Algemeen

Kwetsbare groep ervaart kassastress

Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijk. Zij worden vaak begeleid bij het beheren van hun financiën. Neemt niet weg dat hun kosten stijgen en ze nauwelijks nog rond kunnen komen.
Kassastress, noemt een voor de Volkskrant geïnterviewde bewindvoerder de ervaring van mensen met weinig geld die toch dagelijks hun boodschappen moeten afrekenen. Bevestigd wordt dat veel mensen die gebruik maken van een bewindvoerder er de afgelopen jaren nog geen 50 euro per maand op vooruit zijn gegaan. ‘Verarming’, wordt het genoemd.
Mensen die gebruik maken van een bewindvoerder hebben schulden, zijn (chronisch) ziek of hebben een mentale beperking. Een kwetsbare groep die er zonder bewindvoerder financieel niet uitkomt. Zij krijgen het steeds zwaarder.
Vooral de mensen met lage inkomens en die al schulden hebben, komen nauwelijks nog rond. Maar liefst 250 duizend mensen worden geholpen bij het beheren van hun financiën. Je kunt dan concluderen dat er wel iets aan de hand is.

Steeds meer mensen hebben moeite rond te komen
De huur gaat omhoog, de energierekening stijgt en de ziektekostenverzekeraar weet ook wel raad met zijn tarieven. En je hebt het allemaal maar te betalen. Dat is niet voor iedereen zo eenvoudig. Sterker nog; steeds méer mensen hebben er moeite mee.
Uit een steekproef blijkt deze groep mensen de afgelopen jaren een hoger inkomen te hebben ontvangen, maar het netto besteedbaar inkomen is maar met een paar tientjes omhoog gegaan. De stijging daarvan houdt geen tred met de stijging van vaste laten en producten. Eigenijk heeft deze groep over het algemeen gewoon zeer weinig te besteden.
Voor hen geen nieuwe Kipling rugzak of televisie. Geen etentjes buiten de deur of weekendtrips naar het buitenland. De huurtoeslag en bijzonder bijstand zijn weliswaar verhoogd, maar dat weegt niet op tegen de stijging van hun kosten. Voor onder andere eten en kleding. Bovendien; zij kregen tussen 2009 en 2019 te maken met een hogere huur, duurdere telefoonkosten, internet, gemeentelijke belastingen, ziektekosten en het eigen risico.

Nibud pleit voor begeleiding naar zelfredzaamheid
Het Nibud is eveneens van mening dat de vaste lasten in die tien jaar zijn gestegen. Er blijft daardoor minder over voor andere uitgaven. Het Nibud pleit daarom voor begeleiding van de kwetsbare groep naar financiële (zelf)redzaamheid.
De koopkracht voor deze kwetsbare groep staat hoog op de agenda van het kabinet, zo meent een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken in de Volkskrant. Volgens het ministerie is er extra geld gegaan naar de toeslagen voor huur- en zorgkosten. ‘Deze toeslagen stijgen mee als de prijzen stijgen, juist om de laagste inkomens te ondersteunen in de vaste lasten. Daarnaast zijn andere maatregelen getroffen, bijvoorbeeld de verlaging van de inkomstenbelasting.’
Op Prinsjesdag wordt bekend hoe het er met de koopkracht in 2020 voorstaat. Dan geen Kipling , tas maar een koffertje vol financieel nieuws. Dan zal bekend worden hoe ook deze kwetsbare groep eruit springt.

|Doorsturen

Uw reactie