Algemeen

Bedrijf in beeld

Bijna alle zzp’ers in de bouw werken (zonder het te weten) voor BPD

Het Bouwfonds (BPD), dat onderdeel is van de Rabobank, bestaat al 75 jaar en is de grootste bouwontwikkelaar van Nederland en een van de grootsten in Duitsland. Jaarlijks worden er door het Bouwfonds zo’n 7.000 woningen gerealiseerd en sinds 1946 (na de Tweede Wereldoorlog) zijn er in totaal zo’n 356.000 woningen in Nederland door ontwikkeling van het BPD (Bouwfonds Property Development) gebouwd. Er zijn zo meer dan één miljoen mensen die wonen in de Bouwfonds woonwijken. Het Bouwfonds is vooral lokaal bekend. In Waterland timmert men volop aan de weg. De naam valt ook steeds meer in de gemeente Edam-Volendam.
Martijn Hemmer is in onze contreien de Regiomanager van het Bouwfonds, en heeft ook de portefeuille Edam-Volendam in beheer. Het gebied Noord-Holland-Noord, met alle gemeenten tussen Amsterdam en Hoorn, valt onder de vleugels van Martijn. Hij woont zelf in Uitgeest en weet zo goed wat er leeft onder de mensen en hoe zij denken over wonen in deze regio. Hij vertelt: ,,In 2013 ben ik in deze functie bij BPD terecht gekomen. Dat was meteen hard werken om uit de woningbouwcrisis te komen. Nu hebben we weer met een andere crisis te maken.”

‘Bij het ontwikkelen
proberen wij als
landelijke speler
zoveel mogelijk met
lokale bouwbedrijven
samen te werken’

,,Het Bouwfonds werkt vaak samen met verschillende Volendammer bouwbedrijven. Daarmee is een mooie samenwerking tot stand gekomen. Bijna elke zzp’er in de bouw werkt regelmatig, vaak zonder dat ze het weten, voor het Bouwfonds.”
,,Met deze vakmensen is de relatie erg goed te noemen. Wij zijn als BPD een landelijke speler, maar bij het ontwikkelen proberen wij zoveel mogelijk met lokale bouwbedrijven samen te werken. Wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk. Wij proberen grote groepen plaatselijke zzp’ers te omarmen en zij werken regelmatig voor het Bouwfonds. Dat is heel belangrijk voor de plaatselijke economie en die ondernemers zijn er ook bekend mee.”
Bouwfonds Gebiedsontwikkeling realiseert op verschillende locaties in Waterland projecten voor woningbouw. Zo is men in Monnickendam op het Galgeriet bezig, in Zuidoostbeemster en de Weidevenne in Purmerend. Het zijn kleine en grote landelijke en stedelijke bouwprojecten. In Edam is een samenwerking tot stand gekomen met V.o.F. Baandervesting, om er 81 woningen te realiseren. In mei start de verkoop van de woningen en de bouwvergunning is reeds ingediend bij de gemeente. Ook in Waterrijk Oosthuizen worden door het Bouwfonds 55 woningen gerealiseerd, waaronder 11 huurwoningen. Er wordt nog volop gebouwd met de vorige fase en in Waterrijk Oosthuizen komen in totaal zo’n 260 à 300 woningen.
Aan het toekomstige bouwproject in de Lange Weeren wil het Bouwfonds ook graag haar medewerking verlenen, om er een aantrekkelijke woonwijk van te maken met een integrale visie. Hier heeft Bouwbedrijf Scholtens 28 ha grond en het Bouwfonds 52 ha van in bezit.
Martijn Hemmer (Regiomanager Bouwfonds): ,,Dit is een belangrijk stuk grond. Het is één van de entrees van Volendam. Daar willen we graag een toonaangevende woonwijk van maken. Participatie is hierin een belangrijke ontwikkeling. Een meerwaarde is dat de toekomstige bewoners erover mee kunnen denken, wat er in de wijk komt. Zo kan men denken aan ‘n buurthuis, groen, verschillende woningen, etc. Dat hebben we ook in Oosthuizen gedaan. Steeds zijn we in gesprek geweest met alle partijen die erbij betrokken zijn.”

‘Voor ons is participatie
bij het realiseren
van een aantrekkelijke
woonwijk geen verplicht vinkje
dat afgewerkt moet worden.

,,Dat betekent niet dat je iedereen tevreden kan stellen, maar we proberen wel zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen, want het zijn tenslotte ook onze buren.”
,,Eigenlijk is ieder bouwplan uniek te noemen. Door Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zijn al talloze unieke projecten gerealiseerd. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld het Oosterdok in Amsterdam, en in Edam is de Baandervesting ook een heel uniek plan. Een mooi project in Zaandijk is het plan De Bannehoven, op de plek waar het oude stadhuis heeft gestaan.”
,,Participatie en duurzaamheid zijn heel belangrijk. Na een aantal sessies, met alle betrokkenen, is er iets heel moois tot stand gekomen. Daar willen we graag in de Lange Weeren ook aan meewerken. Voor ons is een aantrekkelijke woonwijk realiseren geen verplicht vinkje dat afgewerkt moet worden, maar een belangrijk punt.”

|Doorsturen

Uw reactie