Algemeen

‘Ondergronds parkeren zou een elegante oplossing zijn’

Singelweg-terrein blijft gemoederen bezighouden

Onlangs plaatste de vereniging Oud Edam een bericht op Facebook over de plannen voor een parkeerterrein bij de Singelweg in Edam. Er ontstond een discussie en vorige week liet de Nivo al enkele betrokkenen aan het woord. Oud Edam is geen voorstander van de aanleg van een bovengrondse parkeergelegenheid aan de Singelweg. De vereniging denkt dat een parkeerterrein op die plek afbreuk zou doen aan het beschermde aangezicht van de kaasstad. Oud Edam staat hierin niet alleen, want de protectie van het stadsgezicht is ook vastgelegd door de overheid.

Leontien Rosier is voorzitter van vereniging Oud Edam. Zij denkt dat er betere oplossingen denkbaar zijn voor het parkeervraagstuk in het Edamse stadscentrum. ,,Wij als vereniging maken natuurlijk niet het parkeerbeleid. Dat doet de gemeente. Maar ik zou wel graag samen om de tafel gaan zitten om hierover na te denken”, stelt Leonie.
In de ogen van Oud Edam kun je niet zonder meer een weiland opofferen om daar een parkeerterrein op aan te leggen. ,,Het Edamse stadsgezicht is van overheidswege beschermd. Het weiland hoort daarbij. Er werd hiertoe besloten, omdat het weiland belangrijk is voor de aanblik van de stad. Door dit weiland is de vesting goed zichtbaar als je aan komt rijden in Edam. Samen met de gemeente is de vereniging Oud Edam hoeder van het stadsgezicht. Je mag niet zonder meer tornen aan de waardevolle aanblik van de stad.”

Parel

De bescherming van het Edamse stadsgezicht is in 1977 vastgelegd door de toenmalige minister Van Doorn. Op dat moment is ook bepaald wat de reden hiervoor is en er werd een kaart van het gebied gemaakt. Volgens Leontien passen de plannen voor een parkeerterrein bij de Singelweg niet bij het beeld van Edam als pittoreske plaats. ,,Er wordt veel gesproken over Edam als ‘de parel’ en over dat het een mooi, leuk stadje moet blijven. Ook wordt er gezegd dat de stad hoogwaardig toerisme moet bieden. Daar past niet het beeld bij van een stadsentree met een parkeerterrein waar allemaal bussen op staan.”
Leontien begrijpt goed dat er ook geparkeerd moet worden in Edam. Ze zou het tevens toejuichen wanneer dit in de toekomst wat minder in het centrum zou gebeuren. ,,Het centrum van Edam is een soort uitgaansgebied. In andere steden wordt ook niet meer geparkeerd in deze gebieden. Parkeren buiten de stad zou daarom een goede oplossing zijn. Alleen dan niet in eerste instantie op een weiland dat onder het beschermd stadsgezicht valt. Ik denk dat parkeren ondergronds, of op het industrieterrein een beter idee is.”

‘Bij hoogwaardig toerisme bieden past niet het beeld van een stadsentree met een parkeerterrein waar allemaal bussen op staan’

Leontien wijst op het terrein nabij Boon Edam als mogelijke locatie om het centrum te ontlasten van auto’s. ,,Ik heb gehoord dat ze er bij dit bedrijf niet om staan te springen om andere auto’s toe te laten. Toch hoop ik dat er een mouw aan te passen is. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan ben ik ook een groot voorstander van ondergronds parkeren. Het Korsnäs-terrein is al eens aangewezen als mogelijke locatie voor een ondergrondse parkeergarage. Dit is het braakliggende terrein dat te zien is aan je rechterhand als je bij de Baanstraat Edam komt inrijden.
Op dit terrein is de bouw van een nieuwe wijk gepland. Er is al veel gediscussieerd over de vraag of er onder deze buurt een ondergrondse parkeergelegenheid moet worden aangelegd. Leontien denkt dat er door de komst van nieuwe huizen meer parkeerruimte nodig zal zijn. ,,Elk huishouden heeft gemiddeld 1,75 auto. Dat betekent dat als er honderd huizen zouden worden gebouwd, er 175 voertuigen bijkomen. Deze wagens moeten ergens worden geparkeerd en dat is een probleem.”
Volgens Leontien zijn er ook ideeën voor een parkeergarage onder de Balkenhaven. Voor de aanleg hiervan zou het water tijdelijk gedempt moeten worden. Leontien vindt een parkeerplaats op deze locatie een elegante oplossing, al realiseert zij zich dat dit niet het meest goedkope plan is. Ze zou graag een keer namens Oud Edam in gesprek gaan met wethouder Runderkamp over de verschillende alternatieven voor het gebruik van het Singelweg-terrein. Ook over ondergronds parkeren onder dit terrein.

Onaangenaam verrast

,,Ik vind dat je als volwaardige partners hierover om de tafel moet gaan zitten. Het bestraten van een weiland dat onderdeel is van een beschermd stadsgezicht is in ieder geval geen goed idee.”
Boon Edam zegt onaangenaam verrast te zijn dat het parkeerterrein recht tegenover de hoofdingang van het hoofdkantoor bij de gemeente in het vizier is gekomen om toeristenbussen op te laten parkeren.
,,De uitvoering van dit plan zou voor onze bedrijfsvoering zeer nadelig zijn. Het kleine parkeerterrein recht tegenover de hoofdingang van ons hoofdkantoor aan de Ambachtstraat 4, wordt al sinds de jaren ’90 door ons gehuurd van de gemeente Edam-Volendam. Dit terrein wordt dagelijks intensief gebruikt door gasten die ons bedrijf bezoeken. Hierdoor hoeven deze bezoekers niet het grote parkeerterrein te gebruiken dat bestemd is voor buurtbewoners en medewerkers en dat is een groot voordeel.”

Boon Edam zegt inmiddels contact te hebben opgenomen met de wethouder. Het bedrijf en de wethouder zijn momenteel in overleg om tot een geschikte oplossing te komen voor alle partijen.

|Doorsturen

Uw reactie