol en Braan; Gerrit en Grietje Schilder en overleden kinderen en familie; Jan Schilder (Witte)e.v. Griet Tol; Klaas Tol en Trijn Plat; Hein Schilder en Aagje Klouwer; Neeltje Schilder en Lou Sombroek en kleindochter Sharon; Kees Tol en Antje Schilder; Bruin Heijnis e.v. Nel Schilder en overleden familie Heijnis en Schilder; Klaas Mol en Geertje Schilder; Piet Nieuweboer e.v. Aris Mol.
Vrijdag 5 september:
09:00 uur: Voor de parochie.
19:00 uur: Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif).

 

VINCENTIUSKERK

Zaterdag 30-08-2014
11.00 uur: n.v.t
19:00 uur: N. Mantje
Zondag 31-08-2014
09:45 uur: A. Goedhart (Herenkoor zingt)
11:30 uur: A. Goedhart
18:30 uur: Rozenkransgebed Kees de Bok
Maandag 01-09-2014
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 02-09-2014
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 03-09-2014
19:00 uur: N. Mantje
Donderdag 04-09-2014
19:00 uur: N. Mantje
Vrijdag 05-09-2014:
19:00 uur: A. Goedhart
Zaterdag 06-09-2014
14:00 uur: Armeens huwelijk Marco Tuiteman en Cindy Breider
19:00 uur: N. Mantje
INTENTIES
Zaterdag 30 augustus:

19:00 uur:  Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Edwin Schokker en overl. familie; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Buisman en Aaltje de Boer (Pet); Jaap Schilder en Grietje Molenaar en overleden families Molenaar en Schilder; Jan Molenaar (Prop) e.v. Gré Tol; Jan Schokker (van Rijk); Jan Tol (Kuup) e.v. Geertje Tol-Schilder; Jan Tol (Moos), Maartje Steur en Tom Schilder (Kakes); Kees en Alie Bank en overl. familie Bank-Sinkeldam; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol;  Klazina Veerman; Nel Bont-Schilder,  Hans Bont (Pul) en Willem Runderkamp;  Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 31 augustus:
9:45 uur: Cor de Lange, Gré Tuijp en dochter Marga de Lange; Dirk Tol e.v. Griet Jonk,  Evert Jonk en Aaf Kwakman; Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg;  Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Cees de Boer (Corn), Cisca Keizer en kleinzoon Kees Buis, zoon van Jack en Alie Buis,  Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes en overl. kinderen; Jacobus Veerman e.v. Wil Veerman; Jan de Lange, Hilletje Steur en voor zegen over hun gezin; Klaas Tol (Boei) e.v. Neel Tuijp, Thaam Koning (Teun) en Aal Molenaar.  
Maandag 1 september:
19:00 uur: Crelis Bond e.v. Gaar Molenaar;  Elizabeth Bont en Evert Sier; Gaar Butter; Jaap Buijs (Slof) en Geertje de Boer en zoons Klaas en Kees Buijs; Jan Bond e.v. Adriana Tol; Jan Hoekstra e.v. Neel Koning; Jan Schokker e.v. Neeltje Sier,  Pater Piet Tuijp,  Gaar Sier (Urker) en Crelis Schilder (Bok) en Huibje Sier (Urker); Kees Moormann e.v. Aris de Boer en Aafje de Boer (Pet);  Kees Smit e.v. Aal Molenaar;  Kees Zwarthoed (Jenootje) en Jannig Tol (Gokker); Lijst Molenaar e.v. Jan Tol en overl. families Tol en Molenaar;  Simon Kras e.v. Fita Prumper en beider overl. families; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs; Wim Sier e.v. Suze Deckwitz.
Dinsdag 2 september:
19:00 uur: Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Lau Tol e.v. Aal Konter en overl. families Tol en Konter; Thames Tol en Jans Schilder.
Woensdag 3 september:
19:00 uur: Aal Veerman; Albert Tuijp, Trijntje Smit en zoon Appie; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Erik Jonk (Stoop) e.v. Linda Jonk-Sier; Henk Bouwman en Truus Mooijer en overl. families; Jan Molenaar (Prop) e.v. Gré Tol; Mies Steur, Piet Karregat en overl. familie; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska; Stijn Plat, Gaar Plat e.v. Frans te Riele en overl. families Plat en te Riele.
Donderdag 4 september:
19:00 uur: Griet Molenaar en Thames Veerman.  
Vrijdag 5 september:
19:00 uur: Clasina Tol, Henk Slotboom en overl. familie; Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; Gaar Tol e.v. Sjaak Tol; Kees Bond (Pakhuis) en Geertje Bond-Smit; Kees Sier, Thoom en Woldje Zwarthoed en kinderen; Piet Bond, Neeltje Hansen en overl. kinderen; Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Douwe Klinkhamer en overleden ouders.

