Algemeen

‘De gemeente moet miljoenen bijspitten vanwege corona’

Loek Kras: ’Subsidiekorting verenigingen essentieel’

Korting van subsidie dreigt voor verenigingen, stichtingen en dorpsraden. In de gemeenteraad stemde een meerderheid vóór een motie over dit plan. De coronacrisis trekt namelijk een zware wissel op de inhoud van de gemeentelijke schatkist. Gemeente Edam-Volendam moet onder meer bijspringen om ondernemers in moeilijkheden te helpen. Doordat onze lokale overheid de financiële zaken voorheen goed op orde had, komt er weinig steun binnen vanuit Den Haag. Om de begroting sluitend te houden, vindt het merendeel van de raadsleden het raadzaam om te bezuinigen op subsidieverstrekking.
Door Laurens Tol


Het initiatief hiervoor kwam van Lijst Kras. Fractievoorzitter Loek Kras zag in achttien jaar niet eerder dat de gemeentelijke financiële huishouding er zo zorgelijk voorstond als nu. Vandaar zijn idee om tijdelijk te korten op subsidies. ,,De gemeente moet miljoenen bijspitten vanwege corona. Dit gaat over de boekjaren 2020 en 2021. Allerlei zaken waar je normaal inkomsten uithaalt, staan nu bijna op nul. Ik bedoel bijvoorbeeld het toerisme en het zwembad. Bij dat laatste moeten we waarschijnlijk zo’n acht ton bijleggen. Dat geld moet ergens vandaan komen”, vertelt Loek.
Lijst Kras wilde met de motie het college van B en W verzoeken om de subsidieverstrekking eens door te lichten. Jaarlijks geeft de gemeente 1,6 miljoen euro aan subsidie uit. Loek geeft aan dat dit geld aan een grote groep verenigingen wordt verstrekt, zonder dat er veel toezicht is op de besteding ervan.

‘Wij worden dus
eigenlijk gestraft
voor onze goede
boekhouding’

,,Je gelooft niet om wat voor een lijst met verenigingen het gaat. De subsidie aan deze clubs gaat automatisch maar door. Het is denkbaar dat sommige daarvan nu minder onkosten hebben vanwege corona. Bijvoorbeeld de organisators van festivals. Als ze die niet organiseren, hebben ze ook geen kosten. Misschien kunnen deze verenigingen dan wel tien procent van hun subsidie missen. Om een groter aandeel gaat het niet. De gemeente moet namelijk veel meer missen. En de gemeente, dat zijn wij met z’n allen. Je wilt niet dat de lokale belastingen omhoog moeten.”
De subsidiekorting zou verder nodig zijn, omdat Edam-Volendam weinig steun krijgt van de Rijksoverheid. De gemeentelijke reserve was dusdanig groot dat onze gemeente niet vooraan mag staan bij de verdeling van financiële hulp. ,,Wij hebben goed op de centen gelet. Er zijn een hoop andere grote gemeentes die door het ijs zakken. Daar gaat het meeste geld heen. Wij worden dus eigenlijk gestraft voor onze goede boekhouding. Over twee jaar moeten we nu miljoenen inleveren. Ik heb gezegd: als je een reserve hebt en er is nood, dan moet je die gewoon aanspreken. Het is helaas niet anders. Maar aan de andere kant mag je er best naar kijken waar je iets terug kunt halen. Het is echt niet zo dat we er bij elke vereniging tien procent af willen halen. Sommige clubs hebben wel hun normale hoeveelheid kosten.”
Loek benadrukt dat zijn beoogde subsidiekorting niet permanent zal zijn. Het voorstel komt voort uit de uitzonderlijke situatie waarin de wereld momenteel verkeert. ,,Dit is puur gespitst op de coronatijd en de gigantische onkosten die wij daardoor maken. Ik snap dat het niet populair is om zoiets te roepen, maar wij moeten ook zorgen voor een begroting die op orde is. Niemand wil volgens mij graag de belasting verhogen. Ik wil niet de cultuursector of andere sectoren de nek omdraaien. We gaan kijken naar de subsidieverstrekking van komend jaar, dus van terugvordering zal absoluut geen sprake zijn. Misschien kunnen bepaalde verenigingen in 2021 wel dingen organiseren met het niet-bestede geld van dit jaar.”

‘Je wilt niet
dat de lokale
belastingen
omhoog moeten’

Naast het indienen van zijn motie stelde Loek aan wethouder Schütt voor om eens te gaan praten met de landelijke overheid in Den Haag. Hij vindt dat Edam-Volendam er bekaaid afkomt in vergelijking met andere gemeentes. ,,We keken reikhalzend uit naar wat Den Haag zou betalen van onze torenhoge kosten. Maar het valt voor Edam-Volendam dus zwaar tegen. Wij worden summier vergoed voor de steun die wij gaven, zoals voor de Tozo-regeling. Misschien is hier nog iets aan te doen, maar daar ga ik niet vanuit. Dan moeten we het lokaal oplossen en daarbij zou een eenmalige bijdrage van verenigingen die het kunnen missen, samen met andere bezuinigingen essentieel zijn.”
Het college van B en W is gevraagd om te reageren op dit artikel. Dat doet men op de volgende wijze: ,,Op dit moment wordt, zoals alle moties die zijn ingediend, ook deze motie bekeken. Op verschillende afdelingen wordt onderzocht hoe een en ander vorm gegeven kan worden. Binnenkort wordt daar meer over duidelijk.”

|Doorsturen

Uw reactie