Algemeen

Brief aan ouders/verzorgers namens Eerste Heilige Communie Stuurgroep

Communievieringen worden verzet

Aan de ouders/verzorgers,
Dit jaar zou jullie kind zijn of haar Eerste Heilige Communie ontvangen. De vieringen stonden eigenlijk gepland voor april/mei. Helaas moesten deze afgezegd worden door de lockdown naar aanleiding van het Coronavirus. Vanaf dat moment zijn wij als stuurgroep en de pastoor continu bezig geweest om te zorgen dat de vieringen toch plaats konden vinden op een ander moment. Eerst was dit drie weekenden in juni, daarna het laatste weekend van juni en het eerste van juli, en tot slot alleen het eerste weekend van juli. We hoopten dat alles nu doorgang kon vinden en we waren heel blij dat jullie hierin de rust en steun gaven die nodig was.

Helaas is er door het bisdom en bisschoppen besloten dat er geen communievieringen plaats mogen vinden. De hostie mag na 14 juni wel uitgereikt worden, maar dan individueel in de kerk tijdens een reguliere viering. Dit is echter zonder zang en andere voordrachten. De pastores hebben ook nog verdere restricties bij de vieringen en het uitreiken van de hostie. Daarbij hebben wij adviezen gekregen van een aantal huisartsen die aangeven dat de vieringen en de daarbij behorende festiviteiten kunnen zorgen voor een uitbraak van het virus in Volendam en dit risico kunnen wij niet nemen. Dit alles zorgt ervoor dat wij, ondanks al onze pogingen om het door te kunnen laten gaan zoals zovelen van jullie graag wilden, de communievieringen nu moeten cancelen. We gaan de vieringen verzetten. Het is heel vervelend. Wij vinden het echt verschrikkelijk dat wij jullie kinderen niet kunnen zien genieten van deze bijzondere dag. Wij hebben alles geprobeerd, maar het wil niet lukken. Daarom hebben wij nu, als stuurgroep, besloten om alle vieringen te verzetten naar een ander moment. We hopen dat dat nog dit jaar zal zijn, maar helaas kunnen we daar nu nog geen uitspraken over doen.

We willen de communievoorbereiding wel graag door laten gaan, zodat de kinderen die voorbereiding gehad hebben wanneer de vieringen wel door kunnen gaan.

We willen jullie allemaal bedanken voor de hulp en steun tijdens deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groeten,
Eerste Heilige Communie Stuurgroep

|Doorsturen

Uw reactie