 

SINT NICOLAASHOF

Zaterdag 30-08-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 31-08-2014
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 02-09-2014
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag  04-09-2014
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 06-09-2014
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 07-09-2014
09:30 uur: S. Tol

 

GEDOOPT:

Marco Tuiteman en Cindy Breider
Remi Moederzoon en Tamara Zwarthoed

 

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HET HUWELIJK:

Thijs-Jan Boots, Willem v.d. Bergstraat 5
Jaydi Tol, Vincent van Gohstraat 39

 

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:

Piet Dudink, vriend van Tiny van ’t Hoff, eerder weduwnaar van Elly Molenaar; Jaap Buisman, weduwnaar van Aaltje de Boer (Pet); Lynn Veerman; Gerda Smit (Gaartje van Koppie), echtgenote van Wim Boelsz; Neeltje Koning, weduwe van Evert Tuijp; Cornelia Alida (Corry) Nibbering; Klaas Schilder (Katimok); Frits van Busschbach, echtgenoot van Marga Hendriks; Huibje Bond (Duim), weduwe van Klaas Zwarthoed; Cees Tol, weduwnaar van Maartje Plat.

 

LITURGISCHE AGENDA:

27-08-2014: Monica, moeder van Augustinus.
28-08-2014: Augustinus (bisschop en kerkleraar).
29-08-2014: Marteldood Johannes de Doper
30-08-2014: Maria op zaterdag.
31-08-2014: 22e zondag door het jaar. MIVA-collecte aan de kerkdeur in beide kerken. Mariakerk 11:00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Koor Vocalis Katwijk. Mariakerk 12:00 uur: dopen Luca Karhof. Mariakerk 13:00 uur: dopen Isa Koning. Vincentiuskerk 18:30 uur Rozenkransgebed.
03-09-2014: Paus Gregorius de Grote.
05-09-2014: 1e vrijdag van de maand; uitstelling Mariakerk vervalt.
06-09-2014: Vincentiuskerk 14:00 Armeens huwelijk Marco Tuiteman en Cindy Breider.
07-09-2014: 23e zondag door het jaar. Mariakerk 09:00 uur: Hoogmis niet gezongen. Vincentiuskerk 09:45 uur: Hoogmis niet gezongen. Vincentiuskerk 18:30 uur Rozenkransgebed Jan van Westen.
08-09-2014: Feest Geboorte Maria.
13-09-2014: Vincentiuskerk 11:00: huwelijk Remi Moederzoon en Tamara Zwarthoed.

     

REGIOPAROCHIES:

30 en 31-08-2014
Edam:
za. 19:00 uur; viering: voorganger: S. Tol/zondag 10:00 uur; viering: voorganger S. Tol.
Monnickendam: za. 19:00 uur; viering: voorganger: H. Bak/zondag 10:00 uur; viering: voorganger: H. Bak.
Zaandam: za. 19:00 uur; voorganger: A. Goedhart/zondag 10:00 uur;viering: voorganger N. Mantje.
Ilpendam: zondag 10:00 uur: W+C-viering

SITEMAP

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie op deze site is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.nieuw-volendam.nl niet toegestaan.
© Drukkerij Nivo BV, Volendam. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@nieuw-volendam.nl