Algemeen

Boerderij Familie Oortwijn-Hellingman blijkt perfect toevluchtsoord voor weidevogels

Jaarlijks wordt door de Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken (WLD) de Gouden Grutto Pul Trofee uitgereikt. De trofee gaat naar de boer, die zich dat jaar buitengewoon heeft onderscheiden met weidevogelbescherming. De trofee is donderdagavond op de Slotavond van het weidevogelseizoen uitgereikt aan familie Oortwijn-Hellingman uit Warder.

Familie Oortwijn-Hellingman doet al jaren mee aan agrarisch natuurbeheer. Zij passen hun agrarische werkzaamheden aan tijdens het weidevogelseizoen. Uitrijden van ruige mest, niet of later maaien van percelen, minder of geen vee in het land, bescherming van weidevogelnesten en van de pullen zodat ze veilig vlieg vlug kunnen worden. Op een aantal percelen zijn greppels onder water gezet, dit geeft lekker zachte grond waardoor ze makkelijker wormen eruit kunnen pikken.

Dit jaar zijn er wel 333 nesten gevonden bij de familie Oortwijn-Hellingman over 126 hectare grasland. Opvallend is dat de gruttoparen de afgelopen twee jaar verdubbeld zijn, van 31 in 2020 naar 60 in 2022. Behalve de nesten van de tureluur (42 nesten) en kievit (154 nesten) waren er ook enkele bijzondere soorten die succesvol hebben gebroed op de weilanden van Oortwijn-Hellingman zoals de krakeend, plevier, slobeend en tevens 3 paartjes wilde eend.

De familie Oortwijn-Hellingman krijgt ondersteuning van een grote groep vrijwilligers die wekelijks de nesten opzoeken voordat de landbewerkingen plaatsvinden. Voor de vrijwilligers het veld ingaan is er eerst samen koffie met koek en aan het einde van seizoen worden de vrijwilligers getrakteerd op een uitgebreide BBQ.

Boer Darin en zijn dochters Marly en Wendy vinden zelf ook heel veel nesten en beschermen deze bij landwerkzaamheden zoals mest uitrijden, slepen en rollen. Als nesten worden gespot worden ze tijdelijk gemarkeerd, zodat er ruim omheen kan worden gemaaid.

Half mei dit jaar heeft gedeputeerde Esther Rommel met een delegatie van de Provincie Noord-Holland een werkbezoek afgelegd bij de familie Oortwijn-Hellingman. De gedeputeerde wilde wel eens met eigen aanschouwen dat agrarisch natuurbeheer ook werkt op een grote gangbare melkveehouderij. De delegatie was onder de indruk van de hoeveelheid vogels met hun pullen op de (huis)- percelen bij de familie Oortwijn en vol lof wat ze er voor laten of over hebben om ook de pullen vliegvlug te krijgen.

Foto: Water, Land & Dijken

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties