Vandaag geopend: 08.00 - 18:15

Informatiebijeenkomsten over de Markermeerdijken

Door de Alliantie Markermeerdijken werden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van Zeevang en Durgerdam vanwege de versterking van de Markermeerdijk. Tussen Hoorn en Durgerdam is de dijk afgekeurd en deze moet versterkt worden.

Dinsdagavond was er een bijeenkomst in De Oude School in Warder en daar werden twee mogelijkheden om de dijk te versterken gepresenteerd. Er is een keuze tussen een buitenwaartse versterking of een oeverdijk. Ook konden de bewoners ideeën aandragen.
De input van de bewoners wordt meegenomen in de definitieve plannen die eind september gepresenteerd worden. Na de zomervakantie zullen er ook in Volendam infobijeenkomsten plaatsvinden over de dijk.

Fotogalerij