Algemeen

Besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland

Op 24 september waren er in totaal 1866 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. 

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het aantal besmettingen ligt in werkelijkheid hoger. Doordat de vraag naar testen op dit moment hoger ligt dan de toegelaten testcapaciteit, is de verwachting dat het aantal vastgestelde besmettingen en het werkelijk aantal besmettingen steeds verder uiteen lopen.

Achtergronden besmettingen
De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland, werd de afgelopen dagen ruim overschreden. Deze waarde fluctueert dagelijks. Belangrijker is om te kijken waar en bij wie besmettingen plaatsvinden. Tijdens het bron- en contactonderzoek wordt zo goed mogelijk nagevraagd waar de persoon is geweest en met wie hij in contact is geweest. In de week van 16 tot 22 september gaf 31,7% van de besmette personen een setting op waarin de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. In 54,9% werd de thuissituatie genoemd als mogelijke besmettingslocatie. Gevolgd door 18% in werksituaties.
Van het totaal aantal COVID19 besmettingen gaf 9,4% aan werkzaam te zijn als gezondheidsmedewerker, gevolgd door 3% in het onderwijs en 3% in contactberoepen. Van 22% is het beroep onbekend.

Testen en bron- en contactonderzoek
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen 2 weken. Ook vindt u hier het aantal positieve uitslagen sinds 1 juni. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal geteste personen.

De totale testcapaciteit ligt nog altijd gemiddeld op 575 per dag. De GGD is in staat om deze capaciteit verder uit te breiden. De capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen is echter nog altijd beperkt, waardoor de GGD-en op verzoek van het ministerie van VWS het aantal testen niet verhogen. Dit heeft tot gevolg dat de GGD inwoners van de regio niet altijd binnen 24 uur kan testen. Het percentage positieve uitslagen lag in de laatste week tussen 4 en 5 %.

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. In onze regio kunnen zij deze week testen tussen 08.00 en 09.00 uur om te garanderen dat in de avond de uitslag volgt. Vanaf aankomend weekend werken we met een ander laboratorium voor het verwerken van de voorrangstesten voor onze GGD. Dit laboratorium is beter ingericht op het met spoed behandelen van de voorrangstesten. Dit maakt het mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel om zich tussen 09.00 en 11.00 uur in de ochtend met voorrang te laten testen en dezelfde avond nog de uitslag te ontvangen.

GGD voert tijdelijk risicogestuurd bron- en contactonderzoek uit
Het besmettingspercentage in regio Zaanstreek-Waterland overstijgt de capaciteit die de GGD heeft voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek (BCO). Primair lost de GGD capaciteitsproblemen op door interne opschaling en met landelijke ondersteuning. Dit is echter op dit moment niet toereikend. Om de snelheid te houden in het uitvoeren van BCO is GGD Zaanstreek-Waterland daarom sinds vrijdag 18 september overgegaan op ‘risicogestuurd bron- en contactonderzoek’.

De GGD voert nog steeds bij alle besmette mensen een bron- en contactonderzoek uit. Met het verschil dat we de besmette mensen bij wie wordt ingeschat dat dat kan, vragen om zelf hun contacten te informeren. De GGD helpt de besmette persoon hierbij met schriftelijk materiaal. En contacten kunnen voor meer informatie of uitleg altijd de GGD bellen. Schat de GGD in dat deze werkwijze een risico oplevert (vandaar de term risicogestuurd) met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker zelf deze contacten. Op deze wijze worden alle mensen die een risico (kunnen) vormen in de verspreiding van het virus zo snel mogelijk bereikt en worden risicovolle clusters snel gedetecteerd.

Deze professionele prioritering past binnen de richtlijn bron- en contactonderzoek (BCO) van het RIVM. Wanneer vastgesteld is dat landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is ter ondersteuning in het BCO, neemt de directeur Publieke Gezondheid een besluit dat risicogestuurd BCO wordt toegepast. De directeur Publieke Gezondheid heeft op 18 september de voorzitter van de Veiligheidsregio over dit besluit geïnformeerd.

Stand van zaken zoekgeraakte testbuisjes
De 132 testbuisjes van mensen die zich donderdag 3 september lieten testen in Purmerend zijn niet teruggevonden. Direct nadat bekend werd dat de testbuisjes zoek waren, is de GGD een onderzoek gestart. Zorgvuldigheid in het onderzoek is van het grootste belang. Zo zorgt de GGD ervoor dat alle mogelijkheden die zouden hebben kunnen leiden tot de vermissing op een goede manier onderzocht worden. In de week na de vaststelling van de vermissing is de testlocatie in Purmerend verhuisd. De testlocatie waar de vermiste testen zijn afgenomen, is dus volledig ontmanteld. De GGD heeft dan ook kunnen vaststellen dat de testbuisjes zich daar niet nog ergens bevonden. Ook is met alle functionarissen gesproken in de keten van testen, vervoeren en analyseren van de testen. In de loop van volgende week volgt het onderzoeksrapport.

|Doorsturen

Felix Alex

2020-09-26 04:24:59

Heeft u geld nodig voor het project, zaken, belastingen, rekeningen en nog veel meer
andere redenen, eleven leningen zijn eenvoudig en goedkoop, neem vandaag nog contact met ons op. Of
lening die u nodig heeft, we kunnen elke lening, budget, zo laag als 3% rente regelen, antwoord nu per e-mail:
Felixalexinvestment22@gmail.com

Felix Alex

2020-09-26 04:25:49

Heeft u geld nodig voor het project, zaken, belastingen, rekeningen en nog veel meer
andere redenen, eleven leningen zijn eenvoudig en goedkoop, neem vandaag nog contact met ons op. Of
lening die u nodig heeft, we kunnen elke lening, budget, zo laag als 3% rente regelen, antwoord nu per e-mail:
Felixalexinvestment22@gmail.com

Uw reactie