Algemeen

Loswal en buitendijkse werkbanen aangelegd

De Alliantie Markermeerdijken is op verschillende plaatsen tussen Hoorn en Durgerdam aan het werk voor het versterken van de zeedijk. Diverse werkzaam vinden er plaats waarvan er enkele, ondanks de bouwvak, door blijven gaan.

 

Bij de loswal in Polder Zeevang en bij de Uitdammerdijk is er rondom gebaggerd en bodembescherming aangebracht. Ook is deze week in beide modules gestart met het verplaatsen van stenen uit de kreukelberm naar de waterzijde van de werkbaan.

Dit zorgt ervoor dat de dijk veilig blijft tijdens de werkzaamheden. De loswal ligt achter de zeedijk tussen Edam en Warder, waar een tijdelijke haven is aangelegd door aannemingsbedrijf Boskalis.

|Doorsturen

Uw reactie