Voorwaarden fotowedstrijd

De deelnemer verklaard expliciet
• De ingezonden opname zelf te hebben gemaakt en de auteursrechten niet hebben verkocht of geven te hebben aan derden.
• Toestemming te hebben van op de inzending zichtbare personen of auteurs rechtigen
• In geval van minderjarige kinderen toestemming te hebben van de ouders of voogd.

Prijs voor de mooiste foto
Een professionele jury kiest uit alle inzendingen de mooiste foto.

Ook meedoen?
Wil je ook meedoen? Upload dan je mooiste digitale foto gebaseerd op het thema via onze site. De gevraagde gegevens vul je zorgvuldig in bij het webformulier. Iedere inzender van de fotowedstrijd verklaart hiermee akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden
• Deelnemers mogen maximaal twee digitale (kleuren)foto’s uploaden per wedstrijd.
• De foto’s hebben altijd betrekking op het thema van de fotowedstrijd.
• De foto’s worden gecontroleerd en indien van toepassing verwijderd.
• Op de foto’s mag geen auteursrechten van toepassing zijn.
• Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn.

– Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.

– Niet toegestaan is o.a. het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld en het toevoegen van teksten en/of passe-partouts.

– Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om pure foto’s en niet om digitale kunst.

• Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Nieuw-Volendam het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door Nieuw-Volendam. Hieronder vallen in ieder geval: de websites www.nieuw-volendam.nl, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, magazines en kalenders, internet, andere zaken die in opdracht van Nieuw-Volendam geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die onder verantwoording van Nieuw-Volendam geplaatst/geproduceerd worden in externe media). De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
• Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle website bezoekers. Nieuw-Volendam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
• Nieuw-Volendam is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
• U stemt toe dat uw e-mail adres gebruikt mag worden voor aanschrijving van een nieuwe fotowedstrijd.
• Professionele en amateurfotografen mogen meedoen aan de wedstrijd.
• De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur.
• De deelnemer vrijwaart Nieuw-Volendam voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
• De deelnemer vrijwaart Nieuw-Volendam voor claims van geportretteerden.
• Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Ingezonden foto’s kunnen niet door de inzender worden teruggetrokken uit de competitie.
• Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.
• Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
• Nieuw-Volendam behoud zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet te plaatsen.
• De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht.

De winnaars zullen binnen 14 dagen na afloop van de fotowedstrijd persoonlijk bericht ontvangen.