Algemeen

De nieuwe wethouders kunnen niet reageren op wat hier besproken gaat worden

Meerderheid vóór uitstel besluit Tase-terrein

Het besluit over de toekomst van het ‘Tase-terrein’ is in ieder geval uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. VD80 wil liever afwachten totdat het nieuwe college er is. Daarbij wil men niet instemmen met een startnotitie voor het plan waarvan de haalbaarheid niet is onderzocht. Ook VVD en BVNL wilden de beslissing hierover liever uitstellen. Het was de wens van demissionair wethouder Runderkamp om meteen van start te gaan met het participatietraject. Dit om kennis te nemen van de wensen van de bevolking.

Alle fracties zijn bekend met de woningnood in Edam-Volendam en willen daar iets aan doen. De komst van nieuwe woningen op het Tase-terrein zou die kunnen verminderen. ,,De woningnood is hoog en daar zijn wij zeer zeker bewust van”, vertelt fractielid Visscher (VD80) tijdens de bespreekronde over het onderwerp. ,,Maar wij zijn wel van mening dat de nieuwe wethouders nu niet kunnen reageren op wat hier besproken gaat worden. Terwijl zij straks wel verantwoordelijk zijn voor de realisatie van dit gebied. We kunnen hier nu niet een besluit nemen.”
Daarnaast denkt VD80 dat het beter is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor niet alleen het Tase-terrein, maar ook voor het omliggende gebied. Daarbij heeft Visscher het over de mogelijke verplaatsing van het voetbalstadion, plus het gebruik van het nabijgelegen kunstgrasveld en de Steven van Dorpelhal. Verder heeft de partij nog andere bedenkingen bij de startnotitie van het college. ,,Het is nu meer een wensenlijstje. Eerst moet de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van een parkeergarage blijken.

‘Een participatietraject kun je niet blanco in gaan,
dat is waarom wij met deze startnotitie komen’

Ook is de afstand tussen het stadion en de Meidoornstraat te klein om daar woningbouw te realiseren vanwege de geluidscontouren. Dit is nog niet onderzocht.”
Wethouder Runderkamp gaf aan dat je niet op voorhand al keuzes kunt maken voor het project. ‘Dan hoef je niet meer te participeren’, volgens hem. Hij raadt het vooraf opstellen van een visie af. Runderkamp: ,,Dat is juist waarom wij voorstellen om betrokkenen te laten participeren. Dan weet je wat er leeft en wat mensen willen. Tegelijkertijd kun je dan naar de haalbaarheid kijken en wat daarvan de consequenties zijn. De volgende stap is dan een ontwikkelkader, waarover de gemeenteraad en de nieuwe coalitie een besluit kunnen nemen. Een participatietraject kun je niet blanco ingaan. Dat is waarom wij met deze startnotitie komen.”Het besluit om haast te maken met het opstellen van de uitgangspunten in de startnotitie komt voort uit een wens van de gemeenteraad, zo brengt Runderkamp in herinnering. Daarom is het volgens hem goed om het participatietraject alvast te starten, want anders ligt het project stil. Het opstellen van een totaalvisie waar ook het sportcomplex onderdeel van is, wordt volgens hem een meerjarenplan. ,,Als u dit uitstelt totdat u een totaalvisie heeft, dan weet ik honderd procent zeker dat er bij de volgende verkiezingen nog geen paal is geslagen. Je hoeft alleen maar te kijken naar de strakke planning in dit raadsvoorstel. Zoveel tijd kost dit gewoon anno 2022. Dat is geen onwil, maar we hebben ontzettend veel procedures in dit land. De planning is om in 2026 te starten met de uitvoering.
Hoe langer u wacht, elke week telt.”

‘De planning is om in 2026
te starten met de uitvoering,
hoe langer u wacht, elke week telt’

BVNL is in onderhandeling met VD80 over het formeren van een nieuwe coalitie. Tijdens de bespreekronde toonde men zich geneigd om vóór de startnotitie te stemmen. In tegenstelling dus tot hun mogelijke coalitiepartner. Partijleider Jonk: ,,Wij vinden dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden. Op dit moment neigen we wel naar een akkoord. Ook door de heldere uitleg van wethouder Runderkamp.”
Na de onderbreking was de partij een andere mening toegedaan. Terwijl de genoemde wethouder grijnzend toekeek, legde Jonk deze keuze uit. ,,Wij gaan mee in het voorstel van VD80. Dat heeft natuurlijk meerdere redenen. In het raadsplein vond ik het persoonlijk vrij sturend worden en niet zozeer informatief. Noem het voortschrijdend inzicht. Als het nu een goed idee is, is het over drie weken nog steeds een goed idee. Met het oog op een nieuwe coalitie en de uitvoerende tak daarvan, is het wel zo handig dat we dit iets naar voren schuiven.”

 

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties