Kerkberichten

MARIAKERK
Vrijdag 29 april: Catharina van Siena; kerklerares. Patrones van Europa
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 30 april:
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 1 mei: Sint Jozef Arbeider
09:30 uur: P. Stomph
11:00 uur: P. Stomph; 50-jarig huwelijk van Klaas Tol en Elisabeth de Boer.
Maandag 2 mei: Verjaardag wijding kathedraal Haarlem.
19:00 uur: S. Tol
Woensdag 4 mei: Athanasius
09:00 uur: P. Stomph
18:00 uur: P. Piets (Dodenherdenking)
19:00 uur: P. Piets
Donderdag 5 mei: Hoogfeest Hemelvaart van de Heer. (Bevrijdingsdag)
09:30 uur: Vervalt
11:00 uur: P. Piets
Vrijdag 6 mei: 1e vrijdag van de maand
09:00 uur: P. Stomph
19:00 uur: P. Piets
Zaterdag 7 mei:
19:00 uur: P. Piets
Zondag 8 mei: (Moederdag)
09:30 uur: P. Piets
11:00 uur: P. Piets
MISINTENTIES
Vrijdag 29 april
9:00 uur: voor de parochie.
19:00 uur: Kees Schilder en Elisabeth Kwakman; Thames Bond en Aaltje Veerman, Arie Roeleveld ev Griet Bond, Siem Schilder ev Elisabeth Bond; Trijntje Veerman ev Evert Karregat; Willem Buijs en Truus Tol.
Zaterdag 30 april
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Jannig Kras ev Cees Sier; Kees Kwakman en Aagt Kwakman en overleden familie; Kees Tol en Antje Schilder; Neel Plat en overleden familie; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer) Garie Kok ev Jan Keizer, Lia Stroek ev Patrick Schilder Lou Sombroek en Neeltje Schilder Michel Moshensky; voor de overleden familie Tol en de Boer.
Zondag 1 mei
Sint Jozef Arbeider
9:30 uur: Alida Kwakman; Henk Tuyp en Geertje Kwakman, Jan Kwakman en Rika Prinsen; Pastoor van der Hulst.
11:00 uur: B.g.v. het 50-jarig huwelijk van Klaas en Elisabeth Tol. Uit dankbaarheid voor ons gezin en voor Teun Tol en Aaltje Koning, Hein de Boer en Antje Kwakman en overleden familieleden; Jan Veerman (Kaak); Albert Veerman (v.d. Slinger) en Jannetje Veerman-Koning en Maartje Koning.
Maandag 2 mei
19:00 uur: Gaar Jonk (Hamburg) en Sjaak Molenaar; Lida Schilder (Vik) ev Jack Veerman, Hein Schilder en Geertje Tol, Aris Schilder en Klaas Kwakman en zoon Harry, Nel Schilder en zoon Fred, Evert Steur, Gaar Schilder (Vik); Niek Buijs en Gaar van Dijk, Nel Buijs ev Kees Bont; Piet Smit (Pit) ev Aagje Smit-Schokker; Piet Veerman (Klaus) en Grietje Veerman.
Woensdag 4 mei
9:00 uur: Dick Bont; Woltje Molenaar (60) weduwe van Jan Pieter Honkoop eerder weduwe van Willem Steur (Schien).
19:00 uur: Bruin Heynis ev Nel Schilder en overleden fam. Heynis en Schilder; Jaap en Wolt Sier, Jan Zwarthoed ev Willy Sier; Jan Schilder (Witte) ev Griet Tol.
Donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag
11:00 uur: Pastoor v.d. Hulst; Pater Wim Zwarthoed, Jan Zwarthoed en Geertje Schokker en overleden kinderen.
Vrijdag 6 mei
1e vrijdag van de maand
19:00 uur: Jan Zwarthoed (Bed) ev Tini Visser; Jansje Jonk en Jaap Jonk (Druif); Siem Tol en Elisabeth Beumer, José Tol moeder van Eline en Anja Schokker.
Zaterdag 7 mei
19:00 uur: Afra Veerman (Dekker) ev Hans Duin; Hein Smit ev Jannetje Smit-Schilder; Jannig Kras ev Cees Sier; Kees de Boer en Geertje Jonk; Neel Koning (Stuut) en Klaas Veerman en overleden fam. Veerman en Koning; Piet Kras ev Gaar Smit en Piet Smit; Thames Mooyer en Grietje Schilder; Thoom Kok (Keffer), Garie Kok ev Jan Keizer Lia Stroek ev Patrick Schilder Lou Sombroek en Neeltje Schilder, Michel Moshensky.
Zondag 8 mei (Moederdag)
9:30 uur: Jan Zwarthoed (Bed) ev Tini Visser; Pastoor van der Hulst.
11:00 uur: Albert Veerman (van de Slinger) en Jannetje Veerman-Koning en Maartje Koning; Cees Tol (Knoest) ev Divera Veerman; Gaar Kroon ev Theo Tol; Klaas de Boer en Antje Steur, Nel de Boer en Kees de Boer en Agie de Boer; Toos Paay en Albert Deen.

SINT VINCENTIUSKERK
Donderdag 28 april: Petrus Chanel, Lodewijk Maria Grignion van Monfort.
19:00 uur: P. Piets
Vrijdag 29 april: Catharina van Siena; kerklerares. Patrones van Europa.
19:00 uur: P. Stomph
Zaterdag 30 april:
19:00 uur: P. Piets
Zondag 1 mei: Sint Jozef Arbeider
09:45 uur: P. Piets; hoogmis
11:30 uur: P. Piets
15:00 uur: Uitstelling: Jaap Tol
18:00 uur: P. Stomph, lof
Maandag 2 mei: Verjaardag wijding kathedraal Haarlem
19:00 uur: P. Stomph
Dinsdag 3 mei: Apostelen Filippus en Jakobus.
19:00 uur: P. Stomph
Woensdag 4 mei: (Hoogfeest Hemelvaart van de Heer). Dodenherdenking
19:00 uur: P. Stomph
Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag
09:45 uur: P. Stomph (herenkoor)
11:30 uur: Vervalt
Vrijdag 6 mei: 1e vrijdag van de maand
19:00 uur: A. Goedhart
Zaterdag 7 mei:
19:00 uur: S. Tol
Zondag 8 mei: (Moederdag)
09:45 uur: P. Stomph; hoogmis
11:30 uur: P. Stomph
18:00 uur: Rozenkransgebed
MISINTENTIES
Donderdag 28 april
19:00 uur: Gerrit Veerman en Jannetje Veerman-Tuijp; Klaas Tol (Babbet), Maartje Zwarthoed, Aaltje Wijngaards en zoon Piet Tol; Overleden familie Silven-Zwarthoed.
Vrijdag 29 april
19:00 uur: Ab Mooijer en Antje Kras; Henk Tol e.v. Tiny Tol-Veerman; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Piet Tol e.v. Annie Schilder; Voor alle zieke mensen in Volendam.
Zaterdag 30 april
19:00 uur: Bep Veerman e.v. Kok Veerman en Rob de Jong; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Garie Veerman-Burger e.v. Evert Veerman; Henk Veerman (Does) e.v. Griet Tol; Huibje Sier (Kwast) e.v. Jaap Koning (Lollie) en overl. families Sier en Koning; Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klazina Veerman; Thames Molenaar; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek.
Zondag 1 mei
Sint Jozef Arbeider
9:45 uur: Alie Sombroek e.v. Gerard Ros; Cees Bootsman e.v. Trijn Smit en overl. families Bootsman en Smit; Cor Kwakman en Neel Tol; Freek Schokker en Annie de Boer, Hille de Boer, Kees Sier e.v. Annie Steur, Zuster Maria Steur, Gerard Reurs e.v. Hanny de Boer; Hein Tol e.v. Agie Smit en overleden dochter Madelein; Jan Koning en overleden families Koning en Tuijp; Kees Plat en Trijntje Tol; Klaas Veerman, Geertje Steur en overleden kinderen; Lau Schuijt; Lou Buijs en Gaartje Buijs-Schokker; Maart Steur e.v. Kees Bont; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning (Lollie) e.v. Maartje Sul, Geesje Tuijp en Wim Koning, Jannetje Smit en Kees Sul; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Hein Tol e.v. Aagje Smit en dochter Madelein; Jan de Lange en Hilletje Steur; Jan Zwarthoed e.v. Gaar Veerman en overleden families Veerman en Zwarthoed; Liesbeth Sul en Freek Veerman; Piet Plat.
Maandag 2 mei
19:00 uur: Crelis Bond e.v. Gaar Bond-Molenaar; Ed Sier e.v. Angelique Veerman; Gré Koning e.v. Freek Tol; Jaap Schilder, Neeltje van Vlaanderen en kleinkind Karen, Bep Schilder e.v. Jan Keizer; Jaap Zwarthoed en overl. familie Zwarthoed; Kees Sier e.v. Annie Steur en overleden families Sier en Steur; Tot rust van de ziel van Klazina Koning en Willem Buijs.
