Algemeen

Gemeente verkoopt oude Seinpaal aan “De Vooruitgang”

Donderdagmiddag vond in het Stadskantoor de ondertekening plaats van de koopovereenkomst van de oude Seinpaal. Door Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang” is de oude sporthal aan de Westerven overgenomen van de gemeente. Het contract werd ondertekend door wethouder Wim Runderkamp en Fred de Boer, directeur van “De Vooruitgang”.

 

Na de sloop van de oude Seinpaal wil men hier huurappartementen voor starters gaan realiseren. Wethouder Runderkamp is er heel blij mee. “Het is een langlopend traject geweest. Vorig jaar is de nieuwe Seinpaal geopend.

Nu volgt de volgende stap met de verkoop van de oude Seinpaal. Het is een mijlpaal, want ‘De Vooruitgang’ gaat op de vrijgekomen plaats tientallen huurwoningen realiseren, waar grote behoefte aan is”, stelde de wethouder.

|Doorsturen

Fred

2019-07-01 17:54:48

Staan ook hier in Oosthuizen een paar projecten welke bestemd zijn voor woningbouw. n.l de voormalige school het Kraaienest en de ook nog het lang leegstaande voormalig cultureel centrum. Ook hier is grote behoefte aan starters / senioren woningen. 

Wanneer wordt er hier aktie ondernomen?

Uw reactie