Algemeen

‘Voor diegenen die op zoek zijn naar een stukje diepgang’

Club organiseert gespreksmiddagen voor vrouwen

Als mensen elkaar ontmoeten, is er niet altijd gelegenheid voor een goed en diepgaand gesprek. Sommigen hebben daar misschien geen behoefte aan, terwijl anderen graag eens wat dieper op onderwerpen in zouden willen gaan. Club voor Bloeiende Conversaties komt aan die wens tegemoet en is mede actief in Edam-Volendam. Dit gezelschap is uitdrukkelijk geen probleempraatgroep, maar volgens de organisator een ‘inspiratieclub’. De kernwoorden daarvan zijn: inspiratie, diepgang en plezier.

Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand komt de club samen op verschillende locaties. Altijd thuis bij leden die zich als gastvrouw aanmelden. Ja, de Club voor Bloeiende Conversaties is een vrouwengezelschap. Voor dames in de leeftijdsgroep tussen de 45 en 100 jaar. Oprichter Miranda Nanda van Dijk is tevens de vrouw achter biljartclub ‘Vrouwen met Ballen’. Vanaf 2020 maakte zij werk van haar idee voor de inspirerende praatgroep.

‘Zelf hou ik ook erg van diepgaande conversaties,
omdat die de geest oprekken’

,,Ik organiseer al heel lang activiteiten voor mensen en mensen houden ervan om contact met anderen te hebben”, vertelt Van Dijk. ,,Dat heb je natuurlijk ook tijdens de pandemie gemerkt. Dat mensen wegzakken als ze weinig contact met anderen hebben. Zelf hou ik ook erg van diepgaande conversaties, omdat die de geest oprekken en daarvan wordt je wereldbeeld groter. Je wordt hiervan ook tevredener met hoe het leven is. Dat gun ik iedereen, want er wordt nogal wat geleden. Als counselor en trainer merk ik dat al heel lang. Velen worstelen met allerlei onderwerpen in hun leven en dat zit hem met name in relaties en de omgang met mensen.”

‘Het is fijn om wat dieper
op de materie in te kunnen gaan’

,,Deze club is een mooi alternatief voor diegenen die op zoek zijn naar een stukje diepgang. Niet alleen maar oppervlakkig babbelen, wat soms natuurlijk ook even leuk is. Toch is het daarnaast fijn om wat dieper op de materie in te kunnen gaan en vooral ook persoonlijke onderwerpen te kunnen inbrengen. Dat doen we dus vooral bij de club.”

Afwisselende gesprekken
Uit de ingebrachte thema’s kiest men er tijdens de bijeenkomst vijf om te bespreken. Die variëren sterk en dat is de bedoeling. Daarmee wil de club de gesprekken afwisselend houden. Van Dijk benoemt enkele onderwerpen. ,,Bijvoorbeeld de vraag: wat zou je nooit op willen geven in je leven en waarom niet? Maar ook: wat zijn jouw idealen voor dit jaar en wat betekent wijsheid? Hoe je omgaat met ouder worden, bespraken we ook. En niet onbelangrijk: hoe houd je je energie hoog tijdens deze crisistijd? Dat was een onderwerp dat tijdens de coronatijd behoorlijk speelde, maar nu weer aan de orde is met de oorlog in Oekraïne. Besproken onderwerpen kunnen mensen vinden op onze website.”

Een belangrijke reden voor dames om zich aan te melden, is om er nieuwe inzichten door te krijgen. Zij vinden het interessant om zienswijzen van anderen te horen. Door een andere kijk op zaken, kunnen zij zelfs lichter in het leven komen te staan, volgens Van Dijk. Op 4 juni kunnen geïnteresseerden kennismaken met de club tijdens een informele borrel bij het Amsterdamse Pllekk. Zij kunnen dan kosteloos meedoen met het gezelschap om een indruk te krijgen. Maar ook op 3 september, na de zomerstop, kunnen geïnteresseerden nog meedoen. De reguliere clubmiddagen op zaterdagen duren van 14.00 tot 16.30 uur. Bij zo’n bijeenkomst zijn maximaal acht leden aanwezig, waarbij iedereen een lekkernij meeneemt. De gastvrouw zorgt op haar beurt voor bijvoorbeeld koffie, thee, water en wijn. Dat de middagen in een huiselijke setting plaatsvinden, is volgens Van Dijk typerend voor de club.

Regio Edam-Volendam
Het huidige ledenbestand komt voor een groot deel uit de regio Edam-Volendam. ,,De leden wonen bijvoorbeeld in Edam, Volendam en Oosthuizen. Daarnaast komen ze uit Hoorn, Zaandam, Venhuizen, etcetera. De omgeving Noord-Holland dus en dat houdt de bijeenkomsten ook bereisbaar. Op de site: ‘www.clubvoorbloeiendeconvervaties.nl’ wordt alles nog wat breder uitgelicht en daar kunnen dames zich tevens aanmelden. Als je je opgeeft, dan neem ik na een aantal dagen telefonisch contact op om even de verwachtingen te toetsen. Natuurlijk kijken we er ook naar of je bij de club past, maar wij maken het wel laagdrempelig. Op jaarbasis zijn de kosten 26 euro, om een toegewijd gezelschap te krijgen. Ik zou zeggen: ben je een vrouw van 45 jaar of ouder en heb je interesse, neem dan vooral contact op met ons.”

|Doorsturen

Uw reactie