Algemeen

UITNODIGING

De N247 ondergronds? Denk mee!

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met regiogemeenten,
de Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland
de mogelijkheden om van de provinciale weg N247 ter hoogte van het
dorp een onderdoorgang te maken. Wat zijn volgens u de kansen?
En wat mag absoluut niet worden vergeten? We nodigen bewoners
en belanghebbenden uit de regio van harte uit om met ons mee te
denken en te praten.

Adviesbureau Arcadis voert de vervolgstudie naar de mogelijke
onderdoorgang in Broek in Waterland uit. Bewoners en belanghebbenden
uit de regio kunnen meedenken in twee reeksen bijeenkomsten,
zogenoemde ateliers. Eén atelier richt zich op de eindfase, de andere
op de periode tijdens de bouw van zo’n mogelijke onderdoorgang.

U kunt zich nu aanmelden!

Kijk op onderdoorgangn247biw.pleio.nl voor meer informatie
over de ateliers. En over hoe u zich kunt aanmelden.
We zien u graag tijdens de bijeenkomsten en kijken uit naar
uw waardevolle inbreng!

De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het provinciale programma
Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen werken de Vervoerregio
Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam,
Purmerend en Amsterdam samen met de provincie aan de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio Waterland.

|Doorsturen

Jaap

2021-06-08 10:39:42

Er onderdoor met de MOL waar ook de hsl mee is geboord alles klaarmaken en als laatste de op en afritten realiseren \hoeft de N247 ook niet te worden afgesloten tijdens de werkzaamheden

Uw reactie