Vandaag geopend: 08.00 - 10.00

Carmar ontvangt goed gevulde ‘kermisenvelop’ van Rabo ledenraadsleden

Stichting Carmar ontving vrijdag jongstleden een donatie uit handen van ledenraadsleden Ron Tol en Mark Runderkamp € 1000,- voor het organiseren van activiteiten ten behoeve van haar bewoner.

Stichting Carmar is een kleinschalig ouderinitiatief in Volendam waar zestien jongvolwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking wonen. In een prachtig nieuw pand in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw hebben zij allemaal een plekje gevonden om zelfstandig te kunnen wonen. Deze mooie appartementen komen uit in een gezamenlijke ruimte waar de bewoners samen komen. Een team van professionele begeleiders biedt zorg op maat. Het motto van Stichting Carmar is een thuis creëren waar je kan en mag leven zoals je dat zelf prettig vindt. Ook als je vanwege je beperkingen 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig hebt. De bewoner met zijn/haar wensen en mogelijkheden staat centraal.

Ledenraadsleden Rabobank
Ron Tol en Mark Runderkamp zijn ledenraadsleden bij Rabobank Waterland en Omstreken en de bank draagt via het lokale Coöperatief Dividend bij aan lokale projecten. Jaarlijks wordt een deel van de winst gereserveerd voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke, sociale en culturele projecten. Rabobank heeft namelijk geen aandeelhouders en geeft een deel van de winst terug aan de maatschappij, onder andere aan verenigingen en stichtingen. Het meest bekend is waarschijnlijk de jaarlijkse Rabo ClubSupport campagne waarbij Rabobank leden stemmen op hun favoriete club.
Wat doet de ledenraad in het kort:

  • Verbinding met de maatschappij; Ledenraadsleden weten wat er speelt in hun omgeving en zetten dit op de agenda.
  • Invloed op de koers van de bank; Namens onze leden geeft de ledenraad advies aan de lokale bankdirectie.
  • Bijdrage aan onze missie; Ledenraadsleden helpen ons de maatschappij te versterken. Elk met hun unieke kennis, ervaring en netwerk.

Heeft een organisatie een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunnen zij een aanvraag indienen voor een donatie uit het Coöperatief Dividend. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten met maatschappelijke thema’s. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van Rabobank Waterland en Omstreken.