Dinsdag 3 mei
19:00 uur: Gaar Bond e.v. Jack Kemper; Gaar Jonk (Sjef) e.v. Wil Schokker; Gaar Plat e.v. Frans te Riele en overl. families Plat en te Riele; Jan Groot e.v. Lia Tol; Kees Burger e.v. Mies Steur; voor onze parochie, voor het tijdelijke en eeuwige welzijn.
Woensdag 4 mei
19:00 uur: Aaf Karregat en Dirk Bond; Andries Bootsman en Grietje de Boer; Dirk Tol e.v. Griet Jonk en Evert Jonk en Aaf Kwakman; Dirk Tol e.v. Griet Jonk, Evert Jonk en Aaf Kwakman; Freek Schokker en Annie de Boer; Geertje Tuip en Crelis Snoek en Kees Buis; Jaap Bond e.v. Antje Schokker en zoon Jan; Kees en Alie Bank en overleden families Bank en Sinkeldam; Kees Kras (Blark) e.v. Maartje Tuijp, dochter Jannig Kras e.v. Jos de Boer, Siem Tuijp (Kitte) en Jannetje Schilder, Joop Jonk e.v. Annie Tuijp en overl. families; Kees Plat (Swing) e.v. Grietje Schilder.; Kees Runderkamp e.v. Annie Mol; Klaasje Schutte-Buijs; Nicolaas Runderkamp en Petronella Bont, Petronella Runderkamp e.v. Jos de Lange, Afra Plat e.v. Johan Runderkamp en dochter Mariska. Jan Zwarthoed e.v. Huib Runderkamp; Trijn Plat (Dibbes) en Thomas Veerman; Truus Pelk en Piet Karregat; Willem Snoek e.v. Griet Tuijp; Voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag
9:45 uur: Voor allen die in de Tweede Wereldoorlog Nederland en de Rijksdelen Overzee hebben bevrijd; Wim Koning en Maartje Tol (Dark); Maart Steur e.v. Kees Bont; Truus Pelk en Piet Karregat.
Vrijdag 6 mei
19:00 uur: Cees van Zelst en Gaar Schilder (Snert); Crelis Tuijp en Gretha Keijzer; Piet Bond, Neeltje Hansen en kinderen. Klaas Kwakman e.v. Maartje Bond; Voor alle zieke mensen in Volendam; Voor allen die een gezinsleven moeten missen, die zich niet meer welkom voelen in hun gezin, dat zij mensen ontmoeten waarbij zij zich geborgen voelen.
Zaterdag 7 mei
19:00 uur: Aafie Schilder-Steur (Bommie) en Klaas Schilder (Kakes), zoon Tom Schilder en zoon Nico Schilder e.v. Margaret de Boer; Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Clazina Tol, Henk Slotboom en overl. familie Tol; Corrie Groot en Klaas Koning en dochters Margriet en Marian, Griet Tol en Jo Groot; Dick de Boer e.v. Antje Tol; Grietje Karhof e.v. Jan van Vlaanderen (Eppie); Jaap Buijs en Jannetje Buijs-Snoek; Jaap Kroon (Snert) e.v. Aal Tol en voor Aart Tol (Van Aart); Jaap Lautenschütz en overl. familie; Jaap Schilder en Maartje Kil en zoon Klaas e.v. Grietje Smit; Jaap Sier e.v. Griet Plat, Wim Koning en Wilfred Koning en overl. familie Sier en Plat; Jaap Veerman (Huug) en Gaar Kwakman, Pietje Bet en Jan Kwakman ( Motor ) en overl. familie; Jack van Pooy e.v. Gaar Bont; Jan Koning, Marie Molenaar, dochter Clara, Neeltje Tol en Lau Karregat en voor de zielen in het vagevuur; Jannig Tol (Kip), Jacob Tol, Grietje Sier en Pater Bruin Tol; Kees Keijzer en overl. familie; Kees Keizer e.v. Neel Mol, Grietje en Hein Keizer, Mgr. Cornelis Veerman, Jan Mol en Woldje Kwakman, Jaap Stroek e.v. Lijpje Mol; Klaas Sier en Aagt Schilder; Klazina Veerman; Nells Broersen e.v. Jan van Westen; Thames Molenaar; Thea Tol en Joep Steur; Thoom Kok (Keffer); Garie Kok e.v. Jan Keijzer; Lia Stroek e.v. Patrick Schilder; Michel Moshensky; Neeltje Schilder en Lou Sombroek; Thoom Schilder e.v. Nel Veerman; Thoom Steur en Gaar Zwarthoed en overl. familieleden; Wim en Wilfred Koning, echtgenoot en zoon van Griet Plat, Ome Jan en Jaap Sier (Waffel).
