Algemeen

Er is geen opvolging meer voor het ophangen van de kermis- en kerstverlichting

Sproeiploeg luidt de noodklok voor versterking en/of verjonging

Elke maandagavond komen de leden van de Sproeiploeg (de oud-brandweerlieden) bijeen in het Missiehuis om te vergaderen, even bij te praten of de planning te maken voor het komende jaar met de versiering van de Haven in kerstsfeer en het ophangen van de kermisverlichting. Al vanaf 1982 wordt dat door een vaste groep vrijwilligers onder leiding van supervisor Jaap Molenaar (Pink) gedaan. Naarstig is de Sproeiploeg op zoek naar versterking en/of verjonging.
Door Pius Schilder

,,Er is geen opvolging meer. Aangezien Wim Jonk (Stoop) 78 wordt en de anderen al 75-ers zijn, kijken we uit naar opvolgers of versterking om de versieringen in het uitgaanscentrum aan te brengen. Het zou toch doodzonde zijn als het over raakt. Want zo wordt het op de dijk doods. De kerstbomen, die drie maanden in de winter staan aan de Haven, geven een geweldige sfeer aan de dijk”, vertelt Jaap Molenaar, waarmee we een gesprek hadden over de Sproeiploeg en wat deze vrijwilligers allemaal doen voor de gemeenschap.
Allemaal oud-leden van de Vrijwillige Brandweer
De vaste kern van de Sproeiploeg heeft zo’n 40 jaar of langer deel uitgemaakt van de Vrijwillige Brandweer Volendam.

‘De dood van
Tom Bond heeft
de ploeg een fikse
klap gegeven.
Hij was de steun
en toeverlaat’

Jaap vertelt: ,,We waren allemaal lid van het brandweercorps. Toen we 58 jaar oud werden moesten we eruit. In 2003 kregen we te horen dat we te oud waren en uit het corps moesten. Zo werden we op non-actief gesteld. Het ophangen van de sfeerverlichting in de Oude Kom is vroeger begonnen op een maandagavond. In plaats van water spuiten op de vaste oefenavond, gingen we ritsen met lampjes ophangen. In 1982 werden we door de gemeente gevraagd om de verlichting op te hangen voor de kermis. Niet alleen om de sfeer te verhogen, maar ook om het kermisterrein veiliger te maken. Dat was de eerste keer in de Sint Jozefstraat, de Stationsstraat en de Edammerweg. In 1983 waren de Havenfeesten. Toen werd aan de brandweer gevraagd om de Haven te versieren met ritsen lampjes. We kregen als corps de opdracht om allemaal te helpen op de maandagavond, wat de vaste oefenavond is”.

Sproeiploeg vanaf 2005
Op de leeftijd van 58 jaar mag men niet meer deel uitmaken van een brandweercorps. In 2003 werden de meeste leden van de “Blusploeg” op non-actief gesteld en werd besloten dat de oud-brandweerlieden verder gingen als de “Sproeiploeg” en deze werd in 2005 opgericht. Ze mochten nog wel assisteren bij de brandweer maar niet meer spuiten en uitrukken.

‘Het zou toch
doodzonde zijn als
het over raakt.
Want zo wordt het
op de dijk doods’

Jaap Pink: ,,In het begin gingen we nog als sproeiers mee naar de brandweerwedstrijden. Zo bleven we er nog een beetje bij, tot we voelden er niet meer echt bij te horen en zijn toen op ons eigen gegaan. Wij waren gewend om alles zelf in te vullen. Nu zijn er allemaal regels waar je je aan moet houden. Met de oud-corpsleden zijn we toen doorgegaan als de Sproeiploeg, waarmee we toch iets voor de gemeenschap wilden blijven betekenen”.

Steeds meer en meer
,,Het ophangen van de kermisverlichting werd toen door ons gedaan. In 2007 kwam daar ook de Havenverlichting bij. Het werk moest wel allemaal nog in de avonden gebeuren, want we waren allemaal overdag nog gewoon aan het werk. Later werd de kermisverlichting verder uitgebreid tot het Dril en de Zeestraat. In 2010 zijn de kerstbomen aan de Haven erbij gekomen met ‘De Wintertuin’. Hierbij hielpen we met het plaatsen van de kerstbomen in samenwerking met ’t Lokkemientje. Een jaar later vond de Horeca het wel leuk om de kerstbomen vol te hangen met ritsen lampjes. Daarvoor werden we ook gevraagd. Dat hebben we maar gedaan, en dit doen we nu al zo’n jaartje of tien. Later werd gevraagd of de sfeerverlichting niet kon blijven hangen op de dijk met de feestdagen. Ik heb toen overleg gevoerd met de gemeente, zo is er niet alleen met kermis en kerst, maar ook op de andere feestdagen ’s avonds een mooie sfeer aan de haven met de verlichting. Er zijn nog extra dingen bijgekomen, zoals de Bottertjes-ornamenten die boven de dijk en beneden in het winkelgebied hangen. We hebben als Sproeiploeg ook nog vijf jaar de kerstverlichting en –versiering opgehangen in winkelcentrum De Stient. Maar dat mocht niet meer van de verzekering. Er mochten geen (verlichte) kerstbomen staan in verband met de veiligheid. Dit werd toen stopgezet”.

