Algemeen

Parkeren in Edam-Volendam raakt mensen in ‘achtertuin’

Donderdag jl. werd er door de raad een thema-avond gehouden met op de agenda het altijd gevoelige onderwerp Evaluatie parkeren Edam-Volendam. Er zijn weer een aantal onderzoeken gedaan naar het parkeren in alle kommen van Edam-Volendam. Ondanks dat het slechts een informatieve avond was, die mondeling werd toegelicht door ambtenaar Jelle Kaars, waren er heel veel burgers naar de raadzaal gekomen. Hieruit blijkt dat parkeren mensen letterlijk in hun ‘achtertuin’ raakt.
Door Henk Visser

De bewoners nabij de Singelweg waren in groten getale gekomen, omdat er sprake is om het ‘tijdelijke kaasmarkt-parkeerterrein’ permanent te gaan inrichten. Zij krijgen dan ‘blik’ in hun achtertuin. Oud-Edam is mordicus tegen en ziet liever een alternatief. Gekeken wordt ook naar het terrein bij Boon Edam. Echter, het eventueel parkeren op de Singelweg en/of bij Boon is nog niet in een voorstel gegoten, maar heeft op voorhand al Edammers laten steigeren. Dat er een oplossing in het Edamse gezocht moet worden voor toeristisch parkeren, moge duidelijk zijn. Tegenwoordig brengt Tours & Tickets alleen al 6 bussen naar Edam. Daar is bij de Grote kerk in Edam geen ruimte voor en dus parkeren zij de bussen op het eigen terrein van Lokkemientje.
Tijdens de presentatie werd er ook uitleg gegeven over parkeren in de overige kernen en wijken. De parkeerdruk is ‘s nachts gemeten en in Oosthuizen en Edam is de parkeerdruk acceptabel. In Volendam is er een aantal probleemwijken en straten, te weten het Middengebied, Blokgouw 7, Donata Steurhof, Willem Wouterstraat en Omgeving Helena Smitsstraat.
Jelle Kaars gaf aan dat binnenkort het Donata Steurhof zal worden herbestraat. De ambtenaren zullen met bewoners in overleg gaan om te kijken hoe te parkeren. ,,Bij controles bleken er 54 auto’s verkeerd geparkeerd. Dit heeft daar tot commotie geleid, nadat Boa’s waarschuwingsbriefjes in de autoramen plakten. Het is niet makkelijk, hoe we het aantal parkeerplaatsen daar uit kunnen breiden. We zullen in overleg met bewoners moeten kijken welke mogelijkheden er zijn, zonder er één grote stenenmassa van te maken, waar alleen auto’s kunnen staan.”
Over de Blokgouw 7 gaf Kaars aan dat nog niet alles is aangepakt. ,,Er zijn wel gesprekken geweest met bewoners bij de delen die al gedaan zijn, maar de meningen onder de bewoners zijn verdeeld.”
Parkeerverwijssysteem
Ook ondernemers rondom het havengebied van Volendam en belangengroepering Wijkraad Oude Kom Volendam waren richting het Edamse getogen. In Volendam speelt met name de kwestie ‘toeristisch parkeren’. Op de agenda van de raad op 14 februari staat de evaluatie van het parkeerterrein Parallelweg ter opiniëring en bespreking op de agenda.
Er zal in ieder geval een dynamisch parkeerverwijssysteem komen, waarbij vrije plaatsen worden aangegeven. Hiermee wil het College er voor zorgen dat het parkeerterrein Marinapark beter benut gaat worden voor bussen. Het systeem zal voor 1 april 2019 in werking treden en het geeft ook aan hoeveel plaatsen er vrij zijn. Auto’s zullen niet worden doorverwezen naar de Parallelweg, maar alleen bussen.
Maatregelen Parallelweg
De uit Volendam afkomstige belanghebbenden konden horen dat er reeds een aantal maatregelen voor het parkeerterrein Parallelweg is genomen. Zo is er begin 2018 een ondergrondse container geplaatst. Zowel passagiers als chauffeurs maken hier gebruik van. Er is nu minder zwerfafval op het parkeerterrein. Nog wel overlast van zwerfafval van jongeren, zoals plastic tassen met flessen bier.
Er is ook een voorziening voor minder valide tussen het parkeerterrein en Noordeinde. Vanwege het geringe aantal gebruikers is er geen vaste voorziening aangebracht (vaste lift), maar wordt er gebruik gemaakt van een traploper. Het aantal minder valide en ouderen dat hiervan gebruik maakt, is zeer gering. ,,Vorig jaar is de traploper sinds de ingebruikname drie keer gebruikt. De vraag vanuit touroperators en reisorganisaties voor minder valide is niet zo groot zoals wij hadden verwacht.”, aldus Kaars.
De geplaatste toiletvoorziening is tussen 1 april en 1 november 7 dagen per week open. Tot aan de zomer van 09.00 tot 17.30 uur en na de zomer van 09.00 tot 20.00 uur. Het toilet wordt beheerd door drie medewerkers. In totaal hebben 36.264 mensen gebruik gemaakt van het toilet.
Vanaf 1 juni 2018 is er betaald parkeren voor touringcars, met een tarief van € 10,-per dag. Tot 1 november vloeiden er € 49.500,- aan inkomsten uit voort. Volgens VVD-fractievoorzitter Emile Karregat waren er geluiden dat er bussen niet betaalden. Hij vroeg zich af of er dan niet een slagboom geplaatst moet worden. Jelle Kaars: ,,Bij het plaatsen van een slagboom is het laden en lossen voor het Nicolaashof onmogelijk. We kunnen het met camerabewaking registreren, maar dan gaan de boetes naar het Rijk. De boetes die we nu uitschrijven, komen in de gemeentekas. De Verkeersregelaar heeft z’n werk goed gedaan. Tot 1 november waren er 60 waarschuwingen en 15 boetes.”
Een groter probleem is het parkeren van auto’s op het parkeerterrein Parallelweg. Er zijn 22 vergunningsplaatsen voor bewoners en daarnaast nog 94 vrije plaatsen. De bezettingsgraad is overdag 85 –100% en ‘s avonds 70%. Overdag staan er veel klantauto’s van het naast gelegen garagebedrijf. Op een ochtend telde Kaars zelf al twintig auto’s voor een APK keuring. Kaars: ,,Een klant mag daar z’n auto parkeren. Hij betaalt tenslotte wegenbelasting. Of wij dat als gemeente willen, is een andere discussie. “
Volgens Loek Kras van Lijst Kras is het toch eigenlijk normaal dat een garagebedrijf klantenauto’s op eigen terrein parkeert en niet op de openbare weg/parkeerterrein. ,,Daar zeker moet naar gekeken worden.”
Uitstapplaats touringcars Julianaweg ook knelpunt
De uitstapplaats voor touringcars aan de Julianaweg, nabij de Zeestraat, wordt niet uitgebreid. Dit is nu namelijk al een knelpunt. Bij de reconstructie van de Julianaweg wordt onderzocht of de uitstapplaats gehandhaafd blijft.
Volgens Loek Kras gaat het om het gedrag van de chauffeurs. ,,Zij geven nergens om. Ze blijven staan en lezen een krantje om later de toeristen op te pikken.” Ook Kaars beaamde dit. Jelle Kaars: ,,Touroperators spreken met chauffeur en gidsen af, dat ze daar in het centrum de mensen oppikken.” Emile Karregat: gaf aan dat inderdaad het gedrag is, maar ook hetgeen wat je zelf faciliteert. ,,Ik zeg dus handhaven en er streng op

 

|Doorsturen

Uw reactie