Zondag 8 mei (Moederdag)
9:45 uur: Ab Mooijer en Ant Mooijer-Kras; Jannig Tuijp en overl. familie; Karina Laagland e.v. Henk Mooijer; Kees Beers e.v. Aaf Schilder en Griet Gosem; Kees Plat en Trijntje Tol; Klaas Tol (Max Bol) en Jannetje Visser (Bloem); Maart Steur e.v. Kees Bont; Maartje Smit e.v. Arie Stuijt, Frans Rijnen e.v. Iet (iet) Grimberg; Thames Molenaar; Thames Smit en Geertje Koning, Meester Simon Mol en Cornelia van de Berg; Wim Koning en Maartje Tol (Dark).
11:30 uur: Agie en Evert Veerman en Jack Veerman e.v. Christina Tol; Bruin Tol e.v. Neeltje Smit; Gaar Mooijer; Gerrit Veerman en Jannetje Veerman-Tuijp; Hille Koning-de Boer en Job Gerardus Koning; Jaap Mooijer e.v. Aaltje Kes en overleden kinderen; Klaas Schilder e.v. Grietje Smit, Cornelis Smit en Elisabeth Molenaar; Klaas Sier en Aagt Schilder; Truus Pelk en Piet Karregat.

SINT NICOLAASHOF 
Donderdag 28 april: Petrus Chanel, Lodewijk Maria Grignion van Monfort
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 30 april: Paus Pius V
09:00 uur: P. Stomph
Zondag 1 mei: Sint Jozef Arbeider
09:30 uur: B. de Bock
Dinsdag 3 mei: Apostelen Filippus en Jakobus
09:00 uur: B. de Bock
Donderdag 5 mei: Hoogfeest Hemelvaart van de Heer, tevens Bevrijdingsdag
19:00 uur: S. Tol
Zaterdag 7 mei:
19:00 uur: P. Stomph
Zondag 8 mei: Moederdag
09:30 uur: S. Tol

VIERINGEN REGIOPAROCHIES:
30 april – 8 mei 2016
Edam:
Zat. 30 april, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 1 mei, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Don. 5 mei, Hoogfeest Hemelvaart van de Heer, 10:00 uur: T.Z. Tesfay
Zat. 7 mei, 19:00 uur: H. Bak
Zon. 8 mei, 10:00 uur: H. Bak
Monnickendam:
Zat. 30 april, 19:00 uur: H. Bak
Zon. 1 mei, 10:00 uur: H. Bak
Zat. 7 mei, 19:00 uur: T.Z. Tesfay
Zon. 8 mei, 10:00 uur: P. Piets
Ilpendam:
Zon. 1 mei, 10:00 uur: o.l.v.p.
Zon. 8 mei, 10:00 uur: F. Geels

GEDOOPTEN:
24-04: Daley Jonk, Ooster Ven 11
24-04: Lynn Jonk, Breewijd 31

ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP HUN HUWELIJK
14-05: Sint Nicolaaskerk Edam, P. Piets: Cees van Houdt & Irene Jonk, Beukenlaan 18.
15-05: 11:30 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Leon Tol & Anna Schilder, Blauwe Schenk 2.
21-05: 11:00 uur Sint Vincentiuskerk, P. Stomph: Ricardo Nijholt & Chantal Molenaar, Wieringenlaan 44.

OVERLEDENEN VAN DE AFGELOPEN MAAND:
Kees Bond, echtgenoot van Ria de Boer (27-3-2016); Jan Kluessien, echtgenoot van Hillie Jonk (28-3-2016); Hein Schokker, echtgenoot van Geertje Tuijp (29-3-2016); Dickie Zoetebier, echtgenoot van Jan Plat (29-3-2016); Johannes Ignatius Alfonsus Tol (Jan Zak) (30-3-2016); Anna Margaretha Baars (3-4-2016); Pauw de Boer, echtgenoot van Geertje Veerman (4-4-2016); Henk Veerman (Kaak), echtgenoot van Grietje Tol (5-4-2016); Jan Smit, weduwnaar van Alie Steur (9-4-2016); Gerrit Koning (van de Schrille), echtgenoot van Suzan Brandt (10-4-2016); Berry Jonk (11-4-2016); Henk Koning, weduwnaar van Trijn Steur (Joep) (20-4-2016).

LITURGISCHE AGENDA:
Zondag 1 mei: 6e zondag Pasen (C); H. Jozef arbeider-gedachtenis. Uitstelling om 15:00 uur in de Sint Vincentiuskerk. Lof ter ere van Maria om 18:00 uur in de Sint Vincentiuskerk.
Rozenkransgebed: Gedurende de meimaand wordt in de Sint Vincentiuskerk ’s avonds om 18:30 uur (op zondag om 18:00 uur) het rozenhoedje gebeden.
Maandag 2 mei: Verjaardag wijding kathedraal.
Dinsdag 3 mei: Apostelen Filippus en Jakobus. Overleg regiopastores in de Pastorie Sint Vincentiuskerk.
Woensdag 4 mei: Athanasius. Hoogfeest Hemelvaart van de Heer.
Woensdag 4 mei: Dodenherdenking om 18:00 uur in de Mariakerk.
Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag. Om 20:00 uur Gespreksgroep o.l.v. Hilda en Geer in de Ark.
Vrijdag 6 mei: Dominicus Savio. Eerste vrijdag van de maand.
Zondag 8 mei: 7e zondag Pasen (C). Moederdag. Om 13:30 uur Viering van Geloof en Licht inde Mariazaal achter de Mariakerk.
Maandag 9 mei: Wiro, Plechelmus en Otger.
Dinsdag 10 mei: Damiaan de Veuster. Om 20:00 uur Lectorenvergadering in de Pastorie.
Donderdag 12 mei: Nereus en Achilles, Pancratius.
Vrijdag 13 mei: Maagd Maria van Fartima; Servatius.
Zaterdag 14 mei: Apostel Mattias. Hoogfeest van Pinksteren (C). Sint Nicolaaskerk Edam: Huwelijk van Cees van Houdt & Irene Jonk. Vincentiuskerk 19:00 uur Zangertjes van Volendam. Mariakerk om 19:00 uur geen zang.
Zondag 15 mei: Mariakerk om 08:00 uur Viering van Kees Rembrandttournooi. Hoogmis 09:30 uur volledig koor. Vincentiuskerk 9.30 uur Dames- en herenkoor. Sint Nicolaashof 09:30 uur geen zang. Mariakerk 11:00 uur geen zang. Sint Vincentiuskerk om 11:30 uur huwelijk Leon Tol & Anna Schilder. Muziek Melanie Jonk.
Tweede Pinksterdag Maandag 16 mei: Mariakerk 09:30 uur H. Mis, 11:00 uurvervalt. Sint Nicolaashof 09:30 uur geen zang. Sint Vincentiuskerk Hoogmis 09:45 uur met het Herenkoor. Sint Vincentiuskerk om 11:30 uur vervalt. 7e week door het jaar (C).
Dinsdag 17 mei: Paschalis Babylon. Om 20:00 uur in De Jozef Afsluitavond Hulpouders Eerste Heilige Communie.
Woensdag 18 mei: Quartertemperdag. Paus Johannes I.
Donderdag 19 mei: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. Om 20:00 uur in de Pastorie Mariakerk Parochieraad.
Vrijdag 20 mei: Bernardus van Siena.
Zaterdag 21 mei: Huwelijk van Ricardo Nijholt & Chantal Molenaar om 11:00 uur, voorganger P. Stomph. Mariakerk om 19:00 uur Zang Het Nieuwe Koor.
Zondag 22 mei: Hoogfeest Drie-eenheid. Mariakerk 11:00 uur Afsluitende viering communicantjes 2016. 8e week door het jaar (C).
Woensdag 25 mei: Beda, de eerbiedwaardige; Gregorius VII, Maria Magdalena de ‘Pazzi.
Donderdag 26 mei: Filippus Neri.
Vrijdag 27 mei: Augustinus van Canterbury.
Zaterdag 28 mei: O.L.V. ter Nood Heiloo.
Zondag 29 mei: Hoogfeest van Sacramentsdag. Sint Vincentiuskerk om 15:00 uur Uitstelling. Sint Vincentiuskerk om 18:00 uur Lof m.m.v. Volendam Vocaal Ensemble. 9e week door het jaar (C).
Dinsdag 31 mei: Bezoek Maria aan Elisabet.