Algemeen

De Vooruitgang ‘verwelkomt’ 1.000ste woningzoekende

Door Drukkerij-Uitgeverij NIVO B.V.

Waar is de foto met een bos bloemen voor de betreffende woningzoekende? Maar als het gaat om de 1.000ste woningzoekende dan is dat natuurlijk niet iets wat je gaat vieren. Helemaal als je weet dat ook Wooncompagnie ruim 700 actief woningzoekenden heeft die binnen onze gemeentegrens wonen. Deze getallen bij elkaar optellen kan niet want er zijn ook woningzoekenden die bij beide woningcorporaties zijn ingeschreven. Maar meer dan 1.000 zijn het er in ieder geval!

De Vooruitgang en Wooncompagnie hebben in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam de opgave om te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor huishoudens met bescheiden koopkracht. De woningnood in onze gemeente is sinds jaren niet meer zo hoog geweest. Helaas is er in sommige gevallen sprake van schrijnende situaties waar een snelle oplossing wenselijk is.
Koopwoningen zijn voor woningzoekenden met een bescheiden koopkracht in de huidige markt onbereikbaar geworden. En dat geldt zeker ook voor onze gemeente. Door het gebrek aan doorstroming naar de koopmarkt is er nauwelijks verloop binnen de sociale huurwoningen. De positie van starters op de woningmarkt in Volendam komt steeds verder onder druk te staan. Jongeren zijn genoodzaakt steeds langer thuis te blijven wonen. De komende jaren (tot 2028) zullen in Volendam ten minste 280 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd voor jongeren, gezinnen en senioren om de groei in de gemeente op te vangen. Op korte termijn (2022) gaat het om een gewenste toevoeging van ongeveer 150 sociale huurwoningen.
Wooncompagnie en De Vooruitgang werken samen met de gemeente Edam-Volendam hard aan bouwplannen om de wooncrisis het hoofd te bieden.
De Vooruitgang is op dit moment in overleg met de Gemeente om woningen te bouwen op de locaties van de oude Blokwhereschool en de oude sporthal De Seinpaal. Ook willen zij op de plaats van de huidige Maria Goretti sociale huurwoningen bouwen. Om de bouw van deze projecten op korte termijn te starten is medewerking en begrip van Gemeente en omwonenden van groot belang. Ten behoeve hiervan hebben Gemeente en De Vooruitgang de handen ineen geslagen om de buurt te laten participeren, zodat procedures vlot kunnen verlopen. De recent gestarte bouw van het Woonzorgcomplex aan de Friese Vlaak in de Broeckgouw is ook zeer gewenst. Niet alleen voor senioren die zware zorg nodig hebben van De Zorgcirkel. Er komen ook appartementen voor ouderen die nog geen of beperkte zorg nodig hebben. Door deze appartementen met voorrang te verhuren aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Edam-Volendam, hopen De Vooruitgang en Wooncompagnie dat er ‘verhuistreintjes’ zullen ontstaan.
Voor Wooncompagnie is het aanleiding om alle woningen binnen de gemeente die vrijkomen en geschikt zijn voor senioren, met voorrang aan huurders uit de gemeente Edam-Volendam toe te wijzen. Ook zal Wooncompagnie woningen die specifiek voor jongeren zijn met voorrang toewijzen aan jongeren uit de gemeente.

 

|Doorsturen

Uw reactie