Algemeen

‘Etersheim blijft de rustige plek die het nu is en dat stemt ons positief’

Grote toeristische plannen van de baan

De opluchting is groot in Etersheim. Plannen voor een grootschalige toeristische ontwikkeling van het dorp zijn van de baan. Wethouder Schütt wist de bewoners in een gesprek gerust te stellen. De toekomstige aanlegsteiger zal slechts beperkt worden gebruikt en touringcar-verkeer komt er zeker niet. Daarbij is het contact tussen de bewoners en Stichting Etersheimerbraak sterk verbeterd. In de toekomst zal er goed overleg blijven, zo verzekert men. De onrust van afgelopen maanden brengt waarschijnlijk ook nog iets goeds teweeg. Etersheimers zullen zich naar aanleiding van de gebeurtenissen mogelijk blijvend gaan organiseren in een dorpsraad.
Door Laurens Tol


Het is een frisse decembermiddag als een waterig zonnetje het gezicht van Etersheimer Ron Terpstra belicht, terwijl hij het tuinhek van zijn huis opent. In een kamer aan de zijkant van zijn woning spreekt hij samen met zijn medebewoner Peter Schurink, over het gesprek dat ze voerden met de wethouder en Dorus Luyckx van Etersheimerbraak.
Een plan waar Etersheimers veel bezwaar tegen hadden, was dat de komende aanlegsteiger in het dorp aanzienlijk meer gebruikt zou gaan worden dan aanvankelijk bekendgemaakt. In een intentieverklaring staat een lijst met bedrijven die er schepen willen laten aanmeren. Tijdens de ontmoeting in het gemeentegebouw aan de Edamse Schepenmakersdijk werd duidelijk dat dit nooit de bedoeling was van de gemeente. Hetgeen goed nieuws betekende voor de omwonenden.
Ron doet verslag: ,,Er is al jaren een plan voor een aanlegsteiger en dat wisten we ook wel. Toen wij nog onderdeel waren van gemeente Zeevang, was dit al door de toenmalige raad aangenomen. Wij waren er bang voor dat de steiger op de plek zou komen waar nu de loswal is van Alliantie Markermeerdijken. Want naar die locatie loopt een vaargeul. Dit scenario zou voor ons nadelig zijn. Wethouder Schütt verzekerde ons dat de steiger niet op die plek komt, maar een stuk noordelijker. Een vaargeul komt er ook niet en daarmee is de aanlegplaats alleen geschikt voor kleinere schepen met een vaardiepte van zo’n 80 centimeter. Daarna houdt het op. Dit is een hele geruststelling voor ons.”

‘Bij de gemeente
heeft het idee
van parkeergelegenheid
nooit serieus gespeeld’

Ron en Peter maakten na afloop van de bijeenkomst een samenvatting van wat er werd besproken. Deze deelt men met de bewoners en de wethouder, zoals afgesproken. De verantwoordelijke bestuurder Schütt maakte al vroeg in het gesprek duidelijk dat hij het betreurde eerder over de situatie te lezen in de pers dan had hij er zelf van afwist. ,,Er had al eerder iets in het Noordhollands Dagblad gestaan, voordat ze er bij de gemeente van op de hoogte waren. Ik kan mij voorstellen dat dit vervelend is, maar wij konden het niet bevestigen. Je bent met zoveel dingen tegelijk bezig en dan weet je dat niet. Maar dit deed niks af aan het verdere positieve verloop van het gesprek.”
Naast de veelgebruikte steiger, was de mogelijke aanleg van een nieuw parkeerterrein de Etersheimers een doorn in het oog. Ook wat dit voorstel betreft, wist de wethouder de omwonenden gerust te stellen. ,,’Zo’n parkeergelegenheid is technisch onmogelijk’, zei hij. Ik antwoordde dat technisch alles mogelijk is natuurlijk. Toen vulde hij aan: ‘vergúnning-technisch is het onmogelijk’. Daarmee houdt dat idee dus ook op. Dus vandaar dat de bewoner op wiens terrein Etersheimerbraak het gemunt had van niks wist. Bij de gemeente heeft het idee nooit serieus gespeeld.”
Daardoor rees bij de Etersheimers het idee dat Stichting Etersheimerbraak haar plannen lanceerde zonder goed overleg met de gemeente en bewoners. Zeker weten doet men dit echter niet. Nog steeds vraagt men zich af waar het grote aantal van 15.000 toekomstige toeristen op jaarbasis vandaan kwam. In ieder geval zijn de betrekkingen tussen de bewoners en de stichting na de ontmoeting een stuk verbeterd. ,,Op zich vond ik het een heel constructief gesprek. Dorus Luyckx was er als bestuurslid van Etersheimerbraak ook aanwezig. Hij was vroeger politicus in Edam-Volendam en is nu waarnemend burgemeester van Enkhuizen. Met hem maakten we de afspraak dat hij ons uitnodigt voor een kop koffie en zei erbij ‘we komen er wel uit’. Dat denk ik nu ook. Want ik bedoel: zo gek veel is er nu niet meer om tegen te zijn. Daarmee is de grootste druk eraf.”

‘Zo kregen we bij
drie belangrijke bezwaren
de toezegging dat
de plannen niet doorgaan’

Verder is het beoogde ‘Toeristisch Overstappunt’ (TOP) in Etersheim van de baan, maakte wethouder Schütt kenbaar. Deze parkeerplaats-achtige plek krijgt een andere locatie. ,,Voor de wethouder had het absoluut niet de voorkeur om deze TOP-locatie in Etersheim te maken. Hij wil hier geen drukte. De overstappunten komen langs de provinciale weg N247. Daar kunnen de mensen dan hun auto’s neerzetten, vanwaar ze de fiets kunnen pakken of gaan wandelen. Zo kregen we bij drie belangrijke bezwaren de toezegging dat de plannen niet doorgaan.”
Er blijven nog een aantal plannen over die mogelijk wel tot ontwikkeling zullen komen. Het treintje om toeristen mee te vervoeren en een windmolen zijn hier voorbeelden van. Hierover zullen de bewoners verder in gesprek gaan met Stichting Etersheimerbraak. Het gesprek van onlangs had tevens nog een eventueel positief gevolg. De nu nog onofficiële bewonerscommissie krijgt mogelijk een meer serieus karakter.
,,De wethouder stelde aan ons voor om een dorpsraad op te richten. Daar zijn subsidies voor en je hebt dan een juridische status. Daarbij kun je gevraagd en ongevraagd advies indienen bij de gemeente, spreektijd aanvragen bij raadsvergaderingen enzovoorts. Wij legden het voorstel voor een nieuwe dorpsraad al voor aan mensen uit het dorp en drie daarvan reageerden al. Omdat we met corona te maken hebben, zal de officiële oprichting nog even op zich laten wachten. Zodra dit zover is, zullen wij het nieuws naar buiten brengen. Voor nu hebben we goed nieuws gekregen. Etersheim blijft de rustige plek die het nu is en dat stemt ons positief.”

|Doorsturen

Uw reactie