Algemeen

‘Werkgroepen overkoepeld door burgerplatform’

Stadsraad wil zich inzetten voor een nóg mooier Edam

,,Er is nog geen enkel klankbord voor de burger uit Edam. In politieke zin laat de Edammer niet veel van zich horen, en wordt de Edammer niet voldoende gehoord. Bovendien is Edam de enige plaats in de gemeente die niet over een eigen (dorps)raad beschikt. Het is hoog tijd dat daar nu verandering in komt”, aldus initiatiefnemer van de op te richten stadsraad Edam, Caroline Cleerdin. Samen met mede- initiatiefnemer Robert Rutten werkt Caroline aan het oprichten van een burgerplatform dat in de nabije toekomst moet bijdragen aan het creëren van oplossingen voor problemen waar veel burgers tegenaan lopen, en het uitvoeren van leuke plannen die Edam leefbaarder maken.
Door Kevin Mooijer

‘De stadsraad stelt zich ten doel klankbord en aanspreekpunt te zijn voor de burgers van Edam over thema’s als wonen, groen, leefbaarheid en veiligheid, en daarover het gemeentebestuur te informeren en te adviseren’, zo luidt de heldere visie van de stadsraad Edam. ,,We willen een klankbordgroep voor heel Edam worden en richten ons dus niet uitsluitend op bijvoorbeeld het historisch centrum, maar juist op de hele stad”, zegt Caroline. ,,Hoewel wij de stadsraad oprichten, hopen we dat het platform geadopteerd wordt door de bevolking. Het ideaalbeeld zou zijn dat er onder de vlag van de stadsraad verschillende werkgroepen opgericht worden. Denk aan een werkgroep verkeer, een werkgroep openbare ruimte, cultuur, zorg, en ga zo maar verder. Door met werkgroepen te werken willen we de mensen die zich bij de stadsraad aansluiten in hun kracht zetten. Zodoende kunnen we ons samen inzetten voor een nóg mooier Edam.” Het droombeeld van Robert en Caroline begint al kort na de eerste bijeenkomst realistische vormen aan te nemen. ,,Na onze oproep in de Stadskrant hebben we al twintig aanmeldingen van Edammers ontvangen”, zegt Robert.

‘Na onze oproep
hebben we al twintig
aanmeldingen
gekregen!’

,,Met deze groep hebben we een eerste bijeenkomst gehad. In september volgt de tweede gesprek, waarin we een meer uitgewerkt plan willen bespreken. Daarna hopen we aan het werk te kunnen. We willen zo snel mogelijk draagvlak creëren. We zullen de handen uit de mouwen steken om de eerste oplossingen en ideeën vlot te presenteren. Intussen gaan wij te rade bij de bestaande Dorpsraden om ons heen, en zoeken we samenwerking met bestaande initiatieven binnen andere verenigingen in Edam.”

De drijvende krachten achter de stadsraad hebben de eerste relevante kwesties al op de korrel. ,,Voorbeelden van dingen die spelen in Edam zijn de overlast die te hardrijdende auto’s, motoren en brommers veroorzaken in het historisch centrum. Maar denk bijvoorbeeld ook aan zaken als honden-uitlaatplekken. Veel hondeneigenaren klagen al jarenlang over het feit dat er in Edam onvoldoende losloopgebieden en voorzieningen zijn voor hun viervoeters, en dat terwijl ze wél hondenbelasting betalen.” De stadsraad wil de burger ook zélf verantwoordelijkheid geven bij de oplossing van conflicten op bij het uitvoeren van nieuwe ideeën. ,,De eerste stap is saamhorigheid creëren. Pas dán trekken we aan de bel bij de politiek.”

|Doorsturen

Uw reactie