Algemeen

Vervoerregio verlengt inschrijvingstermijn aanbesteding Zaanstreek-Waterland in verband met corona

AMSTERDAM – Door de coronacrisis wordt de inschrijvingstermijn van de aanbesteding Zaanstreek-Waterland verlengd tot 5 november 2020. Dat heeft het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam besloten. De gevolgen voor de inwerkingtreding van de nieuwe concessieperiode zijn nog onduidelijk.

Het stilleggen van veel activiteiten en het sluiten van kantoren vanwege de coronacrises heeft effect op de lopende aanbesteding van de concessie Zaanstreek – Waterland. Dit aanbestedingsproces is eind 2018 gestart. Op 1 november 2019 is het bestek op de markt gegaan en is er een juridische status ontstaan.
Door de gevolgen van de coronacrisis op het openbaar vervoer is het voor vervoerbedrijven niet mogelijk om voor de oorspronkelijke sluitingsdatum met een adequate bieding te komen.
Een aantal vervoerders heeft eerder aangegeven dat al hun inspanningen gericht zijn op het laten functioneren van het OV systeem. Bovendien zijn de reizigersopbrengsten op dit moment onduidelijk op zowel de korte termijn als de langere termijn. De reizigersopbrengsten zijn een belangrijk element voor een bieding.
De Vervoerregio werkt samen met alle partners om de gevolgen van de coronacrisis in zo goed mogelijke banen te leiden. De Vervoerregio heeft oog voor de positie van de en de onzekerheden die de huidige crisis met zich meebrengt met betrekking tot de concessieverlening Zaanstreek-Waterland.
Daarom is besloten de sluitingstermijn op te schorten tot 5 november 2020. Het dagelijks bestuur begrijpt dat daarmee de ingangsdatum van de nieuwe concessie (12 december 2021) in het gedrang komt en onderzoekt de wenselijkheid voor een eventuele aanpassing van die ingangsdatum. Er wordt ook op nationaal niveau nagedacht over hoe er om gegaan moet worden met concessieverleningen voor de komende periode. Hier sluit de Vervoerregio bij aan.

|Doorsturen

Uw reactie