Algemeen

Edam en Volendam bouwen aan de toekomst

Nu de oververhitting van de woningmarkt maar niet naar een lagere temperatuur wil zakken komt er steeds meer vraag naar nieuwbouw. Vanuit de politiek en overheid zijn dit jaar ambitieuze plannen gelanceerd om een enorm arsenaal aan nieuwe woningen te gaan bouwen. Toch lijkt het erop dat mede door langzame besluitvorming de doelstelling van 1 miljoen nieuw te bouwen woningen voor 2030 niet haalbaar zal zijn. Tussen Volendam en Purmerend ligt Lange Weeren, dat is zo'n nieuwbouwproject wat al jarenlang op de planning staat maar waar men nog niet over uit is wanneer de eerste paal daar in de grond gaat.

Veel gemeenten hebben hun nieuwbouwplannen voor de toekomst tot 2030 al kunnen formuleren en hebben daar ook aantallen aan gekoppelt. Het is maar de vraag of dit gewenste beleid om de woningnood op te lossen wel gerealiseerd kan worden. Keer op keer stuiten plannenmakers op de trage besluitvorming van de overheid. Vergunningenprocedures, wijzigingen bestemmingsplannen en zeldzame planten of dieren kunnen enorm vertragend werken. Deze zou je middels nieuwe wetgeving kunnen versnellen, maar daarbij mag natuurlijk de inspraak en bezwaarmaking van burgers niet ondergesneeuwd raken.
Partnercontent

Verduurzaming
Bij die nieuwbouwplannen zal ook rekening moeten worden gehouden met verduurzaming van het woonaanbod. In de toekomst zal bijvoorbeeld alleen gasloos gebouwd gaan worden. Het mag ook niet vergeten worden dat bestaande woningen hierbij niet vergeten mogen worden. Er zijn tal van maatregelen te bedenken zoals bij oudere woningen de houtenvloer isoleren maar ook te kijken naar wat de spouwmuurisolatie kosten zijn. Het zijn eigenlijk voor de hand liggende maatregelen die vaak nog over het hoofd gezien worden.

Nieuwbouw
Toch zijn er ook woningbouwprojecten die nu doorgang kunnen vinden. Zo worden er langs de Baandervesting in Edam voorbereidende werkzaamheden gepleegd voor het bouwen van nieuwe woningen. In eerste instantie zal het betreffende stuk grond gesaneerd worden. Wanneer alles volgens planning verloopt zal er in maart 2022 worden gestart met de bouw. Uiteindelijk zullen er 81 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Het aanbod zal variëren van appartementen, 2 onder 1 kap woningen tot herenhuizen. Het is natuurlijk mooi dat er dan voor iedere groep van starters tot senioren iets tussen zal zitten. Het ligt in de bedoeling om het gehele project in het voorjaar van 2024 opgeleverd te hebben.

Toekomst
In de toekomst zullen ook steeds meer bouwers streven naar energieneutrale woningen. Dit kan gebeuren middels zonnepanelen of verwarming middels aardwarmte. Natuurlijk zullen ook de nu middelen zoals isolatie niet vergeten worden. Zo zullen bijvoorbeeld vloerisolatie kosten en het plaatsen van warmtepompen in het gehele plaatsje mee worden genomen. Zo zal er ook, wanneer er ooit in Lage Weeren gebouwd gaat worden, rekening moeten worden gehouden met het steeds natter wordende klimaat. Misschien zijn meebewegende woningen die zich aanpassen aan het waterpeil dan wel een oplossing. Innovatief bouwen zal zeker in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in Nederland waterland. De overheid zal hierin ook een leidende rol moeten gaan spelen. De eerste stap is om lange procedures in de toekomst te voorkomen.

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties