Vandaag geopend: 08.00 - 18:15

Sint Nicolaas-Comité hoopt met digitale collecte op dezelfde steun

Dit jaar géén huis-aan-huis collecte voor de Sinterklaasintocht

Van oudsher is de bevolking van Volendam gewend om in de laatste week van oktober de enthousiaste collectanten van het Sint Nicolaas-Comité aan hun voordeur te begroeten, maar dit jaar zal die traditie een andere invulling krijgen. ,,De tijden veranderen, en daarom moeten we op een hedendaagse manier de benodigde inkomsten voor de Sinterklaastocht zien te verzamelen”, aldus de voorzitter va het comité.

Het besluit om een langdurige traditie te veranderen is niet over één nacht ijs gegaan. ,,De sfeer en saamhorigheid tijdens de collecteweek is altijd fantastisch, maar de terugkoppeling van de donateurs én bewoners beweegt steeds meer naar een digitale oplossing”, vervolgt de voorzitter. ,,We zijn genoodzaakt het anders aan te pakken, en dat heeft diverse redenen. Allereerst hebben veel mensen geen contant geld meer in huis. Ten tweede hebben we circa 170 collectanten nodig om het ook voor de vrijwilligers leuk te houden, en dat aantal halen we niet meer. Tot slot halen veel mensen om veiligheidsredenen ‘s avonds de deur niet meer open. Als gevolg van die optelsom hebben we er dit jaar dus voor gekozen om de collecte digitaal te organiseren.”

 

,,Onze gemeenschap verwacht op zondag 19 november opnieuw een spektakelstuk in de Haven. En daar gaan we natuurlijk weer voor , maar de realiteit is dat we volledig afhankelijk zijn van donaties”, benadrukt het Sint Nicolaas-Comité. De traditionele intocht en bijkomende activiteiten zoals Volendam die kent, kost het comité jaarlijks zo’n tien- tot vijftienduizend euro. Ook de stijgende kosten van verzekeringen, strooigoed, materialen en onderhoud zijn hierin meegenomen ,,Het ligt in onze handen als gemeenschap om deze betoverende traditie voort te zetten. Elke bijdrage is waardevol voor de Sinterklaasintocht, er bestaat geen donatie die te klein is. Dus als u iets kunt missen en wilt bijdragen aan de realisatie én het behoud van de Volendamse Sinterklaasintocht, scan dan de QR-code of maak een bedrag naar wens over op het onderstaande bankrekeningnummer. Dankzij uw steun én de inzet van alle trouwe vrijwilligers, kunnen we dan voor de kinderen weer een magische intocht organiseren op zondag 19 november.”

 

Bankrekeningnummer: NL85RBRB0920053882 t.n.v. Sinterklaas Comité Volendam.

Fotogalerij