Algemeen

Erepenning voor Fanfare Wilhelmina en Lintje voor Albert Bien

Het Volendams Fanfarecorps Wilhelmina bestaat dit jaar 100 jaar. Dit werd gevierd tijdens een feestelijke receptie op de Volendammerdag in PX. Om 14.00 uur verzorgde het fanfare o.l.v. dirigent Pieter Koster een optreden vóór PX.

 

Daarna begon de jubileumreceptie. Voorzitter Martin Tol hield een mooie speech en vervolgens werd het woord gegeven aan burgemeester Lieke Sievers, die prachtig in het Volendams gekleed was. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke Erepenning toegekend aan het corps.

De medaille werd aan het bestuur van “Wilhelmina” uitgereikt zodat het corps nu het predicaat “Koninklijke Fanfare” mag voeren. Tevens werd oud-voorzitter Albert Bien benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door de burgemeester werden lovende woorden gesproken, waarna het lintje werd opgespeld.

|Doorsturen

Erezaak

2019-07-04 23:57:03

De Koninklijke Erepenning is een mooie onderscheiding, maar echt heel wat anders dan het predicaat Koninklijk. Fanfarecorps Wilhelmina mag zich dus niet 'Koninklijk' noemen.

Uw reactie