Algemeen

Wethouder Wim Runderkamp: ‘Kan nog maanden, zelfs jaren duren voor met aanleg kan worden gestart’

Onteigeningsprocedure nog steeds knelpunt voor Derde Ontsluitingsweg

De weg. Die tussen Edam en Volendam, oftewel de ‘Derde Ontsluitingsweg’. Een project dat de gemoederen in Edam-Volendam al een lange tijd bezig houdt. Vorig jaar leek het onvoorwaardelijk vast te staan dat de aanleg van deze nieuwe route richting onze gemeente in 2020 zou starten. Momenteel bevinden de betrokken partijen zich in de afrondende planningsfase van het project. Wethouder Wim Runderkamp geeft tekst en uitleg over de huidige status van de Derde Ontsluitingsweg.
Door Kevin Mooijer

Vorig jaar werd duidelijk dat de onteigening van de grond, waarop de weg komt te liggen, nog niet rond was. Hoe staat het nu met de onteigeningsprocedure?
,,Het wachten is op het akkoord voor de onteigening van de grond waar de Derde Ontsluitingsweg gerealiseerd zal worden. We zijn wel in afrondende fase met dit traject, maar als de huidige grondbezitters niet snel akkoord gaan met onze voorwaarden, dan stapt de gemeente naar de rechter. Het zou dan in het slechtste scenario nog maanden, zelfs jaren kunnen duren voor de aanleg van de weg gestart kan worden.”

Gezien het project al een tijdje loopt, is het mogelijk dat de Milieu Effect Rapportage (MER) inmiddels verlopen is. Hoe zit het hiermee?
,,De MER is nog steeds van toepassing. Momenteel worden de laatste onderzoeken voor de Derde Ontsluitingsweg definitief gemaakt.”

Het al dan niet aanleggen van een fietspad naast de Derde Ontsluitingsweg bracht vorig jaar nogal wat discussie teweeg. Wat is de status van deze kwestie?
,,Er komt sowieso een fietspad naast de Derde Ontsluitingsweg. Dit pad zal op twee bestaande fietspaden aansluiten. Aan de ene kant sluit het aan op het fietspad op de Dijkgraaf Poschlaan en aan de andere kant wordt een aansluiting gecreëerd op het fietstunneltje onder de N247.”

Is al bekend welk doorstromingsmiddel ter hoogte van de Rabobank in Volendam zal worden ingezet? Een rotonde, stoplichten of een ‘turborotonde’ (lees: tweestrooksrotonde)?
,,Alle beslissingen over de kruisingen die gerelateerd zijn aan de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg, zoals bijvoorbeeld de Zuidpolderlaan en de Christiaan van Abcoudestraat, worden genomen op basis van uitgebreid onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Op dit moment hebben we twee opties. Of we gaan voor een turborotonde, of er komen stoplichten. Alle stoplichten om en nabij de Derde Ontsluitingsweg worden dan vanzelfsprekend op elkaar afgestemd. De beslissing heeft alles te maken met de capaciteit van het verkeer en is afhankelijk van de houdbaarheid van de huidige rotonde. Wanneer blijkt dat de rotonde nog vijf of tien jaar bruikbaar is, zullen we er zeer waarschijnlijk voor kiezen om een kruising met stoplichten aan te leggen.”

Komt de Derde Ontsluitingsweg nu meer in de richting van Volendam of Edam te liggen?
,,De Derde Ontsluitingsweg komt precies in het midden tussen Volendam en Edam te liggen.”

Er werd genoemd dat de Derde Ontsluitingsweg in 2020 zou worden gerealiseerd. Is dit nog steeds haalbaar?
,,Op dit moment is het waarschijnlijker dat we in december 2020 kunnen starten met de bouw, dan in januari 2020. Er zijn twee risico’s aanwezig. Ten eerste de onteigening van de grond en ten tweede het juridische proces van het bestemmingsplan en de vergunningen. Dat zijn altijd onzekere factoren. Als alles soepel verloopt, dan redden we het nog om in 2020 te starten maar voor hetzelfde geld kan het nog twee jaar duren. Dit zijn risico’s waar we simpelweg geen grip op hebben.”

Hoe lang zal de bouwperiode duren?
,,Dit is afhankelijk van de manier van aanleggen die door de betreffende civiele aannemer wordt toegepast. Er moet bijvoorbeeld bij de aansluiting op de kruising N247/N244 een hoogteverschil van 5,5 meter worden overbrugd, en dat kan op verschillende manieren worden opgelost. De ene oplossing vergt meer tijd dan de andere. Het is dus moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen.”

In hoeverre wordt de verkeersdrukte op de Singelweg in Edam verminderd na aanleg van de Derde Ontsluitingsweg?
,,Berekeningen hebben aangetoond dat de hoeveelheid verkeer op de Singelweg zal halveren na aanleg van de nieuwe weg. Momenteel maken dagelijks 18.000 voertuigen gebruik van de Singelweg. Dit zal teruggedrongen worden naar 9000 voertuigen per etmaal.”

Belangengroep ‘Weg met die weg’ was vorig jaar blij dat er geen nieuw Stadhuis langs de Derde Ontsluitingsweg zou worden gebouwd. Kunt u hier meer over vertellen?
,,Er is tot op heden nog niet besloten of er een nieuw Stadhuis komt. We kunnen wel garanderen dat de bouw van een nieuw Stadhuis hoe dan ook niet zal worden meegenomen in het bestemmingsplan met betrekking tot de Derde Ontsluitingsweg. Maar of er een nieuw Stadhuis zal komen, is nog niet duidelijk. Deze kwestie is momenteel op een laag pitje gezet nadat het huidige Stadhuis onlangs is opgeknapt. Daarnaast spelen de ontwikkelingen in onder andere Landsmeer en Waterland ook een rol. Daar wordt nagedacht over de toekomst van de gemeenten en een eventuele fusie met de gemeente Edam-Volendam zou dan ook een scenario kunnen zijn. Het lijkt beter en verstandiger om de ontwikkelingen even af te wachten, tenzij er een ultieme oplossing uit de hoge hoed komt. Er lijkt op dit moment weinig draagvlak voor een nieuw Stadhuis bij de CAI-mast te zijn, dus de kans dat daar een nieuw pand komt, is niet zo groot.”

De afbeelding is slechts een schets van hoe de situatie kan worden. Het is dus geen definitief beeld van de Derde Ontsluitingsweg.

|Doorsturen

Uw reactie