Vandaag geopend: 08.00 - 10.00

‘Er zijn winnaars en verliezers na deze uitspraak’

Bezwaren bouwproject ‘De Botter’ van tafel geveegd

De Raad van State heeft de twee bezwaren tegen het vastgestelde bestemmingsplan voor het bouwproject op het voormalige schoolterrein van ‘De Botter’ verworpen. Afgelopen 24 augustus sprak dit hoogste rechtsorgaan zich hierover uit. Dat wil nog niet zeggen dat de bouw van woningen nu kan beginnen. Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning voor het project. Daardoor kan het nog maanden vertraging oplopen.

Een ingediend bezwaar ging over het feit dat er in een rapport van firma Goudbloem over de toekomstige verkeerssituatie niks staat over de veiligheid. Dit verklaarde men ‘ongegrond’, waardoor de veelbesproken ‘knip’ in de buurt blijft bestaan.

Dit is een afzetting die voorkomt dat er doorgaand verkeer mogelijk is via alle pleintjes in dit stadsdeel. Zevenenveertig jaar geleden bracht men die aan in de Pieter Claesstraat. De bewoner die bezwaar maakte wilde dat de knip verwijderd wordt, maar daarop ontstond veel weerstand in de buurt. De bewoners van de Pieter Claesstraat en Pieter Taemsstraat zijn daarom blij met deze uitspraak van de Raad van State.

‘In de procedure voor de omgevings- vergunning kunnen mensen ook tot de Raad van State gaan’

Een andere bewoner tekende bezwaar aan tegen het plan van zeven woningen die aan de zijne zouden komen te grenzen. Hij stelde voor om een pad aan te leggen tussen zijn tuin en die van de toekomstige huizen. Dit zou hem bijvoorbeeld de nodige privacy bieden. Daarnaast wilde hij het aantal woningen verminderd zien, zodat hij ’s middags het zonlicht in zijn achtertuin zou behouden. Ook dit bezwaar wees de Raad van State in zijn geheel af.
Voor Ludo Voorn, bewoner van de Pieter Claesstraat, roept de uitspraak dubbele gevoelens op. Voorn: ,,Aan de ene kant is het goed nieuws dat de knip in stand blijft. Aan de andere kant is het voor de andere bezwaarmaker een desillusie geworden, met zeven woningen tegen hun gevel aan. Dat is een grote tegenvaller. Er zijn dus winnaars en verliezers na deze uitspraak.

‘Als je de uitspraak van de Raad van State goed leest, dan zegt ze daarin dat ze verwacht dat de nieuwe bewoners dingen niet gaan doen’

Als je de uitspraak van de Raad van State goed leest, dan zegt ze daarin dat ze verwacht dat de nieuwe bewoners dingen niet gaan doen. Zoals bouwwerken aanbouwen. Maar dat mag dus wel en als ze in de toekomst die huizen mogen kopen of toestemming krijgen van de verhuurder, dan heb je best kans dat ze dit toch doen. Daarom vind ik dat er op dat punt van de uitspraak nogal wat af te dingen valt.”
Het is nog onduidelijk hoe het proces rond de verstrekking van de omgevingsvergunning zal verlopen. De procedure voor het bestemmingsplan gaat over de grote lijnen. Bijvoorbeeld: het aantal woningen, de afstand ertussen, verkeersontsluiting en dergelijke. Die voor de omgevingsvergunning gaat over de details, de kleur stenen onder meer. Voorn weet niet of hier nog bezwaren tegen worden ingediend. ,,In de procedure voor de omgevingsvergunning kunnen mensen ook tot aan de Raad van State gaan. Daardoor kan het al met al nog maanden gaan duren. We moeten nog afwachten hoe het zal verlopen.”

Fotogalerij