Algemeen

Ongehuwd samenwonen populair (wel met samenlevingscontract)

Vorig jaar liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten dat onder twintigers en dertigers het huwelijk minder populair is. Deze groepen kiezen vaker voor ongehuwd samenwonen. Mede daardoor is het aantal geregistreerde partnerschappen en samenlevingscontracten gegroeid.

Het is sowieso onder jongeren gebruikelijk om eerst een tijd samen te wonen. Pas later wordt er getrouwd, maar ook steeds vaker niet. Op de leeftijd van 35 jaar woont daardoor een groter aandeel ongehuwd samen, zo meldt het CBS.

Staat het huwelijk veelal voor het bezegelen van de liefde, bij louter een samenlevingscontract wordt vaker gedacht aan de minder leuke kanten ervan. Zoals bij elkaar weggaan of bij een overlijden. Daar wil je op het moment dat je gelukkig bent en samen verder gaat, eigenlijk niet aan denken.

Toch is het belangrijk dat wel te doen. Zeker voordat er eventueel kinderen komen of je samen een huis wilt kopen. Je bent namelijk van een heleboel ellende verlost als je samen afspraken op papier zet, voor het geval dat.

Mocht er dan toch iets minder goed gaan, dan is er direct helderheid en hoef je je hoofd niet te breken over zaken die onduidelijk zijn. Met een samenlevingscontract wordt het er eigenlijk alleen maar duidelijker van en daarmee geeft een samenlevingscontract een heleboel rust.

Naar de notaris
Het is raadzaam een samenlevingscontract door een notaris op te laten stellen. Dat kost geld, maar sommige instanties, zoals een hypotheekverstrekker, vragen vaak om een notarieel samenlevingscontract. Een standaard contract is minder kostbaar dan een contract dat wat uitgebreider is en op een persoonlijke situatie wordt aangepast.

Huis kopen
Je regelt in een samenlevingscontract onder meer de verdeling van de kosten van een woning. Of dat nu een huur- of een koopwoning is. In dat laatste geval is het ook van belang op wiens naam de woning komt te staan, of op beider naam.

Verdeling van lasten
Hoe verdelen jullie de vaste lasten, de huishoudkosten, de aanschaf van meubels of de vaste lasten van de auto? Het is goed om hier afspraken over te maken om er altijd op terug te kunnen vallen. Soms kiezen mensen voor een gezamenlijke huishoudpot. Alles kan, als je het er beiden maar over eens bent.

Als het mis gaat
In het samenlevingscontract is vastgelegd van wie de inboedel is of hoe je die wilt verdelen mocht het mis gaan. Ook staat daarin wie er in de woning blijft en of er sprake is van partneralimentatie. Hoe het pensioen wordt verdeeld. Zijn er kinderen bij betrokken dan moeten daar vooral duidelijke afspraken over worden gemaakt. Over waar ze -als je uit elkaar gaat- voortaan verblijven, wie hun levensonderhoud betaalt en ga zo maar door.

In het ergste geval, als een van beiden komt te overlijden, kunnen de eerdere afspraken uit het contract veel rust brengen. Hoef je als nabestaande immers niet direct over na te denken. Het is geregeld.

Zo kan het goed zijn als in het samenlevingscontract via een notaris een verblijvingsbeding is meegenomen. Dat gaat onder meer over de gezamenlijke inboedel en het huis. In zo’n beding is automatisch vastgelegd dat de spullen overgaan naar de nabestaande. Met of zonder een vergoeding voor eventuele erfgenamen.

Overigens; de meubels en andere spullen die niet van jullie samen zijn, komen in een erfenis terecht. Moeten die spullen ook naar de partner die overblijft, dan is het belangrijk dat in een testament vast te leggen.

Kosten samenlevingscontract
Een samenlevingscontract biedt dus duidelijkheid en je weet beter waar je aan toe bent. Als je een samenlevingscontract via een notaris laat vastleggen dan kost dat gemiddeld tussen de 150 en 750 euro. Notaristarieven zijn immers vrij en wat je allemaal wilt laten vastleggen is ook van invloed op de kosten. Wie ook een testament wil laten maken moet rekenen op een basistarief van een ruime 250 euro. Soms is het verstandig dat in één keer met het samenlevingscontract te laten doen. Dat kan veel geld schelen en je bent in een keer klaar.

|Doorsturen

Uw reactie