Algemeen

Vogeltentoonstelling De Spotvogel Edam-Volendam

Van 3 tot en met 6 november 2022 heeft vogelvereniging “de Spotvogel” Edam-Volendam haar tentoonstelling gehouden in de AMVO, Gastheer van Volendam. Door zestien inzenders waren 200 vogels ingestuurd die op 1 november zijn gekeurd.

Simon Buys, Greta Vlierman en Gertjan Meijer 25 jaar lid.

Alle jubilarissen hebben namens de Bond een speldje behorend bij het jubileum uitgereikt gekregen en namens de Spotvogel een bos bloemen. Felicitaties waren er ook voor de prijswinnaar van de tentoonstelling. Door de keurmeesters zijn alle vogels beoordeeld en in de diverse groepen zijn de kampioenen aangewezen. De hoogste prijs, het bondskruis, viel dit jaar bij de kromsnavels. Hij is gewonnen door Jan Kok met een Lutino Kakariki, waarmee hij algemeen kampioen bij de kromsnavels werd. Jan Schilder (Sas) werd niet alleen algemeen kampioen bij de kanaries met een Agaat rode kanarie met 93 punten, ook haalde hij het kampioenschap bij de stammen en de stellen kanaries. Wim Rozemeijer werd algemeen kampioen bij de tropische vogel met een lutino gouldamadine die met 94 punten werd gewaardeerd.

Sponsoren
Natuurlijk is het niet mogelijk om een dergelijke tentoonstelling te organiseren zonder sponsors. De Spotvogel is dan ook ontzettend blij, dat: Ed Steur Volendam Zandcement – mixermachines, Kocken Makelaars, Marcel Steur, vertaalinstituut, De Kriek Woningstoffeerder en Laminaat, Mick Volendam Groep (Kraanverhuur en Transport), Tol Plaatwerk Volendam voor het ter beschikking stellen van het transport, Steur ICT Solutions, Platvis Holland BV, NBC van Roembrug & Partners BV, Dierenspeciaalzaak “de Dierentuin”, Restaurant & Partycentrum Amvo voor het ter beschikking stellen van de TT zaal en Arie Tuijp Stukadoorsbedrijf, Stucpet, onze tentoonstelling met ondersteuning mogelijk hebben gemaakt. De prijzen zullen worden uitgereikt op de feestavond die op zaterdag 07 januari 2023 in de AMVO wordt gehouden.

De winnaars
D. Bijlsma, kampioen C-Tropen met een Roodsnavel spitsstaartamadine bruingrijs

Jan Bulder, kampioen met een Zebravink bruine man; kampioen stellen met een Gordelgrasvink wildkleur; kampioen met een Gordelgrasvink grijs en kampioen met een kleine Cubavink

Simon Buys, kampioen met een gele kanarie; Kampioen met een roodkop gouldamadine en ook Derby kampioen; kampioen met een Binsenastrilde oranjesnavel pop en kampioen met een Roodkop papegaaiamadine wildkleur.
Andries Doedse werd kampioen met een zwart gele kanarie.

Jan Kok, Kampioen met een Roodvoorhoofd kakariki lutino. Hij was ook algemeen kampioen bij de kromsavels.

Roel Lassche, kampioen met Granaat astrilde man

Wim Rozemeijer, Algemeen kampioen bij de tropen met een lutino gouldamadine; meerdere keren kampioen met diverse kleurslagen gouldamadines (zwartkoppen, oranjekoppen, witborst gouldamadines , blauwe en Lutino gouldamadines)

Jan Schilder (Sas): Algemeen kampioen kanaries met een Agaat rood intensieve kanarie, kampioen stammen en kampioen stellen met agaat rood intensieve kanaries en kampioen met een Isabel rood intensieve kanarie.

Gerard Tol, kampioen met een Kapoetsensijs wildkleur pop
Jan Tolkampioen met een Parelhalsamadine wildkleur, kampioen met een Dorn astrilde wildkleur en kampioen met een Forbus papegaaiamadine wildkleur

Jaap Veerman (Kes), kampioen met meerdere zebravinken: zebravink grijze man, zebravink Bleekrug bruine man, zebravink Masker grijs man, zebravink wit en een zebravink masker bruine pop.

Gretha Vlierman, kampioen C-vogels met een Barrabandparkiet groene pop.

Jaap Wolff, kampioen met een gouldamadine Oranjekop groen EF pastel witborst man en kampioen met een gouldamadine Oranjekop geel witborst pop.

Alle uitslagen zijn terug te lezen op de internetpagina van de Spotvogel.

Gerard Tol en Jaap Veerman (Kes) zijn 40 jaar lid.

Jan Tol (de Bakker) 50 jaar lid.

V.l.n.r. Piet Schilder (Snert) , Dick Sta van Uiter uit Monnickendam, Andries Doedse uit Purmerend, Jan Schilder (Sas) zijn 50 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers waar ook de Spotvogel bij is aangesloten.

Ook Piet Wayop was 50 jaar lid. Hij krijgt zijn bloemen uitgereikt door Gretha Vlierman.

|Doorsturen

Uw reactie