Algemeen

Baggeren sloten in Middelie

Een fikse baggerklus wordt momenteel uitgevoerd door medewerkers van Van Vuure B.V. in Middelie. De vele sloten worden uitgebaggerd en de walkanten van overvloedig groeiende waterplanten ontdaan. Een grote graafmachine wordt hierbij gebruikt die op een ponton in de waterwegen staat van de Zeevang.

Vorige week waren de sloten achter de bebouwing in Middelie aan de beurt en was het baggerwerk gevorderd tot aan de Buitengouwweg. Het baggerslib wordt op de oeverkant van de sloten uitgevlakt. Het baggeren dient elk jaar te gebeuren, zodat er een goede doorstroming van het water mogelijk blijft. Door het Hoogheemraadschap worden hiervoor schouwen uitgevoerd, want de eigenaars van percelen grond dienen ervoor te zorgen dat de sloten goed schoongemaakt zijn en niet dichtslibben.

|Doorsturen

Uw reactie