Zo’n 2.500 led-lampjes in het uitgaanscentrum
Al vanaf 2007 wordt de Haven sfeervol verlicht, mede door de inbreng van de vaste Sproeiploeg. Jaarlijks wordt de Haven over een lengte van 250 meter vol met kabels met zo’n 1.000 lampjes gehangen. Beneden in het uitgaansgebied wordt ook 600 meter kabel aan de gevels van de horecazaken en winkels opgehangen met zo’n 1.500 led-lampjes. Daarnaast wordt de verlichting elk jaar nagekeken. De kapotte lampjes worden eruit gehaald en vervangen. Met het ophangen van de sfeerverlichting in het uitgaanscentrum zijn de mannen zo’n twee volle dagen in de weer.

‘Wij waren gewend
om alles zelf in
te vullen. Nu zijn
er allemaal regels
waar je je aan
moet houden’

Om de Haven in wintersfeer te veranderen met het plaatsen van de kerstbomen en het ophangen van de ritsen led-lampjes, daar zit wel een week werk aan. En dat doen de vrijwilligers allemaal gratis en voor niks. De spullen liggen opgeslagen in het Missiehuis. Ook krijgen ze de heftruck van ‘Het Werkend Missieteam’ te leen om het werk uit te kunnen voeren, zodat ze bij de gevels kunnen komen. Voor het gebruik van de heftruck, daar wordt wel een vergoeding voor gegeven aan Aaf Beers-Schilder.
Jaap: ,,Een keer per jaar krijgen we een diner aangeboden van de horecamensen en winkeliers op de dijk. Van de gemeente krijgen we een vergoeding voor de kermisverlichting. De kosten die eraan verbonden zijn kunnen door berekend worden. Enkele jaren geleden zijn de vele kabels met sfeerverlichting vervangen door led-verlichting, dat was een geweldige verbetering. Die gaan veel langer mee en het werkt ook veel prettiger.

Geen heftruck-chauffeur meer
De Sproeiploeg bestaat uit de volgende personen: Jaap Molenaar (Pink), Wim Jonk (Stoop), Kees Keuken, Theo Kras, Kees Molenaar (Pink), Kees Runderkamp (met 64 jaar de jongste van de ploeg, dus die kan nog wel een jaartje of tien mee) en tot voor kort Tom Bond (Sport)†, die op 13 januari plotseling is overleden. Dat was en is voor de Sproeiploeg een gevoelige en grote klap. In het begin waren er ook nog bij Jack Veerman (Blubber), Lou Deen en Cor Steur. Maar er dient nu toch echt versterking en/of verjonging van de ploeg te komen.
Jaap Molenaar: ,,Er is geen opvolging meer. We kijken er al jaren naar uit, maar helaas. We worden allemaal ouder en krijgen gebreken. Vorige week was er een vergadering van de Horeca. Daar heb ik bekend gemaakt, dat er rondgekeken moet worden of er geen opvolging is. Tom Bond (Sport) was onze enige gediplomeerde heftruck-chauffeur. Helaas is hij overleden, zo hebben we geen heftruckrijder meer. Theo, Kees en ik rijden er nog wel op, maar onze papieren ervoor zijn verouderd. De regels worden steeds meer aangescherpt en hier moeten we strikt op gaan letten. We willen graag als ‘oude club’ de jongeren instrueren hoe ze het verder kunnen doen. Het zou doodzonde zijn als het over raakt. We gaan dit jaar, of desnoods volgend jaar nog wel door. Maar er moet verjonging komen, zodat zij ons in de toekomst kunnen vervangen. We worden tenslotte een dagje ouder en op een gegeven moment gaat het niet meer”.

Vrijwilligers worden met open armen ontvangen
Jaap Molenaar (Pink) hoopt van harte dat er hulp komt om de Sproeiploeg enigszins te ontlasten. Vrijwilligers worden met open armen ontvangen, want de nood is groot.

‘Zo doen we wat
voor de gemeenschap.
Maar we krijgen
gebreken’

Op onze vraag aan Jaap wat de drijfveer is om al zovele jaren paraat te staan met de Sproeiploeg om Volendam prachtig te versieren, vertelt hij: “Omdat we het gewoon leuk werk vinden. Zo doen we wat voor de gemeenschap. Maar we krijgen gebreken. De dood van Tom Bond heeft de ploeg een fikse klap gegeven. Hij was de steun en toeverlaat. Tom was iedere dag in het Missiehuis en stond altijd paraat om bijvoorbeeld de havenverlichting te controleren en bij te houden. Hij was de stuwende kracht van de Sproeiploeg die we enorm missen. We willen graag nog een tijdje doorgaan, maar er moet nu echt verjonging komen. Als mensen zich geroepen voelen voor opvolging of mee te helpen, dan kunnen ze zich bij mij melden. Erg graag!”.

Dus help de Sproeiploeg uit de brand en bel naar Jaap Molenaar, telefoon 06-53334836.

Op de foto: De vaste kern van de Sproeiploeg bijeen voor vergadering. De mannen worden een dagje ouder en er dient nu nodig verjonging te komen. Wie helpt hen uit de brand…..

|Doorsturen

Uw reactie