Algemeen

Volendams verleden: Ontelbaar veel Schokker nakomelingen in Schokland-expositie in het Volendams Museum

Gedurende de laatste weken van dit museumseizoen, nog t/m zondag 6 november, is in het Volendams Museum een expositie te zien over het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland. Vooral gaat het dan over de ontelbaar veel nakomelingen van de Schokker families die in 1859, gedwongen door de regering, hun eiland moesten verlaten en zich op Volendam hebben gevestigd.

Het gezin van Jan Schilder, ‘Jan Sas’ en Neeltje Smit, die aan het Kerkepad woonden. Het ootje van moeder Neeltje Smit was de Schokkerin Diene Bien, die in 1859 met haar man, de oorspronkelijk van Volendam afkomstige visser Klaas Smit, naar Volendam kwam. De voornaam Diene komt nog steeds in deze familie voor.

Zij kwamen van Emmeloord, de overwegend katholieke buurtschap aan de noordkant van het eiland. Daar was ook de vissershaven waar de contacten met de vissers en de andere bewoners moet zijn ontstaan. Een tiental van die katholieke vissersfamilies is bij de ontruiming van het eiland naar Volendam gekomen, zoals de families Bien, Konter, Sul, Visscher/Visser, Mastenbroek, Kluessien, Mossel, Kwakman ‘Ballap’ en Smit ‘van Diene’. Van een aantal bekende jongere Volendammers, zowel muzikanten als sporters, hebben we niet de doopceel, maar wel de stamboom ‘gelicht’, om te zien of zij mogelijk Schokker voorouders hebben. Het blijkt dat er verrassend veel zijn ! Bijvoorbeeld Jessica Schilder, die zelfs voortkomt uit 2 verschillende Schokker families; Joey Veerman heeft Schokker voorouders; zowel Nick en Simon alsook Kees Tol alle drie ! Jan Dulles. Als tegenwicht tegenover de mannen noemen we nog Annie Schilder en Maribel. In de expositie in het museum is te zien, hoe hun relatie is met Schokland.

Verder wordt getoond, waarom de regering wel tot de beslissing móest komen, om het eiland te laten ontruimen en de klederdracht die de Schokkers meebrachten, die rond de tijd van de ontruiming op een aantal onderdelen overeenkomsten vertoonde met de toenmalige Volendammer dracht. Een bezoek aan deze expositie in het Volendams Museum is daarom zeker de moeite waard. Voor alle nazaten van de Schokker families die in 1859 naar Volendam kwamen is een bezoek eigenlijk een ‘must’. Bij een bezoek kan men in het museum nog nader geïnformeerd worden over (eventuele) Schokker afkomst. Zelfs kan men een stamboom laten opmaken, waarin de Schokker voorouders zijn opgenomen. De expositie in het museum duurt nog tot en met het weekend van 5 en 6 november.

 

‘Schokker Verhalenmarkt’ op zaterdag 5 november in museum

De expositie over Schokland en de Schokker families in het Volendams Museum ondersteunt de ‘Schokker Verhalenmarkt’, die op zaterdag 5 november in het museum plaats gaat vinden. Historicus en schrijfster Eva Vriend kennen we van het boek ‘Eens ging de zee hier te keer’. Zij was daarmee de inspirator van de prachtige documentaire-serie met dezelfde naam, die we op de zaterdagavonden in de maand juni op tv hebben gezien. Zij wil nu een boek gaan schrijven over Schokland en dan speciaal over de bewoners die indertijd, in mei 1859, op last van de regering hun eiland moesten verlaten. Eva Vriend is op zoek naar de verhalen over hun aankomst hier: hoe werden ze ontgevangen, werden ze meteen geaccepteerd door de Volendammer bevolking, hoe verliep de inburgering, wat is hun invloed geweest op het reilen en zeilen in Volendam en op hun latere generaties ? Mogelijk bestaan er nog objecten, voorwerpen en/of documenten, die zijn nagelaten door een Schokker bessie of een Schokker bap. Een specialist uit het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen komt die dag ook naar het museum om de voorwerpen en documenten te beoordelen. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom op zaterdag de 5e november.

Op deze foto staan Pieter Visscher en Geertje Jonk met hun kinderen en de aangetrouwden. Het gezin woonde indertijd aan de Stationsstraat. De familie Visscher/Visser, die met sch en ook met een dubbele ss, kwam ook van Schokland

Het gezin van Jan Bien en Geertje Tol uit de Dirkslandstraat. Jan Bien is een rechtstreekse nakomeling van de Schokker familie Bien die in 1859 vanuit Schokland naar Volendam verhuisde.

Het gezin van Willem Mastenbroek en Anna Steur. De naam Mastenbroek klinkt niet echt Schokkers, maar zij kwamen toch echt van Schokland. Hoe zij daar ooit terecht zijn gekomen, dat is nog een interessant verhaal.

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties